Praca

22 listopada 2018

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta/aplikantkę I lub II roku

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta/aplikantkę I lub II roku

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kołodziejska z siedzibą w Gdańsku, specjalizująca się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego zatrudni aplikanta/aplikantkę I lub II roku

Główne obowiązki:

 • sporządzanie projektów pism procesowych,

 • zastępstwo procesowe,

 • czynności administracyjne,

 • kontakt z klientami Kancelarii oraz sądami, urzędami i innymi instytucjami.

Oczekiwania:

 • aplikant I lub II roku,

 • doświadczenie w pracy w Kancelarii (pisanie pism procesowych, zastępstwo procesowe),

 • znajomość pakietu MS Office,

 • łatwość nawiązywania kontaktów,

 • sumienność i dokładność,

 • kreatywność i dociekliwość,

 • lojalność i odpowiedzialność,

 • decyzyjność i samodzielność.

Oferujemy:

 • pracę w atrakcyjnej lokalizacji,

 • przyjazną atmosferę,

 • zdobycie cennego doświadczenia.

Dokumenty aplikacyjne (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesyłać na adres:

sekretariat@kancelaria-gdanska.pl

Złożenie dokumentów aplikacyjnych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w nich zawartych stosownie do treści poniższej klauzuli informacyjnej, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Kołodziejska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kołodziejska,

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niniejszej rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia odebrania przez administratora Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych, chyba że wyrazi Pani/Pan w oddzielnym oświadczeniu zgodę na przetwarzanie powierzonych danych w dalszych procesach rekrutacyjnych, nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia odebrania przez administratora Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych,

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych może być wyrażone w dowolnej jednoznacznej formie,

 • w przypadku wniesienia sprzeciwu administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach,

 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content