Praca

26 sierpnia 2019

Kancelaria Radców Prawnych PATRON Jerzy Łopaciński z siedzibą w Gdańsku podejmie współpracę z aplikantem I lub II roku

Kancelaria Radców Prawnych PATRON Jerzy Łopaciński z siedzibą w Gdańsku podejmie współpracę z aplikantem I lub II roku.

Proponujemy pracę w zespole radców prawnych, w trakcie której można zdobyć i pogłębić wiedzę praktyczną w zakresie prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa handlowego i innych dziedzin prawa.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: j.lopacinski@patron.gda.pl

Tel. kontaktowy: 58 341 56 31

www.patron.gda.pl

Wypełniając obowiązki informacyjne podaję:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Radcy Prawnego PATRON  Jerzy Łopaciński, ul. Partyzantów 8/35, 80-254 Gdańsk
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji, do czasu jego zakończenia. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy od daty zakończenia tej rekrutacji.
  3. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia rekrutacji.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym pomiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania obowiązków służbowych.
  6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie zgoda jest dobrowolna.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content