Praca

20 sierpnia 2015

Współpraca z M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarią Prawną na stanowisku Prawnik/Aplikant radcowski

Współpraca z M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarią Prawną na stanowisku Prawnik/Aplikant radcowski

 

Prawnik/Aplikant radcowski
Zakres obowiązków:

– przygotowywanie opinii prawnych, umów, pism procesowych w postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych oraz innych dokumentów w bieżącej działalności Kancelarii;
– koordynacja obiegu dokumentów w powierzonych sprawach oraz dbanie o ich kompletność i adekwatność;
– identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych klientów,
– monitorowanie zmian w przepisach prawnych i informowanie o nich klientów Kancelarii;
– utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami wymiaru sprawiedliwości.
Wymagania:
– ukończone studia na kierunku prawo;
– znajomość przepisów prawa,adekwatna do poziomu edukacji i praktyki;
– doświadczenie w pracy (lub we współpracy) na podobnym stanowisku;
– bardzo dobra organizacja czasu pracy i samodzielność w realizowanych czynnościach; praktyczna znajomość zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem obrotu gospodarczego, zarówno ze sfery prawa prywatnego, jak i publicznego;
– znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie, w tym w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie pism oraz ich tłumaczenie, przy czym znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem;
– znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i poczty elektronicznej;
– wysoka kultura osobista;
– zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działania pod presją czasu
– dyspozycyjność, odpowiedzialność, staranność i dokładność;
Oferujemy:
– pracę/współpracę w prężnie rozwijającej się Kancelarii w młodym dynamicznym zespole, w pełnym wymiarze godzin lub współpracę w czasie ruchomym umożliwiającym w przypadku aplikantów niezakłócone uczestniczenie w zajęciach na aplikacji;
– możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia, także w środowisku międzynarodowym;
– w przypadku aplikantów sprzyjające warunki dla możliwości rozwijania edukacji prawniczej pod nadzorem doświadczonych prawników – praktyków.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego ze zdjęciem) z dopiskiem „Prawnik/Aplikant radcowski” tylko na adres e-mail:
sekretariat@szulikowski.pl

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content