Seniorzy

Drodzy radcowie prawni – Seniorzy!

Na niniejszej stronie publikujemy przeznaczone dla Was komunikaty i informacje.

Znajdują się one na dole strony, a także z podziałem na miesiące publikacji, po lewej stronie ekranu.

Serdecznie zapraszamy do lektury oraz aktywności.

Zaplanowana wycieczka na Rzeszowszczyznę w na przełomie sierpnia i września nie odbędzie się z uwagi na zmianę Biura Turystycznego którego pilotem i organizatorem był p.Roman S.Obecne biuro Senior w Podróży”zaproponowało wycieczkę w zbliżonym okresie /03.09.do o8.09.2018 / na trasie Bieszczady -Solina
Wycieczka jest 7 dniowa i wstępna cena wynosi 1090 zl. od osoby.Jest 15 wolnych miejsc ponieważ będziemy podróżować wspólnie z innymi uczestnikami z Uniwersytetu III Wieku przy Uniwersytecie Gdańskim.Osoby które już wyraziły chęć wzięcia udziału w tej wycieczce to:
1.Teresa Budzyńska -Goślicka
2.Krystyna Musiał
3.Barbara Lisowska
4.Barbara Hinc
5.Krystyna Olszewska
6.Anna Rusiecka.
7.Hanna Nowosielska
Dalsze wiadomości dotyczące wycieczki będę przekazywać na bieżąco również na naszej stronie.
Ponadto proszę o podanie na mój adres -mailowy propozycji na aktywizacje radców prawnych seniorów co się będzie wiązało z dodatkowym budżetem który otrzymamy z KIRP Propozycje proszę przesyłać do 20 sierpnia br.
Serdecznie pozdrawiam
Elzbieta Pietkiewicz

Kolejne turnusy rehabilitacyjne w 2018 r.

Na  prośbę Przewodniczącego Kapituły Funduszu Seniora pana Mieczysława Humki informuję, że na stronie KIRP w zakładce Dla Seniorów zostały zamieszczone informacje dotyczące organizacji kolejnych Turnusów rehabilitacyjnych dla Seniorów w 2018 r.:

 1. w Krynicy Zdroju, w Ośrodku Sanatoryjno-Wypoczynkowym „Lwigród” przy ul. Nitribitta 6, 33-380 Krynica Zdrój, w terminie od 5 sierpnia 2018 r. do 19 sierpnia 2018 r.
 2. w Kołobrzegu, w Sanatorium Uzdrowiskowym „Lech” ul. Korzeniowskiego 1, 78-100 Kołobrzeg, w terminie od 22 września 2018 r. do 6 października 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania dostępne są w następującej lokalizacji: http://kirp.pl/dla-seniorow/formularz-sanatorium/

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesyłanie kompletnych i zaopiniowanych wniosków o przyznanie dofinansowania do turnusów sanatoryjnych wraz z załącznikami do Kapituły Funduszu Seniora w terminie do 10 maja 2018 r.  Wnioski będą rozpatrywane na posiedzeniu Kapituły  Funduszu Seniora w dniu 6 czerwca 2018 r.

 

Jednoczenie informuję, że załączniki Lek-1 i Lek-2, po ich uprzednim wypełnieniu przez lekarzy, powinny być składane przez Uczestników turnusów bezpośrednio w ośrodkach sanatoryjnych i nie powinny być składane w poszczególnych okręgowych izbach radców prawnych oraz przesyłane do Kapituły Funduszu Seniora.

Zwiedzamy skarby kultury Moraw która odbędzie się w czerwcu w dniach 11-16.

1 dzień  Wyjazd z Gdyni spod dworca PKP o godz.7 rano w poniedziałek ,przejazd przez Polskę do Pszczyny na nocleg:
2 dzień
 Zwiedzanie dawnej rezydencji magnackiej słynnego rodu książąt i zamku Hochberga w Pszczynie .Przejazd do Ołomuńca.Zwiedzanie centrum miasta licznych zabytkowych rzeżb studni ,fontan,kolumn wotywnych oraz drugiego po praskim zegarze astronomicznym zwanym ” Ołomuckim  Orlojem.Przejazd na nocleg do hotelu w okolicach Brna.
3 dzień
 Przejazd do Slavkova ,miejsca Bitwy Trzech Cesarzy z 1805r : Austelitz spacer do Obelisku i muzeum.Zwiedzanie Brna -Stare miasto ,zwiedzanie wzgórza Petrov z katedrą Piotra i Pawła ,pójście na Zielony Rynek i do Starego Ratusza.Wejście na wieżę .Następnie przejście na wzgórze zamkowe Spilberk.Czas wolny.Powrót do hotelu.
4 dzień
Przejazd do Blanska.zwiedzanie Jaskini Punkewi oraz Przepaści Macocha.Przejazd do Kromieryza z rezydencją książęcą i biskupim pałacem wczesnobarokowym z biblioteką i galerią obrazów.Zwiedzanie ogrodów pałacowych.Zwiedzanie katedry i Żydowskiego Ratusza.Przejazd do kolebki powstania religii chrześcijańskiej na Morawach do Velechradu.Zwiedzanie byłej siedziby Cyryla i Metodego.Powrot do hotelu w Brnie.
5 dzień 
Przejazd i zwiedzanie zespołu pałacowego we Valticach oraz gotyckiej zabudowy miasta Lednice.Przejazd przez Trebicz ze zwiedzaniem dobrze zachowanego starego miasta,zamkiem,katedrą oraz dzielnicą żydowską.Przejazd do Telcza z najładniejszym rynkiem w całych Czechach.Zwiedzanie miasteczka.Nocleg w pobliżu granicy.
6 dzień 
 powrót do Polski Posiłek na trasie 
                         Organizacja i prowadzenie Roman Sobieszko
Jednocześnie uprzejmie proszę o zamieszczenie powyższego programu wycieczki na stronie Izby,_zakładka seniorzy oraz podanie że chętni do udziału w wycieczce mają zgłaszać w Izbie 
swój udział do dnia 15 maja br.
                    z serdecznymi pozdrowieniami
    
                    Elżbieta Pietkiewicz

Szanowni radcowie prawni seniorzy,

Informuję, że Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych, na posiedzeniu w dniu 06.12.2017 r., podsumowała działalność w zakresie ogólnopolskich spotkań integracyjno – wczasowych dla radców prawnych seniorów.

Z satysfakcją odnotowujemy potrzebę kontynuowania takiej formy spotkań seniorów, która znajduje wyraz zarówno we frekwencji uczestnictwa w poszczególnych spotkaniach, jak i licznie wyrażanych podziękowaniach ich uczestników. W 2017 r., radcowie prawni seniorzy ze wszystkich okręgowych izb uczestniczyli w poszczególnych spotkaniach i – oprócz możliwości wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń o imprezach integracyjnych organizowanych przez Kluby Seniora Ich macierzystych okręgowych Izb – mieli możliwość poznania fragmentów naszego kraju, a także wypoczynku i rehabilitacji sanatoryjnej. Ze szczególną sympatią odnotowujemy świętowanie przez radców prawnych seniorów 35- lecia naszego samorządu radcowskiego na ogólnopolskim spotkaniu w Poznaniu.

Informuję również, że Kapituła Funduszu Seniora na posiedzeniu w dniu 6.12.2017 r., zaaprobowała inicjatywę Rady Klubów Seniora w sprawie zorganizowania w roku 2018 ogólnopolskich spotkań integracyjno – wczasowych radców prawnych seniorów.

Przedstawiam w załączeniu komunikat Kapituły w tej sprawie. Komunikat poniższy zawiera także informację o kontynuowanych przez Kapitułę Funduszu Seniora turnusach sanatoryjnych.

Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów radców prawnych seniorów do uczestnictwa w zaproponowanych spotkaniach integracyjno – wczasowych i sanatoryjnych.

r.pr. Mieczysław Humka
Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora

Informacja

z wycieczki radców prawnych seniorów z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku na Białoruś w dniach 12- 19 września 2017 r.

 

Wycieczka na Białoruś stała się szlakiem wspomnień o trudnej historii  tych ziem, losów ludzi i nostalgii za wzruszającymi, przeszłymi dziejami.

Odbyliśmy podróż wygodnym autokarem i po spokojnym przekroczeniu granicy w Kuźnicy stanęliśmy w hotelu                          „ Sanatorium Niemen „ w pobliżu Grodna.

Drugi dzień to spotkanie z pięknym miastem Grodno. Znaleźliśmy tu historyczne ślady dawnej świetności królewskiego miasta z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Złote lata miasta przyniosło panowanie Stefana Batorego. Król lubił Grodno, mieszkał na zamku wiele lat dbając o  rozwój miasta.

Stan spokoju przerwała wojna polsko-rosyjska a wojska rosyjskie dokonały w mieście wielkich zniszczeń. Po wojnie  kanclerz wielki litewski Krzysztof  Pac odbudował zamek na siedzibę Sejmu i Senatu. Co trzeci sejm walny Rzeczypospolitej odbywał się w Grodnie. Spowodowało to powstanie w mieście i okolicach wielu pałaców i dworów szlacheckich –  Radziwiłłów, Sapiehów, Puchalskich, Ogińskich. Podczas III wojny północnej Grodno zniszczyli Szwedzi i od tego czasu miasto nie odzyskało dawnej świetności chociaż o rozwój manufaktur i zakładów dbali następni władcy. W Grodnie założone pierwszy polski ogród botaniczny i pierwszy w mieście teatr. W 1792 roku miasto zajęli rosjanie. Nawet przybycie do Grodna Tadeusza Kościuszki na czele wojsk powstańczych nie wyzwoliło miasta. Grodno  stało się siedzibą nowej rosyjskiej guberni. W 1812 miasto zostało na krótko zajęte przez francuskie i polskie wojska Hieronima Bonaparte. Kongres wiedeński wytyczył granice Polski ok. 3 km od miasta. Po powstaniu listopadowym w 1830 w mieście rozpoczęła się fala rusyfikacji, kasowano klasztory, zlikwidowano też unię kościelną. Gubernatorem został Michał Murawiew zwany „Wieszatielem”. Rosjanie wydali zakaz mówienia po polsku w życiu publicznym. Ogólny upadek miasta zahamowało przeprowadzenie linii kolei Warszawsko-Petersburskiej.

