Praca

16 września 2015

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna nawiąże współpracę z Prawnikiem/Aplikantem radcowskim w siedzibie kancelarii w Warszawie

Prawnik/Aplikant radcowski
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna nawiąże współpracę z Prawnikiem/Aplikantem radcowskim w siedzibie kancelarii w Warszawie.
Zakres obowiązków:
 przygotowywanie opinii prawnych, umów, pism procesowych w postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych oraz innych dokumentów w bieżącej działalności Kancelarii;
 koordynacja obiegu dokumentów w powierzonych sprawach oraz dbanie o ich kompletność i adekwatność;
 identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych klientów;
 monitorowanie zmian w przepisach prawnych i informowanie o nich klientów Kancelarii;
 utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami wymiaru sprawiedliwości.
Wymagania:
 ukończone studia na kierunku prawo;
 znajomość przepisów prawa adekwatna do poziomu edukacji i praktyki;
 doświadczenie w pracy (lub we współpracy) na podobnym stanowisku;
 bardzo dobra organizacja czasu pracy i samodzielność w realizowanych czynnościach;
 praktyczna znajomość zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem obrotu gospodarczego, zarówno ze sfery prawa prywatnego, jak i publicznego;
 znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie, w tym w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie pism oraz ich tłumaczenie, przy czym znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem;
 znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i poczty elektronicznej;
 wysoka kultura osobista;
 zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działania pod presją czasu;
 dyspozycyjność, odpowiedzialność, staranność i dokładność.
Oferujemy:
 pracę/współpracę w prężnie rozwijającej się Kancelarii w młodym dynamicznym zespole w pełnym wymiarze godzin lub współpracę w czasie ruchomym umożliwiającym w przypadku aplikantów niezakłócone uczestniczenie w zajęciach na aplikacji;
 możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia, także w środowisku międzynarodowym;
 w przypadku aplikantów sprzyjające warunki dla możliwości rozwijania edukacji prawniczej pod nadzorem doświadczonych prawników – praktyków.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego ze zdjęciem) z dopiskiem „Prawnik/Aplikant radcowski” tylko na adres e-mail:
sekretariat@szulikowski.pl Z góry dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarię Prawną jedynie w celu rekrutacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content