Praca

10 lipca 2019

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Łodzi zaprasza zainteresowane Kancelarie Adwokatów/Radców Prawnych do składania ofert na obsługę prawną

Łódź, 06.06.2019 r.

 

 

Sekretariat Generalny

UNIQA TU S.A

Gdańska 132, 90-520 Łódź

 

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

 

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Łodzi, w związku z dynamicznym rozwojem Spółki oraz zwiększającą się potrzebą na obsługę prawną Spółki –

 

 • zaprasza zainteresowane Kancelarie Adwokatów/Radców Prawnych do składania ofert na obsługę prawną UNIQA TU S.A. w Łodzi

 

 

 1. Zakres przedmiotowy obsługi prawnej umowy obejmuje:

 

Występowanie w imieniu UNIQA TU S.A w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, w postępowaniach egzekucyjnych, a także przed organami prowadzącymi postępowanie karne w zakresie zleconym przez UNIQA TU S.A. (średnia miesięczna ilość spraw sądowych w okresie ostatnich 12 miesięcy dla obszaru objętego zakresem obsługi wynosi około 15 spraw miesięcznie).

 

 1. Zakres terytorialny i miejsce wykonywania obsługi prawnej:

 

Obowiązki wskazane w pkt. I. Adwokat/Radca Prawny wykonywać będzie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem:

 

 1. województwa pomorskiego za wyjątkiem sądów, których siedziby znajdują się na terenie powiatów: bytowskiego, słupskiego, człuchowskiego;

 

 1. województwa warmińsko-mazurskiego z ograniczeniem do sądów, których siedziby znajdują się na terenie powiatu elbląskiego,

 

– chyba, że z charakteru sprawy wynika konieczność wykonania czynności poza wskazanym obszarem (np. przeprowadzenie dowodu w sprawie w ramach pomocy sądowej, przegląd akt).

 

Obowiązki w zakresie powierzonych spraw będą wykonywane w siedzibie Adwokata/Radcy Prawnego, a także w każdym miejscu koniecznym dla prawidłowego wykonywania obsługi prawnej. UNIQA TU S.A. nie wymaga świadczenia pomocy prawnej w siedzibie Spółki lub jej oddziałach, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonywania obowiązków opisanych w pkt I.

Umowa nie będzie umową na wyłączność ani dla UNIQA TU S.A., ani dla Zleceniobiorcy.

 

 • Okres prowadzenia obsługi prawnej:

 

Obsługa prawna w zakresie wyżej wskazanym prowadzona będzie na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony.

 

 1. Treść oferty powinna zawierać:

 

 1. informację dotyczące radców prawnych, adwokatów, aplikantów oraz innych pracowników kancelarii (imię i nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, specjalizacja);
 2. krótki rys o kancelarii, z uwzglednieniem potencjału technicznego, posiadanego oprogramowania prawniczego i programów do prowadzenia kancelarii;
 3. propozycje oczekiwanego wynagrodzenia ryczałtowego netto w systemie miesięcznym (wynagrodzenie pełnomocnika nie obejmuje kosztów sądowych poniesionych przez pełnomocnika);
 4. opisane doświadczenie w zakresie obsługi prawnej dotyczącej ubezpieczeń gospodarczych z uwzględnieniem prowadzonych procesów sądowych w tym obszarze;
 5. ewentualne rekomendacje dotychczasowych klientów; rekomendacje dużych przedsiębiorców mile widziane.

 

 1. UNIQA TU S.A. zastrzega, iż:

 

 1. skontaktuje się z wybranymi oferentami;
 2. powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych;
 3. przedstawione wyżej warunki współpracy mogą być modyfikowane w trakcie negocjacji;
 4. pozostałe warunki współpracy zostaną ustalone w trakcie negocjacji.

 

 1. Oferty dotyczące współpracy należy składać:

 

 1. listownie na adres: Uniqa TU S.A. Departament Sekretariat Generalny, ul. Gdańska 132, 90-520 Łodź lub
 2. mailowo na adres: piaseczny@uniqa.pl, marzena.garstka@uniqa.pl.

 

 • Termin składania ofert: 30 sierpnia 2019 r.

 

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content