Praca

28 września 2018

Kancelaria Adwokacka Michał Poznański nawiąże współpracę w sprawach karnych.

 

Kancelaria Adwokacka Michał Poznański nawiąże współpracę w sprawach karnych.

 

Treść ogłoszenia:

Prowadzę własną kancelarię adwokacką w Gdańsku – Kancelaria Adwokacka Michał Poznański i zajmuję się prowadzeniem spraw karnych.

Nawiążę współpracę w zakresie spraw karnych, polegającą na prowadzeniu lub współprowadzeniu poszczególnych spraw karnych, a także na zastępstwie na konkretnej rozprawie, posiedzeniu lub innej czynności procesowej w sprawie karnej.

Tel. 691-849-508

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adwokat Michał Poznański z Kancelarii Adwokackiej Michał Poznański, ul. Smęgorzyńska 27A, 80-298 Gdańsk, tel. 691-849-508.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, tj. w celu nawiązania kontaktu.
  3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu i współpracy.
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończeniu procesu nawiązywania współpracy.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Poprzednia oferta
Następna oferta
Content