Praca

28 stycznia 2016

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego poszukuje radcy prawnego

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

MIASTO:

Warszawa

STANOWISKO:

Radca prawny

WYKSZTAŁCENIE:

wyższe (wpis na listę radców prawnych)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

13 luty 2016 r.

LINK DO STRONY:

www.wat.edu.pl

Wymagania od kandydatów:

  • wymiar czasu pracy dla radcy prawnego zatrudnionego na pełnym etacie wynosi co najmniej 4 dni w tygodniu po 8 godzin w siedzibie pracodawcy,
  • praktyczna znajomość prawa cywilnego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ustaw: ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, ustawy
    o finansowaniu nauki, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Zgłoszenie winno zawierać:

  • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach, ewentualnie osiągnięciach zawodowych;

 

Dokumenty należy składać w terminie do 13 lutego 2016 r.

  • osobiście w Kancelarii Jawnej WAT pok. 130 bud. 100,
  • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Sekcja Obsługi Prawnej

00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:

Sekcja Obsługi Prawnej 22 261 83 94 65 i Dział Personalny 22 261 83 94 34

Rozstrzygniecie nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content