Praca

Dam pracę
19 września 2018

Dyrektor Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku zaprasza osoby odbywające aplikacje radcowska oraz radców prawnych , zainteresowanych służbą/gotowych do podjęcia służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Dyrektor Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku zaprasza osoby odbywające aplikację radcowską oraz radców prawnych, zainteresowanych służbą/gotowych do podjęcia służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Preferowanym jest wykształcenie w zakresie prawa karnego, cywilnego i handlowego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny nr 22 437 31 00 lub osobisty Gdańsk, ul. Kartuska 385b.

 

Dam pracę
19 września 2018

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta/aplikantkę I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta/aplikantkę I lub II roku

 

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kołodziejska z siedzibą w Gdańsku, specjalizująca się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego zatrudni aplikanta/aplikantkę I lub II roku

Główne obowiązki:

 • sporządzanie projektów pism procesowych,
 • zastępstwo procesowe,
 • czynności administracyjne,
 • kontakt z klientami Kancelarii oraz sądami, urzędami i innymi instytucjami.

Oczekiwania:

 • aplikant I lub II roku,
 • doświadczenie w pracy w Kancelarii (pisanie pism procesowych, zastępstwo procesowe),
 • znajomość pakietu MS Office,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • sumienność i dokładność,
 • kreatywność i dociekliwość,
 • lojalność i odpowiedzialność,
 • decyzyjność i samodzielność.

Oferujemy:

 • pracę w atrakcyjnej lokalizacji,
 • przyjazną atmosferę,
 • zdobycie cennego doświadczenia.

 

Dokumenty aplikacyjne (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesyłać na adres:

sekretariat@kancelaria-gdanska.pl

Złożenie dokumentów aplikacyjnych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w nich zawartych stosownie do treści poniższej klauzuli informacyjnej, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Kołodziejska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kołodziejska,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niniejszej rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia odebrania przez administratora Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych, chyba że wyrazi Pani/Pan w oddzielnym oświadczeniu zgodę na przetwarzanie powierzonych danych w dalszych procesach rekrutacyjnych, nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia odebrania przez administratora Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych może być wyrażone w dowolnej jednoznacznej formie,
 • w przypadku wniesienia sprzeciwu administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach,
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dam pracę
14 września 2018

„A PRIORI” Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w Gdyni zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

„A PRIORI” Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w Gdyni zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku

 

Wymagania:

 1. rozpoczęta aplikacja,
 2. praktyczne doświadczenie w obsłudze spółek, sporządzaniu opinii prawnych, projektów umów i pism procesowych,
 3. bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego,
 4. umiejętność pracy pod presją czasu,
 5. dyspozycyjność (z uwzględnieniem zajęć na aplikacji).

 

Obowiązki:

 1. sporządzenia projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych,
 2. analiza przepisów, interpretacji podatkowych i orzecznictwa,
 3. reprezentacja Klientów przed urzędami i sądami powszechnymi,
 4. bieżąca obsługa prawna Klientów Kancelarii.

 

Oferujemy:

 1. umowę o pracę,
 2. komunikatywność i dobrą organizację pracy,
 3. pracę w zgranym zespole,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. możliwość objęcia patronatem.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą mailową na adres: kancelaria@apriori.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dam pracę
14 września 2018

Gdańska Grupa Radców Prawnych podejmie współpracę z aplikantem I lub II roku aplikacji radcowskiej lub adwokackie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Gdańska Grupa Radców Prawnych podejmie współpracę z aplikantem I lub II roku aplikacji radcowskiej lub adwokackiej, w celu wsparcia radcy prawnego w bieżącej obsłudze przedsiębiorców i osób fizycznych.

 

WYMAGANIA:

 • odbywanie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej;
 • profesjonalizm i kreatywność w podejściu do powierzanych zadań;
 • rzetelność, odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • umiejętność zarządzania czasem i podejmowania samodzielnych decyzji;
 • dyspozycyjność min. 3 dni w tygodniu

 

Miejsce pracy: Gdańsk Wrzeszcz, ul. Matki Polki

 

Oferujemy elastyczne warunki pracy.

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV na adres: g.kolesinski@ggrp.pl

 

Jednocześnie prosimy o załączenie pod CV następującej klauzuli:

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail oraz zamieszczonego w cv zdjęcia (wizerunku) dla potrzeb prowadzonego procesu rekrutacji.

Dam pracę
6 września 2018

Kancelaria Piętka i Partnerzy w Gdyni poszukuje aplikanta/aplikantkę I lub II roku aplikacji radcowskiej.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Piętka i Partnerzy w Gdyni poszukuje aplikanta/aplikantkę I lub II roku aplikacji radcowskiej.

 

Oferujemy:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,

– godziwe wynagrodzenie,

– możliwość objęcia patronatem,

– możliwość wszechstronnego rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego,

– bezpośrednią współpracę z doświadczonym radcą prawnym.

 

Wymagania:

– dobra znajomość prawa cywilnego, w szczególności handlowego i gospodarczego,

– wiedza i praktyka w zakresie prowadzenia spraw sądowych,

– doświadczenie roczne w pracy w kancelarii,

– umiejętność sporządzania pism procesowych,

– dobra znajomości języka angielskiego.

 

Aplikacje wraz z CV proszę nadsyłać na adres sekretariat@pskancelaria.pl w temacie maila uprzejmie proszę o wpisanie „Rekrutacja – aplikant”.

 

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 2 miesięcy na potrzeby jedynie tej rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Renata Piętka z siedzibą w Gdyni (81-309), ul. Warszawska 78, zawartych w niniejszym CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.”

Dam pracę
6 września 2018

MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk Sp. p. z siedzibą w Gdańsku poszukuje Radcy prawnego do stałej współpracy

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk Sp. p. z siedzibą w Gdańsku poszukuje Radcy prawnego do stałej współpracy.

Opis stanowiska:

-bieżąca obsługa prawna spółek kapitałowych i Klientów Kancelarii, Od kandydatów oczekujemy:
– doświadczenia w obszarze prawa pracy i prawa gospodarczego
– bardzo dobrej organizacji pracy,
– samodzielności i odpowiedzialności w realizowaniu powierzonych zadań,
– bardzo dobrej znajomości obsługi komputera, aplikacji biurowych i systemów informacji prawnej,
– dyspozycyjności.
Oferujemy:
– pracę w doświadczonym zespole,
– możliwość specjalizacji w różnych dziedzinach prawa.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 14 września 2018 roku na adres e-mail: praca@mgs-law.eu
Jeżeli w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym zamieszczone będą inne dane osobowe niż określone w art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy i chce Pani/Pan, aby dane te były przetwarzane na cele rekrutacji, proszę umieścić w treści CV następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym będzie MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina – Kowalewska, Sambożuk Sp.p. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Szymanowskiego 2, moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym, innych niż: imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia w celu mojego uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko, na które wysyłam zgłoszenie aplikacyjne przez okres 30 dni od dnia wysłania zgłoszenia. Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji, a jej wycofanie nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Dam pracę
6 września 2018

Kancelaria Radców Prawnych Stankiewicz Własów i partnerzy w Gdańsku poszukuje radcy prawnego lub adwokata do stałej współpracy

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radców Prawnych Stankiewicz Własów i partnerzy w Gdańsku poszukuje radcy prawnego lub adwokata do stałej współpracy.

Wymagania:

 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem,
 • samodzielności i odpowiedzialności w realizowaniu powierzonych zadań.

 

CV prosimy przesyłać na adres mailowy kancelarii: sekretariat2@kancelarie.gda.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV na potrzeby rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Stankiewicz Własów i partnerzy z siedzibą przy ul. Kaprów 3a/27, 80-316 Gdańsk.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończeniu procesu rekrutacji.
 9. Może Pani/Pan wyrazić zgodę na wykorzystanie danych w kolejnych rekrutacjach. Jeżeli Pani/Pan wyrazi taką zgodę, dane pozostaną w tym celu w systemie. Zgoda jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym momencie. Będziemy wykorzystywali Pani/Pana dane w celu przyszłych rekrutacji nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Dam pracę
6 września 2018

Kancelaria Radców Prawnych Stankiewicz Własów i partnerzy w Gdańsku poszukuje do współpracy studenta/absolwenta prawa/aplikanta radcowskiego/aplikanta adwokackiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radców Prawnych Stankiewicz Własów i partnerzy w Gdańsku poszukuje do współpracy studenta/absolwenta prawa/aplikanta radcowskiego/aplikanta adwokackiego.

Wymagania:

 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziane doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

CV prosimy przesyłać na adres mailowy kancelarii: sekretariat2@kancelarie.gda.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV na potrzeby rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Stankiewicz Własów i partnerzy z siedzibą przy ul. Kaprów 3a/27, 80-316 Gdańsk.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończeniu procesu rekrutacji.
 9. Może Pani/Pan wyrazić zgodę na wykorzystanie danych w kolejnych rekrutacjach. Jeżeli Pani/Pan wyrazi taką zgodę, dane pozostaną w tym celu w systemie. Zgoda jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym momencie. Będziemy wykorzystywali Pani/Pana dane w celu przyszłych rekrutacji nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Dam pracę
6 września 2018

Praca dla aplikanta radcowskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Praca dla aplikanta radcowskiego
Kancelaria Radców Prawnych Andrzej Wójcik z siedzibą w Gdyni poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego – obsługa segmentu Klientów indywidualnych; wynagrodzenie w kwocie 2.100 zł netto

Wymagania:
– I rok (zaczęty) aplikacji radcowskiej;
– znajomość przepisów prawa cywilnego, rodzinnego oraz procedury cywilnej, karnej i administracyjnej (w tym sądowoadministracyjnej)
– samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji;
– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
– sprawne poruszanie się w systemach informacji prawnej;
– realizowanie obowiązków na terenie Trójmiasta oraz w Wejherowie i Pruszczu Gdańskim;
– umiejętność pracy pod presją czasu oraz zarządzania zespołem sekretarskim;
– realizacja inicjatyw pro bono we współpracy z NGOs;
Dodatkowy atut:
– prawo jazdy kategorii B/własne auto;
– doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej;
Oferujemy:
– wynagrodzenie do kwoty 2.100 zł netto, dodatkowa premia za skuteczną realizację zadań procesowych;
32 godzin pracy w tygodniu, 6-8 godzin pracy dziennie;
– możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa (w tym zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami i prawem lokalowym, obsługą organizacji pozarządowych);
– rozwój zawodowy pod okiem doświadczonych praktyków;
– samodzielne stanowisko pracy;
– umowę o pracę lub umowę zlecenie;
CV z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z rekrutacją prosimy przesyłać na adres mailowy:
biuro@wojcik-kancelaria.pl  do 21 września 2018 r.
WAŻNE: w zgłoszeniu proszę zaznaczyć miejscowość, w której aktualnie zamieszkuje Kandydat oraz dyspozycyjność z uwzględnieniem planowanych zajęć aplikacyjnych.
Kancelaria skontaktuje się z wybranymi kandydatami.
Szukam pracy
6 września 2018

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Zastępstwo procesowe – Trójmiasto

Radca prawny Dominik Kozubski (nr wpisu: GD/GD/2877) podejmie się zastępstw przed sądami na terenie Trójmiasta, oraz Wejherowa.

