Praca

19 lutego 2016

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. organizacyjno-prawnych w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej

Konkurs na stanowisko:
Specjalista ds. organizacyjno-prawnych
w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Politechniki Gdańskiej

Wymagania:
 wykształcenie wyższe prawnicze,
 bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 biegła znajomość języka angielskiego (prawniczego),
 umiejętność i doświadczenie w przygotowywaniu umów cywilnych (min. 2 lata),
 sumienność, komunikatywność i umiejętności pracy w zespole,
 znajomość zasad ochrony własności intelektualnej,
 mile widziana znajomość i doświadczenie w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych,

Zadania:
 przygotowywanie projektów umów i monitorowanie wypełniania zobowiązań z nich wynikających,
 przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych uczelni w tym procedur wewnętrznych,
 udział w procesie negocjacji warunków zawieranych umów,
 udzielanie wsparcia prawnego w ramach transferu technologii,

Dokumenty:
• CV + list motywacyjny w języku angielskim
• referencje
• podczas rekrutacji kandydat może zostać poproszony o dokumenty potwierdzające informacje zawarte w aplikacji.

Na aplikacje czekamy do dnia 3 marca 2016r.
Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: damian.kuzniewski@pg.gda.pl
w tytule maila należy wpisać: „Specjalista ds. organizacyjno-prawnych”

Odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)”.

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content