Seniorzy

Drodzy radcowie prawni – Seniorzy!

Na niniejszej stronie publikujemy przeznaczone dla Was komunikaty i informacje.

Znajdują się one na dole strony, a także z podziałem na miesiące publikacji, po lewej stronie ekranu.

Serdecznie zapraszamy do lektury oraz aktywności.

 

Dotyczy:  Turnusu sanatoryjnego dla seniorów w Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej „Lech” w Kołobrzegu

 od 23.09.2017 r. do 07.10.2017 r.

 

 

 

 

 

Uprzejmie komunikuję, że Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie organizuje turnus sanatoryjny dla osób, spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 3.781,-zł.). Ogólnopolski  Turnus Seniora odbędzie się od 23.09.2017 r. do 07.10.2017 r.,  w Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej „Lech” w Kołobrzegu ul. Korzeniowskiego 1, 78-100 Kołobrzeg (informator w załączeniu).

 

 

Zasady naboru są następujące:

 

 • Wnioski o sfinansowanie / dofinansowanie sanatorium ( na załączonych drukach, dostępnych także na stronie internetowej KIRP pod adresem kirp.pl ) należy składać do kapituły poprzez Rzeczników Funduszu Seniora wraz ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzasadniającym wyjazd na leczenie.

 

 

 • Osoby zainteresowane o średnich dochodach netto na 1 członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym w wysokości:
 1. do 1000 zł – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą kwotę

200 zł

 1. od 1001 zł. do 1500 zł – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą

kwotę 300 zł

 1. od 1501 zł. do 2000 zł    – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą

kwotę 400 zł

 1. d) powyżej 2001 zł. – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą kwotę

500 zł

 • pozostałą należność pokryje Kapituła Funduszu Seniora przesyłając dofinansowanie bezpośrednio do sanatorium.

 

Dla Waszej izby przyznano …………… miejsca.

Wnioski w tej sprawie należy złożyć do Kapituły w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 maja 2017 r. (liczy się data wpływu do KRRP w Warszawie).

Jednocześnie podkreślam, że przysłanie w tym terminie wniosków w liczbie przekraczającej przyznany limit spowoduje odesłanie wszystkich wniosków do danej Izby bez ich merytorycznego rozpatrzenia.

Zasada ta będzie ściśle respektowana – o czym lojalnie uprzedzam – bowiem to nie Kapituła lecz lokalne ogniwa samorządu winny decydować kogo w pierwszej kolejności należy skierować do sanatorium.

 

 

 

Przekazując powyższą informację, serdecznie proszę Rzeczników Funduszu Seniora o rozpropagowanie tej formy pomocy wśród osób uprawnionych do ubiegania się o te świadczenia.

 

Łączę pozdrowienia !

 

 

 

 

 

 

 

Zał. plik

Wzory wniosków

Przewodniczący

                   Kapituły „Funduszu Seniora”

 

 

 

 

 

 

Mieczysław Humka

 

 

 

Gdańsk     2  05  2017

                                                                                                                     CZŁONKOWIE

                                                                                                                  KLUBU SENIORA

                                                                                                                             przy

                                                                                                                O.I.R.P. w Gdańsku

 

 

 

Powołując się na pismo z dnia 6 kwietnia 2017 roku informuję, że z przyczyn niezależnych wycieczka do Opola i okolic przesunięta zostaje o jeden dzień.

 

Zamiast od dnia 22 do 26 maja b.r. odbędzie się od  dnia 23 do 27 maja b.r.

 

Proszę zatem o przybycie na punkty zborne w dniu 23 maja w godzinach oznaczonych w powołanym wyżej piśmie.

 

 

Jednocześnie informuję, że jednodniowa wycieczka na Kaszuby Środkowe zgodnie z ustaleniami na ostatnim spotkaniu odbędzie się 15 lipca b.r. wg programu załączonego poniżej.

 

Koleżanki i koledzy, którzy zdecydują się na tę wycieczkę, proszeni są o wpłacenie do sekretariatu Okręgowej Izby Radców Prawnych kwotę 50 zł w terminie do dnia 31 maja b.r.

