Praca

9 marca 2020

Aplikant radcowski/adwokacki

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty ds. prawnych.

Poszukujemy pracownika na zastępstwo na okres do końca 2020 r.  z możliwością zatrudnienia w dłuższej perspektywie czasu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze, status aplikanta aplikacji radcowskiej albo adwokackiej (preferowane rozpoczęcie II roku aplikacji w 2020 r.);
 • Doświadczenie pracy w kancelarii lub w dziale prawnym;
 • Umiejętność stosowania wiedzy prawniczej w praktyce, łatwość uczenia się;
 • Znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet) oraz programów LEX i Legalis;
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy;
 • Samodzielność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, terminowość wykonywania zadań.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Opracowywanie lub opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, umów oraz pism wychodzących;
 • Prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej wymaganej przez przepisy ogólne bądź wynikającej z decyzji organów Spółki;
 • Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z ewidencjonowaniem prowadzonej elektronicznej i fizycznej dokumentacji Spółki, a także koordynacja obiegu dokumentów w Spółce;
 • Przygotowanie i realizacja wewnętrznych procedur Spółki;
 • Reprezentowanie w charakterze pełnomocnika przed sądami i organami administracji publicznej;
 • Bieżące doradztwo prawne, udzielanie porad i konsultacji prawnych pracownikom  Spółki, a także wsparcie Radcy Prawnego;
 • Przygotowywanie projektów pełnomocnictw i prowadzenie rejestru pełnomocnictw;
 • Przygotowywanie i terminowe przesyłanie wymaganych przepisami okresowych sprawozdań Spółki organom administracji publicznej i Wspólnikom;
 • Prowadzenie rejestru postępowań Spółki;
 • Analiza przepisów, orzecznictwa, literatury;
 • Terminowa realizacja poleceń służbowych wydawanych przez przełożonych w sprawach pracy.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w prestiżowej firmie z wieloletnim doświadczeniem oraz ugruntowaną pozycją na rynku;
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia poprzez udział w ciekawych projektach w spółce nastawionej na innowacyjność;
 • Konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji;
 • Możliwość szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji oraz dostęp do treści edukacyjnych;
 • Przyjazną atmosferę w pracy;
 • Opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz współfinansowanie pakietu MultiSport;
 • Atrakcyjny finansowo pakiet świadczeń pracowniczych z ZFŚS.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@strefa.gda.pl

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content