Praca

30 stycznia 2020

Burzak Okoń i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. k. w Gdyni poszukuje aplikanta radcowskiego I roku – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do obowiązków kandydata należeć będzie:

–  wsparcie radców prawnych i członków zespołu Kancelarii w realizacji ich zadań;

–  analiza przepisów, orzecznictwa, literatury;

–  uczestnictwo w prowadzeniu postępowań cywilnych i administracyjnych, w tym przygotowywanie pism

w toku postępowania oraz występowanie przed sądami;

–  przygotowywanie pism, wystąpień i  innej korespondencji  dla Klientów Kancelarii;

–  udzielanie porad prawnych i wyjaśnień Klientom Kancelarii w ramach prowadzonej przez Kancelarię

bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych i osób fizycznych;

–  przygotowywanie oraz weryfikacja projektów umów w ramach bieżącej obsługi Klientów Kancelarii;

–  przygotowanie projektów opinii prawnych;

 

Od kandydata oczekujemy:

 

–  posiadania statusu aplikanta radcowskiego I roku;

–  doświadczenia w pracy w kancelarii lub dziale prawnym;

–  znajomości pakietu MS Office oraz programów LEX i Legalis;

–  zaangażowania, sumienności i dyspozycyjności;

–  umiejętności organizacji pracy własnej;

–  dobrej znajomości języka angielskiego.

 

Kancelaria oferuje:

 

– możliwość wyboru formy zatrudnienia (umowa o pracę lub inna forma zatrudnienia);

– wdrożenie w obowiązki i standardy pracy Kancelarii;

– stabilne warunki zatrudnienia;

– ciekawą pracę w zespole profesjonalistów;

– możliwość rozwoju zawodowego i osobistego;

– możliwość przygotowania do zawodu radcy prawnego;

– możliwość objęcia patronatem.

 

 

 

CV prosimy przesyłać na adres: sekretariat@burzak-okon.pl

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burzak Okoń i Wspólnicy Kancelarii Radców Prawnych Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni (81-540) przy AL. Zwycięstwa 252/3, KRS: 0000372789, NIP: 586-226-25-68.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji, do czasu jego zakończenia, lecz nie dłużej niż do dnia 31 września 2019 r. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji do upływu okresu ich przedawnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji procesu rekrutacji. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom ani przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content