Wystawiam faktury VAT.

nr telefonu: 669 691 134

adres e-mail: kancelaria@radca-kozubski.pl

5 września 2018

ZATRUDNIĘ ALPIKANTA RADCOWSKIEGO I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Piętka i Partnerzy w Gdyni poszukuje aplikanta/aplikantkę I lub II roku aplikacji radcowskiej.

Oferujemy:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,

– godziwe wynagrodzenie,

– możliwość objęcia patronatem,

– możliwość wszechstronnego rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego,

– bezpośrednią współpracę z doświadczonym radcą prawnym.

Wymagania:

– dobra znajomość prawa cywilnego, w szczególności handlowego i gospodarczego,

– wiedza i praktyka w zakresie prowadzenia spraw sądowych,

– doświadczenie roczne w pracy w kancelarii,

– umiejętność sporządzania pism procesowych,

– dobra znajomości języka angielskiego.

 

Aplikacje wraz z CV proszę nadsyłać na adres sekretariat@pskancelaria.pl w temacie maila uprzejmie proszę o wpisanie „Rekrutacja – aplikant”.

 

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 2 miesięcy na potrzeby jedynie tej rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Renata Piętka z siedzibą w Gdyni (81-309), ul. Warszawska 78, zawartych w niniejszym CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.”

Dam pracę
3 września 2018

AVAL- CONSULT Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Ostrowska, Szychowski, Krawczyk, Korpusik, Grzechowiak i Partnerzy Sp. P. w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko: Aplikant Radcowski

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

AVAL- CONSULT Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Ostrowska, Szychowski, Krawczyk, Korpusik, Grzechowiak i Partnerzy Sp. P. w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko:

Aplikant Radcowski

Miejsce pracy: Gdańsk

Opis zadań:

 • sporządzanie projektów pism procesowych, umów oraz innych dokumentów prawnych,
 • analiza prawna przepisów, poglądów doktryny i orzecznictwa,
 • uczestnictwo w rozprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • pomoc w szeroko pojętej obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Wymagania:

 • aplikant radcowski I lub II roku,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • znajomość i umiejętności obsługi systemu informacji prawnej LEX lub Legalis,
 • efektywna organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej.

CV oraz list motywacyjny wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z rekrutacją, proszę przesyłać na adres: z.zebrowska@avalconsult.pl

Dam pracę
3 września 2018

Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych sc w Warszawie poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych sc w Warszawie

poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego

Miejsce pracy: Gdańsk.

Wymagania:

 1. dyspozycyjność cztery dni w tygodniu,
 2. współpraca w formie B2B,
 3. co najmniej roczne doświadczenie w pracy w kancelarii jako prawnik lub jako in-house, w szczególności w zakresie prawa nieruchomości, prawa budowlanego, obsługi organów statutowych osób prawnych,
 4. bardzo dobra znajomość prawa cywilnego materialnego, postępowania cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 5. samodzielność,
 6. szybkość uczenia się,
 7. komunikatywność,
 8. umiejętność pracy pod presją czasu,
 9. umiejętność organizacji pracy, terminowość, odpowiedzialność i punktualność.

Obowiązki:

 1. bieżąca obsługa prawna dla Klienta Kancelarii,
 2. sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych i innych,
 3. udział w obsłudze prawnej inwestycji.

Oferujemy:

 1. możliwość praktycznej nauki,
 2. dużą różnorodność prowadzonych spraw,
 3. możliwość stałej współpracy.

Zainteresowanych współpracą prosimy o przesyłanie CV na adres kancelaria@dercpalka.pl wraz ze stosowną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dam pracę
3 września 2018

„A PRIORI” Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w Gdyni zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

„A PRIORI” Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w Gdyni zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku

 

Wymagania:

 1. praktyczne doświadczenie w obsłudze spółek, sporządzaniu opinii prawnych, projektów umów i pism procesowych,
 2. bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego,
 3. umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. dyspozycyjność (z uwzględnieniem zajęć na aplikacji).

 

Obowiązki:

 1. sporządzenia projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych,
 2. analiza przepisów, interpretacji podatkowych i orzecznictwa,
 3. reprezentacja Klientów przed urzędami i sądami powszechnymi,
 4. bieżąca obsługa prawna Klientów Kancelarii.

 

Oferujemy:

 1. umowę o pracę,
 2. komunikatywność i dobrą organizację pracy,
 3. pracę w zgranym zespole,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. możliwość objęcia patronatem.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą mailową na adres: kancelaria@apriori.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

31 sierpnia 2018

Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych sc w Warszawie poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Miejsce pracy: Gdańsk.

Wymagania:

 1. dyspozycyjność cztery dni w tygodniu,
 2. współpraca w formie B2B,
 3. co najmniej roczne doświadczenie w pracy w kancelarii jako prawnik lub jako in-house, w szczególności w zakresie prawa nieruchomości, prawa budowlanego, obsługi organów statutowych osób prawnych,
 4. bardzo dobra znajomość prawa cywilnego materialnego, postępowania cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 5. samodzielność,
 6. szybkość uczenia się,
 7. komunikatywność,
 8. umiejętność pracy pod presją czasu,
 9. umiejętność organizacji pracy, terminowość, odpowiedzialność i punktualność.

Obowiązki:

 1. bieżąca obsługa prawna dla Klienta Kancelarii,
 2. sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych i innych,
 3. udział w obsłudze prawnej inwestycji.

Oferujemy:

 1. możliwość praktycznej nauki,
 2. dużą różnorodność prowadzonych spraw,
 3. możliwość stałej współpracy.

Zainteresowanych współpracą prosimy o przesyłanie CV na adres kancelaria@dercpalka.pl wraz ze stosowną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Dam pracę
29 sierpnia 2018

Kancelaria Rynkiewicz/Urbański radcowie prawni poszukuje osób do pracy

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Rynkiewicz/Urbański radcowie prawni poszukuje osób do pracy!

 

Ofertę kierujemy do aplikantów radcowskich oraz adwokackich I roku, a także do osób, które w tym roku podchodzić będą do egzaminu wstępnego na aplikację.

 

Obowiązki związane z pracą na tym stanowisku obejmować będą świadczenie pomocy prawnej pod nadzorem doświadczonych prawników, w tym w szczególności w zakresie związanym z obsługą przedsiębiorców.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 1. bardzo dobrego przygotowania merytoryczne;
 2. co najmniej rocznego doświadczenia w pracy prawniczej (albo praktyki w kancelarii)
 3. bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 4. zdolności analitycznego myślenia;
 5. zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz kreatywności;
 6. umiejętności pracy w zespole;

W zamian oferujemy:

 1. wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zakresu powierzonych zadań,
 2. możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku pracy i przekazywania kompetencji potrzebnych do samodzielnego świadczenia obsługi prawnej,
 3. przyjazną atmosferę pracy,
 4. możliwość pracy przy ciekawych projektach.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swoich aplikacji na adres: j.perkowski@rurp.eu w formie elektronicznej, w terminie do dnia 15 września 2018 r. Aplikacja powinna zawierać zwięzły list motywacyjny, curriculum vitae oraz ewentualne referencje dotyczące kandydata.

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzonej rekrutacji. Wybrane przez nas osoby zostaną zaproszone na indywidualne rozmowy w naszym biurze.

Dam pracę
29 sierpnia 2018

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku poszukuje absolwenta lub aplikanta I roku aplikacji radcowskiej / adwokackiej do obsługi spółki giełdowej z WIG 20

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku poszukuje absolwenta lub aplikanta I roku aplikacji radcowskiej / adwokackiej do obsługi spółki giełdowej z WIG 20.

Wymagania:

 

 • ukierunkowanie na obsługę podmiotów gospodarczych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność logicznego myślenia,
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz systemów informacji prawnej,
 • sumienność, pracowitość, lojalność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

 

Oferujemy:

 

 • pracę przy obsłudze spółki giełdowej z WIG20 (w jej siedzibie);
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • dostęp do systemów informacji prawnej i bogatej literatury,
 • możliwość pracy przy ciekawych projektach.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres karolina.midera@klpartnerzy.pl lub sekretariat@klpartnerzy.pl w terminie do 31 08 2018 r.

 

Osoby zainteresowane pracą proszone są o zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora – Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 11, 80-332 Gdańsk, zawartych w złożonej dokumentacji aplikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

Ponadto jeśli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez kancelarię KLP, prosimy o zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora – Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 11, 80-332 Gdańsk dla celów przyszłych rekrutacji”.

Dam pracę
29 sierpnia 2018

Kancelaria Radców Prawnych poszukuje do stałej współpracy aplikanta II lub III roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radców Prawnych poszukuje do stałej współpracy aplikanta II lub III roku. Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod nr tel. : 601-654-941 lub 608-375-535.

Dam pracę
28 sierpnia 2018

Kancelaria Rynkiewicz/Urbański radcowie prawni poszukuje osób do pracy

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Ofertę kierujemy do aplikantów radcowskich oraz adwokackich I roku, a także do osób, które w tym roku podchodzić będą do egzaminu wstępnego na aplikację.

Obowiązki związane z pracą na tym stanowisku obejmować będą świadczenie pomocy prawnej pod nadzorem doświadczonych prawników, w tym w szczególności w zakresie związanym z obsługą przedsiębiorców.

Od kandydatów oczekujemy:

 1. bardzo dobrego przygotowania merytoryczne;
 2. co najmniej rocznego doświadczenia w pracy prawniczej (albo praktyki w kancelarii)
 3. bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 4. zdolności analitycznego myślenia;
 5. zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz kreatywności;
 6. umiejętności pracy w zespole;

W zamian oferujemy:

 1. wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zakresu powierzonych zadań,
 2. możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku pracy i przekazywania kompetencji potrzebnych do samodzielnego świadczenia obsługi prawnej,
 3. przyjazną atmosferę pracy,
 4. możliwość pracy przy ciekawych projektach.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swoich aplikacji na adres: j.perkowski@rurp.eu w formie elektronicznej, w terminie do dnia 15 września 2018 r. Aplikacja powinna zawierać zwięzły list motywacyjny, curriculum vitae oraz ewentualne referencje dotyczące kandydata.

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzonej rekrutacji. Wybrane przez nas osoby zostaną zaproszone na indywidualne rozmowy w naszym biurze.

