Praca

11 marca 2016

Aplikant radcowski III roku podejmie się współpracy

Aplikant radcowski III roku posiadający trzyletnią praktykę w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej podejmie się zdalnej współpracy z kancelarią lub działem prawnym przedsiębiorstwa. Zakres współpracy:

– pisanie pism procesowych

– sporządzanie projektów umów

– sporządzanie opinii prawnych

– inne prace polegające na pisaniu tekstów prawniczych oraz okołoprawniczych

Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, egzekucyjnego (w tym masowa windykacja), gospodarczego oraz administracyjnego polegające zarówno na sporządzaniu pism procesowych (pozwów czy innych pism inicjujących, środków zaskarżenia, pism w toku postępowania), umów (statury, regulaminy, umowy nazwane i nienazwane) czy opinii prawnych (zarówno dotyczących konkretnych aktów stosowania prawa jak i stanów faktycznych in abstracto).

Preferowana stała współpraca w przypadku której oferuję możliwość rozliczania fakturą VAT.

Kontakt: aplikant.radcowski@interia.eu

apl. radc. Paweł Dryk

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content