Praca

11 czerwca 2018

Zarząd ZMPG S.A. poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. prawnych

Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. obejmuje: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu, budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu, świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

.

 

Zarząd  ZMPG  S.A.  poszukuje  pracownika  na  stanowisko:

Specjalista ds. prawnych

 

Zakres obowiązków:

 

 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych Spółki
 • analiza umów i innych dokumentów Spółki
 • wsparcie prawne Komórek organizacyjnych Spółki
 • czuwanie nad zgodnością wewnętrznych aktów normatywnych z obowiązującymi przepisami prawa
 • udział w spotkaniach z podmiotami zewnętrznymi
 • wykonywanie pozostałych poleceń służbowych przełożonego
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze – wymóg konieczny
 • minimum roczne doświadczenie w zawodzie prawnika
 • znajomość języka angielskiego
 • odpowiedzialność i konsekwencje w działaniu
 • skrupulatność, rzetelność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • umiejętność efektywnego stosowania wiedzy merytorycznej w praktyce
 • komunikatywność i otwartość w relacjach

Oferujemy:

 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie
 • stabilne, jasne i atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego
 • pracę w przyjaznej atmosferze

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny w języku polskim) w terminie do 29.06.2018 r. na adres:
rekrutacja@portgdansk.pl
(aplikacje nadesłane na inne adresy nie będą rozpatrywane)

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content