W  mieście  przez szereg lat mieszkała Eliza Orzeszkowa, działająca aktywnie w celu powstrzymania rusyfikacji. Dzięki inicjatywie mieszkańców zainstalowano pierwsze telefony, powstał most żelazny przez Niemen, a miasto zelektryfikowano.

Do Polski Grodno powróciło po I wojnie światowej. W przedwojennym Grodnie  mieszkało 60 %  Polaków i 37 % Żydów przy nieznacznym udziale  Litwinów i Białorusinów. Dochodziło do napięć na tle narodowościowym i zamieszek antyżydowskich. We wrześniu 1939 roku Armia Czerwona zdobyła Grodno i dokonała licznych egzekucji obrońców miasta, w tym młodzieży szkolej.  Na mocy paktu Ribbentrop- Mołotow Grodno włączone zostało do sowieckiej Białorusi.

Z miejscowym przewodnikiem zwiedziliśmy najważniejsze historyczne miejsca.

Katedra grodzieńska.

Dzieje katedry grodzieńskiej – jednej z największych świątyń, jakie wzniesiono na ziemiach Rzeczypospolitej w XVII w., związane są zakonem jezuitów, których do Grodna sprowadził król Stefan Batory.

Pierwsze budowle, wśród nich kościół pw. śś. Piotra i Pawła, były drewniane. W kościele znajdował się  obraz Matki Boskiej, który zasłynął cudami. Rozpoczęły się w związku z tym prace nad budową nowej świątyni, która otrzymała wezwanie   Św. Franciszka Ksawerego. Uroczystość odbyła się w obecności króla Augusta II i cara Piotra I.

.Od 1960 r. parafia była pozbawiona duszpasterza. Świątynia nie została zamknięta i przetrwała dzięki wiernym, Wznowienie regularnej liturgii nastąpiło w r. 1988.

13 lipca 2006 r. w katedrze wybuchł pożar, który poważnie uszkodził ołtarz główny. Największym wyzwaniem była  właśnie generalna naprawa i konserwacja ołtarza głównego.  Dotacji finansowej udzieliło Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, co pozwoliło przywrócić ołtarz do właściwego stanu.

Cmentarz parafialny jest obszerny, pokryty nagrobkami i grobowcami, których twórcami  w wielu przypadkach są znami artyści rzeźbiarze. Cmentarz był czynny do połowy lat 70- tych  XX wieku.  Pochowani na nim są m.in. Eliza Orzeszkowa, generał Wojska Polskiego Adam Mokrzecki, żołnierze polscy polegli w 1919 i 1920 roku, obrońcy Grodna z 1939  roku.

Cerkiew Świętych Borysa i Gleba  to najstarsza cerkiew prawosławna w Grodnie.  Jedyny zachowany zabytek achitektury staroruskiej sprzed najazdu mongolskiego na zachodniej Białorusi.  Jest to też jedna z najstarszych prawosławnych świątyń w Europie. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1138. Była wielokrotnie niszczona i odbudowywana. W 1948 władze radzieckie urządziły w budynku cerkiewnym muzeum. Przywrócenie obiektowi funkcji kultowych nastąpiło w 1991 roku.

Jest to halowa budowla trójnawowa o trzech absydach, wzniesiona z cegły z dodatkiem kamienia oraz posiadająca dekorację w postaci barwnych ceramicznych plakiet, układanych w krzyże na zewnętrznych ścianach. Wewnątrz stosowano specjalne naczynia, które umieszczane w ścianach i sklepieniach doskonaliły akustykę świątyni.

W lesie, nad brzegiem Niemna, obok wsi Miniewicze znajduje się mogiła Powstańców.  Ma formę kopca, na którym umieszczono krzyż i głaz granitowy z napisem: „ Pamięci-40-Powstańców-1863-Rodacy-1993 r.” Data bitwy oraz oddział, do którego należeli polegli powstańcy, nie są znane.

Mogiła została opisana przez Elizę Orzeszkową w powieści „Nad Niemnem”. Miniewicze (powieściowy Korczyn) są położone na wschód od Bohatyrowicz. Korczyn  był jednym ze starych szlacheckich dworów. Dom był drewniany, nie pobielony, niski. Korczyn wypełniają pamiątki z polowań – umieszczone na ścianach ogromne  rogi jeleni i łosi.

 

Bohatyrowicze – wieś w obwodzie grodzieńskim.

W Bohatyrowiczach rozgrywa się akcja Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.  W pobliżu miejscowości, na skarpie nadniemeńskiej, znajduje się krzyż Jana i Cecylii, powieściowej pary małżonków, którzy mozolną pracą mieli dać początek historii Bohatyrowicz. W Bohatyrowiczach, nazywanych niezmiennie przez żyjących tam Polaków okolicą szlachecką, mieszka jeszcze kilka starszych osób, wśród nich p. Teresa Bohatyrowicz. Znajduje się tu budynek gospodarczy dawnego dworu.

 

Stare Wasiliszki to wieś w obwodzie grodzieńskim gdzie urodził się i mieszkał 19 lat Czesław Wydrzycki Niemen. Zachował się dom rodzinny Czesława Niemena, w którym mieszkała cała rodzina Wydrzyckich. W domu obecnie funkcjonuje Muzeum Czesława Niemena. Muzeum pełni również funkcję promocji kultury polskiej.

Można zapoznać się tutaj z ciekawą historią wsi, domu i rodziny.

Kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Starych Wasiliszkach, góruje nad okolicą. Na wyposażeniu kościoła znajduje się zespół rokokowych ołtarzy wykonanych z kamienia imitującego marmur. Świątynia miała dla Czesława Niemena szczególne znaczenie. Jednym z jej budowniczych był Jakub Wydrzycki, dziadek artysty, a jego imię jest wyryte na fundamentach budowli. Elewację frontową świątyni zdobią  rzędy pilastrów. Darczyńcy wyskrobują na pilastrach swoje nazwiska i daty złożenia daru. W tylnej części wypisany jest sam car.

W miejscowości przeważa zabudowa drewniana. Do dnia dzisiejszego większość mieszkańców to Polacy. Dominują osoby starsze.

 

Prawosławna Cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Murowance – obronna, wzniesiona na pocz. XVI w. w stylu gotyckim,  z cegły. Po I wojnie światowej świątynia została zamknięta, zaś w 1928 zrewindykowana na rzecz Kościoła katolickiego. Po II wojnie światowej obiekt został zamknięty i przez kolejne kilka dziesięcioleci kościół stał pusty. W 1991 świątynia wznowiła działalność duszpasterską. Cerkiew w Murowance jest budowlą trójnawową, została zbudowana na planie prostokąta. W czterech narożnikach budowli zlokalizowane są cylindryczne wieże, całość kryje dach dwuspadowy. Z wyposażenia budowli przetrwała jedynie osiemnastowieczna tablica upamiętniająca  rodzinę Kostrowieckich.

 

Nowogródek to jedno z najstarszych miast Białorusi. Był miastem stołecznym i ważnym centrum rzemieślniczo- handlowym. Strarożytnym centrum Nowogródka jest zamek zbudowany w wieku XIII. Spalony przez Szwedów w roku 1706. Zachowały się fragmenty dwóch baszt. Do najważniejszych zabytów mickiewiczowskich zachowanych do dziś należą :

 • Kościół farny z XIV wieku, barokowy. W tym kościele był chrzczony Adam Mickiewicz. Tu odbył się ślub Władysława Jagiełły z księżniczką Sońką Holszańską.
 • Kościół św. Michała.
 • Cerkiew Borysa i Gleba z początku XVI wieku.
 • Cerkiew św. Nikołaja z początku XVIII wieku.
 • Meczet wzniesiony w 1792 roku.

 

Na wzgórzu, zwanym „Drugi Zamek”, albo „Mały Zamek”  znajduje się Kopiec Mickiewicza, który zaczęto sypać w 1924 r.  Wysokość kopca wynosi 15 m, średnica podstawy 30 m.

Niedaleko od Kopca, w pobliżu wejścia na zamek  w 1992 r. odsłonięto pomnik A. Mickiewicza.

Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku  poświęcone  jest twórczości poety, mieści się w odbudowanym dworze Mickiewiczów. Otwarcie muzeum nastąpiło  na krótko przed  pierwszą wojną światową. II wojna  przyniosła placówce znaczne zniszczenia. W setną rocznicę śmierci Mickiewicza  nastąpiło ponowne otwarcie muzeum.

W czasie II wojny światowej większość pamiątek przepadła, jednak zachował się model pomnika Mickiewicza  odkupiony  od żony rzeźbiarza.

 

Lubcz  leży na skarpie nad rzeką Niemen, 23 km od Nowogródka. Jest tutaj średniowieczny zamek, mityczny zamkek Horeszków. Król Zygmunt III Waza nadał osadzie prawa miejskie. W Lubczy znajdowała się znana drukarnia,  w której została wydrukowana słynna  „ Biblia Lubczńska „. Do naszych czasów prztrwały tylko pojedyncze egzemplarze. W XVII wieku miasto stało się własnością Radziwiłłów. W czasie wojny polsko-rosyjskiej  zamek zniszczyli Kozacy Iwana Zołotareńki. Odbudowany pałac neogotycki został zniszczony w czasie I wojny światowej. Po 1945 władze radzieckie przebudowały pałac na szkołę.

 

Iwie – miasto  położone 158 km od Grodna. Miejscowość znana  jako największe skupisko tatarów na Białorusi.  W 1830 roku spłonął parafialny drewniany kościół katolicki pod wezwaniem św. Michała , który wznosił się przy rynku. W 1843 r. miejscowe dobra znalazły się we władaniu hrabiów Zamoyskich.  Znajduje się tu Kościół pw. św. Piotra i Pawła z XVI wieku, w stylu późnogotyckim. Ambona i ołtarze późnobarokowe.   Jest tu też drewniany meczet, cerkiew, ruiny synagogi i stary cmentarz muzułmański  „mizar „  ( nazwa przyniesiona z Turcji ) z polskimi nagrobkami.