 

Autokar na tę wycieczkę odjedzie w dniu 15 lipca:

–  z  Gdyni  –  z przed dworca kolejowego Gdynia Główna od strony budynku poczty o godz. 8.00

–  z Sopotu  –  koło przystanku autobusowo – trolejbusowego przy ul. Monte Cassino o godz.8.15

–  z Wrzeszcza  –  z przed D.T. Manhattan o godz.8.30

–  z Gdańska  –  z  Dworca Autobusowego w Gdańsku przy wyjściu z jego budynku o godz. 8.45

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Barbara Barbarowicz

Program wycieczki na  Kaszuby Środkowe

 

1 – Przejazd wycieczki przez Ziemię Kościerską ze zwiedzaniem typowej kaszubskiej zabudowy wiejskiej Juszki i Lizaki do Kościerzyny.

2 – Fojutowo – unikalny akwedukt powstały w 1848 roku na skrzyżowaniu dwóch cieków wodnych: Czerskiej Strugi (płynąca dołem) i Wielkiego Kanału Brdy ( płynący górą). Miejsce sobotnio – niedzielnego wypoczynku okolicznych mieszkańców: wyciąg krzesełkowy, karczmy, kajaki.

3 – Chełmno – zwane często naszym pomorskim Carcassonne. Urocze miasteczko z oryginalną zabudową z kilkunastoma basztami i kompletem murów miejskich. Renesansowy Ratusz, muzeum oraz makiety Krzyżackich Zamków Obronnych na Przedmurzu.

Powrót autostradą do Gdyni po godz. 19.00

 

Gdańsk     6  04  2017

                                                                                                                     CZŁONKOWIE

                                                                                                                  KLUBU SENIORA

                                                                                                                             przy

                                                                                                                O.I.R.P. w Gdańsku

 

 

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniach cyklicznych członków Klubu informuję, że wycieczka do Opola i okolic odbędzie się  w dniach 22 – 26 maja b.r.

 

Program wycieczki przedstawiam w załączeniu.

 

Koleżanki i Koledzy, którzy zdecydują się na udział w tej wycieczce, proszeni są o wpłacenie części jej kosztów w kwocie 700 zł do naszej Izby w terminie do dnia 20 kwietnia 2017r.

 

Autokar na tę wycieczkę odjedzie w dniu 22 maja:

 

–  z Gdyni  –  z przed dworca kolejowego Gdynia Główna od strony budynku poczty o godz. 7.00

–  z Sopotu  –  koło przystanku autobusowo – trolejbusowego przy ul. Monte Cassino o godz.7.15

–  z Wrzeszcza  –  z przed D.T. Manhattan o godz.7.30

–  z Gdańska  –  z  Dworca Autobusowego w Gdańsku przy wyjściu z jego budynku o godz. 7.45

 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

 

Barbara Barbarowicz

WARSZTATY DLA SENIORÓW

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Akademia Sztuk Pięknych i Sopoteka na terenie Gdańska i Sopotu organizuje warsztaty dla seniorów, na które zaprasza seniorów z Trójmiasta. Inicjatywa ta jest bardzo ciekawa i polecamy ją także naszym seniorom.

W najbliższym czasie odbędą się:

 • 7 kwietnia 2017, godz. 1500 – Sopoteka – „kreacyjne wyplatanie” (wyplatanie koszyków z papierowej wikliny);
 • 5 kwietnia 2017, godz. 1100 i 10 kwietnia 2017, godz. 1500 – Sopoteka – Między mądrością i pięknem – warsztaty połączone z zadaniami wizualnymi,
 • 8 kwietnia 2017, godz.1100 – Mała Zbrojownia (Targ Wałowy) – zajęcia z rzeźby,
 • 20-21 kwietnia 2017 – Dom Chodowieckiego i Grassa (Sierocka 6) – wystawa wraz z możliwością ingerencji oraz collage z uczestnikami.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.facebook.com/Re_kreacyjne-warsztaty-1233599146715621/?ref=bookmarks

Na warsztaty obowiązują zapisy (ilość miejsc ograniczona), zapisy są przyjmowane pod adresem: rekreacjeasp@gmail.com

Serdecznie polecamy,

Komisja ds. seniorów i spraw socjalnych

 

Dotyczy:  Turnusu sanatoryjnego dla seniorów w OKW „Lwigród”   w Krynicy – Zdroju  od 08 sierpnia 2017 r. do 22 sierpnia 2017 r.