Dam pracę
27 sierpnia 2018

„Misiewicz, Mosek i Partnerzy” Kancelaria Radców Prawnych w Gdańsku poszukuje osób na stanowiska: PRAWNIK/ APLIKANT/ RADCA PRAWNY

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Misiewicz, Mosek i Partnerzy” Kancelaria Radców Prawnych w Gdańsku poszukuje osób na stanowiska: PRAWNIK/ APLIKANT/ RADCA PRAWNY

Opis stanowiska:

 • sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych, wyjaśnień, analiz i wniosków o interpretacje podatkowe;

 • analiza przepisów, interpretacji podatkowych i orzecznictwa;

 • reprezentowanie Klientów Kancelarii przed sądami i organami administracji publicznej;

 • prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych pod nadzorem radcy prawnego;

 • bieżąca obsługa prawna Klientów Kancelarii.

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe, prawnicze,

 • teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu prawa gospodarczego i prawa cywilnego,

 • teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu prawa procesowego,

 • wiedza lub doświadczenie z zakresu obrotu gospodarczego, ekonomii, finansów, prowadzenia działalności gospodarczej, procesów przekształceń i reorganizacji działalności gospodarczej, rynku kapitałowego, itp.,

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, z uwzględnieniem sporządzania umów i innych dokumentów o charakterze prawnym,

 • analityczny sposób myślenia i umiejętność formułowania myśli w sposób jasny i rzeczowy, umiejętność prowadzenia argumentacji prawnej,

 • komunikatywność, dobra organizacja pracy, rzetelność, umiejętność współpracy w

 • zespole, dokładność i odpowiedzialność,

 • wysoka kultura osobista.

Dodatkowe atuty:

 • rozpoczęta aplikacja radcowska, ewentualnie gotowość jej rozpoczęcia od 2018/2019 r. bądź 2019 r. lub tytuł zawodowy radcy prawnego,

 • zainteresowanie prawem podatkowym, zdobywaniem wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w tym zakresie,

 • doświadczenie w pracy związanej ze świadczeniem pomocy prawnej w zakresie doradztwa podatkowego lub związanej z praktycznym stosowaniem prawa podatkowego,

 • znajomość innych języków obcych niż angielski, w mowie i piśmie, z uwzględnieniem sporządzania umów i innych dokumentów o charakterze prawnym.

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w jednej z największych kancelarii prawnych w województwie pomorskim,

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie odpowiadające posiadanym kwalifikacjom.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysłać do 7 września 2018 roku na adres e-mail: rekrutacja@mmp.pl

Dam pracę
27 sierpnia 2018

Aplikant Adwokacki/Radcowski

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Prawna SOLACE działa na rynku od 2009 r. Naszym celem jest kompleksowa i profesjonalna obsługa spraw odszkodowawczych. Współpracując z nami masz możliwość pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach w uzyskaniu satysfakcjonującego odszkodowania.

Poszukujemy ambitnej, samodzielnej i dobrze przygotowanej merytorycznie osoby do współpracy na stanowisku:

Aplikant Adwokacki/Radcowski

Miejsce pracy: Gdańsk

Opis stanowiska

 • udzielanie porad prawnych
 • tworzenie i opiniowanie umów

 • analiza dokumentów, orzecznictwa i piśmiennictwa, sporządzanie opinii prawnych

 • pisanie pozwów w postępowaniu upominawczym i nakazowym

 • zastępstwo procesowe

 • utrzymywanie kontaktu z klientem

Wymagania:

 • aplikant aplikacji radcowskiej lub adwokackiej
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawa cywilnego
 • znajomości języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej
 • dobra znajomość pakietu Office i programów prawniczych
 • zdolność analitycznego i logicznego myślenia
 • umiejętność dobrej komunikacji w zespole
 • bardzo dobre wyniki w nauce
 • dyspozycyjność
 • zainteresowanie prawem handlowym lub prawem rzeczowym (nieruchomości)

Oferujemy:

 • bardzo dobrą atmosferę pracy w młodym zespole prawników nastawionym na współdziałanie, dzielenie się wiedzą i rozwój umiejętności,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia
 • ciekawe zadania, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (możliwość realizacji interesujących i złożonych projektów o charakterze gospodarczym)
 • ścieżkę rozwoju w obszarze doradztwa korporacyjnego i możliwość uzyskania specjalizacji w wybranych obszarach prawa cywilnego / gospodarczego

CV prosimy wysyłać na adres praca@solace.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – Solace sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko pracy.

Wyrażam/nie wyrażam* zgody na uwzględnienie mojej kandydatury w ewentualnych przyszłych rekrutacjach, także na inne stanowiska pracy (niepotrzebne skreślić).

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne
20 sierpnia 2018

Fotokopie akt we wszystkich wydziałach KRS

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Fotokopie akt we wszystkich wydziałach KRS

Treść:
Przeglądanie i fotokopie akt spółek udostępnianych we wszystkich wydziałach KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) na terenie Polski, tj. w sądach mających siedzibę w miastach:
-Białystok
-Bielsko-Biała
-Bydgoszcz
-Częstochowa
-Gdańsk
-Gliwice
-Katowice
-Kielce
-Koszalin
-Kraków
-Łódź
-Świdnik (Lublin)
-Olsztyn
-Opole
-Poznań
-Rzeszów
-Szczecin
-Toruń
-Warszawa
-Wrocław
-Zielona Góra

Zapewniamy:
-wysoką jakość zdjęć
-szybkie terminy realizacji
-zdjęcia w formie elektronicznej – wysyłka poprzez email, na płycie CD/DVD lub poprzez „chmurę” (Dropbox, One Drive, Dysk Google)
-ceny zawsze dopasowane do zakresu zlecenia

Dodatkowo:
-możliwość konwersji całości zdjęć do wygodnego formatu .pdf
-możliwość konwersji tabel do formatu excel
-obróbka graficzna zdjęć (w tym poprawa jakości i czytelności zdjęć dostarczonych przez klienta)
-uzyskiwanie kopii oraz poświadczonych odpisów akt rejestrowych
-weryfikacja adresów podmiotów gospodarczych

Zdjęcia akt wykonywane są w jakości zapewniającej ich dobrą czytelność. Gwarantujemy szybkie terminy realizacji – zdjęcia zawsze wykonuje osoba na miejscu.
Wystawiamy fakturę VAT.

Kontakt:
email: biurozdjecia@gmail.com
tel. 504874606

Dam pracę
20 sierpnia 2018

Kancelaria prawna VIRTUS R. Aleksandrowicz & D. Makowski z siedzibą w Sopocie nawiąże współpracę z aplikantem I, II roku aplikacji radcowskiej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria prawna VIRTUS R. Aleksandrowicz & D. Makowski z siedzibą w Sopocie nawiąże współpracę z aplikantem I, II roku aplikacji radcowskiej.

 

Miejsce pracy: Sopot

 

Wymagania:

 • aplikant I, II roku aplikacji wpisany na listę radców prawnych,
 • doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorcy, w szczególności doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych,
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego,
 • umiejętność stosowania wiedzy prawniczej w praktyce, łatwość uczenia się,
 • komunikatywność,
 • umiejętności samodzielnej pracy i pracy pod presją czasu,
 • doskonała organizacja pracy, pracowitość i odpowiedzialność, samodzielność i punktualność
 • nienaganna kultura osobista,
 • prawo jazdy kat. B

 

 

Obowiązki:

 • udział w rozprawach sądowych,
 • bieżąca obsługa prawna dla Klientów Kancelarii,
 • sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych i innych.

 

Oferujemy:

 • interesującą pracę w młodym i zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dużą różnorodność prowadzonych spraw

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę „” na adres e-mail Kancelarii: virtus@virtus-sopot.pl

 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Dam pracę
20 sierpnia 2018

Kancelaria prawna VIRTUS R. Aleksandrowicz & D. Makowski z siedzibą w Sopocie nawiąże współpracę z radcą prawnym

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria prawna VIRTUS R. Aleksandrowicz & D. Makowski z siedzibą w Sopocie nawiąże współpracę z radcą prawnym.

 

Miejsce pracy: Sopot

 

Wymagania:

 • radca prawny wpisany na listę radców prawnych,
 • doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorcy, w szczególności doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych,
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego,
 • umiejętność stosowania wiedzy prawniczej w praktyce, łatwość uczenia się,
 • komunikatywność,
 • umiejętności samodzielnej pracy i pracy pod presją czasu,
 • doskonała organizacja pracy, pracowitość i odpowiedzialność, samodzielność i punktualność
 • nienaganna kultura osobista,
 • prawo jazdy kat. B

 

 

Obowiązki:

 • udział w rozprawach sądowych,
 • bieżąca obsługa prawna dla Klientów Kancelarii,
 • sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych i innych.

 

Oferujemy:

 • interesującą pracę w młodym i zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dużą różnorodność prowadzonych spraw

 

 

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę „” na adres e-mail Kancelarii: virtus@virtus-sopot.pl

 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Dam pracę
17 sierpnia 2018

Kancelaria prawna VIRTUS R. Aleksandrowicz & D. Makowski z siedzibą w Sopocie nawiąże współpracę z radcą prawnym.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Miejsce pracy: Sopot

Wymagania:

 • radca prawny wpisany na listę radców prawnych,
 • doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorcy, w szczególności doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych,
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego,
 • umiejętność stosowania wiedzy prawniczej w praktyce, łatwość uczenia się,
 • komunikatywność,
 • umiejętności samodzielnej pracy i pracy pod presją czasu,
 • doskonała organizacja pracy, pracowitość i odpowiedzialność, samodzielność i punktualność
 • nienaganna kultura osobista,
 • prawo jazdy kat. B

Obowiązki:

 • udział w rozprawach sądowych,
 • bieżąca obsługa prawna dla Klientów Kancelarii,
 • sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych i innych.

Oferujemy:

 • interesującą pracę w młodym i zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dużą różnorodność prowadzonych spraw

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę „” na adres e-mail Kancelarii: virtus@virtus-sopot.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Dam pracę
17 sierpnia 2018

Kancelaria prawna VIRTUS R. Aleksandrowicz & D. Makowski z siedzibą w Sopocie nawiąże współpracę z aplikantem I, II roku aplikacji radcowskiej.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Miejsce pracy: Sopot

Wymagania:

 • aplikant I, II roku aplikacji wpisany na listę radców prawnych,
 • doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorcy, w szczególności doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych,
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego,
 • umiejętność stosowania wiedzy prawniczej w praktyce, łatwość uczenia się,
 • komunikatywność,
 • umiejętności samodzielnej pracy i pracy pod presją czasu,
 • doskonała organizacja pracy, pracowitość i odpowiedzialność, samodzielność i punktualność
 • nienaganna kultura osobista,
 • prawo jazdy kat. B

Obowiązki:

 • udział w rozprawach sądowych,
 • bieżąca obsługa prawna dla Klientów Kancelarii,
 • sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych i innych.