Najdawniejsze groby zachowały typowy układ pochówku muzułmańskiego składającego się z dwóch kamieni nagrobnych: większego u głowy zmarłego i mniejszego u jego stóp. Wszystkie groby są zwrócone na południe w kierunku świętego miasta muzułmanów – Mekki.

W Iwiu  odsłonięto pomnik  czterech kultur  „Przyjaźni i jedności wyznań religijnych Ziemi Iwiejskiej”. Na arkadach umieszczono płaskorzeźby symbolizujące katolicyzm, prawosławie, islam i judaizm. W Iwiu poznaliśmy przeuroczego księdza Jana Białowąsa. Opowiadał nam o swoich losach, losach świątyni i ziemi, na której żyje.

 

W miejscowości Bieniakonie na cmentarzu przy kościele katolickim znajduje się grób Maryli Wereszczakówny, szlachcianki, nieszczęśliwie ukochanej przez Adama Mickiewicza. Przy okazji imienin Maryli  powstawała Świtezianka. Wereszczakówna była ponadto adresatką wiersza „Do M.”, upamiętniona w balladach i romansach,

 

Lida  jest miastem o bogatej, wielowiekowej historii, pełnym osobliwych miejsc i zakątków.

Książę Giedymin wybudował w XIV wieku murowany, obronny gród w środku puszczy na granicy litewsko – ruskiej. Ten niewielki, ale potężny zamek przetrwał wiele ataków krzyżackich.

Częścią umocnień obronnych grodu był Zamek.  Do dziś Zamek Giedymina  jest jednym z najpiękniejszych zabytków Starego Miasta. Doskonale go widać ze wszystkich stron a z Zamku widać urodę panoramy miasta.

Obecnie odbywają się tutaj turnieje rycerskie i różne inne imprezy. Jego rozmiary robią imponujące wrażenie – czworobok murów ma 340 metrów długości i do 15 wysokości, urozmaicająca go potężna wieża wznosi się na 25 metrów

Pół kilometra od Zamku położony jest kościół farny zbudowany w stylu  baroku wileńskiego. Wyobrażenie o pierwotnym wystroju dają trzy zachowane ołtarze. Charakteryzuje się bogato wyposażonym wnętrzem. Po lewej stronie znajduje się ołtarz z obrazem Matki Bożej Lidzkiej Różańcowej, który według legendy przywieźli do Lidy pierwsi franciszkanie w 1376 r.

W innej części miasta  znajduje się zapomniany cmentarz z nagrobkami sprzed ponad stu lat. Sam cmentarz jest bardzo zaniedbany, mimo to jeszcze dzisiaj wśród chaszczy na grobach można przeczytać XIX-wieczne epitafia, niektóre o dużej wartości artystycznej.

 

Nieopodal Karczowej, w wąwozie Uroczysko leży głaz narzutowy z granitu o wymiarach 3/4/1,9 m. Jest to słynny Głaz Filaretów. W czasie wakacji spotykali się tu Zan, Czeczot, Mickiewicz i Malewski. Mickiewicz czytał swoje poezje, pozostali wygłaszali mowy patriotyczne.

W dawnym Soplicowie znajduje się kościółek, w którym Adam Mickiewicz umieścił scenę ślubu Zosi i Tadeusza a Jankiel dał koncert gry na cymbałach.

 

Zwiedziliśmy  także Szczucin.  Osada już na początku XIV w.  była własnością rycerską, jego mieszkańcy trudnili się flisactwem, połowem ryb, rolnictwem, drobnym rzemiosłem. We wrześniu 1939 r. w rejonie Szczucina miały miejsce ciężkie walki toczone przez cofającą się armię Kraków z przeważającymi siłami niemieckimi. Po rozbiciu polskich oddziałów wielu żołnierzy dostało się do niewoli. Blisko stu z nich zostało rozstrzelanych przez Niemców. Ich śmierć upamiętniono obeliskiem.

W Szczucinie  znajduje się Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny. Zwarta bryła kościoła jest barokowa. Wyjątkowym „skarbem” szczucińskiej świątyni jest polichromia autorstwa Karola Frycza pokrywająca rozczłonkowane pilastrami  ściany wnętrza. Na szczególną uwagę zasługują  obrazy: Matki Boskiej z Dzieciątkiem w głównym ołtarzu i barokowy wizerunek Matki Boskiej Różańcowej.

Na miejscowym cmentarzu, w otoczeniu pomników nagrobnych stoi neogotycka kaplica grobowa Boguszów.  Murowana i otynkowana, ozdobiona jest na narożach  arkadowym fryzem.

Ponadto w Szczucinie znajduje się: cmentarz żydowski,  wiele przydrożnych figurek,  dwie wiekowe kamienice w rynku, kilka staropolskich dworków, a na nowym cmentarzu pomnik Powstańców 1863. Przy wyjeździe z miasta  rozciągają się resztki zespołu dworskiego należącego w przeszłości do rodziny Boguszów.

 

Zamek w Mirze znajdował się od XVI wieku w rękach  Radziwiłłów, między innymi Karola Radziwiłła, który znany był z wystawnych uczt. Na mocy pokoju ryskiego  aż do 1939 roku zamek pozostawał własnością rodu Mirskich. Po zajęciu Mira przez Niemców w 1941 roku doszło do wymordowania części ludności żydowskiej, a w maju 1942 roku Niemcy utworzyli na terenie zamku getto otoczone drutem kolczastym i karabinami maszynowymi. W 2000 roku zamek został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, w związku z czym zaczęto jego rewaloryzację i odbudowę. Obszar otaczający zamek został zaadaptowany na park.

 

Zaosie  – wieś  w obwodzie brzeskim. W Zaosiu, będącym szlacheckim zaściankiem, znajdował się dwór i folwark należący do rodziny Mickiewiczów, uchodzący za najbardziej prawdopodobne miejsce jego narodzin  jako, że metryka chrztu nie zawiera dokładnej  o tym informacji.  Ojciec Adama Mickiewicza wydzierżawił Zaosie  i w 1801 r. rodzina przeprowadziła się do Nowogródka. Adam spędzał jednak wakacje w Zaosiu u cioci. W 1927 Wojsko Polskie wystawiło w Zaosiu obelisk ku czci wieszcza.

W pobliżu wsi Zaosie  rozciąga się jezioro Świteź. Ma powierzchnię 220 m. I głębokość do 15 m. Otoczone jest pierścieniem starych lasów dębów, świerków i sosen. Ma kształt zbliżony do koła. Mickiewicz często tu bywał i zachwycał się jego pięknem. Napisał ballady Świteź i Świtezianka. Przy brzegu jeziora znajduje się kamień, na którym wypisano fragmenty ballady Świteź. Niezwykła uroda jeziora i związane z nim legendy zainspirowały Adama Mickiewicza do napisania znakomitych ballad Świtezianka, Świteź i Rybka.

 

Około 1600 roku przybyli z Niemiec do Rzeczypospolitej Rejtanowie.  Udało się im znaleźć dom, zbudować posiadłość ziemską, stać się Polakami. Ostatnim męskim dziedzicem ich majątku Hruszówka, położonym około 30 km od Baranowicz, był Józef Rejtan. Po jego śmierci rodzinna siedziba przeszła pod zarząd Aliny Rejtan, wdowy po Józefie. Hruszówka słynęła  ze stadniny koni, browaru, wyrębu drewna. W zespole dworskim wyróżniał się lamus zwany Murowanką,  Punktem centralnym tej posiadłości był dwór z portykiem, który jest znany z licznych zdjęć. W pewnej odległości od dworu, na skraju lasu, znajduje się kaplica grobowa Rejtanów.  W jej wnętrzu spoczęły szczątki Józefa Rejtana oraz  prochy jego rodziców.

 

Zamek w Nieświeżu  w przeszłości stanowił rezydencję rodu Radziwiłłów a czasowo własność bojarów litewskich. Zespół pałacowy był przebudowywany wiele razy na przestrzeni wieków. Przechodził w ręce rosjan i szwedów. Po odzyskaniu zamku Radziwiłłowie  odnowili go i powiększyli. W ten sposób trzy oddzielne budowle otaczające centralny dziedziniec zostały połączone w jedną całość. Wielki cios dla obrazów, mebli, wyposażenia wojennego i innych bogatych eksponatów przyniosła I wojna światowa. W dwudziestoleciu międzywojennym nieświeski zamek zasłynął ze spotkania marszałka Józefa Piłsudskiego z polskimi arystokratami, manifestującymi chęć współpracy z kołami ziemiańskimi. W tym czasie na zamku znajdowało się około 2.000 kompletów zbroi, setki bezcennych obrazów, kolekcji przeróżnych eksponatów, pamiątki rodzinne Radziwiłłów. Po zakończeniu II wojny światowej Radziwiłłowie i inni Polacy z Kresów Wschodnich zostali wygnani z ziemi ojczystej. Nieśwież został wcielony do Białorusi, władze białoruskie przekształciły wspaniałą rezydencję Radziwiłłów w sanatorium. Zamek był sukcesywnie ograbiany i niszczony. Z dawnych wspaniałości sztuki europejskiej i bogatego wystroju wewnętrznego zostało zaledwie kilka pieców i kominków, oraz gdzieniegdzie „strzępy” przedwojennego parkietu.

Bardzo ważną budowlą Nieświeża jest połączony z zamkiem kościół jezuitów pw. Bożego Ciała, zbudowany w latach 1587 – 1603. Stanowi mauzoleum 102 członków rodziny Radziwiłłów. Każda wykonana z brzozy trumna jest oznaczona rodowym herbem.  Oprócz kunsztownych nagrobków we wnętrzu można zobaczyć późnobarokowe freski wykonane około 1760 r.

