Praca

21 września 2018

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni – jeden z największych podmiotów leczniczych w województwie pomorskim – zatrudnią do pracy w Zespole Radców Prawnych Spółki absolwenta prawa/aplikanta I roku aplikacji radcowskiej

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni – jeden z największych podmiotów leczniczych w województwie pomorskim – zatrudnią do pracy w Zespole Radców Prawnych Spółki absolwenta prawa/aplikanta I roku aplikacji radcowskiej.

Wymagania:

– umiejętność stosowania wiedzy prawniczej w praktyce,
– pracowitość, rzetelność, dokładność,
– ambicja i umiejętność skutecznego dążenia do celów,
– dobra organizacja pracy własnej,
– umiejętność pracy w zespole,
– dyspozycyjność i lojalność,
– komunikatywność i otwarcie w relacjach z klientem wewnętrznym,
– podjęte działania celem uzyskania statusu aplikanta radcowskiego,
– mobilność w obszarze Trójmiasta (Gdynia, Gdańsk) oraz w lokalizacji spółki w Wejherowie.

 Dodatkowe atuty:
– doświadczenie w pracy zawodowej, w tym w obszarze prawa,
– znajomość prawa pracy, prawa cywilnego i procesowego, zamówień publicznych, prawa budowlanego lub medycznego,
– dobra znajomość języka obcego.

Zatrudnionym kandydatom oferujemy:
– możliwość szerokiego rozwoju zawodowego w różnych dziedzinach prawa, w tym z zakresu prawa korporacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prawa pracy, prawa medycznego, procesowego, roszczeń o odszkodowania cywilne, obsługi inwestycji budowlanych, prawa zamówień publicznych, IT, RODO, itp.
– umowę o pracę,
– stabilne zatrudnienie,
– współpracę z doświadczonymi radcami prawnymi z możliwością objęcia patronatem.

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą prosimy o przesłanie CV (opisującego posiadane doświadczenie w pracy) i listu motywacyjnego w terminie do dnia 12.10.2018 r. na adres e-mailowy Koordynatora Zespołu Radców Prawnych: k.bialkowska@pcchz.pl

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Do aplikacji prosimy o dołączenie klauzuli:

W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest: Szpitale Pomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1, 80-519 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS Nr 0000492201 w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Szpitale Pomorskie). W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane) należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@szpitalepomorskie.eu lub drogą listu zwykłego na adres siedziby Spółki. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pan/Pani aplikację oraz w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji lub/i do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, a w wypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres roku od daty przekazania nam dokumentów aplikacyjnych. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów świadczących obsługę prawną oraz operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli nie poda Pan/Pani danych osobowych i nie wyrazi zgody, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iod@szpitalepomorskie.eu lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Spółki.

Oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznałam/-em się z umieszczoną powyżej Klauzulą Informacyjną i niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dostarczonych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych, przez spółkę Szpitale Pomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni – Administratora Danych Osobowych, w celu:

  1. wykorzystania podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy w Szpitale Pomorskie, na jakie złożyłem/am aplikację zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych**.

 

  1. wykorzystania podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w Szpitale Pomorskie, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

  1. używania przez Szpitale Pomorskie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy w Szpitale Pomorskie.

 

 

** Niewyrażenie zgody wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora Danych Osobowych

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content