Oferujemy:

 • interesującą pracę w młodym i zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dużą różnorodność prowadzonych spraw

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę „” na adres e-mail Kancelarii: virtus@virtus-sopot.pl

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Dam pracę
16 sierpnia 2018

Poszukiwany/Poszukiwana prawnik/aplikant radcowski/radca prawny

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Szukam pracy
14 sierpnia 2018

Zastępstwo procesowe – Województwo lubelskie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Zastępstwo procesowe – Województwo lubelskie 
Radca prawny prowadzący własną działalność gospodarczą podejmie się zastępstwa procesowego na terenie Województwa lubelskiego. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu pod adresem: katarzynalalakpoczta@gmail.com, bądź pod numerem tel. 693-167-823.
Dam pracę
14 sierpnia 2018

Zatrudnię aplikanta radcowskiego II lub III -go roku na czas określony

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zatrudnię aplikanta radcowskiego II lub III -go roku na czas  określony.

Radca prawny

Zbigniew Szychowski

Kancelaria Radców Prawnych i adwokatów AVAL CONSULT sp.p.

Dam pracę
14 sierpnia 2018

Zarząd ZMPG S.A. poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. prawnych

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. obejmuje: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu, budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu, świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

Zarząd ZMPG S.A. poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. prawnych

Obowiązki:

 • Bieżąca współpraca w obszarze prawnym z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki.
 • Obsługa korporacyjna Spółki.
 • Przygotowywanie projektów umów i innych aktów prawnych, opinii i analiz prawnych w sprawach powierzonych, głównie z zakresu prawa handlowego.
 • Opracowywanie i opiniowanie projektów decyzji, zarządzeń, pism, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Spółki, sporządzanie wzorów dokumentów na użytek zewnętrzny i wewnętrzny.
 • Ocena ryzyk prawnych działań realizowanych przez spółki z grupy kapitałowej.
 • Sprawowanie nadzoru nad obiegiem informacji i dokumentów korporacyjnych oraz prawnych, w tym w szczególności uchwał zarządu, uchwał rady nadzorczej, uchwał walnego zgromadzenia.
 • Analiza zmian w przepisach prawnych dotyczących bezpośrednio działalności Spółki.
 • Wsparcie przy obsłudze korporacyjnej spółek w grupie, budowie corporate governance grupy.

Oczekiwania:

 • Ukończone studia prawnicze, tytuł radcy prawnego lub adwokata będzie atutem.
 • 1-3 letnie doświadczenie w merytorycznej pracy w dziale prawnym spółki lub w kancelarii prawnej zajmującej się obsługą podmiotów gospodarczych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego, znajomość dodatkowego języka będzie atutem.
 • Bardzo dobra znajomość prawa cywilnego i prawa handlowego.
 • Dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
 • Umiejętność logicznego myślenia, jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi.
 • Umiejętność redakcji pism różnego rodzaju.
 • Dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office.
 • Dyskrecja.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej organizacji, dążącej do pozycji lidera wśród portów na Bałtyku.
 • Możliwość kształtowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego.
 • Merytoryczne wsparcie doświadczonych prawników.
 • Przyjazną atmosferę pracy z jasno określonymi zadaniami, w zorganizowanym zespole profesjonalistów.
 • Możliwości rozwoju (kursy, szkolenia).
 • Stabilne, jasne i atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 • Bogaty pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, karta MultiSport, opieka medyczna).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 09.09.2018 r. na adres:

rekrutacja@portgdansk.pl
(aplikacje nadesłane na inne adresy nie będą rozpatrywane)

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Szukam pracy
14 sierpnia 2018

Radca prawny podejmie się zastępstwa procesowego na terenie Warszawy i okolic

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny podejmie się zastępstwa procesowego na terenie Warszawy i Okolic. Rozliczenia na podstawie faktur VAT, tel. 501-357-170

Dam pracę
14 sierpnia 2018

Kancelaria Radców Prawnych Andrzej Wójcik z siedzibą w Gdyni poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Praca dla aplikanta radcowskiego
Kancelaria Radców Prawnych Andrzej Wójcik z siedzibą w Gdyni poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego – obsługa segmentu Klientów indywidualnych; wynagrodzenie w kwocie do 2.500 zł netto.
 
Wymagania:
– I/II rok aplikacji radcowskiej;
– znajomość przepisów prawa cywilnego, rodzinnego oraz procedury cywilnej, karnej i administracyjnej (w tym sądowoadministracyjnej)
– samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji;
– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
– sprawne poruszanie się w systemach informacji prawnej;
– realizowanie obowiązków na terenie Trójmiasta oraz w Wejherowie i Pruszczu Gdańskim;
– umiejętność pracy pod presją czasu oraz zarządzania zespołem sekretarskim;
– realizacja inicjatyw pro bono we współpracy z NGOs;
Dodatkowy atut:
– prawo jazdy kategorii B/własne auto;
– doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej;
Oferujemy:
– wynagrodzenie do kwoty 2.500 zł netto, dodatkowa premia za skuteczną realizację zadań procesowych;
– do 36 godzin pracy w tygodniu, 6-8 godzin pracy dziennie;
– możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa (w tym zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami i prawem lokalowym, obsługą organizacji pozarządowych);
– rozwój zawodowy pod okiem doświadczonych praktyków;
– samodzielne stanowisko pracy;
– umowę o pracę lub umowę zlecenie;
CV z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z rekrutacją prosimy przesyłać na adres mailowy:
biuro@wojcik-kancelaria.pl  do 24 sierpnia 2018 r.
WAŻNE: w zgłoszeniu proszę zaznaczyć miejscowość, w której aktualnie zamieszkuje Kandydat oraz dyspozycyjność z uwzględnieniem planowanych zajęć aplikacyjnych.
Kancelaria skontaktuje się z wybranymi kandydatami.
Dam pracę
10 sierpnia 2018

Aplikant radcowski/aplikant adwokacki

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Aplikant radcowski/aplikant adwokacki

 

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Mydlarski Nowak Zysk i Partnerzy poszukujemy osoby na stanowisko:
Aplikant radcowski/aplikant adwokacki 
Wymagania:

 1. samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji;
 2. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 3. umiejętność strategicznego myślenia oraz szybkiego reagowania na problemy;
 4. dyspozycyjność i zaangażowanie w ramach powierzonych zadań;
 5. doskonała znajomości obsługi komputera (Word, Excel, Lex);

 

Dodatkowymi atutami będą:

 1. tytuł aplikanta radcowskiego/adwokackiego;
 2. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (w mowie i piśmie) uwzględniająca terminologię prawniczą:
 3. prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 1. atrakcyjne warunki współpracy;
 2. możliwość rozwoju zawodowego;
 3. pracę w dynamicznym zespole;

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w Kancelarii prosimy o kierowanie aplikacji (CV ze zdjęciem oraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji)

na adres:kancelaria@gmzp.pl

Szukam pracy
10 sierpnia 2018

Zastępstwo procesowe – woj. podkarpackie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – woj. podkarpackie

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Rzeszowie pod nr RZ-K-435, nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, sporządzania pism procesowych, wykonywania fotokopii akt oraz innych czynności na terenie województwa podkarpackiego – w Lesku, Sanoku, Brzozowie, Krośnie i Rzeszowie.

Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy.

Wystawiam faktury VAT.

Zapraszam do kontaktu:

radca prawny Anna Gębicz

tel. 505 137 065

e-mail: agebicz@kancelariaag.pl

Dam pracę
6 sierpnia 2018

MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk Sp. p. z siedzibą w Gdańsku poszukuje aplikanta radcowskiego/adwokackiego do stałej współpracy

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk Sp. p. z siedzibą w Gdańsku poszukuje aplikanta radcowskiego/adwokackiego do stałej współpracy

 

Ogłoszenie

Dam pracę
6 sierpnia 2018

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku: Radcy Prawnego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal funkcjonuje na rynku usług prawnych od 2010 roku. Jej zespół stanowi grono ambitnych prawników reprezentujących swoich Mocodawców z należytą starannością. Kancelaria udziela pomocy prawnej zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom. Wraz z dynamicznym rozwojem prowadzonej przez nią działalności kancelaria poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku: Radcy Prawnego.

WYMAGANIA: 

 • aktywne wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego,
 • wysoka motywacja wewnętrzna do osiągania wyznaczonych celów zawodowych,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 • sumienność oraz rzetelność w realizacji przydzielonych zadań służbowych,
 • biegłość w zakresie wiedzy prawniczej z prawa: upadłościowego i restrukturyzacyjnego, cywilnego, gospodarczego, handlowego.

OBOWIĄZKI:

 • praca od poniedziałku do piątku,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentacja klientów podczas rozpraw sądowych,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz obciążonych presją czasu,
 • prowadzenie sprawozdań z wykonanej pracy,
 • współpraca z prawnikami w zakresie ustaleń dalszej obsługi poszczególnych klientów.

OFERUJEMY: 

 • wynagrodzenie stosowne do ilości wykonanej pracy, przyjętych zleceń,
 • udział w szkoleniach merytorycznych,
 • sprzęt elektroniczny niezbędny do pracy: laptop, telefon komórkowy,
 • możliwość nawiązania stałej współpracy z kancelarią

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: kancelaria@bufnal.pl

Szukam pracy
31 lipca 2018

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

 

Radca prawny Rafał Klimkiewicz [wpis GD/GD/2686] z doświadczeniem procesowym podejmie współpracę w zakresie zastępstwa substytucyjnego przed sądami oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej i samorządowej na terenie województwa pomorskiego. Posiadam doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, obsłudze prawnej firm, windykacji, negocjacjach i prawie podatkowym. Od 5 lat prowadzę własną działalność gospodarczą, jestem płatnikiem podatku VAT. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy. Kontakt: 782-755-777 e-mail: rafal.klimkiewicz@wp.pl

Dam pracę
31 lipca 2018

Kancelaria Meszczyński i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Gdańsku podejmie współpracę z Aplikantem Radcowskim/Adwokackim II lub III roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Meszczyński i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych  z siedzibą
w Gdańsku podejmie współpracę z Aplikantem Radcowskim/Adwokackim II lub III roku.

 

Miejsce pracy:    Gdańsk

Wymagania:

– co najmniej roczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej ,

– bardzo dobrą znajomość języka angielskiego,

– bardzo dobra organizacja pracy,

– samodzielność w wykonywaniu zadań,

– umiejętność pracy w zespole,

– zainteresowanie prawem cywilny (szeroko pojętym) oraz prawe gospodarczym (szeroko pojętym)

Oferujemy:

– doskonałą lokalizację, dogodny dojazd zarówno komunikacją miejską jak i komunikacją podmiejską  (SKM oraz PKM), ponadto w pobliżu kancelarii jest wiele miejsc parkingowych.

– stabilne zatrudnienie,

– możliwość rozwoju zawodowego pod okiem specjalistów.

