Praca

19 listopada 2018

LWSM „Morena” z siedzibą w Gdańsku, ul. Migowska 77A zatrudni aplikanta/aplikantkę radcowskiego I roku lub osobę, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu na aplikację radcowską na stanowisko: Inspektor ds. windykacyjnych

LWSM „Morena” z siedzibą w Gdańsku, ul. Migowska 77A zatrudni aplikanta/aplikantkę radcowskiego I roku lub osobę, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu na aplikację radcowską na stanowisko:

Inspektor ds. windykacyjnych

Zadania na stanowisku:

bieżąca obsługa procesów windykacyjnych na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym,
• bieżąca współpraca z kancelarią obsługującą procesy windykacyjne,
• przygotowywanie raportów i sprawozdań
• wsparcie merytoryczne pracowników sekcji ds. windykacyjnych,
• obsługa interesantów,
• koordynacja procesu windykacji z innymi komórkami Spółdzielni.

Wymagania:

status aplikanta I roku lub uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu na aplikację radcowską,
• znajomość przepisów prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego,
• minimum rok doświadczenia w pracy biurowej,
• znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
• bardzo dobra organizacja pracy,
• determinacja w realizacji celów i zadań.

Mile widziane:

znajomość Prawa Spółdzielczego oraz Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych,
• doświadczenie w windykacji prawnej.

Oferty zawierające list motywacyjny oraz c.v. prosimy składać w terminie do dnia 30.11.2018 r na adres: LWSM „Morena” , 80-287 Gdańsk, ul. Migowska 77A lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@morena.com.pl

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji pod adresem:

http://www.morena.com.pl/index.php/praca/78-bezkateegorii/1635-klauzula-informacyjna-praca

Prosimy o załączenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV przez Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „Morena” z siedzibą przy ul. Migowskiej 77a, 80-287 Gdańsk, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko inspektora ds. windykacyjnych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content