Praca

9 września 2019

MERITUM KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH CYBULSKI, EJTMINOWICZ, TROJANOWSKI I PARTNERZY poszukuje kandydata na stanowisko radcy prawnego oraz aplikanta radcowskiego

 

MERITUM KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

CYBULSKI, EJTMINOWICZ, TROJANOWSKI I PARTNERZY

poszukuje kandydata na stanowisko

radcy prawnego oraz aplikanta radcowskiego (od II roku).

 

Poszukujemy osób posiadających doświadczenie w zakresie prawa budowlanego, prawa administracyjnego i prawa cywilnego.

Dodatkowo od kandydatów oczekujemy:

 • pozytywnego podejścia do wyzwań i pracy w zespole;
 • dobrej organizacji pracy własnej i samodzielności;
 • lojalności i zaangażowania.

 

Mile widziana dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy lub zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego oraz współpracę przy obsłudze prawnej inwestycji budowlanych na terenie całego kraju.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: n.brzezinska@kancelaria-meritum.com

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Nadto informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MERITUM KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH CYBULSKI, EJTMINOWICZ, TROJANOWSKI I PARTNERZY z siedzibą w Gdyni (81-359), przy ul. Zygmunta Augusta 5a/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131812, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS , NIP: 586 -20- 90- 908, REGON: 192782568.
 2. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować mailowo pod adresem meritum@kancelaria-meritum.com lub pisemnie na adres: ul. Zygmunta Augusta 5a/10, 81- 359 Gdynia.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji, wskazanej w ofercie pracy lub współpracy. Pani/Pana dane osobowe wskazane w ustawie Kodeks pracy lub w innych ustawach szczegółowych administrator przetwarza w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres jednego miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym dla Administratora i na jego rzecz usługi informatyczne, prawne i doradcze.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. W dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 8. W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 10. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych było wymagane do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (wizerunek i inne niewymagane przepisami obowiązującego prawa) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody wyrażonej podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

 

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content