 

 

Uprzejmie komunikuję, że Kapituła Funduszu Seniora przy  Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie organizuje turnus rehabilitacyjny dla osób, spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 3.781,-zł.). Kolejny Ogólnopolski Turnus Seniora tym razem, odbędzie się od 08.08.2017 r. – 22.08.2017 r.,  w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Lwigród” w Krynicy-Zdroju ul. Nitribitta nr 6, kod p-towy 33-383 Krynica-Zdrój (jest to obiekt komfortowo odrestaurowany, położony w centrum Krynicy).

Na turnusie rehabilitacyjnym, wskazania lecznicze obejmują osoby z dysfunkcją narządu ruchu, chorobami: układu krążenia, układu pokarmowego, moczowo-płciowymi, układu nerwowego, cukrzycą.

 

Zasady naboru są następujące:

 

 • Wnioski o sfinansowanie / dofinansowanie sanatorium ( na załączonych drukach, dostępnych także na stronie internetowej KIRP pod adresem kirp.pl ) należy składać do kapituły poprzez Rzeczników Funduszu Seniora wraz ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzasadniającym wyjazd na leczenie.

 

 • Osoby zainteresowane o średnich dochodach netto na 1 członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym w wysokości:

 

 1. a) od 1000 zł. do 1500 zł – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą

kwotę 300 zł

 

b/ od 1501 zł. do 2000 zł            – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą

kwotę 400 zł

 1. c) powyżej 2001 zł.                – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą

kwotę 500 zł

 • pozostałą należność pokryje Kapituła Funduszu Seniora przesyłając dofinansowanie bezpośrednio do sanatorium

 

Dla Waszej izby przyznano 2. miejsca.

Wnioski w tej sprawie należy złożyć do Kapituły w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 maja  2017 r. (liczy się data wpływu do KRRP w Warszawie).

Jednocześnie podkreślam, że przysłanie w tym terminie wniosków w liczbie przekraczającej przyznany limit spowoduje odesłanie wszystkich wniosków do danej Izby bez ich merytorycznego rozpatrzenia.

Zasada ta będzie ściśle respektowana – o czym lojalnie uprzedzam – bowiem to nie Kapituła lecz lokalne ogniwa samorządu winny decydować kogo w pierwszej kolejności należy skierować do sanatorium.

 

Przekazując powyższą informację, serdecznie proszę Rzeczników Funduszu Seniora o rozpropagowanie tej formy pomocy wśród osób uprawnionych do ubiegania się o te świadczenia.

 

Łączę pozdrowienia !

 

 

 

 

Zał. plik

Wzory wniosków

 

Przewodniczący

 Kapituły Funduszu Seniora

 

 

 

 

 

 

Mieczysław Humka

Gdańsk 23.01.2017

 

 

        Warszawa, dnia  20 stycznia 2017 r.

 

Koleżanka/Kolega

Przewodnicząca/y   Klubu Seniora

Okręgowej Izby Radców Prawnych

/wszystkie/

Szanowni radcowie prawni seniorzy

Z prawdziwą satysfakcją  informuję, że Krajowa Rada Radców Prawnych powierzyła mnie ponownie pełnienie w X Kadencji  funkcji Przewodniczącego Kapituły Funduszu Seniora, podejmując na  posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2017 r.  uchwałę Nr  20/X/2017 w sprawie powołania Kapituły Funduszu Seniora na okres X Kadencji, w skład której także powołała osoby:  Maciej Bebejewski (OIRP Poznań), Anna Komarska (OIRP Lublin), Danuta Kubica (OIRP Katowice), Bożena Nawrocka (OIRP Rzeszów), Franciszka Pisańska (OIRP Szczecin), Anna Polańska (OIRP Kielce), Hanna Szynkiewicz-Wanat (OIRP Warszawa), Andrzej Ksokowski (OIRP Zielona Góra).

Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych na pierwszym posiedzeniu w dniu 20.01.2017 r. ustanowiła Kol. Franciszkę Pisańską (OIRP Szczecin) Zastępcą Przewodniczącego, a Kol. Hannę Szynkiewicz-Wanat (OIRP Warszawa) Sekretarzem Kapituły.

Kapituła Funduszu Seniora podjęła uchwałę o powołaniu nowej Rady Klubów Seniora w osobach:

– Przewodnicząca:   Helena Oprzyńska-Pacewicz (OIRP Olsztyn),

– Zastępca Przewodniczącej:    Teresa Kukieła (OIRP Łódź),

– Sekretarz:   Jadwiga Grzemska (OIRP Zielona Góra).

