Praca

2 marca 2020

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Oddział Terenowy w Gdańsku poszukuje aplikanta radcowskiego I roku lub absolwenta Wydziału Prawa i Administracji

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Oddział Terenowy w Gdańsku poszukuje aplikanta radcowskiego I roku lub absolwenta Wydziału Prawa i Administracji

 

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe (posiadanie tytułu zawodowego magistra),
 2. zainteresowanie kwestiami związanymi z prawami przedsiębiorców z uwzględnieniem prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych oraz łatwe poruszanie się w przepisach związanych z tą tematyką,
 3. dokładność i skrupulatne wywiązywanie się z powierzonych zadań,
 4. lojalność, rzetelność, komunikatywność, zaangażowanie i inicjatywa,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. umiejętność analitycznego myślenia,
 7. umiejętność obsługi programów prawniczych LEX i Legalis,
 8. biegła znajomość pakietu Office, w tym Exel,
 9. mile widziane doświadczenie przy organizacji szkoleń i konferencji

 

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie akt postępowania,
 2. analiza akt postępowań,
 3. poszukiwanie orzecznictwa sądowego właściwego dla danej sprawy,
 4. wsparcie dla zespołu radców prawnych,
 5. sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych,
 6. raportowanie stanu faktycznego sprawy do przełożonego z przedstawieniem propozycji rozwiązań w danej sprawie,
 7. terminowa realizacja zadań,
 8. odpowiedzialność za powierzone zadania,
 9. kontakty z lokalnymi przedsiębiorcami,
 10. pomoc przy organizacji szkoleń i konferencji

 

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w sektorze publicznym,
 2. ciekawą pracę pełną wyzwań,
 3. wynagrodzenie stosowne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 4. możliwość wieloletniej współpracy, rozwoju zawodowego, przyjazne i otwarte środowisko pracy.

 

Dokumenty należy składać do dnia 20 marca 2020 r. (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Rzecznika).

Miejscem pracy jest Gdańsk. Prognozowany termin zatrudnienia od dnia 1 maja 2020r.

 

Kandydatów spełniających powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji (jak niżej), na adres: gdansk@rzecznikmsp.gov.pl. Prosimy o wpisanie w temacie maila słów „Prawnik – Gdańsk”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

Postępowanie rekrutacyjne jest II-etapowe. Pierwszy etap obejmuje rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku zakwalifikowania kandydata do drugiego etapu będzie on proszony o rozwiązanie testu w siedzibie biura.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (administratora danych) moich danych osobowych, które zostały zamieszczone w przekazanych przeze mnie dokumentach (CV, życiorys, list motywacyjny) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content