Praca

12 listopada 2015

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko pracy: ,,Specjalista ds. handlowych i umów”.

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko pracy:

,,Specjalista ds. handlowych i umów”.

Wymagania :

– preferowana osoba o wykształceniu prawniczym (technicznym, ekonomicznym) oraz co najmniej 2 – letnim doświadczeniu w sporządzaniu umów gospodarczych , w tym w szczególności umów o roboty budowlane,

– wymagana znajomość prawa zamówień publicznych (umiejętność przygotowywania kompletnych ofert przetargowych, opiniowanie umów o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenie korespondencji z zamawiającym), znajomość prawa cywilnego,

– umiejętności negocjacyjne i co najmniej 2 – letnie doświadczenie w zakresie negocjacji umów,

– umiejętność analizowania ryzyka kontraktowego oraz prognozowania potencjalnych sytuacji konfliktowych,

– znajomość procedur realizacji inwestycji według standardów FIDIC,

– biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

– samodzielność, komunikatywność, operatywność, dyspozycyjność,

– znajomość pakietu MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem Word i Excel)

– prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

– analiza i ocena dokumentacji przetargowej,

– przygotowywanie zapytań ofertowych oraz ofert handlowych, w tym przygotowywanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych,

– odpowiedzialność za przygotowywanie formalno – prawnej strony umów budowlanych , w tym w szczególności umów o podwykonawstwo robót budowlanych, umów o świadczenie usług oraz umów dostawy,

– sporządzanie zleceń, kompletowanie dokumentów rejestrowych kontrahentów, przygotowywanie zabezpieczeń umów i sprawdzanie poprawności z interesem Spółki,

– prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją kontraktów, w tym dokumentów rozliczeniowych, prowadzenie bieżącej korespondencji z kontrahentami, prowadzenie rejestru zawartych umów,

– bieżący kontakt z partnerami biznesowymi oraz negocjowanie warunków współpracy
w toku realizowanych projektów.

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować na adres: kadry@prcip.pl

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content