 

Dalej trasa nasza wiodła do Pińska. Pińsk to miasto i port nad rzeką Piną, u jej ujścia do Prypeci. Do września 1939 miasto należało do Polski, w tym roku zostało zaanektowane przez Związek Radziecki. Od 4 lipca 1941 do 14 lipca 1944 Pińsk zastał zajęty przez Niemców. Pod okupacją niemiecką większość pińskich Żydów została wymordowana. Po upadku Związku Radzieckiego w 1991 Pińsk znalazł się w granicach Białorusi.

Ze względu na bogatą historię miasta na przestrzeni wieków znajduje się tutaj wiele ciekawych do zwiedzania obiektów.

Kościoł franciszkanów, Kościół  bernardynów, katedra katolicka,  Kolegium jezuitów, cerkwie, prawosławny monastyr,  synagoga, cmentarze katolicki i żydowski,  na których pochowani są również znani Polacy. Oprócz monasteru św. Barbary w Pińsku w przeszłości czynne były jeszcze dwie inne prawosławne wspólnoty mnisze, w tym męski Monaster Leszczyński. Do znakomitych obiektów należą pałac Butrymowiczów z XVIII wieku, Dwór Platerów, Dwór w Albrechtowie,

 

Kobryń  – miasto w zachodniej części Białorusi. Leży obok głównej drogi Warszawa-Mińsk-Moskwa, około 50 km od granicy z Polską. Liczy  około 50 tys. mieszkańców, zajmujących się przemysłem precyzyjnym, metalowym, spożywczym, lekkim, meblarskim. W Kobryniu  znajduje się duży cmentarz żydowski. Pierwsza wzmianka historyczna  o Kobryniu pochodzi z 1287. Miasto zostało mocno zniszczone w trakcie bitwy rosyjsko-saskiej  i podczas inwazji Napoleona na Rosję. W okresie międzywojennym należał do Polski. Od 19 września 1939 pod okupacją niemiecką. W latach 1941–1942 miejscowa ludność żydowska została przez Niemców zamknięta w getcie, a następnie wymordowana. Czynny jest kościół katolicki, cerkiew prawosławna, sobór prawosławny, monaster.  Znajduje się tu Dworek miejski zwany Domem Suworowa, klasycystyczny, zbudowany w 1794.

 

Dawna siedziba rodu Sapiechów w Różanie jest ruiną pałacu.

Pierwotna rezydencja hetmana Lwa Sapiehy powstała w początkach XVII wieku i w niej  Sapieha gościł królewicza Władysława Wazę idącego w 1617 roku z armią na Moskwę. Rezydencja została zniszczona podczas wojny domowej szlachty z Sapiehami w 1698 roku.  Nowy pałac zbudował  książę Aleksander Sapieha pod koniec XVIII wieku.   W 1831 roku Rosjanie za udział w Powstaniu Listopadowym skonfiskowały Eustachemu Sapiesze dobra różańskie.  Pałac został zniszczony w  czasie pierwszej i drugiej wojny światowej.  Pałac jest obecnie odnawiany dzięki funduszom Unii Europejskiej.

 

Niespełna 10 km na północny zachód od Brześcia znajduje się dawna siedziba rodowa Niemcewiczów. A w niej park oraz niedawno otwarte po rewaloryzacji muzeum poświęcone jego dawnym właścicielom.

 

Twierdza Brzeska  to zespół fortyfikacji wzniesionych przez Imperium Rosyjskie w pierwszej połowie XIX wieku przy ujściu rzeki Muchawiec do Bugu. Miał to być system fortyfikacji, trzymających w ryzach podbitą Polskę.  W zakres twierdzy weszły umocnienia  – cytadela – zbudowana na wyspie centralnej otoczonej wodami Muchawca u ujścia Bugu, zewnętrzne obwarowania Kobryńskie – na prawym brzegu Bugu i Muchawca, Wołyńskie – południowo-wschodnie na Wyspie Szpitalnej, Terespolskie – zachodnie na lewym brzegu Bugu na wyspie Zachodniej. Od 1919 roku twierdza należała do Polski. W 1930 w trakcie procesu brzeskiego, więziono w niej działaczy opozycji parlamentarnej. W 2010 zrealizowano film „Twierdza brzeska” w reżyserii Aleksandra Kotta, opowiadający o obronie twierdzy przez Sowietów w 1941 roku.

Cerkiew Bracka w Brześciu nad Bugiem, inaczej zwana cerkwią św. Mikołaja pochodzi z początku XX wieku, jest świątynią prawosławną.

Charakterystycznym elementem świątyni jest wysoka ośmioboczna wieża-dzwonnica, którą przykrywa dach z malutką kopułą.

 

Przez wszystkie dni wycieczki cieszyliśmy się piękną, słoneczną pogodą. Grupa nie była duża, za to zjednana wspólną przygodą i przyjemnością mile spędzanego czasu.

 

Gdańsk, 20 września 2017 roku

Informacja

o wycieczce radców prawnych z Koła Emerytów i Rencistów przy OIRP Gdańsk

do ziemi opolskiej

 

Kilkanaście osób przeżyło w dniach 23 – 27 maja 2017 r. piękną przygodę na ziemi opolskiej. Wrażenia były tym większe, że dopisała nam ciepła i słoneczna pogoda. Opolszczyzna jest regionem niepowtarzalnym, jej tradycje są bowiem efektem mieszania się na tym terenie wpływów polskich, czeskich i niemieckich. To malownicza kraina skrywająca nie tylko średniowieczne zamki i gotyckie świątynie  ale i wiele całkiem współczesnych  atrakcji turystycznych.

Naszym stałym locum był zaciszny hotel OAZA  w Prudniku. Poszukiwaliśmy wszystkiego co najciekawsze, unikatowe i godne polecenia.

Pierwszym zwiedzanym obiektem był zachwycający urokiem architektury i wyposażenia zabytkowy zespół pałacowy w Mosznej. Pałac jest jednym z najbardziej znanych obiektów zabytkowych na ziemi opolskiej. Był do 1945 roku rezydencją śląskiego rodu hrabiów Tiele- Winklerów. Podczas II wojny światowej pałac uniknął dewastacji. Wyposażenie pałacu uległo jednak znacznemu zniszczeniu, bądź wywiezieniu, po zajęciu obiektu wiosną 1945 roku przez oddziały armii radzieckiej.

Obiekt otacza ponad dwustuhektarowy park z cennym drzewostanem ( np. trzystuletnie dęby ) i licznymi skupiskami różnokolorowych rododendronów. Mieliśmy szczęście widzieć je w pełnym kwitnieniu. Doprawdy były przepiękne.

Zamek urzeka bajkową różnorodnością wystroju. Naszym oczom ukazały się niezwykłe detale, jak głowy dzika czy niedźwiedzia zdobiące wieże. Zamek słynie z 99 wież i 365 pomieszczeń wyposażonych w dawnym stylu. Ilość wież odzwierciedlała ilość majątków, jakie posiadali hrabiowie.

Po wojnie pałac stał się siedzibą Centrum Terapii Nerwic.

W dalszej drodze zatrzymaliśmy się w Gogolinie przed pomnikiem „Karolinki”, znanym z pieśni ludowej Poszła Karolinka …. Do pieśni tej nawiązuje herb miasta. Zwiedziliśmy tutaj zabytkowy kościół ewangielicko- augsburski. Znajduje się tu również zbiorowa mogiła powstańców śląskich.

Zwiedziliśmy także krainę Św. Anny. Jedną z charakterystycznych cech krajobrazu obszaru Góry są aleje czereśniowe. Najdłuższa ma 2 km  i jest obsadzona 174 drzewkami, zaś najmłodsze przekroczyły 40 lat.    Na terenie nieczynnego kamieniołomu wapieni Niemcy pobudowali amfiteatr, mogący pomieścić 7.000 miejsc siedzących i 20.000 miejsc stojących. Na jego miejscu po II wojnie św. wzniesiono polski pomnik Czynu Powstańczego dla uczczenia bohaterów III Powstania Śląskiego.  W 2010 r. Górze Św. Anny nadano  status Geoparku Krajowego. Na Górze św. Anny znajduje się bazylika i sanktuarium, z figurką św. Anny Samotrzeciej (XV wiek), franciszkański zespół klasztorny z Rajskim Placem (dziedzińcem arkadowym), na którym stoi 15 stuletnich konfesjonałów, jest także grota wykonana na wzór groty z Lourdes oraz 40 kaplic kalwaryjnych z lat 1700-1709. Na szczycie Góry św. Anny zbudowano w XV wieku klasztor i kościół, który jest ważnym centrum pielgrzymkowym.

Bardzo interesującym miejscem okazało miasteczko Głubczyce z historycznym centrum, częściowo odbudowanym ogromnym zamkiem i zespołem klasztornym. Miasto może pochwalić się  bogatą historią i licznymi zabytkami z różnych epok, jak zrekonstruowany renesansowy ratusz, kościół gotycki i drugi późnobarokowy. W części pierwszej świątyni zobaczyć można wczesnogotycki  trzynawowy korpus z kruchtą wejściową i inskrypcyjne tablice nagrobne z XVI wieku. Głubczyce były niegdyś sporym miastem otoczonym potężnym murem obronnym z 22 basztami i 3 wieżami bramnymi oraz fosą. Centrum miasta zabudowane jest wiekowymi domami mieszkalnymi , dworzec kolejowy zbudowany został  w kształcie lokomotywy i jest wierną kopią dworca z Salonik, na Rynku stoi barokowa kolumna maryjna.

Klasztor jest charakterystyczny, czteroskrzydłowy z wirydarzem pośrodku, cmentarz żydowski pochodzi z XIX wieku.  Ziemia głubczycka dobrze pamięta epokę napoleońską. W 1805 roku przed bitwą trzech cesarzy pod Austerlitz w domu na rynku zatrzymał się rosyjski car Aleksander I. Dom ten został zniszczony podczas działań wojennych w 1945 roku.

Zwiedziliśmy ruiny ogromnego pałacu królewskiego. W pałacu rezydował między innymi król Jan Kazimierz w czasach najazdu szwedzkiego.

