Praca

8 grudnia 2016

Asystent prawny

Asystent prawny,

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu prawniczym (absolwent prawa lub 5 rok studiów)
 • Znajomość prawa ze szczególnym uwzględnieniem kc, kpc, ksh, kp
 • Min. pół roku doświadczenia zawodowego w dziale prawnym lub kancelarii

prawnej, (warunek konieczny)

 • Min. dobra znajomość j. angielskiego (min. B2)
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
 • Sumienność, dokładność i rzetelność,
 • Umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie oraz pod presją czasu,

 

Obowiązki:

 • Przygotowywanie, weryfikacja umów oraz nadzór nad zgodnością procesu

zawierania umów z procedurami obowiązującymi w firmie,

 • Przygotowywanie pod nadzorem Radcy prawnego opinii prawnych, pism procesowych,

środków zaskarżenia,

 • Opiniowanie dokumentów pod względem formalno-prawnym,
 • Bieżące monitorowanie zmian w prawie,
 • Czuwanie nad zgodnością wewnętrznych aktów normatywnych z obowiązującymi

przepisami prawa,

OFERUJEMY:

 • możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego,
 • elastyczne godziny pracy,
 • szerokie spektrum zagadnień prawniczych związane z funkcjonowaniem grupy

kapitałowej,

 • benefity pozapłacowe,

 

aplikacje zawierające CV + list motywacyjny proszę kierować na adres:

jacek.grzywa@grupaprogres.pl

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Niniejszym wyrażam

dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez

„Progres Sp. z o.o. „Sp. K. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 411, do

celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)”.

Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z

Grupa Progres oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem

rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania.”

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content