Praca

2 października 2018

Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. z siedzibą w Gdańsku zatrudni osobę, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu wstępnego

Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. z siedzibą w Gdańsku zatrudni osobę, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu wstępnego na aplikację radcowską lub adwokacką (i rozpocznie aplikację w styczniu 2019 roku). 

Od Kandydatów oczekujemy rzetelności, zaangażowania, praktycznej znajomości pakietu MS Office oraz prawa jazdy kat. B. Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w pracy nad szerokim zakresem zagadnień w wieloosobowej Kancelarii.

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV, list motywacyjny z krótkim opisem ewentualnego doświadczenia w stosowaniu prawa oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, w terminie do 12 października 2018 roku, na adres: sekretariat@pksd.pl

W tytule wiadomości e-mail proszę wpisać: rekrutacja aplikant radcowski /adwokacki

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja przebiegać będzie trzy etapowo. Po wstępnej selekcji w oparciu o przesłane dokumenty, wybrani Kandydaci zostaną poproszeni o opracowanie kazusów, a następnie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k.”

Jednocześnie, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 75 B, 80 – 286 Gdańsk.
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora  w celu prowadzenia procesu rekrutacji, do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej niż 3 miesiące.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych  w zakresie danych, o których mowa w art. 22 1 § 1 pkt 1-6 k.p., jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO, natomiast w przypadku innych danych,  zgoda udzielona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji procesu rekrutacji.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
  7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  9. Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Poprzednia oferta
Następna oferta
Content