Z przyjemnością informuję również, że z ramienia Prezydium KRRP opiekę nad Kapitułą Funduszu Seniora sprawował będzie w bieżącej X kadencji Kol. Bazyli Zacharczuk, członek Prezydium

Kapituła Funduszu Seniora na pierwszym posiedzeniu przyjęła także plan pracy na 2017 r. oraz zaaprobowała inicjatywę Rady Klubów Seniora w sprawie zorganizowania w roku 2017 ogólnopolskich spotkań integracyjno – wczasowych radców prawnych seniorów.

Przedstawiam  poniżej Komunikat Kapituły w tej sprawie. Komunikat poniższy zawiera także informację o kontynuowanych przez Kapitułę Funduszu Seniora turnusach sanatoryjnych.

Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów radców prawnych seniorów do uczestnictwa w zaproponowanych spotkaniach integracyjno – wczasowych.

Przewodniczący

Kapituły Funduszu Seniora

r.pr.   Mieczysław Humka

Warszawa,   dnia  20 stycznia 2017 r.

 

 

K O M U N I K A T

 

Kapituły Funduszu Seniora  Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2017 r.

 

 1. Ogólnopolskie integracyjne spotkania radców prawnych seniorów w formule „open”, pełnopłatne przez uczestników, bez jakiekolwiek reglamentacji, czy limitów dochodowych lub wymagań sanatoryjnych, realizowane przez Radę Klubów Seniora działającej przy Kapitule Funduszu Seniora:

 

 1. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów w Zakopanem pod nazwą „A teraz w Tatry”.

Miejsce spotkania : Pensjonat Parzenica ul. Ogrodowa 6 34-500 Zakopane / w pobliżu Krupówek/

Termin 5-14 maja 2017 roku/ 10 dni/, miejsc do 50 osób

Cena 1272,00 zł / pokój dwuosobowy/ do pokoju jednoosobowego dopłata 300,00 zł. Ilość pokoii jednoosobowych ograniczona.

Cena obejmuje: wyżywienie 3x dziennie / śniadanie bufet, obiad i kolacja serwowane, w dniu wyjazdu śniadanie i  prowiant na drogę powrotną/,zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem, uroczysty wieczór z muzyką i gorącymi posiłkami, 8 zabiegów z zakresu fizjoterapii, światłolecznictwa, hydroterapii, 2 x jaccuzzi, 1 masaż leczniczy, 1 x sauna sucha, katedra biczy szkockich, 1 masaż perełkowy w wannie z ozonem, bezpłatny zewnętrzny  parking monitorowany, bezprzewodowa sieć WI-FI, mini siłownia, tenis stołowy, piłkarzyki, bilard.

Płatność: zadatek w kwocie 400,00 zł w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku, pozostała należność w kwocie 872,00 zł w terminie do dnia 31 marca 2017roku .  Doba hotelowa od 14.00 w dniu przyjazdu, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do 11.00,

Płatność na konto: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Carpatia ul. Wandy Tarnowskiej 4 35-222 Rzeszów nr konta 95 1130  1105  0005  2102   0220  0014. W tytule wpłaty należy zaznaczyć: „ turnus radców prawnych w Zakopanem, Ośrodek Parzenica 5-14 maja 2017”

W programie również fakultatywnie, za dodatkową odpłatnością: wjazd kolejką i spacer po Gubałówce, wjazd kolejką i spacer po Kasprowym Wierchu, zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego, cmentarz na Pęksowym Brzysku, Teatr Witkacego, wycieczka dorożkami do Morskiego Oka.

Planowany jest też spływ Dunajcem, który sfinansuje Kapituła Funduszu Seniora KRRP.

 

Koordynator spotkania: radca prawny  Helena Oprzyńska-Pacewicz tel. 608828198  do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia  31 stycznia 2017 roku

Decyduje data zgłoszenia a następnie data wpłacenia zadatku. Ilość miejsc ograniczona.

 

 1. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów w Trzęsaczu k/Rewala pod nazwą „ Czerwcowe morze”

Miejsce spotkania: Pensjonat „Orka” ul. Kamieńska 13  Trzęsacz 72-344 Rewal

Termin: 19.06.2017r.-2.07.2017r. / 14 dni/

Cena: 1400, 00 zł

Cena obejmuje: nocleg w pokoju dwuosobowym z łazienką, balkonem i TV, wyżywienie śniadania bufet, obiadokolacje, basen / w tym jaccuzzi, sauna, łaźnia – 1 godzina dziennie/ wieczór powitalny i pożegnalny z muzyką na żywo, grill.

