Praca

31 października 2019

Kancelaria Radcy Prawnego Roman Małecki w Tczewie podejmie współpracę z aplikantem radcowskim I- II roku

Kancelaria Radcy Prawnego Roman Małecki w Tczewie podejmie współpracę z aplikantem radcowskim I- II roku.
Możliwość objęcia patronatem. Możliwość zatrudnienia w Tczewie lub w Gdańsku.

Wymagania:
aplikant I lub II roku aplikacji radcowskiej,
skrupulatność, punktualność
bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakietu Office oraz programu LEX),
samodzielność, pracowitość i zaangażowanie.
umiejętność rozwiązywania problemów

Zadania:
sporządzanie pism procesowych
występowanie na rozprawach z upoważnienia radcy prawnego,
prowadzenie dokumentacji,
wsparcie radcy prawnego w ramach bieżącej obsługi klientów kancelarii.

Osobie, która dołączy do naszego zespołu oferujemy:
– zatrudnienie i możliwość patronatu
– pracę w dynamicznym, szybko rozwijającym się zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV z listem motywacyjnym na adres e – mail: maleckikancelaria@gmail.com w tytule wpisując „aplikant radcowski”.

Kancelaria zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.
Składających aplikacje prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”, informuję, iż:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Roman Małecki, 83-110 Tczew ul. Kard. Wyszyńskiego 19.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania pomocy prawnej – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO . W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Państwa danych nie wynika z ustawy ani nie służy realizacji umowy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, informatyczne, prawne oraz inne organy publiczne i jednostki pomocnicze i.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – także prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

Jednocześnie informujemy, iż przesłanie do Kancelarii Radcy Prawnego danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Kancelarię Radcy Prawnego w celu prowadzenia procesu rekrutacji, do czasu jego zakończenia.

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content