Praca

5 stycznia 2017

Politechnika Gdańska poszukuje aplikanta radcowskiego I lub II roku do pracy w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej

Konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. organizacyjno-prawnych

w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Politechniki Gdańskiej

 

Wymagania:

 • aplikant radcowski pierwszego lub drugiego roku,
 • swoboda poruszania się w przestrzeni przepisów prawnych i systemów informacji prawnej,
 • umiejętność i doświadczenie w przygotowywaniu umów cywilnych (min. 2 lata),
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, skrupulatność,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym,
 • bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • mile widziana znajomość i doświadczenie w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz zasad ochrony własności intelektualnej

 

Zadania:

 • przygotowywanie projektów umów i monitorowanie wypełniania zobowiązań z nich wynikających,
 • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych uczelni w tym procedur wewnętrznych,
 • udział w procesie negocjacji warunków zawieranych umów,
 • udzielanie wsparcia prawnego w ramach transferu technologii,

 

Dokumenty:

 • CV + list motywacyjny

 

Na aplikacje czekamy do dnia 23 stycznia 2017 r.

 

 

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:  jdseroka@pg.gda.pl

w tytule maila należy wpisać: „Specjalista ds. organizacyjno-prawnych

 

Odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. nr 101 poz. 922)”.

 

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content