 

Następnego dnia wybraliśmy się do nieodległego, uzdrowiskowego miasteczka Jesenik w Czechach. Z dominującym Ratuszem i szumiącymi fontannami. W miasteczku ślady pozostawili dawni poszukiwacze szlachetnych metali, odbywały się niemiłosierne polowania na czarownice. Znajduje się tu między innymi średniowieczna twierdza wodna i późnobarokowa siedziba kata. Rynek w Jeseniku był dobrym miejscem dla zrobienia zagranicznych zakupów.

Jeszcze tego dnia ochłodziliśmy się w jaskiniach na Pomezi.Jaskinie to pełne stalaktytów i stalagmitów groty usytuowane niedaleko miasteczka Lipova Lazne w Czechach. To prawdziwy labirynt formowany przez miliony lat.

Ściany ozdobione są naciekowymi kaskadami. Sale poszczególnych jaskiń noszą piękne nazwy : korytarz Rzymskich Łaźni, Lodowe Pomieszczenie, Królewski Komin, Klenotnica.

Zdążyliśmy także zobaczyć miasteczko Paczków, zwane   „Polskim Carkassonne „, a to z uwagi na znakomicie zachowany pierścień murów obronnych i warownych baszt, które okalają jego centrum.

Miasto idealnie utrzymało swój historyczny charakter i posiada świetnie utrzymane, liczne zabytki, jak obwarowania miasta i zachowanych 19 warownych baszt. Elementami obwarowań są także trzy wieże bramne oraz brama Nyska. Nad miastem góruje monumentalny kościół pw. św. Jana Ewangelisty. Kościół, położony przy murach miejskich był miejscem silnie uzbrojonym i współdziałał z fortyfikacjami. Wnętrza kościoła mają przepiękne, zróżnicowane sklepienia w różnych częściach swiątyni. Wewnątrz świątyni zachowały się cenne zabytki, jak rzeźby Wita Stwosza, neogotycki ołtarz oraz zabytkowa studnia zwana  ” tatartską ” . W tej studni mieszkańcy nie tylko czerpali wodę, ale również w razie ataku wroga  mogli znaleźć schronienie. Legendy głoszą, że w murach studni znajduje się wejście do podziemnej sieci korytarzy , łączących świątynię z ratuszem.

W kościele zachowały się zabytkowe krypty nagrobne z XVI wieku.

Legendarny Dom Kata, owiany licznymi legendami, znajduje się obok murów obronnych i jest głównym symbolem Paczkowa. Ostatni kat paczkowski zmarł tylko 150 lat temu.

Przyszedł wreszcie dzień na zwiedzenie Opola. Z dużą wiedzą i kulturą oprowadziła nas miejscowa przewodniczka po najciekawszych miejscach i zabytkach miasta. Rolę symbolu Opola i i województwa opolskiego pełni Wieża Piastowska, zlokalizowana na wyspie Pasiece. Jest to pozostałość po nieistniejącym dziś Zamku Piastowskim, najstarszym w kraju, średniowiecznym, murowanym zabytku obronnym.  Wieża przy zamku o wysokości 35 m. jako najwyższy punkt miasta służyła do obserwacji dalekiego przedpola.

 

Opole kojarzy się nam z corocznym Festiwalem Piosenki Opolskiej. Chociaż popularny amfiteatr był jeszcze pusty przydał się nam do zrobienia wielu zdjęć.

Piękny jest Rynek ze ślicznymi, pastelowo wymalowanymi kamienicami i bogato zdobionymi fasadami. Dużo tu zacisznych kawiarenek i białych pomników. W pobliżu Rynku znajdują się ciekawe zabytki jak Katedra, Ratusz, Kościół Franciszkanów, Kościół na Górce, Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Wypiękniało też Wzgórze Uniwersyteckie, zwane Opolskim Akropolem. Niedawno powstał tu Skwer Artystów z ławeczkami i rzeźbami słynnych Polaków, pojawiła się też ciekawa rzeźba Cztery Pory Roku.

Fajną atrakcją stojącą od niedawna na Rynku jest Kiosk Muzyczny, w którym można posłuchać utworów artystów, którzy mają swoje gwiazdy na pobliskiej Alei Gwiazd.

 

Wiele ciekawych wiadomości uzyskaliśmy o mieście Brzeg.

Dawniej był stolicą znaczącego księstwa, obecnie stracił na znaczeniu. Brzeg to miasto z zaskakującą ilością zabytków.

Kościół św. Mikołaja jest jedną z największych świątyń gotyckich na Śląsku. Strzelista nawa główna sięga 30 metrów wysokości. Wnętrze rozświetla feeria witrażowych barw. W 1945 roku zniszczone zostały przepiękne, spiczaste wieże kościelne.

Teraz można je podziwiać wyłącznie na starych fotografiach.

Rynek, liczący sobie ok. 770 lat zachował średniowieczny układ urbanistyczny. Na fasadzie jednej z kamienic,  umieszczono piękne nisze imitujące otwory okienne.

Sercem Rynku pozostaje wspaniały, XIV-wieczny Ratusz, jeden z najpiękniejszych w Polsce. Wieże z hełmami, loggia, arkady, gzymsy oraz graffitowe dekoracje zdobią budynek tak, jak kiedyś.

Ogromne wrażenie sprawia reprezentacyjny Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Wzorowany na Wawelu posiada trójkondygnacyjne krużganki. Zwany jest też Śląskim Wawelem. Obecnie komnaty zamkowe pełnią funkcję Muzeum Piastów Śląskich.

Muzeum specjalizuje się w gromadzeniu zabytków związanych z dziejami miasta i ziemi brzeskiej, Piastów Śląskich i tradycją piastowską na tych terenach. Ma bogate zbiory sztuki średniowiecznej, śląskiego i obcego malarstwa, grafik, broni, monet i medali śląskich, dokumentów i starodruków, w tym część słynnego księgozbioru Piastów brzeskich z ich autografami.

 

Niezwykłą rzadkość stanowi wydobyty w czasie wykopalisk archeologicznych w Brzegu XIV-wieczny łuk prosty, który jako jedyny w kraju zachował się w całości. Ciekawe są kolekcje  bogato zdobionych skrzyń cechowych i zegarów. Prawdziwymi unikatami są kronika brzeskiego bractwa kurkowego oraz zbiór 14 cynowych sarkofagów Piastów brzesko-legnickich z XVI-XVII w.

Przepiękny jest portal bramy wjazdowej. Składa się ona z trzech kondygnacji. Dolna ma motyw antycznego łuku triumfalnego. Ponad łukiem fundator umieścił posągi swój i żony w rzeczywistych wymiarach.

 

W kościołach w Brzegu znajduje się unikalne skupisko 20 średniowiecznych polichromii polskich, niezmiernie istotnych dla dziejów malarstwa gotyckiego i jedne z najcenniejszych dzieł sztuki na Śląsku. Dla wyeksponowania walorów historycznych kościółków brzeskich wyznaczono tutaj specjalny szlak turystyczny p.n. Polichromii Brzeskich.

Na Wróblim Wzgórzu, w bezpośrednim sąsiedztwie zamku brzeskiego, stoi barokowy kościół. Budowla kryje prawdziwy skarb – malowidła Jana Kubena. Imponująca jest kompozycja, proporcje, zdobienia, dzieła malarskie, snycerskie oraz rzeźby.

 

Celem naszej wycieczki następnego dnia było przepiękne, zabytkowe miasto Nysa. Miasto uznawane jest za perłę architektury śląskiej. Dzięki wspaniałym zabytkom, głównie architektury sakralnej, Nysa zyskała miano „Śląskiego Rzymu” czy „Śląskich Aten”. Najcenniejszymi zabytkami Nysy mieni się :

– Kościół Św. Jakuba  – piękna gotycka budowla z ogromnym wnętrzem stojąca przy samym Rynku,

– Rynek w Nysie – główny plac miasta, przy którym usytuowały się ciekawe zabytki jak bazylika Św. Jakuba, Ratusz, Dom Wagi Miejskiej czy Fontanna Trytona,

– Kościół Św. Piotra i Pawła  z bogatym wystrojem wnętrza, pełnym fresków. Kościół nazywany jest perłą śląskiego baroku,

– Wieża Wrocławska – jest fragmentem średniowiecznych murów miejskich,

– Piękna Studnia – jedna z najdawniejszych studni miejskich, nazywana tak ze względu na bogatą dekorację. Jest obiektem uznawanym za arcydzieło barokowej sztuki kowalskiej.

Głębokość studni wynosi 7 m, nakryta jest misterną obudową z żelaznych sztab. Dekorację kraty stanowią liczne motywy roślinne, zwierzęce i fantazyjne. Cembrowina studni również posiada bogatą dekorację. Zdobią ją główki aniołków, postaci smoków i innych tworów.

– Twierdza Nyska- z najpopularniejszym Bastionem Św. Jadwigi,

 

Wycieczka szlakami zamków i świątyń ziemi opolskiej to również poznawanie historii miejscowych możnych rodów. Poczynione przez nich budowle służyły nie tylko samym magnatom ale też wszystkim mieszkańcom. Liczące setki lat zabytkowe obiekty przetrwały do dziś i robią wielkie wrażenie na każdym, kto je zwiedza.

 

Spisała Alicja Kosznik

                                                                                                                     Gdańsk     6  07  2017

 

                                                                                                                     CZŁONKOWIE

                                                                                                                  KLUBU SENIORA

                                                                                                                             przy

                                                                                                                O.I.R.P. w Gdańsku

 

Informuję  Koleżanki i Kolegów, którzy zgłosili swoją wolę udziału w wycieczce do Białorusi, że termin tej wycieczki na spotkaniu w dniu 6.07.2017 roku ustalony został na termin od dnia 12 do 19 września 2017 roku.

Koszt tej wycieczki wynosi od osoby 800 zł. i kwotę tę należy wpłacić w sekretariacie naszej Izby do dnia 1 sierpnia b.r.

Przy wjeździe na Białoruś należy wylegitymować się paszportem.

Program wycieczki załączam do niniejszego pisma.

