Praca

31 października 2019

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Ciepliński z siedzibą w Kościerzynie zatrudni aplikanta radcowskiego

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Ciepliński z siedzibą w Kościerzynie zatrudni aplikanta pierwszego roku aplikacji radcowskiej lub osobę, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i rozpoczyna aplikację radcowską w styczniu 2020 roku.

W zakres obowiązków wchodzić będą w szczególności: sporządzanie projektów pism procesowych, sporządzanie projektów opinii prawnych, przedstawianie propozycji rozwiązań zagadnień prawnych, udział w rozprawach sądowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Łukasz Ciepliński na potrzeby procesu rekrutacji” na adres kancelaria@k-na.pl.

Jednocześnie, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Ciepliński, Rynek 21, 83-400 Kościerzyna.

2.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora  w celu prowadzenia procesu rekrutacji, do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

3.    Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji procesu rekrutacji.

4.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza prawo.

6.      Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7.      Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

8.      Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content