Praca

30 stycznia 2020

Kancelaria INTESA Małkowski Wojdak i Partnerzy Radcowie Prawni podejmie stałą współpracę z radcą prawnym oraz aplikantem.

Kancelaria INTESA Małkowski Wojdak i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Gdańsku jest zainteresowana zatrudnieniem lub podjęciem stałej współpracy z radcami prawnymi oraz aplikantami.

 

Od kandydatów oczekujemy:

  1. biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, z uwzględnieniem terminologii prawniczej (do obowiązków kandydata będzie należało sporządzanie umów i korespondencji w języku angielskim),
  2. otwartego umysłu i pozytywnego nastawienia,
  3. determinacji, zaangażowania i sumienności w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  4. samodzielności, rzetelności oraz dobrej organizacji pracy,
  5. komunikatywności i dobrej współpracy z zespołem.

 

Dodatkowym, istotnym atutem będzie biegła znajomość prawa handlowego, prawa zamówień publicznych lub prawnych aspektów ochrony danych osobowych, bądź też, doświadczenie w pracy bezpośrednio w siedzibie Klienta (obsługa w wariancie in-house).

 

Wybranym kandydatom oferujemy:

  1. możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego związanego z szerokim profilem działalności kancelarii,
  2. możliwość pracy w profesjonalnym i zgranym zespole dynamicznie rozwijającej się Kancelarii.

 

CV powinno zawierać następujące oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych treścią CV oraz listu motywacyjnego, w tym: imienia i nazwiska, adresu i danych kontaktowych, adresu e-mail i telefonu, szczegółów dotyczących wykształcenia, kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia i historii zatrudnienia, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – w tym, w celu utrwalenia takich danych oraz podjęcia rozmów kwalifikacyjnych poprzedzających zawarcie ze mną umowy; Rozumiem, że podstawą prawną przetwarzania danych będzie przede wszystkim moja dobrowolna zgoda, a Kancelaria przetwarzać będzie moje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zważywszy, że podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda, jestem świadomy/a, iż Kancelaria może przetwarzać moje dane do momentu jej wycofania lub zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli moja aplikacja zakończy się pomyślnie, dane osobowe zgromadzone podczas procesu rekrutacji zostaną przekazane do akt osobowych pracowników i przechowywane będą w trakcie trwania zatrudnienia oraz później – przez okres niezbędny dla wywiązania się z zobowiązań prawnych przez Kancelarię.”

 

CV prosimy przesyłać na adres pwojdak@kancelaria-intesa.pl do dnia 29 lutego 2020 roku.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content