Praca

16 sierpnia 2016

Fundacja Togatus Pro Bono nawiąże współpracę

Fundacja Togatus Pro Bono nawiąże współpracę z adwokatami, radcami prawnymi oraz magistrami prawa posiadającymi trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej, czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, w zakresie świadczenia porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie województwa Pomorskiego . Czas pracy wynosi w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu 4 godziny dziennie. Termin rozpoczęcia pracy to styczeń 2017 r.

Wymagania: – tytuł adwokata/ radcy prawnego/ aplikanta lub tytuł magistra prawa i posiadanie trzyletniego doświadczenia w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej – korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na e-mail: bomba@togatus.pl zgłoszenia zawierającego: podpisane CV , scan dyplomu, posiadanych referencji, wpisu na właściwą listę oraz podanie powiatu w którym osoba chciałaby podjąć pracę.

W tytule e- maila należy wpisać: imię_nazwisko_tytuł (radca prawny/adwokat/aplikant/ magister prawa) oraz województwo, powiat. Prosimy o dopisanie klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Togatus Pro Bono zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. Poz.1182,1662)”.

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content