W pensjonacie jest winda. Parking bezpłatny, odległość do morza ca 50 m, do miejscowości Rewal 1 km.  Doba hotelowa od 14.00 w dniu przyjazdu, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do 10.00,

 

Płatność: zadatek w kwocie 400, 00 zł od osoby w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku, pozostała należność w terminie do dnia 31 maja 2017 roku na konto Pensjonat Orka ul. Kamieńska 13 Trzęsacz 72-344 Rewal nr konta 86 9376 0001 3002 0015 2145 0001 z dopiskiem:” turnus radców prawnych od  19.06.17do 2.07.17.”

Fakultatywnie  jest zwiedzanie okolic, Gosań, Międzyzdroje, Szczecin. Kapituła Funduszu Seniora KRRP sfinansuje wycieczkę do Szczecina

Koordynator spotkania: radca prawny Helena Oprzyńska-Pacewicz tel. 608828198 , do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku

Decyduje data zgłoszenia i wpłacenia zadatku. Ilość miejsc ograniczona

 

 1. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów pod nazwą „ Poznań i okolice”

     Miejsce spotkania Hotel Ikar w Poznaniu. ul. Kościuszki 118 / blisko centrum/

     Termin spotkania: 19-23.07.2017r. / 5 dni/

Cena:680,00 zł plus bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 52,00 zł

Cena obejmuje: nocleg w pokojach dwuosobowych w Hotelu Ikar w Poznaniu, wyżywienie śniadanie, obiadokolacja, zwiedzanie: Poznań, Kórnik, Biskupin, Gniezno, Rogalin.

Planowane jest spotkanie z radcami prawnymi seniorami w Klubie OIRP Poznań, fakultatywnie spektakl w Teatrze w Poznaniu / nazwa teatru, spektaklu, cena biletu oraz termin wpłaty na bilet, zostanie podana, dla zainteresowanych, w terminie późniejszym/

Wpłaty należności: zaliczka w kwocie 210,00 zł w terminie do dnia 30 marca 2017 roku na konto Biuro Podróży Juwentur ul. Ślusarska 15 61-778 Poznań numer konta 40 1500 1621 1216 2004 3935 0000

Pozostała należność  w kwocie 522,00 zł w terminie do dnia 15 czerwca 2017 roku na wskazane wyżej konto

W tytule wpłaty należy wpisać: „wycieczka radców prawnych 19.07-23.07.2017r.”

Koordynator spotkania: radca prawny Helena Oprzyńska-Pacewicz tel.608828198, do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia 15 marca 2017 roku

Ilość miejsc ograniczona, decyduje data zgłoszenia i wpłaty zaliczki

Kapituła Funduszu Seniora KRRP sfinansuje koszty autokaru, przewodnika i pilota.

 

 1. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów pod nazwą „Długopole”

    Miejsce spotkania: Uzdrowisko Długopole S.A. ul.Wolności 4 57-540 Lądek-Zdrój

    Termin: 24.08-08.09.2017r. /15 dni/

Cena 1547,00 zł

Cena obejmuje: noclegi w pokojach dwuosobowych w budynku „Józef”, gdzie znajduje się kompleksowa baza zabiegowa, jadalnia, kawiarnia, winda, basen termalny, internet bezprzewodowy, wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, 20 zabiegów leczniczych wg wskazań lekarza, całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska w razie potrzeby, kąpiel w basenie termalnym  w Zdroju „Wojciech”, ognisko z pieczeniem kiełbasek, spacer z przewodnikiem po okolicy, koncert muzyczny Zespołu „Zaczarowane Melodie”, wieczorek taneczny, warsztaty dietetyczne na temat zdrowego żywienia. Parking niestrzeżony płatny. Doba hotelowa od 16.00 w dniu przyjazdu, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do 12.00.

Wpłaty należności: zaliczka w kwocie 547,00 zł w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r na konto Uzdrowisko Lądek- Długopole SA ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój konto numer 83 1090 2297 0000 0005 8800 89 41. Pozostała należność w kwocie  1000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku na wskazane wyżej konto. W tytule wpłaty należy wpisać: „turnus radców prawnych  24.08-8.09.2017r.”

Koordynator spotkania: radca prawny Helena Oprzyńska-Pacewicz, do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku nr telefonu 608828198

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje data zgłoszenia i wpłacenia zaliczki.