– samodzielne stanowisko pracy,

– dostęp do nowoczesnych oprogramowani ułatwiających pracę ,

– komfortowe biuro z zapleczem socjalnym

 

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie aplikacji na adres kancelaria@kancelariamiw.eu

Dam pracę
30 lipca 2018

DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Radcowie Prawni Adwokaci i Doradcy Podatkowi spółka partnerska poszukuje osób do współpracy w Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych na stanowisku: radca prawny

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Prężnie rozwijająca się kancelaria DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Radcowie Prawni Adwokaci i Doradcy Podatkowi spółka partnerska poszukuje osób do współpracy w Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych na stanowisku:

 

 

RADCA PRAWNY

Miejsce pracy: Poznań

Region: wielkopolskie

 

Czego oczekujemy:

 • doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw,
 • doświadczenie w tworzeniu i interpretacji umów,
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym (prawo budowlane, zamówienia publiczne, FIDiC)
 • sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • znajomość języka angielskiego,

 

 

Wymagania:

 • doskonała organizacja pracy,
 • dyspozycyjność i samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista
 • wysoki poziom komunikacji – mailowej i telefonicznej
 • czynne prawo jazdy

 

 

Kandydatom na powyższe stanowisko oferujemy:

 • praca w młodym prężnie rozwijającym się zespole,
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę pełną wyzwań przy ciekawych projektach,
 • interesujące warunki pracy i wynagradzania.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mail: rekrutacja@dsklegal.pl

 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez spółkę DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Radcowie Prawni, Adwokaci i Doradcy Podatkowi Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu (dalej nazywaną administratorem) w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji.

Dam pracę
30 lipca 2018

DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Radcowie Prawni Adwokaci i Doradcy Podatkowi spółka partnerska poszukuje osób do współpracy w Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych na stanowisku: RADCA PRAWNY

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Prężnie rozwijająca się kancelaria DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Radcowie Prawni Adwokaci i Doradcy Podatkowi spółka partnerska poszukuje osób do współpracy w Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych na stanowisku:

 

 

RADCA PRAWNY

Miejsce pracy: Poznań

Region: wielkopolskie

 

Czego oczekujemy:

 • doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw,
 • doświadczenie w obsłudze prawnej procesu inwestycyjnego, w tym kontraktów realizowanych na podstawie FIDiC,
 • doświadczenie w procedurach związanych z udzielaniem zamówień publicznych (analiza/tworzenie dokumentacji przetargowej, reprezentowanie klientów przed KIO)
 • umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole (inżynierowie, projektanci),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

 

Dodatkowe wymagania:

 • sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • doskonała organizacja pracy,
 • dyspozycyjność i samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista
 • wysoki poziom komunikacji – mailowej i telefonicznej
 • czynne prawo jazdy

 

Kandydatom na powyższe stanowisko oferujemy:

 • praca w młodym, rozwijającym się zespole,
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę pełną wyzwań przy ciekawych projektach,
 • interesujące warunki pracy i wynagradzania.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mail: rekrutacja@dsklegal.pl

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez spółkę DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Radcowie Prawni, Adwokaci i Doradcy Podatkowi Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu (dalej nazywaną administratorem) w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji.

 

Dam pracę
30 lipca 2018

DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Radcowie Prawni Adwokaci i Doradcy Podatkowi spółka partnerska poszukuje osób do współpracy w Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych na stanowisku: Młodszy Prawnik/Aplikant Radcowski

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Prężnie rozwijająca się kancelaria DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Radcowie Prawni Adwokaci i Doradcy Podatkowi spółka partnerska poszukuje osób do współpracy w Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych na stanowisku:

 

Młodszy Prawnik/Aplikant Radcowski

Miejsce pracy: Poznań

Region: wielkopolskie

 

Czego oczekujemy:

 • doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw,
 • doświadczenie w tworzeniu i interpretacji umów,
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym (prawo budowlane, zamówienia publiczne, FIDiC)
 • sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • odbywana aplikacja radcowska będzie dodatkowym atutem,

 

 

Wymagania:

 • doskonała organizacja pracy,
 • dyspozycyjność i samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista
 • wysoki poziom komunikacji – mailowej i telefonicznej
 • czynne prawo jazdy

 

Kandydatom na powyższe stanowisko oferujemy:

 • praca w młodym prężnie rozwijającym się zespole,
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę pełną wyzwań przy ciekawych projektach,
 • interesujące warunki pracy i wynagradzania.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mail: rekrutacja@dsklegal.pl

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez spółkę DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Radcowie Prawni, Adwokaci i Doradcy Podatkowi Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu (dalej nazywaną administratorem) w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji.

Dam pracę
30 lipca 2018

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim poszukuje radcy prawnego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

          dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

          w Nowym Dworze Gdańskim

 

 

Nowy Dwór Gdański, dnia 27.07.2018 roku

 

OGŁOSZENIE

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim poszukuje radcy prawnego do współpracy w zakresie obsługi prawnej na następujących warunkach:

 • Umowa zlecenie;
 • Dyżur w siedzibie PSSE w Nowym Dworze Gdańskim jeden raz w tygodniu w ustalonych, możliwie stałych, dniach i godzinach;
 • Oczekujemy obsługi prawnej w zakresie funkcjonowania stacji (sprawy pracownicze, dochodzenia należności) oraz merytorycznie w obszarach działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej (między innymi postępowania egzekucyjnego w administracji obowiązków niepieniężnych, kontroli jakości produktów i wody, postępowania administracyjnego prowadzonego w oparciu o KPA, dostępu do informacji publicznej);
 • Oczekujemy ofert od radców prawnych, najlepiej posiadających doświadczenie w obsłudze jednostek administracji publicznej, w tym sanitarnych, drogą e-mailową (nowydworgdanski@pis.gov.pl) do dnia 10.08.2018, wybranych oferentów zaprosimy na rozmowy w siedzibie PSSE w Nowym Dworze Gdańskim.
Inne
30 lipca 2018

Poszukujemy radców prawnych, którzy chcieli by pełnić funkcję pełnomocnika z urzędu w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Poszukujemy   radców prawnych, którzy chcieli by pełnić funkcję pełnomocnika  z urzędu w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Starogardzie  Gdańskim  III Wydział Rodzinny i Nieletnich w przedmiocie stwierdzenia zasadności przyjęcia,  pobytu i leczenia w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Zgłoszenia  proszę kierować na adres mailowy : grazyna.swinarska@oirp.gda.pl

Dam pracę
24 lipca 2018

Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy Sp.k. nawiąże współpracę z radcą prawnym/adwokatem

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy Sp.k. nawiąże współpracę z radcą prawnym/adwokatem

Miejsce wykonywania pracy: – Gdańsk

Wymagania /uwarunkowania osobowe kandydatów:

– 2- letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych;

– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę nad tekstami prawnymi;

– samodzielność w podejmowaniu decyzji w zakresie powierzonych zadań.

Za dodatkowe atuty uznawać będziemy:

– doświadczenie w obsłudze podmiotów świadczących usługi energetyczne

– znajomość języka niemieckiego,

– prawo jazdy kat. B;

– biegła obsługa środowiska MS Office.

Prosimy o składanie podań wraz z CV na adres: kancelaria@kpdi.pl z dopiskiem w tytule: „ WSPÓŁPRACA ”

UWAGA: Każde podanie, by mogło zostać rozpatrzone musi zawierać klauzulę o zgodzie kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z poniższą formułą: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przez Kancelarię Prawną Domański i Wspólnicy Sp. k.” Zastrzegamy prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Dam pracę
24 lipca 2018

Kancelaria adwokacka Dubicki i Wspólnicy sp.k. poszukuje osoby na stanowisko prawnik

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria adwokacka Dubicki i Wspólnicy sp.k. świadczy kompleksowe usługi prawne dla Klientów biznesowych, spełniające najwyższe profesjonalne standardy. Jeżeli chcesz do nas dołączyć – aplikuj.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: Prawnik

Zakres zadań:

 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych Klientów kancelarii pod kierownictwem adwokatów oraz radców prawnych,

 • analiza piśmiennictwa i orzecznictwa,

 • przygotowanie projektów pism, opinii prawnych, dokumentów korporacyjnych oraz umów,

 • zastępstwo procesowe,

 • aktywne merytoryczne wsparcie prawników kancelarii.

Od kandydatów oczekujemy:

 • I lub II rok aplikacji adwokackiej lub radcowskiej,

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej,

 • praktyczna znajomość prawa cywilnego i gospodarczego,

 • znajomość procedury sądowej,

 • znajomość procedury administracyjnej i prawa nieruchomości będzie dodatkowym atutem,

 • umiejętności tworzenia i opiniowania umów oraz formułowania pism procesowych,

 • dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego

 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za powierzone zadania, wielozadaniowość, dobra organizacja pracy, zaangażowanie w wykonywane zadania.

Oferujemy:

 • rynkowe wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia zawodowego oraz umiejętności,

 • zatrudnienie w oparciu o uzgodnioną formę współpracy,

 • zdobycie umiejętności niezbędnych w codziennej pracy adwokata,

 • możliwość dynamicznego rozwoju zawodowego,

 • stabilne zatrudnienie i możliwość stałej współpracy z prężnie rozwijającą się firmą

 • dobrą atmosferę pracy w młodym energicznym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: kancelaria@dwadwokaci.com, w tytule maila wpisując numer referencyjny: Pr/DW/002/2018

Dam pracę
24 lipca 2018

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Michalskiej z siedzibą w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Michalskiej z siedzibą w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:

biuro1@kancelaria-michalska.pl

Dam pracę
24 lipca 2018

Współpraca aplikant radcowski

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Współpraca aplikant radcowski 

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Krasodomski w Gdańsku podejmie współpracę z aplikantem/ką radcowskim/ką I roku.

Proszę o przesyłanie CV na adres: radca@radcapk.com

Proszę o zawarcie w treści przesłanego dokumentu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dam pracę
24 lipca 2018

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. z siedzibą w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko: Radca Prawny/Adwokat

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. z siedzibą w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko:

Radca Prawny/Adwokat

Miejsce pracy: Gdynia

Opis stanowiska:

 • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców (w tym spółek kapitałowych) oraz osób fizycznych,

Wymagania:

 • wpis na listę radców prawnych lub adwokatów,
 • bardzo dobra znajomość procedury cywilnej oraz przepisów prawa cywilnego i handlowego,
 • doświadczenie w korporacyjnej obsłudze spółek kapitałowych,
 • doświadczenie o obsłudze podmiotów indywidualnych,
 • samodzielność w podejmowanych działaniach,
 • bezwzględna terminowość w wykonywaniu zadań,
 • mile widziane doświadczenie prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • umowę na stałą współpracę (B2B),
 • możliwość samorealizacji,
 • pracę w ambitnym i przyjaznym środowisku,
 • dogodną lokalizację biura w ścisłym centrum miasta.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 12 sierpnia 2018 r. na adres
e-mail:
rekrutacja@krpj.pl. Prosimy o umieszczenie w CV klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. ul. 10 lutego 5, 81-366 Gdynia, KRS: 0000393410, NIP: 585-146-21-57, REGON: 221489197, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. ul. 10 lutego 5, 81-366 Gdynia, KRS: 0000393410, NIP: 585-146-21-57, REGON: 221489197.

