Praca

31 lipca 2019

NDI S.A. nawiąże stałą współpracę z radcą prawnym/adwokatem (in-house lawyer w Departamencie Prawnym)

Radca prawny / Adwokat

Nr. Ref.: PR/RP/0719

Miejsce pracy: Sopot

 

 

NDI S.A. nawiąże stałą współpracę z radcą prawnym/adwokatem (in-house lawyer w Departamencie Prawnym).

 

Wymagamy:

 • pełnego osobistego zaangażowania;
 • co najmniej praktycznego pięcioletniego doświadczenia w pracy jako radca prawny/adwokat, zwłaszcza w pracy jako in-house lawyer;
 • co najmniej trzyletniego praktycznego doświadczenia w zakresie prawa zamówień publicznych (w tym w ostatnich dwóch latach), w szczególności związanego z przygotowywaniem ofert we współpracy z działami ofertowania oraz z reprezentacją przed KIO; oczekujemy znajomości aktualnego orzecznictwa KIO i ETS oraz doświadczenia związanego z e-zamówieniami;
 • co najmniej pięcioletniego praktycznego doświadczenia w samodzielnym (tj. jako radca prawny lub adwokat) prowadzeniu sporów sądowych w sprawach gospodarczych, przede wszystkim budowlanych; doświadczenie w arbitrażu będzie dodatkowych atutem;
 • co najmniej pięcioletniego doświadczenia kontraktowego i w obsłudze podmiotów gospodarczych;
 • bardzo dobrej znajomości prawa cywilnego (materialnego i procesowego), gospodarczego, w tym z zakresu prawa handlowego;
 • umiejętności szybkiej identyfikacji problemów prawnych i oceny ryzyka;
 • wykazywania inicjatywy, kreatywności i umiejętności sprawnego i szybkiego rozwiązywania problemów;
 • umiejętności pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole;
 • rozumienia i otwarcia na nasze potrzeby biznesowe;
 • wysokich zdolności analitycznych, znakomitej organizacji i pracy pod presją czasu;
 • gotowości do wyjazdów służbowych na terenie całej Polski;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, w tym języka prawniczego, umożliwiającej swobodną pracę z tekstami prawnymi;
 • wysokiej kultury osobistej;
 • komunikatywności;
 • pełnej dyspozycyjności (praca pięć dni w tygodniu w pełnym wymiarze godzin w siedzibie spółki jako in-house lawyer).

 

NDI S.A. zainteresowane jest tylko współpracą na wyłączność; nie jesteśmy zainteresowani zewnętrzną obsługą prawną, współpracą zdalną, w niepełnym wymiarze czasu pracy ani współpracą z aplikantami.

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki współpracy i atrakcyjne wynagrodzenie, uzależnione od doświadczenia i umiejętności;
 • współpracę wyłącznie w oparciu o umowę cywilnoprawną B2B;
 • współpracę pełną wyzwań, ale i umożliwiającą stałe podnoszenie kwalifikacji;
 • pracę w doświadczonym zespole radców prawnych i z innymi profesjonalistami;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 • niezbędne narzędzia pracy

 

Potencjalnym kandydatom zapewniamy pełną dyskrecję.

 

Kandydatów spełniających powyższe kryteria, prosimy o przesłanie cv wraz z listem motywacyjnym i prawidłowym oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie przez NDI S.A. danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji, a także – jeśli jesteście Państwo tym zainteresowani – także na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zgłoszenia bez prawidłowego oświadczenia nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone. Przesłanych ofert nie zwracamy, a zgłoszenia kandydatów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji i z którymi nie zdecydujemy się na współpracę, zostaną zniszczone po zakończeniu procesu niniejszej rekrutacji, nie później niż do 15 października 2019 roku.

 

Dokumenty aplikacyjne proszę przysyłać w formacie pdf na adres email praca@ndi.com.pl do dnia 14 sierpnia 2019 roku.

 

Skontaktujemy się wyłącznie w wybranymi kandydatami.

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content