Praca

7 czerwca 2019

Andrzej Grudziński radca prawny Kancelaria Radcowska w Gdańsku zatrudni aplikanta radcowskiego

Andrzej Grudziński radca prawny Kancelaria Radcowska w Gdańsku

zatrudni aplikanta radcowskiego

 

Wymagania:

       aplikant radcowski II lub III (preferowane) roku;

       praktyczna znajomość prawa cywilnego i administracyjnego (preferowana praktyka w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych);

       dobra organizacja pracy;

       rzetelność, skrupulatność i samodzielność.

 

Wyzwania:

       reprezentacja (z upoważnienia radcy prawnego) osób fizycznych i prawnych w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych;

       udzielanie porad i konsultacji prawnych Klientom Kancelarii;

       przygotowanie projektów opinii prawnych.

 

Oferujemy:

       zatrudnienie na umowę o pracę (całość lub część etatu) lub w innej formie uwzględniającej potrzeby Kancelarii i aplikanta;

       możliwość rozwoju w różnych dziedzinach prawa;

       samodzielność, przy jednoczesnym kompleksowym wsparciu merytorycznym doświadczonego radcy prawnego;

       pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających:

       imię (imiona) i nazwisko;

       datę urodzenia;

       dane kontaktowe;

       kwalifikacje zawodowe;

       przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

na adres: rekrutacja@ag-mg.pl.

 

Aplikacja winna ponadto zawierać oświadczenie następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”

 

W przypadku chęci pozostawienia aplikacji na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli (opcjonalnie):

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Kancelarię”

 

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest ogłaszający rekrutację – Andrzej Grudziński radca prawny Kancelaria Radcowska w Gdańsku (dalej: „Kancelaria”). Kancelaria będzie

przetwarzać Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz wybrać odpowiednią osobę do w Kancelarii. Podstawą prawna przetwarzania danych (art. 22[1] § 1 K.p.) i przetwarzanie niezbędne do zawarcia umowy o pracę. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa pracy konieczne do realizacji rekrutacji.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania danej rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu odwołania zgody. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat.

 

Uzyskane dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim za wyjątkiem dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy innych systemów informatycznych wspierających proces rekrutacji.

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

       prawo dostępu do przekazanych danych osobowych,

       prawo żądania sprostowania przekazanych danych osobowych,

       prawo żądania usunięcia przekazanych danych osobowych,

       prawo żądania ograniczenia przetwarzania przekazanych danych osobowych,

       prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy przekazane dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

       prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami poprzez adres mailowy: m.grudzinski@ag-mg.pl. W przypadku naruszenia przez Kancelarię przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content