 

Autokar  odjedzie w dniu 12 września:

 

 

–  z  Gdyni  –  z przed dworca kolejowego Gdynia Główna od strony budynku poczty o godz. 7.00

–  z Sopotu  –  koło przystanku autobusowo – trolejbusowego przy ul. Monte Cassino o godz.7.15

–  z Wrzeszcza  –  z przed D.T. Manhattan o godz.7.30

–  z Gdańska  –  z  Dworca Autobusowego w Gdańsku przy wyjściu z jego budynku o godz. 7.45

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Barbara Barbarowicz

Bialoruś wycieczka(1)

Dotyczy:  Turnusu sanatoryjnego dla seniorów w Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej „Lech” w Kołobrzegu od 23.09.2017 r. do 07.10.2017 r.

 

 

 

 

 

Uprzejmie komunikuję, że Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie organizuje turnus sanatoryjny dla osób, spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 3.781,-zł.). Ogólnopolski  Turnus Seniora odbędzie się od 23.09.2017 r. do 07.10.2017 r.,  w Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej „Lech” w Kołobrzegu ul. Korzeniowskiego 1, 78-100 Kołobrzeg (informator w załączeniu).

 

 

Zasady naboru są następujące:

 

 • Wnioski o sfinansowanie / dofinansowanie sanatorium ( na załączonych drukach, dostępnych także na stronie internetowej KIRP pod adresem kirp.pl ) należy składać do kapituły poprzez Rzeczników Funduszu Seniora wraz ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzasadniającym wyjazd na leczenie.

 

 

 • Osoby zainteresowane o średnich dochodach netto na 1 członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym w wysokości:
 1. do 1000 zł – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą kwotę

200 zł

 1. od 1001 zł. do 1500 zł – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą

kwotę 300 zł

 1. od 1501 zł. do 2000 zł    – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą

kwotę 400 zł

 1. d) powyżej 2001 zł. – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą kwotę

500 zł

 • pozostałą należność pokryje Kapituła Funduszu Seniora przesyłając dofinansowanie bezpośrednio do sanatorium.

 

Dla Waszej izby przyznano …………… miejsca.

Wnioski w tej sprawie należy złożyć do Kapituły w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 maja 2017 r. (liczy się data wpływu do KRRP w Warszawie).

Jednocześnie podkreślam, że przysłanie w tym terminie wniosków w liczbie przekraczającej przyznany limit spowoduje odesłanie wszystkich wniosków do danej Izby bez ich merytorycznego rozpatrzenia.

Zasada ta będzie ściśle respektowana – o czym lojalnie uprzedzam – bowiem to nie Kapituła lecz lokalne ogniwa samorządu winny decydować kogo w pierwszej kolejności należy skierować do sanatorium.

 

 

 

Przekazując powyższą informację, serdecznie proszę Rzeczników Funduszu Seniora o rozpropagowanie tej formy pomocy wśród osób uprawnionych do ubiegania się o te świadczenia.

 

Łączę pozdrowienia !

 

Zał. plik

Wzory wniosków

Przewodniczący

                   Kapituły „Funduszu Seniora”

 

 

 

 

 

 

Mieczysław Humka

 

 

 

Gdańsk     2  05  2017

                                                                                                                     CZŁONKOWIE

                                                                                                                  KLUBU SENIORA

                                                                                                                             przy

                                                                                                                O.I.R.P. w Gdańsku

 

 

 

Powołując się na pismo z dnia 6 kwietnia 2017 roku informuję, że z przyczyn niezależnych wycieczka do Opola i okolic przesunięta zostaje o jeden dzień.

 

Zamiast od dnia 22 do 26 maja b.r. odbędzie się od  dnia 23 do 27 maja b.r.

 

Proszę zatem o przybycie na punkty zborne w dniu 23 maja w godzinach oznaczonych w powołanym wyżej piśmie.

 

 

Jednocześnie informuję, że jednodniowa wycieczka na Kaszuby Środkowe zgodnie z ustaleniami na ostatnim spotkaniu odbędzie się 15 lipca b.r. wg programu załączonego poniżej.

 

Koleżanki i koledzy, którzy zdecydują się na tę wycieczkę, proszeni są o wpłacenie do sekretariatu Okręgowej Izby Radców Prawnych kwotę 50 zł w terminie do dnia 31 maja b.r.

 

Autokar na tę wycieczkę odjedzie w dniu 15 lipca:

–  z  Gdyni  –  z przed dworca kolejowego Gdynia Główna od strony budynku poczty o godz. 8.00

–  z Sopotu  –  koło przystanku autobusowo – trolejbusowego przy ul. Monte Cassino o godz.8.15

–  z Wrzeszcza  –  z przed D.T. Manhattan o godz.8.30

–  z Gdańska  –  z  Dworca Autobusowego w Gdańsku przy wyjściu z jego budynku o godz. 8.45

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Barbara Barbarowicz

Program wycieczki na  Kaszuby Środkowe

 

1 – Przejazd wycieczki przez Ziemię Kościerską ze zwiedzaniem typowej kaszubskiej zabudowy wiejskiej Juszki i Lizaki do Kościerzyny.

2 – Fojutowo – unikalny akwedukt powstały w 1848 roku na skrzyżowaniu dwóch cieków wodnych: Czerskiej Strugi (płynąca dołem) i Wielkiego Kanału Brdy ( płynący górą). Miejsce sobotnio – niedzielnego wypoczynku okolicznych mieszkańców: wyciąg krzesełkowy, karczmy, kajaki.

3 – Chełmno – zwane często naszym pomorskim Carcassonne. Urocze miasteczko z oryginalną zabudową z kilkunastoma basztami i kompletem murów miejskich. Renesansowy Ratusz, muzeum oraz makiety Krzyżackich Zamków Obronnych na Przedmurzu.

Powrót autostradą do Gdyni po godz. 19.00

 

Gdańsk     6  04  2017

                                                                                                                     CZŁONKOWIE

                                                                                                                  KLUBU SENIORA

                                                                                                                             przy

                                                                                                                O.I.R.P. w Gdańsku

 

 

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniach cyklicznych członków Klubu informuję, że wycieczka do Opola i okolic odbędzie się  w dniach 22 – 26 maja b.r.

 

Program wycieczki przedstawiam w załączeniu.

 

Koleżanki i Koledzy, którzy zdecydują się na udział w tej wycieczce, proszeni są o wpłacenie części jej kosztów w kwocie 700 zł do naszej Izby w terminie do dnia 20 kwietnia 2017r.

 

Autokar na tę wycieczkę odjedzie w dniu 22 maja:

 

–  z Gdyni  –  z przed dworca kolejowego Gdynia Główna od strony budynku poczty o godz. 7.00

–  z Sopotu  –  koło przystanku autobusowo – trolejbusowego przy ul. Monte Cassino o godz.7.15

–  z Wrzeszcza  –  z przed D.T. Manhattan o godz.7.30

–  z Gdańska  –  z  Dworca Autobusowego w Gdańsku przy wyjściu z jego budynku o godz. 7.45

 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

 

Barbara Barbarowicz

WARSZTATY DLA SENIORÓW

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Akademia Sztuk Pięknych i Sopoteka na terenie Gdańska i Sopotu organizuje warsztaty dla seniorów, na które zaprasza seniorów z Trójmiasta. Inicjatywa ta jest bardzo ciekawa i polecamy ją także naszym seniorom.

W najbliższym czasie odbędą się:

 • 7 kwietnia 2017, godz. 1500 – Sopoteka – „kreacyjne wyplatanie” (wyplatanie koszyków z papierowej wikliny);
 • 5 kwietnia 2017, godz. 1100 i 10 kwietnia 2017, godz. 1500 – Sopoteka – Między mądrością i pięknem – warsztaty połączone z zadaniami wizualnymi,
 • 8 kwietnia 2017, godz.1100 – Mała Zbrojownia (Targ Wałowy) – zajęcia z rzeźby,
 • 20-21 kwietnia 2017 – Dom Chodowieckiego i Grassa (Sierocka 6) – wystawa wraz z możliwością ingerencji oraz collage z uczestnikami.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.facebook.com/Re_kreacyjne-warsztaty-1233599146715621/?ref=bookmarks

Na warsztaty obowiązują zapisy (ilość miejsc ograniczona), zapisy są przyjmowane pod adresem: rekreacjeasp@gmail.com

Serdecznie polecamy,

Komisja ds. seniorów i spraw socjalnych

 

Dotyczy:  Turnusu sanatoryjnego dla seniorów w OKW „Lwigród”   w Krynicy – Zdroju  od 08 sierpnia 2017 r. do 22 sierpnia 2017 r.

 

 

Uprzejmie komunikuję, że Kapituła Funduszu Seniora przy  Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie organizuje turnus rehabilitacyjny dla osób, spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 3.781,-zł.). Kolejny Ogólnopolski Turnus Seniora tym razem, odbędzie się od 08.08.2017 r. – 22.08.2017 r.,  w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Lwigród” w Krynicy-Zdroju ul. Nitribitta nr 6, kod p-towy 33-383 Krynica-Zdrój (jest to obiekt komfortowo odrestaurowany, położony w centrum Krynicy).

Na turnusie rehabilitacyjnym, wskazania lecznicze obejmują osoby z dysfunkcją narządu ruchu, chorobami: układu krążenia, układu pokarmowego, moczowo-płciowymi, układu nerwowego, cukrzycą.

 

Zasady naboru są następujące:

 

 • Wnioski o sfinansowanie / dofinansowanie sanatorium ( na załączonych drukach, dostępnych także na stronie internetowej KIRP pod adresem kirp.pl ) należy składać do kapituły poprzez Rzeczników Funduszu Seniora wraz ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzasadniającym wyjazd na leczenie.

 

 • Osoby zainteresowane o średnich dochodach netto na 1 członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym w wysokości:

 

 1. a) od 1000 zł. do 1500 zł – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą

kwotę 300 zł

 

b/ od 1501 zł. do 2000 zł            – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą

kwotę 400 zł

 1. c) powyżej 2001 zł.                – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą

kwotę 500 zł

 • pozostałą należność pokryje Kapituła Funduszu Seniora przesyłając dofinansowanie bezpośrednio do sanatorium

 

Dla Waszej izby przyznano 2. miejsca.