 

 1. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne pod nazwą „ Zwiedzamy Lubelszczyznę”

 Termin: 25.09.2017-2.10.2017r. – 8 dni.  Ilość miejsc do 49, decyduje termin zgłoszenia i wpłaty zaliczki oraz termin wpłaty dodatkowej należności.

 Cena 805,00 zł. W cenie zakwaterowanie  w Zajeździe Piastowskim w Kazimierzu Dolnym ul. Słoneczna 3 24-120 Kazimierz Dolny, miejsce  w pokoju dwuosobowym, śniadania i obiadokolacje.

Program: wycieczka objazdowa: Kazimierz Dolny, Janowiec, Nałęczów, Puławy, Wojciechów ze słynnym muzeum kowalstwa, Pałac Kozłówka, Skansen Wsi Lubelskiej, Zamek Lubelski, w tym obrazy Jana Matejki, Gotycka Kaplica Trójcy Św. , Zamość.

Wpłaty należności: zaliczka 400,00 zł w terminie do dnia 15 lutego 2017 roku, na konto Zajazd Piastowski Leszek Tomaszewski ul. Słoneczna 3 24-120 Kazimierz Dolny nr konta 74 1060 0076 0000 3280 0006 5934 z dopiskiem” radca prawny 2017”. Pozostała należność w terminie do dnia 15.08.2017 roku.

Na miejscu dodatkowo płatne ca 160,00 zł z tytułu biletów wstępu, przewodników, rejsu statkiem

Parking osobno płatny.

Kapituła Funduszu Seniora  KRRP sfinansuje koszty autokaru.

Koordynator spotkania: radca prawny Teresa Kukieła tel. 508300951, do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia 15 lutego 2017 roku

 

 1. Sanatoria lecznicze dla radców prawnych seniorów, reglamentowane i limitowane dochodami, ze skierowaniami i wskazaniami lekarskimi, organizowane przez Kapitułę Funduszu Seniora:

 

 1. Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Busku Zdroju –

w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym,

Termin: 23 kwietnia – 06 maja 2017 r.

 

 1. Ogólnopolski turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Krynicy Zdroju –

W Ośrodku Sanatoryjno – Wypoczynkowym „LWIGRÓD”,

Termin: 08 sierpnia – 22 sierpnia 2017 r.

W turnusie tym istnieje możliwość za pełną odpłatnością uczestniczenia współmałżonka lub osoby towarzyszącej a także radcy prawnego seniora bez skierowania, po uprzednim uzgodnieniu.

 

 1. Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Kołobrzegu –

W Sanatorium Uzdrowiskowym „LECH”,

Termin: 23 września – 07 października 2017 r.

W turnusie tym istnieje możliwość za pełną odpłatnością uczestniczenia współmałżonka lub osoby towarzyszącej a także radcy prawnego seniora bez skierowania, po uprzednim uzgodnieniu.

Wnioski indywidualne składają poszczególne Izby Okręgowe w ogłoszonym terminie bezpośrednio do Pani Lidii Wysockiej, załatwiającej sprawy Kapituły Funduszu Seniora tel. 22 8219971wew. 5.

 

     Przewodniczący

  Kapituły Funduszu Seniora

 r.pr.   Mieczysław Humka

 

 

 

 

Gdańsk     17 01 2017

 

                                                                                          CZŁONKOWIE   KLUBU   SENIORA

                                                                                                               przy

                                                                                                 O.I.R.P. w Gdańsku

 

U progu Nowego Roku składam Koleżankom i Kolegom serdeczne życzenia, abyście w zdrowiu i nieustającej radości doświadczali piękna tego świata, aby ziściły się wszystkie nadzieje, jakie pokładacie w nadchodzącym roku, aby nie opuszczały Was chęci do spotkań i wyjazdów integracyjnych z naszym Klubem.

 

Jednocześnie informuję, że Członkowie Klubu na ostatnich spotkaniach cyklicznych ustalili, że w bieżącym roku wyjedziemy na trzy wycieczki integracyjno – krajoznawcze:

1 – Na przełomie miesiąca maja i czerwca do Opola i okolic (ok 5-6 dni)

2 – W połowie miesiąca lipca do Bytowa, Chełmna i okolic (jednodniowa)

3 – W połowie miesiąca września, przez ok 5-6 dni do Białorusi – szlakiem Adama Mickiewicza.

