Praca

25 lipca 2019

Aplikant radcowski

Aplikant radcowski

MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk Sp. p. z siedzibą w Gdańsku poszukuje aplikanta radcowskiego do stałej współpracy.

Opis stanowiska i główne zadania:

– bieżąca obsługa prawna Klientów Kancelarii,

– sporządzanie i opiniowanie umów,

– sporządzanie opinii i analiz prawnych.

Od kandydatów oczekujemy:

– statusu aplikanta radcowskiego I roku,

– bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem),

– doświadczenia w obsłudze Klientów biznesowych, w szczególności korporacyjnych,

– bardzo dobrej organizacji pracy i samodzielności,

– bardzo dobrej znajomości obsługi komputera, aplikacji biurowych (MS Word, PowerPoint, Excel) i systemów informacji prawnej oraz systemów CRM, – dyspozycyjności.

Oferujemy:

– pracę w doświadczonym zespole,

– możliwość specjalizacji w różnych dziedzinach prawa,

– wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zakresu powierzonych zadań.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 7 sierpnia 2019 roku na adres e-mail: praca@mgs-law.eu

Jeżeli w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym zamieszczone będą inne dane osobowe niż określone w art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy i chce Pani/Pan, aby dane te były przetwarzane na cele rekrutacji, proszę umieścić w treści CV następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym będzie MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk Sp.p. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Szymanowskiego 2, moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym, innych niż: imię lub imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia w celu mojego uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko, na które wysyłam zgłoszenie aplikacyjne przez okres 30 dni od dnia wysłania zgłoszenia. Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji, a jej wycofanie nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content