Wnioski w tej sprawie należy złożyć do Kapituły w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 maja  2017 r. (liczy się data wpływu do KRRP w Warszawie).

Jednocześnie podkreślam, że przysłanie w tym terminie wniosków w liczbie przekraczającej przyznany limit spowoduje odesłanie wszystkich wniosków do danej Izby bez ich merytorycznego rozpatrzenia.

Zasada ta będzie ściśle respektowana – o czym lojalnie uprzedzam – bowiem to nie Kapituła lecz lokalne ogniwa samorządu winny decydować kogo w pierwszej kolejności należy skierować do sanatorium.

 

Przekazując powyższą informację, serdecznie proszę Rzeczników Funduszu Seniora o rozpropagowanie tej formy pomocy wśród osób uprawnionych do ubiegania się o te świadczenia.

 

Łączę pozdrowienia !

 

Zał. plik

Wzory wniosków

 

Przewodniczący

 Kapituły Funduszu Seniora

 

 

 

 

 

 

Mieczysław Humka

Gdańsk 23.01.2017

 

 

        Warszawa, dnia  20 stycznia 2017 r.

 

Koleżanka/Kolega

Przewodnicząca/y   Klubu Seniora

Okręgowej Izby Radców Prawnych

/wszystkie/

Szanowni radcowie prawni seniorzy

Z prawdziwą satysfakcją  informuję, że Krajowa Rada Radców Prawnych powierzyła mnie ponownie pełnienie w X Kadencji  funkcji Przewodniczącego Kapituły Funduszu Seniora, podejmując na  posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2017 r.  uchwałę Nr  20/X/2017 w sprawie powołania Kapituły Funduszu Seniora na okres X Kadencji, w skład której także powołała osoby:  Maciej Bebejewski (OIRP Poznań), Anna Komarska (OIRP Lublin), Danuta Kubica (OIRP Katowice), Bożena Nawrocka (OIRP Rzeszów), Franciszka Pisańska (OIRP Szczecin), Anna Polańska (OIRP Kielce), Hanna Szynkiewicz-Wanat (OIRP Warszawa), Andrzej Ksokowski (OIRP Zielona Góra).

Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych na pierwszym posiedzeniu w dniu 20.01.2017 r. ustanowiła Kol. Franciszkę Pisańską (OIRP Szczecin) Zastępcą Przewodniczącego, a Kol. Hannę Szynkiewicz-Wanat (OIRP Warszawa) Sekretarzem Kapituły.

Kapituła Funduszu Seniora podjęła uchwałę o powołaniu nowej Rady Klubów Seniora w osobach:

– Przewodnicząca:   Helena Oprzyńska-Pacewicz (OIRP Olsztyn),

– Zastępca Przewodniczącej:    Teresa Kukieła (OIRP Łódź),

– Sekretarz:   Jadwiga Grzemska (OIRP Zielona Góra).

Z przyjemnością informuję również, że z ramienia Prezydium KRRP opiekę nad Kapitułą Funduszu Seniora sprawował będzie w bieżącej X kadencji Kol. Bazyli Zacharczuk, członek Prezydium

Kapituła Funduszu Seniora na pierwszym posiedzeniu przyjęła także plan pracy na 2017 r. oraz zaaprobowała inicjatywę Rady Klubów Seniora w sprawie zorganizowania w roku 2017 ogólnopolskich spotkań integracyjno – wczasowych radców prawnych seniorów.

Przedstawiam  poniżej Komunikat Kapituły w tej sprawie. Komunikat poniższy zawiera także informację o kontynuowanych przez Kapitułę Funduszu Seniora turnusach sanatoryjnych.

Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów radców prawnych seniorów do uczestnictwa w zaproponowanych spotkaniach integracyjno – wczasowych.

Przewodniczący

Kapituły Funduszu Seniora

r.pr.   Mieczysław Humka

Warszawa,   dnia  20 stycznia 2017 r.

 

 

K O M U N I K A T

 

Kapituły Funduszu Seniora  Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2017 r.

 

 1. Ogólnopolskie integracyjne spotkania radców prawnych seniorów w formule „open”, pełnopłatne przez uczestników, bez jakiekolwiek reglamentacji, czy limitów dochodowych lub wymagań sanatoryjnych, realizowane przez Radę Klubów Seniora działającej przy Kapitule Funduszu Seniora:

 

 1. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów w Zakopanem pod nazwą „A teraz w Tatry”.

Miejsce spotkania : Pensjonat Parzenica ul. Ogrodowa 6 34-500 Zakopane / w pobliżu Krupówek/

Termin 5-14 maja 2017 roku/ 10 dni/, miejsc do 50 osób

Cena 1272,00 zł / pokój dwuosobowy/ do pokoju jednoosobowego dopłata 300,00 zł. Ilość pokoii jednoosobowych ograniczona.

Cena obejmuje: wyżywienie 3x dziennie / śniadanie bufet, obiad i kolacja serwowane, w dniu wyjazdu śniadanie i  prowiant na drogę powrotną/,zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem, uroczysty wieczór z muzyką i gorącymi posiłkami, 8 zabiegów z zakresu fizjoterapii, światłolecznictwa, hydroterapii, 2 x jaccuzzi, 1 masaż leczniczy, 1 x sauna sucha, katedra biczy szkockich, 1 masaż perełkowy w wannie z ozonem, bezpłatny zewnętrzny  parking monitorowany, bezprzewodowa sieć WI-FI, mini siłownia, tenis stołowy, piłkarzyki, bilard.

Płatność: zadatek w kwocie 400,00 zł w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku, pozostała należność w kwocie 872,00 zł w terminie do dnia 31 marca 2017roku .  Doba hotelowa od 14.00 w dniu przyjazdu, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do 11.00,

Płatność na konto: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Carpatia ul. Wandy Tarnowskiej 4 35-222 Rzeszów nr konta 95 1130  1105  0005  2102   0220  0014. W tytule wpłaty należy zaznaczyć: „ turnus radców prawnych w Zakopanem, Ośrodek Parzenica 5-14 maja 2017”

W programie również fakultatywnie, za dodatkową odpłatnością: wjazd kolejką i spacer po Gubałówce, wjazd kolejką i spacer po Kasprowym Wierchu, zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego, cmentarz na Pęksowym Brzysku, Teatr Witkacego, wycieczka dorożkami do Morskiego Oka.

Planowany jest też spływ Dunajcem, który sfinansuje Kapituła Funduszu Seniora KRRP.

 

Koordynator spotkania: radca prawny  Helena Oprzyńska-Pacewicz tel. 608828198  do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia  31 stycznia 2017 roku

Decyduje data zgłoszenia a następnie data wpłacenia zadatku. Ilość miejsc ograniczona.

 

 1. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów w Trzęsaczu k/Rewala pod nazwą „ Czerwcowe morze”

Miejsce spotkania: Pensjonat „Orka” ul. Kamieńska 13  Trzęsacz 72-344 Rewal

Termin: 19.06.2017r.-2.07.2017r. / 14 dni/

Cena: 1400, 00 zł

Cena obejmuje: nocleg w pokoju dwuosobowym z łazienką, balkonem i TV, wyżywienie śniadania bufet, obiadokolacje, basen / w tym jaccuzzi, sauna, łaźnia – 1 godzina dziennie/ wieczór powitalny i pożegnalny z muzyką na żywo, grill.

W pensjonacie jest winda. Parking bezpłatny, odległość do morza ca 50 m, do miejscowości Rewal 1 km.  Doba hotelowa od 14.00 w dniu przyjazdu, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do 10.00,

 

Płatność: zadatek w kwocie 400, 00 zł od osoby w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku, pozostała należność w terminie do dnia 31 maja 2017 roku na konto Pensjonat Orka ul. Kamieńska 13 Trzęsacz 72-344 Rewal nr konta 86 9376 0001 3002 0015 2145 0001 z dopiskiem:” turnus radców prawnych od  19.06.17do 2.07.17.”

Fakultatywnie  jest zwiedzanie okolic, Gosań, Międzyzdroje, Szczecin. Kapituła Funduszu Seniora KRRP sfinansuje wycieczkę do Szczecina

Koordynator spotkania: radca prawny Helena Oprzyńska-Pacewicz tel. 608828198 , do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku

Decyduje data zgłoszenia i wpłacenia zadatku. Ilość miejsc ograniczona

 

 1. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów pod nazwą „ Poznań i okolice”

     Miejsce spotkania Hotel Ikar w Poznaniu. ul. Kościuszki 118 / blisko centrum/

     Termin spotkania: 19-23.07.2017r. / 5 dni/

Cena:680,00 zł plus bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 52,00 zł

Cena obejmuje: nocleg w pokojach dwuosobowych w Hotelu Ikar w Poznaniu, wyżywienie śniadanie, obiadokolacja, zwiedzanie: Poznań, Kórnik, Biskupin, Gniezno, Rogalin.

Planowane jest spotkanie z radcami prawnymi seniorami w Klubie OIRP Poznań, fakultatywnie spektakl w Teatrze w Poznaniu / nazwa teatru, spektaklu, cena biletu oraz termin wpłaty na bilet, zostanie podana, dla zainteresowanych, w terminie późniejszym/

Wpłaty należności: zaliczka w kwocie 210,00 zł w terminie do dnia 30 marca 2017 roku na konto Biuro Podróży Juwentur ul. Ślusarska 15 61-778 Poznań numer konta 40 1500 1621 1216 2004 3935 0000

Pozostała należność  w kwocie 522,00 zł w terminie do dnia 15 czerwca 2017 roku na wskazane wyżej konto

W tytule wpłaty należy wpisać: „wycieczka radców prawnych 19.07-23.07.2017r.”

Koordynator spotkania: radca prawny Helena Oprzyńska-Pacewicz tel.608828198, do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia 15 marca 2017 roku

Ilość miejsc ograniczona, decyduje data zgłoszenia i wpłaty zaliczki

Kapituła Funduszu Seniora KRRP sfinansuje koszty autokaru, przewodnika i pilota.

