Praca

24 czerwca 2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty ds. prawnych

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty ds. prawnych.

Poszukujemy pracownika na zastępstwo na okres ok. 1,5 roku z możliwością zatrudnienia w dłuższej perspektywie czasu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze, status aplikanta aplikacji radcowskiej (preferowane rozpoczęcie II roku aplikacji radcowskiej w 2020 r.);
 • Doświadczenie pracy w kancelarii lub w dziale prawnym;
 • Umiejętność stosowania wiedzy prawniczej w praktyce, łatwość uczenia się;
 • Znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet) oraz programów LEX i Legalis;
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy;
 • Samodzielność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, terminowość wykonywania zadań.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Opracowywanie lub opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, umów oraz pism wychodzących;
 • Prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej wymaganej przez przepisy ogólne bądź wynikającej z decyzji organów Spółki;
 • Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z ewidencjonowaniem prowadzonej elektronicznej i fizycznej dokumentacji Spółki, a także koordynacja obiegu dokumentów w Spółce;
 • Przygotowanie i realizacja wewnętrznych procedur Spółki;
 • Reprezentowanie w charakterze pełnomocnika przed sądami i organami administracji publicznej;
 • Bieżące doradztwo prawne, udzielanie porad i konsultacji prawnych pracownikom  Spółki, a także wsparcie Radcy Prawnego;
 • Przygotowywanie projektów pełnomocnictw i prowadzenie rejestru pełnomocnictw;
 • Przygotowywanie i terminowe przesyłanie wymaganych przepisami okresowych sprawozdań Spółki organom administracji publicznej i Wspólnikom;
 • Prowadzenie rejestru postępowań Spółki;
 • Analiza przepisów, orzecznictwa, literatury;
 • Terminowa realizacja poleceń służbowych wydawanych przez przełożonych w sprawach pracy.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w prestiżowej firmie z wieloletnim doświadczeniem oraz ugruntowaną pozycją na rynku;
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia poprzez udział w ciekawych projektach w spółce nastawionej na innowacyjność;
 • Konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji;
 • Możliwość szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji oraz dostęp do treści edukacyjnych;
 • Przyjazną atmosferę w pracy;
 • Opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz współfinansowanie pakietu MultiSport;
 • Atrakcyjny finansowo pakiet świadczeń pracowniczych z ZFŚS.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@strefa.gda.pl

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (dalej: Administrator) podanych danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji przez Administratora, do czasu zakończenia rekrutacji lub wycofania zgody (podstawa: art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji procesu rekrutacji. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom ani przekazywane do państwa trzeciego. Aplikującym przysługują: prawo do dostępu do treści ich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw. Ponadto aplikującym przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Jednocześnie Administrator informuje o przysługującym aplikującym prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  jeśli sposób przetwarzania ich danych będzie niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w PSSE sp. z o.o. pod adresem mailowym: RODO@strefa.gda.pl

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content