Praca

24 lipca 2018

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. z siedzibą w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko: Radca Prawny/Adwokat

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. z siedzibą w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko:

Radca Prawny/Adwokat

Miejsce pracy: Gdynia

Opis stanowiska:

 • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców (w tym spółek kapitałowych) oraz osób fizycznych,

Wymagania:

 • wpis na listę radców prawnych lub adwokatów,
 • bardzo dobra znajomość procedury cywilnej oraz przepisów prawa cywilnego i handlowego,
 • doświadczenie w korporacyjnej obsłudze spółek kapitałowych,
 • doświadczenie o obsłudze podmiotów indywidualnych,
 • samodzielność w podejmowanych działaniach,
 • bezwzględna terminowość w wykonywaniu zadań,
 • mile widziane doświadczenie prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • umowę na stałą współpracę (B2B),
 • możliwość samorealizacji,
 • pracę w ambitnym i przyjaznym środowisku,
 • dogodną lokalizację biura w ścisłym centrum miasta.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 12 sierpnia 2018 r. na adres
e-mail:
rekrutacja@krpj.pl. Prosimy o umieszczenie w CV klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. ul. 10 lutego 5, 81-366 Gdynia, KRS: 0000393410, NIP: 585-146-21-57, REGON: 221489197, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. ul. 10 lutego 5, 81-366 Gdynia, KRS: 0000393410, NIP: 585-146-21-57, REGON: 221489197.

 2. Nasze dane kontaktowe to: sekretariat@krpj.pl , adres korespondencyjny Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. ul. 10 lutego 5, 81-366 Gdynia.

 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@krpj.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.

 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

  1. Uprawnione organy publiczne,

  2. podmiot realizujący usługi na podstawie wewnętrznych umów,

  3. Podmioty dostarczające korespondencję,

  1. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

 1. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

 1. Informujemy o przysługującym prawie do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

  2. sprostowania swoich danych osobowych,

  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  4. przenoszenia danych,

  5. cofnięcia zgód,

  6. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

 1. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;

 3. Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych.

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content