 

Koleżanki i koledzy, którzy wyrażą wolę udziału w tych wycieczkach, proszę         o zgłoszenie jej w sekretariacie Izby w terminie do dnia 15 lutego b.r.

Dokładny program wycieczek po uzgodnieniu z grupą zapisaną na konkretną wycieczkę, doręczona zostanie w terminie 1 miesiąca przed wyjazdem.

Wysokość dofinansowania zależna będzie od przydziału środków na ten cel przez Dziekana i Radę Izby.

Spotkania członków Klubu w każdy pierwszy czwartek miesiąca w restauracji Manhatann, IV piętro, w Gdańsku Wrzeszczu pozostają bez zmian.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Barbara Barbarowicz

 

 

 

 

 

 

25 sierpnia 2016

Informacja z przebiegu wycieczki autokarowej Seniorów do Warszawy

Informacja z przebiegu wycieczki autokarowej  do Warszawy zorganizowanej przez Klub Seniora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku w dniach 27 – 31 maja 2016 roku. Jak wszystkie dotychczasowe wyjazdy rekreacyjno- integracyjne, organizowane przez Klub Seniora przy OIRP w Gdańsku, także wycieczka do Warszawy cieszyła się przepiękną, słoneczną pogodą. Temperatura w cieniu dochodziła do +30º […]

Czytaj więcej
18 lipca 2016

Pomorze Zachodnie i Berlin – wycieczka seniorów

Gdańsk, 15 07 2016                                                                                                                      CZŁONKOWIE                                                                                                                   KLUBU SENIORA                                                                                                                              przy                                                                                                                 O.I.R.P. w Gdańsku   Zgodnie z ustaleniami na spotkaniach cyklicznych członków Klubu informuję, że wycieczka do Szczecina i okolic z jednodniowym zwiedzaniem Berlina odbędzie się   w dniach 12 – 16 września b.r. Program wycieczki przedstawiam w załączeniu. Koleżanki i Koledzy, którzy zdecydują się […]

Czytaj więcej
15 czerwca 2016

Zmiana godziny wyjazdu autokaru – wycieczka seniorów do Słupska

Gdańsk 14.06.2016                                                                                                                          Klub Seniora                                                                                        przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych                                                                                                                  w Gdańsku   Koleżanki i Koledzy, którzy zgłosili swój udział w jednodniowej wycieczce do Słupska i okolic, i wpłacili do naszej Izby część jej kosztów w kwocie 50 zł informuję, że nastąpiła zmiana godziny wyjazdu autokaru o jedna godzinę wcześniej. I tak: […]

Czytaj więcej
22 marca 2016

Ogólnopolskie Spotkanie Integracyjne pn. Piękna Ziemia Opolska

Opole, dnia 22.03.2016r.   Okręgowe Izby Radców Prawnych wszystkie Komisja d/s Seniorów przy OIRP w Opolu uprzejmie przypomina o możliwości zgłaszania się radców prawnych seniorów wraz z osobami towarzyszącymi do udziału w Ogólnopolskim Spotkaniu Integracyjnym pn. Piękna Ziemia Opolska , które będzie miało miejsce w OSW „Drogowiec” w Pokrzywnej k/Głuchołaz w dniach 21.05.-28.05 2016r. Należnośc […]

Czytaj więcej
15 lutego 2016

21-28.05.2016 – Ogólnopolskie spotkania integracyjno-wczasowego radców prawnych seniorów p.n. „ Piękna Ziemia Opolska”

Warszawa, dnia 12.02.2016 r.     Przewodniczący Klubu Seniora wszystkie izby W ślad za Komunikatem Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2016 r. przesyłam poniżej dodatkowe informacje w sprawie ogólnopolskiego spotkania integracyjno-wczasowego radców prawnych seniorów p.n. „ Piękna Ziemia Opolska”, proszę o […]

Czytaj więcej
18 stycznia 2016

Spotkania integracyjno-wczasowe radców prawnych seniorów w 2016 r.

 Komunikat Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2016 r.   Ogólnopolskie integracyjne spotkania radców prawnych seniorów w formule „open”, pełnopłatne przez uczestników, bez jakiekolwiek reglamentacji, czy limitów dochodowych lub wymagań sanatoryjnych, realizowane przez Radę Klubów Seniora działającej przy Kapitule Funduszu Seniora:   […]

Czytaj więcej

Załączniki

Content