Praca

14 sierpnia 2018

Zarząd ZMPG S.A. poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. prawnych

Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. obejmuje: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu, budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu, świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

Zarząd ZMPG S.A. poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. prawnych

Obowiązki:

 • Bieżąca współpraca w obszarze prawnym z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki.
 • Obsługa korporacyjna Spółki.
 • Przygotowywanie projektów umów i innych aktów prawnych, opinii i analiz prawnych w sprawach powierzonych, głównie z zakresu prawa handlowego.
 • Opracowywanie i opiniowanie projektów decyzji, zarządzeń, pism, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Spółki, sporządzanie wzorów dokumentów na użytek zewnętrzny i wewnętrzny.
 • Ocena ryzyk prawnych działań realizowanych przez spółki z grupy kapitałowej.
 • Sprawowanie nadzoru nad obiegiem informacji i dokumentów korporacyjnych oraz prawnych, w tym w szczególności uchwał zarządu, uchwał rady nadzorczej, uchwał walnego zgromadzenia.
 • Analiza zmian w przepisach prawnych dotyczących bezpośrednio działalności Spółki.
 • Wsparcie przy obsłudze korporacyjnej spółek w grupie, budowie corporate governance grupy.

Oczekiwania:

 • Ukończone studia prawnicze, tytuł radcy prawnego lub adwokata będzie atutem.
 • 1-3 letnie doświadczenie w merytorycznej pracy w dziale prawnym spółki lub w kancelarii prawnej zajmującej się obsługą podmiotów gospodarczych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego, znajomość dodatkowego języka będzie atutem.
 • Bardzo dobra znajomość prawa cywilnego i prawa handlowego.
 • Dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
 • Umiejętność logicznego myślenia, jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi.
 • Umiejętność redakcji pism różnego rodzaju.
 • Dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office.
 • Dyskrecja.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej organizacji, dążącej do pozycji lidera wśród portów na Bałtyku.
 • Możliwość kształtowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego.
 • Merytoryczne wsparcie doświadczonych prawników.
 • Przyjazną atmosferę pracy z jasno określonymi zadaniami, w zorganizowanym zespole profesjonalistów.
 • Możliwości rozwoju (kursy, szkolenia).
 • Stabilne, jasne i atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 • Bogaty pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, karta MultiSport, opieka medyczna).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 09.09.2018 r. na adres:

rekrutacja@portgdansk.pl
(aplikacje nadesłane na inne adresy nie będą rozpatrywane)

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content