Praca

14 października 2019

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poszukuje radcy prawnego do Oddziału Terenowego w Gdańsku

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poszukuje radcy prawnego do Oddziału Terenowego w Gdańsku

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe prawnicze,
 2. posiadanie uprawnień radcy prawnego (wpis na Listę Radców Prawnych),
 3. biegłość w zakresie wiedzy prawniczej, tj. prawa administracyjnego, podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych,
 4. umiejętność analizy akt postępowań,
 5. umiejętność sporządzania pism procesowych na wysokim poziomie merytorycznym i stylistycznym,
 6. umiejętność prezentowania się przed sądami,
 7. umiejętność analitycznego myślenia,
 8. zrozumienie problemów przedsiębiorców oraz łatwe poruszanie się w przepisach związanych z tą tematyką,
 9. mile widziana jest znajomość prawniczego języka angielskiego,
 10. lojalność, rzetelność, komunikatywność, zaangażowanie i inicjatywa,
 11. wysoka kultura osobista,
 12. umiejętność obsługi programów LEX i Legalis.

Zakres obowiązków:

 1. analiza akt sprawy celem ustalenia istotnych dla sprawy faktów i dowodów,
 2. analiza orzecznictwa,
 3. sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych,
 4. sporządzenie różnego rodzaju opinii,
 5. podejmowanie decyzji, czy sprawa nadaje się do interwencji,
 6. występowanie na rozprawach przed sądami administracyjnymi,
 7. prowadzenie i uczestniczenie w mediacjach na rzecz przedsiębiorców,
 8. raportowanie stanu faktycznego sprawy do przełożonych z przedstawieniem propozycji rozwiązań w danej sprawie,
 9. terminowe załatwianie spraw,
 10. odpowiedzialność za powierzone do prowadzenia sprawy.

 

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w sektorze publicznym,
 2. ciekawą pracę pełną wyzwań,
 3. wynagrodzenie stosowne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 4. możliwość wieloletniej współpracy, rozwoju zawodowego, przyjazne i otwarte środowisko pracy.

 

Termin, do którego należy składać dokumenty – 18 października 2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Rzecznika).

 

Miejscem pracy jest Gdańsk. Prognozowany termin zatrudnienia od 15 listopada 2019r.

 

Kandydatów spełniających powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji (jak niżej), na adres: gdansk@rzecznikmsp.gov.pl. Prosimy o wpisanie w temacie maila słów „Radca Prawny – Gdańsk”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Postępowanie rekrutacyjne jest II-etapowe. Pierwszy etap obejmuje rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku zakwalifikowania kandydata do drugiego etapu będzie on proszony o rozwiązanie kazusów w siedzibie biura.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (administratora danych) moich danych osobowych, które zostały zamieszczone w przekazanych przeze mnie dokumentach (CV, życiorys, list motywacyjny) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content