 2. Nasze dane kontaktowe to: sekretariat@krpj.pl , adres korespondencyjny Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. ul. 10 lutego 5, 81-366 Gdynia.

 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@krpj.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.

 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

  1. Uprawnione organy publiczne,

  2. podmiot realizujący usługi na podstawie wewnętrznych umów,

  3. Podmioty dostarczające korespondencję,

  1. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

 1. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

 1. Informujemy o przysługującym prawie do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

  2. sprostowania swoich danych osobowych,

  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  4. przenoszenia danych,

  5. cofnięcia zgód,

  6. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

 1. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;

 3. Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych.

Dam pracę
24 lipca 2018

Kancelaria Brzezicki Gierszewski adwokaci radcowie prawni rzecznicy patentowi s.c. z siedzibą w Gdańsku zatrudni na stałe radcę prawnego lub aplikanta radcowskiego z doświadczeniem w sprawach z zakresu własności intelektualnej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Brzezicki Gierszewski adwokaci radcowie prawni rzecznicy patentowi s.c. z siedzibą w Gdańsku zatrudni na stałe radcę prawnego lub aplikanta radcowskiego z doświadczeniem w sprawach z zakresu własności intelektualnej

Opis stanowiska:

– prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi

– znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja.

– prowadzenie spraw zgłoszeniowych przed UPRP, EUIPO, WIPO oraz współpraca z zagranicznymi pełnomocnikami (w zakresie znaków towarowych i wzorów)

– prowadzenie spraw spornych przed UPRP i EUIPO – sporządzanie umów i opinii prawnych z zakresu

Wymagania:

– dobra znajomość tematyki prawa własności intelektualnej

– min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z w/w zakresu – uprawnienia radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego

– znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

– stałą i stabilną współpracę, możliwość rozwoju zawodowego i pracę przy ciekawych projektach.

– zaangażowanie czasowe na poziomie całego etatu w siedzibie kancelarii w Gdańsku

Oferty z CV i listem motywacyjnym prosimy kierować na adres: biuro@bglaw.pl do dnia 15.08.2018r.

Inne
17 lipca 2018

Poszukujemy Kancelarii Prawnych w zakresie świadczenia usług i opieki prawnej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Poszukujemy Kancelarii Prawnych w zakresie świadczenia usług i opieki prawnej Zapraszamy do rozpoczęcia z nami współpracy w ramach: KANCELARII PARTNERSKIEJ

Sprawdź czy nie szukamy właśnie Ciebie: – prowadzisz lub chciałbyś prowadzić własną Kancelarię Prawną – brakuje Tobie lub masz potencjał by obsługiwać większą liczbę klientów – chciałbyś działać i rozwijać się u boku doświadczonego i dużego Partnera – cenisz sobie elastyczność współpracy – masz sumienne i odpowiedzialne podejście do Klienta – chcesz współpracować na atrakcyjnych i transparentnych zasadach rozliczeniowych

Propozycja współpracy: Poszukujemy Kancelarii Prawnych oraz osób gotowych do ich otworzenia gotowych do podjęcia współpracy w zakresie świadczenia usług i opieki prawnej na zasadzie Partnera Kancelarii Centrum .

Partner Kancelarii Centrum Prawa zostaje włączony do sieci Kancelarii Centrum Prawa, przyjmuje stosowne oznaczenie graficzne, ale zachowuje prawo do prowadzenia działalności pod własną nazwą w zakresie klientów i zlecenie pozyskanych poza systemem pozyskiwania klientów i zleceń uzyskanym od Centrum Prawa

Korzyści ze współpracy na zasadzie Partnera : – Partner Kancelarii Centrum Prawa zostaje włączony do sieci Kancelarii Centrum Prawa, przyjmuje stosowne oznaczenie graficzne, ale zachowuje też prawo do prowadzenia działalności pod własną nazwą w zakresie klientów i zlecenie pozyskanych poza systemem pozyskiwania klientów i zleceń uzyskanym od Centrum Prawa

Kancelaria Centrum Prawa zapewnia pozyskiwanie i dostęp do swoich klientów w danym rejonie działania Kancelarii partnerskiej – Z tytułu prowadzonej opieki nad klientem abonamentowym Kancelaria Partnerska otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie – Przynależność do ogólnopolskiej Kancelarii Centrum Prawa i działania pod wspólna marką – Działanie na swoim terenie na prawach wyłączności – Korzystanie ze znaku graficznego firmy Centrum Prawa, jej dorobku intelektualnego i marketingowego oraz znajomości marki na rynku usług prawniczych, – Dostęp do specjalistycznego programu obsługi klienta: ISSET – Wewnętrzny dostęp do prawników i wiedzy specjalistycznej z zakresu wszystkich dziedzin prawa – Dostęp do programów wspomagających prowadzenie działalności prawniczej – Legalis i Lex Prestige. – Zredukowanie kosztów swojej dzielności poprzez możliwość korzystania ze wspólnego wirtualnego biura obsługi i obsługi administracyjno-księgowej. – Stosowanie takich samych, sprawdzonych standardów obsługi klienta, – Zapewniamy szkolenia z zakresu: aktualnej wiedzy z przepisów prawa , sprzedażowych, obsługi klienta, aktywności i promowania się w mediach – Umożliwiamy pozyskanie finansowania na prowadzenia i rozwój działalności APLIKUJ

Zainteresowała Cię nasza oferta? To nie wszystko co oferujemy naszym Partnerom! Prześlij do nas zgłoszenie i dowiedz się co jeszcze możesz z nami zyskać. Prosimy o nadsyłanie aplikacji z krótkim opisem Twojej Kancelarii na adres mailowy: kancelaria@centrumprawa.eu

Zachęcamy do wejścia na stronę: http://www.centrumprawa.eu/. Polub nas na Facebook : https://www.facebook.com/centrumprawa.eu/

Dam pracę
17 lipca 2018

Kancelaria Rynkiewicz/Urbański radcowie prawni poszukuje osób do pracy

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Rynkiewicz/Urbański radcowie prawni poszukuje osób do pracy!

Ofertę kierujemy do aplikantów radcowskich oraz adwokackich I roku, a także do osób, które w tym roku podchodzić będą do egzaminu wstępnego na aplikację.

Obowiązki związane z pracą na tym stanowisku obejmować będą świadczenie pomocy prawnej pod nadzorem doświadczonych prawników, w tym w szczególności w zakresie związanym z obsługą przedsiębiorców.

Od kandydatów oczekujemy:

 1. bardzo dobrego przygotowania merytoryczne;
 2. co najmniej rocznego doświadczenia w pracy prawniczej (albo praktyki w kancelarii)
 3. bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 4. zdolności analitycznego myślenia;
 5. zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz kreatywności;
 6. umiejętności pracy w zespole;

W zamian oferujemy:

 1. wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zakresu powierzonych zadań,
 2. możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku pracy i przekazywania kompetencji potrzebnych do samodzielnego świadczenia obsługi prawnej,
 3. przyjazną atmosferę pracy,
 4. możliwość pracy przy ciekawych projektach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swoich aplikacji na adres: j.perkowski@rurp.eu w formie elektronicznej, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. Aplikacja powinna zawierać zwięzły list motywacyjny, curriculum vitae oraz ewentualne referencje dotyczące kandydata.

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzonej rekrutacji. Wybrane przez nas osoby zostaną zaproszone na indywidualne rozmowy w naszym biurze.

Dam pracę
12 lipca 2018

AVAL- CONSULT Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Ostrowska, Szychowski, Krawczyk, Korpusik, Grzechowiak i Partnerzy Sp. P. w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko: Aplikant Radcowski

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

AVAL- CONSULT Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Ostrowska, Szychowski, Krawczyk, Korpusik, Grzechowiak i Partnerzy Sp. P. w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko:

Aplikant Radcowski

Miejsce pracy: Gdańsk
Opis zadań:

 • sporządzanie projektów pism procesowych, umów oraz innych dokumentów prawnych,
 • analiza prawna przepisów, poglądów doktryny i orzecznictwa,
 • uczestnictwo w rozprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • pomoc w szeroko pojętej obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Wymagania:

 • aplikant radcowski I lub II roku,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • znajomość i umiejętności obsługi systemu informacji prawnej LEX lub Legalis,
 • efektywna organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej.

CV oraz list motywacyjny wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z rekrutacją, proszę przesyłać na adres: z.zebrowska@avalconsult.pl

 

Szukam pracy
12 lipca 2018

Zastępstwa procesowe – pomorskie – Trójmiasto i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwa procesowe – pomorskie – Trójmiasto i okolice

Radca prawny przy OIRP w Gdańsku podejmie się zastępstw procesowych na terenie Trójmiasta i okolic, w szczególności:

Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz Tczewa.

Prowadzę własną działalność i wystawiam FV.

tel. 660 419 050

adam@adampawlowski.pl

http://pruszczgdanski.adampawlowski.pl/

Dam pracę
10 lipca 2018

ATC CARGO S.A. prowadzi rekrutację na stanowisko: Prawnik/Aplikant/Radca prawny

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

ATC CARGO S.A. prowadzi rekrutację na stanowisko:

Prawnik/Aplikant/Radca prawny

Miejsce pracy: Gdynia

 

 

    KIM  JESTEŚMY?

 

– znaną marką na rynku Transport Spedycja Logistyka (TSL) – współpracującą z międzynarodowymi koncernami,

– ATC CARGO S.A. jest spółką publiczną z akcjami notowanymi na New Connect,

– dynamicznie rozwijającym się pracodawcą z bogatą ofertą socjalną dla pracowników,

– posiadamy otwarty zespół energicznych i koleżeńskich pracowników.

 

 

CO OFERUJEMY?  CZEGO OCZEKUJEMY?
– stabilne zatrudnienie,- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

– pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce publicznej o międzynarodowym zasięgu działalności,

– pracę w zgranym zespole,

– udział w ciekawych i nowatorskich projektach,

– udział w ZFŚS,

– możliwość przystąpienia do pakietu benefitów (prywatna opieka zdrowotna lub karty sportowe),

– możliwość uczęszczania na lekcje języka angielskiego odbywające się w siedzibie Spółki,

– relaks podczas przerwy w specjalnie urządzonym dla pracowników chillout room.

