Praca

8 kwietnia 2019

BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska w Szczecinie nawiąże współpracę z adwokatem lub radcą prawnym

BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska w Szczecinie nawiąże współpracę z adwokatem lub radcą prawnym.

Miejsce pracy: Szczecin

Szczegółowe informacje o profilu Kancelarii: http://radcaprawny-bd.pl/

Zakres obowiązków: − bieżąca obsługa prawna klientów Kancelarii oraz współuczestniczenie przy projektach realizowanych przez Zespół Kancelarii, − sporządzanie pism procesowych na etapie postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego, umów, wniosków, opinii prawnych, − reprezentowanie klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnych, − kontakt z klientami.

Wymagania: − niezbędna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym języka prawniczego, − doświadczenie zawodowe, − dyspozycyjność i otwartość na wyzwania, − terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu, − umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, − sumienność oraz rzetelność w realizacji przydzielonych zadań, − dobra organizacja pracy, samodzielność, staranność i dokładność, − czynne prawo jazdy.

Oferujemy: − stałą współpracę w siedzibie Kancelarii w Szczecinie, w zespole doświadczonych prawników, − duże możliwości rozwoju zawodowego i uczestniczenia przy prestiżowych projektach, − wynagrodzenie adekwatne do poziomu doświadczenia i zaangażowania w pracę, − ciekawą i odpowiedzialną pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą mailową na adres: kancelaria@radcaprawny-bd.pl

W tytule maila proszę o wpisanie „rekrutacja”

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez BD Kancelaria Radców Prawnych Barcz – Domańska zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji [opcjonalnie].” Informujemy, że współadministratorami, czyli podmiotami współdecydującymi o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, są Barbara Domańska oraz Piotr Barcz (zwani dalej BD Kancelaria Radców Prawnych Barcz – Domańska lub Kancelarią). Dane kontaktowe Współadministratorów: BD Kancelaria Radców Prawnych Barcz – Domańska ul. Swarożyca 15a/U1, 71-601 Szczecin, e-mail: kancelaria@radcaprawny-bd.pl. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji. Współadministratorzy nie planują dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 lit. a RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwi realizację celu, w jakim zostały przekazane, tj. uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania przez Administratora Danych decyzji, w tym profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content