 

 1. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów pod nazwą „Długopole”

    Miejsce spotkania: Uzdrowisko Długopole S.A. ul.Wolności 4 57-540 Lądek-Zdrój

    Termin: 24.08-08.09.2017r. /15 dni/

Cena 1547,00 zł

Cena obejmuje: noclegi w pokojach dwuosobowych w budynku „Józef”, gdzie znajduje się kompleksowa baza zabiegowa, jadalnia, kawiarnia, winda, basen termalny, internet bezprzewodowy, wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, 20 zabiegów leczniczych wg wskazań lekarza, całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska w razie potrzeby, kąpiel w basenie termalnym  w Zdroju „Wojciech”, ognisko z pieczeniem kiełbasek, spacer z przewodnikiem po okolicy, koncert muzyczny Zespołu „Zaczarowane Melodie”, wieczorek taneczny, warsztaty dietetyczne na temat zdrowego żywienia. Parking niestrzeżony płatny. Doba hotelowa od 16.00 w dniu przyjazdu, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do 12.00.

Wpłaty należności: zaliczka w kwocie 547,00 zł w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r na konto Uzdrowisko Lądek- Długopole SA ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój konto numer 83 1090 2297 0000 0005 8800 89 41. Pozostała należność w kwocie  1000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku na wskazane wyżej konto. W tytule wpłaty należy wpisać: „turnus radców prawnych  24.08-8.09.2017r.”

Koordynator spotkania: radca prawny Helena Oprzyńska-Pacewicz, do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku nr telefonu 608828198

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje data zgłoszenia i wpłacenia zaliczki.

 

 1. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne pod nazwą „ Zwiedzamy Lubelszczyznę”

 Termin: 25.09.2017-2.10.2017r. – 8 dni.  Ilość miejsc do 49, decyduje termin zgłoszenia i wpłaty zaliczki oraz termin wpłaty dodatkowej należności.

 Cena 805,00 zł. W cenie zakwaterowanie  w Zajeździe Piastowskim w Kazimierzu Dolnym ul. Słoneczna 3 24-120 Kazimierz Dolny, miejsce  w pokoju dwuosobowym, śniadania i obiadokolacje.

Program: wycieczka objazdowa: Kazimierz Dolny, Janowiec, Nałęczów, Puławy, Wojciechów ze słynnym muzeum kowalstwa, Pałac Kozłówka, Skansen Wsi Lubelskiej, Zamek Lubelski, w tym obrazy Jana Matejki, Gotycka Kaplica Trójcy Św. , Zamość.

Wpłaty należności: zaliczka 400,00 zł w terminie do dnia 15 lutego 2017 roku, na konto Zajazd Piastowski Leszek Tomaszewski ul. Słoneczna 3 24-120 Kazimierz Dolny nr konta 74 1060 0076 0000 3280 0006 5934 z dopiskiem” radca prawny 2017”. Pozostała należność w terminie do dnia 15.08.2017 roku.

Na miejscu dodatkowo płatne ca 160,00 zł z tytułu biletów wstępu, przewodników, rejsu statkiem

Parking osobno płatny.

Kapituła Funduszu Seniora  KRRP sfinansuje koszty autokaru.

Koordynator spotkania: radca prawny Teresa Kukieła tel. 508300951, do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia 15 lutego 2017 roku

 

 1. Sanatoria lecznicze dla radców prawnych seniorów, reglamentowane i limitowane dochodami, ze skierowaniami i wskazaniami lekarskimi, organizowane przez Kapitułę Funduszu Seniora:

 

 1. Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Busku Zdroju –

w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym,

Termin: 23 kwietnia – 06 maja 2017 r.

 

 1. Ogólnopolski turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Krynicy Zdroju –

W Ośrodku Sanatoryjno – Wypoczynkowym „LWIGRÓD”,

Termin: 08 sierpnia – 22 sierpnia 2017 r.

W turnusie tym istnieje możliwość za pełną odpłatnością uczestniczenia współmałżonka lub osoby towarzyszącej a także radcy prawnego seniora bez skierowania, po uprzednim uzgodnieniu.

 

 1. Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Kołobrzegu –

W Sanatorium Uzdrowiskowym „LECH”,

Termin: 23 września – 07 października 2017 r.

W turnusie tym istnieje możliwość za pełną odpłatnością uczestniczenia współmałżonka lub osoby towarzyszącej a także radcy prawnego seniora bez skierowania, po uprzednim uzgodnieniu.

Wnioski indywidualne składają poszczególne Izby Okręgowe w ogłoszonym terminie bezpośrednio do Pani Lidii Wysockiej, załatwiającej sprawy Kapituły Funduszu Seniora tel. 22 8219971wew. 5.

 

     Przewodniczący

  Kapituły Funduszu Seniora

 r.pr.   Mieczysław Humka

 

 

 

 

Gdańsk     17 01 2017

 

                                                                                          CZŁONKOWIE   KLUBU   SENIORA

                                                                                                               przy

                                                                                                 O.I.R.P. w Gdańsku

 

U progu Nowego Roku składam Koleżankom i Kolegom serdeczne życzenia, abyście w zdrowiu i nieustającej radości doświadczali piękna tego świata, aby ziściły się wszystkie nadzieje, jakie pokładacie w nadchodzącym roku, aby nie opuszczały Was chęci do spotkań i wyjazdów integracyjnych z naszym Klubem.

 

Jednocześnie informuję, że Członkowie Klubu na ostatnich spotkaniach cyklicznych ustalili, że w bieżącym roku wyjedziemy na trzy wycieczki integracyjno – krajoznawcze:

1 – Na przełomie miesiąca maja i czerwca do Opola i okolic (ok 5-6 dni)

2 – W połowie miesiąca lipca do Bytowa, Chełmna i okolic (jednodniowa)

3 – W połowie miesiąca września, przez ok 5-6 dni do Białorusi – szlakiem Adama Mickiewicza.

 

Koleżanki i koledzy, którzy wyrażą wolę udziału w tych wycieczkach, proszę         o zgłoszenie jej w sekretariacie Izby w terminie do dnia 15 lutego b.r.

Dokładny program wycieczek po uzgodnieniu z grupą zapisaną na konkretną wycieczkę, doręczona zostanie w terminie 1 miesiąca przed wyjazdem.

Wysokość dofinansowania zależna będzie od przydziału środków na ten cel przez Dziekana i Radę Izby.

Spotkania członków Klubu w każdy pierwszy czwartek miesiąca w restauracji Manhatann, IV piętro, w Gdańsku Wrzeszczu pozostają bez zmian.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Barbara Barbarowicz

 

 

 

 

 

 

25 sierpnia 2016

Informacja z przebiegu wycieczki autokarowej Seniorów do Warszawy

Informacja z przebiegu wycieczki autokarowej  do Warszawy zorganizowanej przez Klub Seniora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku w dniach 27 – 31 maja 2016 roku. Jak wszystkie dotychczasowe wyjazdy rekreacyjno- integracyjne, organizowane przez Klub Seniora przy OIRP w Gdańsku, także wycieczka do Warszawy cieszyła się przepiękną, słoneczną pogodą. Temperatura w cieniu dochodziła do +30º […]

Czytaj więcej
18 lipca 2016

Pomorze Zachodnie i Berlin – wycieczka seniorów

Gdańsk, 15 07 2016                                                                                                                      CZŁONKOWIE                                                                                                                   KLUBU SENIORA                                                                                                                              przy                                                                                                                 O.I.R.P. w Gdańsku   Zgodnie z ustaleniami na spotkaniach cyklicznych członków Klubu informuję, że wycieczka do Szczecina i okolic z jednodniowym zwiedzaniem Berlina odbędzie się   w dniach 12 – 16 września b.r. Program wycieczki przedstawiam w załączeniu. Koleżanki i Koledzy, którzy zdecydują się […]

Czytaj więcej
15 czerwca 2016

Zmiana godziny wyjazdu autokaru – wycieczka seniorów do Słupska

Gdańsk 14.06.2016                                                                                                                          Klub Seniora                                                                                        przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych                                                                                                                  w Gdańsku   Koleżanki i Koledzy, którzy zgłosili swój udział w jednodniowej wycieczce do Słupska i okolic, i wpłacili do naszej Izby część jej kosztów w kwocie 50 zł informuję, że nastąpiła zmiana godziny wyjazdu autokaru o jedna godzinę wcześniej. I tak: […]

Czytaj więcej
22 marca 2016

Ogólnopolskie Spotkanie Integracyjne pn. Piękna Ziemia Opolska

Opole, dnia 22.03.2016r.   Okręgowe Izby Radców Prawnych wszystkie Komisja d/s Seniorów przy OIRP w Opolu uprzejmie przypomina o możliwości zgłaszania się radców prawnych seniorów wraz z osobami towarzyszącymi do udziału w Ogólnopolskim Spotkaniu Integracyjnym pn. Piękna Ziemia Opolska , które będzie miało miejsce w OSW „Drogowiec” w Pokrzywnej k/Głuchołaz w dniach 21.05.-28.05 2016r. Należnośc […]

Czytaj więcej
15 lutego 2016

21-28.05.2016 – Ogólnopolskie spotkania integracyjno-wczasowego radców prawnych seniorów p.n. „ Piękna Ziemia Opolska”

Warszawa, dnia 12.02.2016 r.     Przewodniczący Klubu Seniora wszystkie izby W ślad za Komunikatem Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2016 r. przesyłam poniżej dodatkowe informacje w sprawie ogólnopolskiego spotkania integracyjno-wczasowego radców prawnych seniorów p.n. „ Piękna Ziemia Opolska”, proszę o […]

Czytaj więcej
18 stycznia 2016

Spotkania integracyjno-wczasowe radców prawnych seniorów w 2016 r.

 Komunikat Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2016 r.   Ogólnopolskie integracyjne spotkania radców prawnych seniorów w formule „open”, pełnopłatne przez uczestników, bez jakiekolwiek reglamentacji, czy limitów dochodowych lub wymagań sanatoryjnych, realizowane przez Radę Klubów Seniora działającej przy Kapitule Funduszu Seniora:   […]

Czytaj więcej

Załączniki

Content