– wykształcenia wyższego – ukończone studia na kierunku prawo,- co najmniej rocznego doświadczenia w pracy w spółce lub w kancelarii prawnej przy obsłudze przedsiębiorców,

– znajomości prawa cywilnego oraz handlowego,

– mile widziane będzie doświadczenie w prawie rynku, kapitałowego lub przepisów prawa związanych z transportem,

– umiejętności szybkiego uczenia się, analitycznego myślenia oraz pracy w zespole,

– bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,

– umiejętności ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu,

– prawa jazdy kat. B,

– bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office

oraz systemów informacji prawnej LEX, Legalis.

 

 

 

 

 

 

ZAKRES ZADAŃ

– bieżące doradztwo w zakresie prowadzonej działalności przez Spółkę,

– tworzenie projektów umów, regulaminów, procedur, a także opinii oraz pism związanych z działalnością Spółki,

– monitorowanie zmian w przepisach prawa polskiego oraz unijnego i przygotowywanie informacji w tym przedmiocie oraz wdrażanie rozwiązań związanych z implementacją tych przepisów w Spółce,

– redagowanie dokumentów korporacyjnych Spółki,

– udział w negocjacjach z klientami lub kontrahentami,

– przygotowywanie wniosków i pism do organów administracji, sądów oraz komorników,

– analizowanie dokumentów pod względem formalno-prawnym,

– czynny udział w projektach realizowanych w ramach Spółki.

 


Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji (CV) na adres e-mail: rekrutacja@atc-cargo.pl

w tytule maila podając: Stanowisko – Gdynia

Prosimy o umieszczanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez spółkę ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko […]. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@atc-cargo.pl.  

Dodatkowo, jeśli życzą sobie Państwo, aby Państwa kandydatura została rozważona przy okazji prowadzenia przez ATC Cargo S.A. przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o dodanie klauzuli o następującej treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez spółkę ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@atc-cargo.pl

 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dam pracę
10 lipca 2018

Współpraca z absolwentem prawa

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Adwokaci i Radcy Prawni „Urbański, Ruciński, Majcher-Borkowska” Sp. p. z siedzibą w Gdyni przy ul. Piotra Skargi 17 nawiąże współpracę z absolwentem prawa, który zamierza przystępować do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską/adwokacką we wrześniu 2018 r.
Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV z krótkim opisem ewentualnego doświadczenia w stosowaniu prawa wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na adres e-mail: kancelaria@radcysp.pl
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dam pracę
6 lipca 2018

ancelaria prawna w Gdańsku zajmująca się obsługą podmiotów gospodarczych przede wszystkim z branży budowlanej oraz prowadzeniem sporów cywilnych, poszukuje Kandydata/Kandydatki na stanowisko asystenta prawnego/asystentki prawnej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria prawna w Gdańsku zajmująca się obsługą podmiotów gospodarczych przede wszystkim z branży budowlanej oraz prowadzeniem sporów cywilnych, poszukuje
Kandydata/Kandydatki na stanowisko asystenta prawnego/asystentki prawnej, do
którego/której obowiązków będzie należało w szczególności:
a. bieżąca obsługa sekretariatu Kancelarii, w tym:
• poczty tradycyjnej – przychodzącej oraz wychodzącej;
• poczty elektronicznej – przychodzącej oraz wychodzącej;
• kompletowanie pism procesowych;
• prowadzenie oraz kontrolowanie kalendarza Kancelarii poprzez wprowadzanie
terminów rozpraw, terminów pism procesowych;
• kontakt telefoniczny z Sądami w celu ustalenia bieżącego etapu spraw
sądowych;
• kontakt telefoniczny oraz e-mailowy z Klientami Kancelarii;
b. sporządzenia prostych pism procesowych;
c. sporządzanie prostych pism pozasądowych.
d. w przypadku posiadania statusu aplikanta radcowskiego lub jego nabycia w trakcie
pracy w Kancelarii, w szczególności:
• pomoc prawna i doradztwo prawne;
• weryfikacja dokumentacji;
• sporządzanie oraz opiniowanie umów gospodarczych,
• przygotowywanie projektów wszelkich pism w zakresie świadczonych usług;
• występowanie przed sądami powszechnymi.
Od Kandydata/Kandydatki na powyższe stanowisko oczekujemy:
a. ukończenia wyższych studiów na kierunku prawo;
b. doświadczenia na tożsamym stanowisko;
c. zainteresowania oraz znajomości prawa gospodarczego przede wszystkim prawa
budowlanego;
d. sumienności, rzetelności oraz podzielności uwagi;
e. umiejętności organizacji pracy – własnego stanowiska pracy;
f. znajomości oraz umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office;
g. umiejętność obsługi platform prawniczych LEX oraz LEGALIS;
h. prawa jazdy kategorii B;
i. mile widziany również status aplikanta radcowskiego lub plany związane z
rozpoczęciem aplikacji radcowskiej od stycznia 2019 roku.
W ramach stanowiska oferujemy:
a. atrakcyjne zasady wynagradzania;
b. możliwość rozszerzenie posiadanej wiedzy oraz nabranie doświadczenia;
c. optymalne oraz stabilne miejsce pracy, wraz z możliwością dalszego rozwoju;
d. przyjazną atmosferę w Zespole.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie na adres e-mail
rekrutacja@kancelariaadfinem.pl – w tytule prosimy wskazać ,,ASYSTENT/ASYSTENTKA”:
a. C.V. ze zdjęciem;
b. List motywacyjny – podanie;
c. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)”.
d. Oświadczenie ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami skontaktujemy się z wybranymi osobami

Dam pracę
6 lipca 2018

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim lub aplikantem adwokackim.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim lub aplikantem adwokackim.

 

Wymagania:

 

 • doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej, w szczególności w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych,
 • umiejętność logicznego myślenia,
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz systemów informacji prawnej,
 • sumienność, pracowitość, lojalność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

 

prawo jazdy kategorii B.

 

 

Oferujemy:

 

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • dostęp do systemów informacji prawnej i bogatej literatury,
 • możliwość pracy przy ciekawych projektach.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres karolina.midera@klpartnerzy.pl lub sekretariat@klpartnerzy.pl w terminie do 20.07.2018 r

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w przekazanej dokumentacji rekrutacyjnej, dla których przetwarzania nie zachodzi inna podstawa prawna, w celu realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub współpracę – także w związku z zawarciem i wykonywaniem tej umowy

Dam pracę
6 lipca 2018

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku nawiąże współpracę z radcą prawnym lub adwokatem.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku nawiąże współpracę z radcą prawnym lub adwokatem.

 

 

Wymagania:

 

 • ukończona aplikacja i wpis na listę radców prawnych lub adwokatów,
 • ukierunkowanie na obsługę podmiotów gospodarczych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność logicznego myślenia,
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz systemów informacji prawnej,
 • sumienność, pracowitość, lojalność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

 

Oferujemy:

 

 • pracę przy obsłudze spółki giełdowej z WIG20 (w jej siedzibie);
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • dostęp do systemów informacji prawnej i bogatej literatury,
 • możliwość pracy przy ciekawych projektach.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres karolina.midera@klpartnerzy.pl lub sekretariat@klpartnerzy.pl w terminie do 20.07.2018 r.

 

Osoby zainteresowane pracą proszone są o zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora – Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 11, 80-332 Gdańsk, zawartych w złożonej dokumentacji aplikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

Ponadto jeśli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez kancelarię KLP, prosimy o zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora – Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 11, 80-332 Gdańsk dla celów przyszłych rekrutacji”.

Szukam pracy
6 lipca 2018

Zastępstwo procesowe CZĘSTOCHOWA, MYSZKÓW i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe CZĘSTOCHOWA, MYSZKÓW i okolice

Radca prawny prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego, posiadająca kilkuletnie, doświadczenie zawodowe (w tym procesowe) podejmie stałą bądź doraźną współprace w zakresie zastępstwa procesowego, na terenie Częstochowy, Myszkowa oraz ich okolic (Będzin, Lubliniec, Radomsko, Dąbrowa Górnicza)

 

Tel: 537 686 923 e-mail: kancelaria.annamoryn@gmail.com

www: kancelariamoryn.cba.pl

Dam pracę
4 lipca 2018

CNP Sp. z o.o. zs. w Gdyni zatrudni aplikanta radcowskiego do pracy w dziale prawnym .

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
CNP Sp. z o.o. zs. w Gdyni zatrudni aplikanta radcowskiego do pracy w dziale prawnym .

Propozycja pracy adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką ubezpieczeń komunikacyjnych. Dodatkowo oczekujemy wysokiej kultury osobistej, umiejętności szybkiego uczenia się i pracy w zespole, dobrej organizacji pracy.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Oferujemy:

 • Pracę w prężnie rozwijającej się firmie w młodym zespole,
 • system wdrożeń nowego pracownika,
 • komfortowe środowisko pracy oraz atmosferę sprzyjającą rozwojowi,
 • praca od pn-pt w godz. 8.00-16.00.
Informacje o firmie

Jesteśmy na rynku ponad 10 lat, nasz sukces zawdzięczamy ludziom, którzy tworzyli z nami najlepsze rozwiązania dla czołowych kontrahentów z rynku serwisów naprawczych.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres mailowy prokurenta spółki – Pani Maury Kulbikowskiej (maura@cnp.pl).

Dam pracę
4 lipca 2018

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kolesiński podejmie współpracę z aplikantem I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kolesiński podejmie współpracę z aplikantem I lub II roku aplikacji radcowskiej lub adwokackiej, w celu wsparcia radcy prawnego w bieżącej obsłudze przedsiębiorców i osób fizycznych.

 

WYMAGANIA:

 • odbywanie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej;
 • profesjonalizm i kreatywność w podejściu do powierzanych zadań;
 • rzetelność, odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • umiejętność zarządzania czasem i podejmowania samodzielnych decyzji;
 • dyspozycyjność min. 3 dni w tygodniu

 

Miejsce pracy: Gdańsk Wrzeszcz – ul. Matki Polki

Oferujemy elastyczne warunki pracy.

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV na adres: gkolesinski@gmail.com

 

Jednocześnie prosimy o załączenie pod CV następującej klauzuli:

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail oraz zamieszczonego w cv zdjęcia (wizerunku) dla potrzeb prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko w firmie Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kolesiński.

Dam pracę
3 lipca 2018

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku nawiąże współpracę z Aplikantem Radcowskim

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku nawiąże współpracę z Aplikantem Radcowskim

 

Wymagania:

 

 • doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej, w szczególności w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych,
 • umiejętność logicznego myślenia,
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz systemów informacji prawnej,
 • sumienność, pracowitość, lojalność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

 

prawo jazdy kategorii B.

 

 

Oferujemy:

 

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • dostęp do systemów informacji prawnej i bogatej literatury,
 • możliwość pracy przy ciekawych projektach.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres karolina.midera@klpartnerzy.pl lub sekretariat@klpartnerzy.pl w terminie do 20.07.2018 r

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w przekazanej dokumentacji rekrutacyjnej, dla których przetwarzania nie zachodzi inna podstawa prawna, w celu realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub współpracę – także w związku z zawarciem i wykonywaniem tej umowy

Dam pracę
3 lipca 2018

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku nawiąże współpracę z Radcą prawnym

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku nawiąże współpracę z Radcą prawnym.

