Praca

4 marca 2019

Sykulska & Sykulski s.c. Kancelaria adwokata i radcy prawnego s.c. z siedzibą w Tczewie poszukuje aplikanta

Sykulska & Sykulski s.c.

Kancelaria adwokata i radcy prawnego s.c.

z siedzibą w Tczewie

 

poszukuje do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy aplikanta radcowskiego najlepiej II roku. Oferujemy pracę w kameralnym zespole, możliwość pozyskania szeregu umiejętności, szeroki zakres spraw oraz znaczną samodzielność. Możliwość podjęcia pracy od 1.04.2019r. Proponujemy umowę o pracę lub umowę zlecenia – wg ustaleń.

 

Propozycje i oferty proszę składać drogą mailową na adres radca@sykulscy.pl

 

Szczegółowe wiadomości pod telefonem 696 017 347 (rpr Łukasz Sykulski)

 

W związku z faktem, iż od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem zostałem poinformowany, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) moje dane osobowe jest Sykulska & Sykulski s.c. ul. Kościuszki 8, Tczew. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji procesu rekrutacji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, niniejszym wyrażona przy przekazaniu danych osobowych Administratorowi. Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: adres email, imię i nazwisko (firma) i adres zamieszkania, zawód, pesel.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie mogą zostać usunięte, gdy sprzeciwiają się temu wymogi prawa lub cel dla którego zostały zebrane. Wszelkie uprawnienia można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content