Praca

6 lipca 2018

ancelaria prawna w Gdańsku zajmująca się obsługą podmiotów gospodarczych przede wszystkim z branży budowlanej oraz prowadzeniem sporów cywilnych, poszukuje Kandydata/Kandydatki na stanowisko asystenta prawnego/asystentki prawnej

Kancelaria prawna w Gdańsku zajmująca się obsługą podmiotów gospodarczych przede wszystkim z branży budowlanej oraz prowadzeniem sporów cywilnych, poszukuje
Kandydata/Kandydatki na stanowisko asystenta prawnego/asystentki prawnej, do
którego/której obowiązków będzie należało w szczególności:
a. bieżąca obsługa sekretariatu Kancelarii, w tym:
• poczty tradycyjnej – przychodzącej oraz wychodzącej;
• poczty elektronicznej – przychodzącej oraz wychodzącej;
• kompletowanie pism procesowych;
• prowadzenie oraz kontrolowanie kalendarza Kancelarii poprzez wprowadzanie
terminów rozpraw, terminów pism procesowych;
• kontakt telefoniczny z Sądami w celu ustalenia bieżącego etapu spraw
sądowych;
• kontakt telefoniczny oraz e-mailowy z Klientami Kancelarii;
b. sporządzenia prostych pism procesowych;
c. sporządzanie prostych pism pozasądowych.
d. w przypadku posiadania statusu aplikanta radcowskiego lub jego nabycia w trakcie
pracy w Kancelarii, w szczególności:
• pomoc prawna i doradztwo prawne;
• weryfikacja dokumentacji;
• sporządzanie oraz opiniowanie umów gospodarczych,
• przygotowywanie projektów wszelkich pism w zakresie świadczonych usług;
• występowanie przed sądami powszechnymi.
Od Kandydata/Kandydatki na powyższe stanowisko oczekujemy:
a. ukończenia wyższych studiów na kierunku prawo;
b. doświadczenia na tożsamym stanowisko;
c. zainteresowania oraz znajomości prawa gospodarczego przede wszystkim prawa
budowlanego;
d. sumienności, rzetelności oraz podzielności uwagi;
e. umiejętności organizacji pracy – własnego stanowiska pracy;
f. znajomości oraz umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office;
g. umiejętność obsługi platform prawniczych LEX oraz LEGALIS;
h. prawa jazdy kategorii B;
i. mile widziany również status aplikanta radcowskiego lub plany związane z
rozpoczęciem aplikacji radcowskiej od stycznia 2019 roku.
W ramach stanowiska oferujemy:
a. atrakcyjne zasady wynagradzania;
b. możliwość rozszerzenie posiadanej wiedzy oraz nabranie doświadczenia;
c. optymalne oraz stabilne miejsce pracy, wraz z możliwością dalszego rozwoju;
d. przyjazną atmosferę w Zespole.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie na adres e-mail
rekrutacja@kancelariaadfinem.pl – w tytule prosimy wskazać ,,ASYSTENT/ASYSTENTKA”:
a. C.V. ze zdjęciem;
b. List motywacyjny – podanie;
c. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)”.
d. Oświadczenie ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami skontaktujemy się z wybranymi osobami

Poprzednia oferta
Następna oferta
Content