Praca

20 maja 2019

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektor/specjalista ds. prawnych

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektor/specjalista ds. prawnych

miejsce pracy: Gdańsk

 

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • zastępowanie Towarzystwa przed sądami powszechnymi
 • sporządzanie stanowisk prawnych oraz projektów pism procesowych w sprawach związanych z prawem ubezpieczeniowym
 • prowadzenie repertoriów spraw sądowych
 • sprawozdawczość
 • bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa

 

Nasze wymagania:

 • aplikant radcowski I lub II roku
 • dobra znajomość przepisów prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego oraz administracyjnego
 • umiejętność pisania i przygotowywania pozwów, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazu zapłaty, apelacji, zażalenia innych pism procesowych
 • umiejętność redagowania pism
 • znajomość środowiska Windows i MS Office
 • samodzielność, dobra organizacja pracy oraz rzetelność w wykonywaniu
  powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole

 

Wybranemu kandydatowi oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail Towarzystwa: Rekrutacja.prawne@tuw.pl

 

W tytule maila uprzejmie prosimy o wpisanie „aplikant radcowski- Gdańsk”

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektor/specjalista ds. prawnych”.

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Obowiązek informacyjny:

 1. a) administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
  z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;
 2. b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. c) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie przesłanego CV
  i wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;
 4. e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;
 5. f) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
 6. g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 7. h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

 

 

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content