 

Wymagania:

 

 • minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej, w szczególności w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych,
 • umiejętność logicznego myślenia,
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz systemów informacji prawnej,
 • sumienność, pracowitość, lojalność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

 

prawo jazdy kategorii B.

 

 

Oferujemy:

 

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • dostęp do systemów informacji prawnej i bogatej literatury,
 • możliwość pracy przy ciekawych projektach.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres karolina.midera@klpartnerzy.pl lub sekretariat@klpartnerzy.pl w terminie do 20.07.2018 r

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w przekazanej dokumentacji rekrutacyjnej, dla których przetwarzania nie zachodzi inna podstawa prawna, w celu realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub współpracę – także w związku z zawarciem i wykonywaniem tej umowy

Szukam pracy
2 lipca 2018

Zastępstwo procesowe na obszarze województwa świętokrzyskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem podejmie się zastępstwa procesowego na
obszarze województwa świętokrzyskiego. Kontakt pod nr telefonu: 694 433 846.

Inne
2 lipca 2018

Poszukujemy kancelarii prawnych w zakresie świadczenia usług i opieki prawnej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Poszukujemy kancelarii prawnych w zakresie świadczenia usług i opieki prawnej

Zapraszamy do rozpoczęcia z nami współpracy w ramach:

KANCELARII PARTNERSKIEJ

Sprawdź czy nie szukamy właśnie Ciebie:
prowadzisz lub chciałbyś prowadzić własną Kancelarię Prawną
brakuje Tobie lub masz potencjał by obsługiwać większą liczbę klientów
chciałbyś działać i rozwijać się u boku doświadczonego i dużego Partnera
cenisz sobie elastyczność współpracy
masz sumienne i odpowiedzialne podejście do Klienta
chcesz współpracować na atrakcyjnych i transparentnych zasadach rozliczeniowych

Propozycja współpracy:
Poszukujemy Kancelarii Prawnych oraz osób gotowych do ich otworzenia gotowych do podjęcia współpracy w zakresie świadczenia usług i opieki prawnej na zasadzie Partnera Kancelarii Centrum Prawa
Jesteśmy zainteresowani lokalizacjami w miastach wojewódzkich (nie jest to warunek konieczny)
Partner Kancelarii Centrum Prawa zostaje włączony do sieci Kancelarii Centrum Prawa, przyjmuje stosowne oznaczenie graficzne, ale zachowuje prawo do prowadzenia działalności pod własną nazwą w zakresie klientów i zlecenie pozyskanych poza systemem pozyskiwania klientów i zleceń uzyskanym od Centrum Prawa
Korzyści ze współpracy na zasadzie Partnera:
Partner Kancelarii Centrum Prawa zostaje włączony do sieci Kancelarii Centrum Prawa, przyjmuje stosowne oznaczenie graficzne, ale zachowuje też prawo do prowadzenia działalności pod własną nazwą w zakresie klientów i zlecenie pozyskanych poza systemem pozyskiwania klientów i zleceń uzyskanym od Centrum Prawa
Kancelaria Centrum Prawa zapewnia pozyskiwanie i dostęp do swoich klientów w danym rejonie działania Kancelarii partnerskiej
Z tytułu prowadzonej opieki nad klientem abonamentowym Kancelaria Partnerska otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie
Przynależność do ogólnopolskiej Kancelarii Centrum Prawa i działania pod wspólna marką
Działanie na swoim terenie na prawach wyłączności
Korzystanie ze znaku graficznego firmy Centrum Prawa, jej dorobku intelektualnego i marketingowego oraz znajomości marki na rynku usług prawniczych,
Dostęp do specjalistycznego programu obsługi klienta: ISSET
Wewnętrzny dostęp do prawników i wiedzy specjalistycznej z zakresu wszystkich dziedzin prawa
Dostęp do programów wspomagających prowadzenie działalności prawniczej – Legalis i Lex Prestige.
Zredukowanie kosztów swojej dzielności poprzez możliwość korzystania ze wspólnego wirtualnego biura obsługi i obsługi administracyjno-księgowej.
Stosowanie takich samych, sprawdzonych standardów obsługi klienta,
Zapewniamy szkolenia z zakresu: aktualnej wiedzy z przepisów prawa, sprzedażowych, obsługi klienta, aktywności i promowania się w mediach
Umożliwiamy pozyskanie finansowania na prowadzenia i rozwój działalności

APLIKUJ
Zainteresowała Cię nasza oferta? To nie wszystko co oferujemy naszym Partnerom!
Prześlij do nas zgłoszenie i dowiedz się co jeszcze możesz z nami zyskać.
Prosimy o nadsyłanie aplikacji z krótkim opisem Twojej Kancelarii na adres mailowy: ewelina.kurek@e-cob.pl / z dopiskiem w tytlu nazwy oferty pracy – stanowiska /

Zachęcamy do wejścia na stronę: http://www.centrumprawa.eu/.
Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/centrumprawa.eu/

Szukam pracy
2 lipca 2018

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem podejmie się zastępstwa procesowego na obszarze województwa świętokrzyskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem podejmie się zastępstwa procesowego na obszarze województwa świętokrzyskiego. Kontakt pod nr telefonu: 694 433 846.

Dam pracę
2 lipca 2018

GRODECKI RYBACKI i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko: Aplikant Radcowski

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

GRODECKI RYBACKI i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko:

Aplikant Radcowski

Miejsce pracy: Gdańsk
Region: pomorskie

Opis stanowiska:

 • identyfikowanie problemów prawnych Klientów i formułowanie propozycji rozwiązań,
 • sporządzanie projektów pism procesowych, dokumentów prawnych oraz umów,
 • analiza prawna aktualnych przepisów, doktryny i orzecznictwa.

Wymagania:

 • aplikant radcowski I lub II roku,
 • samodzielność, zaangażowanie i chęć stałego pogłębiania wiedzy,
 • umiejętność zarządzania czasem oraz określania priorytetów,
 • komunikatywność,
 • znajomość języka angielskiego prawniczego,
 • mile widziana znajomość innego język obcego,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców.

CV oraz List Motywacyjny proszę przesyłać na adres: office@grlaw.pl

 

Informacja na temat danych osobowych:

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych GRODECKI RYBACKI I PARTNERZY z siedzibą w Gdańsku (80-251) ul. Batorego 16/1A.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu niezwłocznie usunięte, chyba że z aplikującym zostanie podjęta współpraca. Dostęp do danych będą mieli wyłącznie Partnerzy Kancelarii oraz Kierownik Sekretariatu.

Udostępnienie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informujemy o przysługującym Pani/Panu w każdym czasie prawie do: żądania informacji, dostępu do danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli dane będą przetwarzane z naruszeniem prawa.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o treści:

 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją na temat przetwarzania moich danych osobowych w związku z ogłoszeniem, na które aplikuję i wyrażam dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez Kancelarię Radców Prawnych GRODECKI RYBACKI I PARTNERZY  na potrzeby procesu rekrutacji.

Dam pracę
2 lipca 2018

Praca w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Praca w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Delegatury CBA w: Białymstoku, Gdańsku,  Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Warszawie oraz Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy poszukują kandydatów do służby, którzy są absolwentami studiów prawniczych specjalizujących się w prawie karnym, cywilnym, handlowym, administracyjnym, podatkowym. Naszą ofertę kierujemy w szczególności do radców prawnych oraz aplikantów radcowskich.

Kryteria: wykształcenie wyższe – preferujemy wykształcenie w zakresie prawa karnego, cywilnego, handlowego, administracyjnego, podatkowego; zdolność umiejętnego wykorzystywania wiedzy i doświadczenia zawodowego; otwarty umysł; uczciwość i poczucie odpowiedzialności; dyspozycyjność; dobry stan zdrowia fizycznego.

Przyszłym funkcjonariuszom CBA oferujemy: możliwość rzeczywistego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności, rozwój zawodowy, stabilne i korzystne warunki finansowe adekwatne do kompetencji i zaangażowania.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych:  podanie, CV, list motywacyjny, dwa zdjęcia paszportowe, kwestionariusz osobowy (http://bip.cba.gov.pl/download/2/4866/kwestionariuszosobowy.pdf) na adres e-mail: rekrutacja@cba.gov.pl lub pocztą tradycyjną: Szef CBA, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa

Szukam pracy
2 lipca 2018

Zastępstwo procesowe – Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

 

Radca prawny Tomasz Rudowski (nr wpisu OL-1792) prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Olsztynie przyjmie zlecenia w zakresie zastępstwa procesowego, sporządzania fotokopii akt sądowych oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie Olsztyna i okolic (Ostróda, Iława, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Biskupiec, Mrągowo, Kętrzyn, Giżycko, Szczytno, Nidzica).

Kontakt: radcaprawny24@gmail.com, tel: 509-957-419

Szukam pracy
26 czerwca 2018

Zastępstwo na terenie woj. pomorskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny Rafał Klimkiewicz [wpis GD/GD/2686] z doświadczeniem procesowym podejmie współpracę w zakresie zastępstwa substytucyjnego przed sądami oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej i samorządowej na terenie województwa pomorskiego. Posiadam doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, obsłudze prawnej firm, windykacji, negocjacjach i prawie podatkowym. Od 5 lat prowadzę własną działalność gospodarczą, jestem płatnikiem podatku VAT. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy. Kontakt: 782-755-777 e-mail: rafal.klimkiewicz@wp.pl

Dam pracę
25 czerwca 2018

WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant radcowski lub adwokacki I lub II roku aplikacji

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

z siedzibą w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko:

aplikant radcowski lub adwokacki I lub II roku aplikacji

Wymagania:

– minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy w Kancelarii

lub na stanowisku prawnika wewnętrznego w firmie;

– umiejętność pracy w zespole i komunikatywność;

– samodzielność;

– dodatkowym atutem będzie płynna znajomość co najmniej jednego

języka obcego, preferowany język angielski, niemiecki lub hiszpański;

Oferujemy:

– rozwój zawodowy w dynamicznym zespole prawników;

– nabycie doświadczenia w obsłudze biznesu;

– atrakcyjne wynagrodzenie;

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO:

Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. j. z siedzibą w Poznaniu (60-789), ul. Iłłakowiczówny 8/2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia i administrowania bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku udzielenie odrębnej zgody – także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do celów rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Informujemy o przysługującym Pani/Panu w każdym czasie prawie do: żądania w każdym czasie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli dane będą przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa. Dostęp do danych będą mieć wspólnicy i upoważnieni współpracownicy Administratora zaangażowani w proces rekrutacji. Dane będą przetwarzane do czasu odwołania którejkolwiek ze zgód.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o treści:

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WBW Weremczuk Bobeł i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. j. (60-789 Poznań, ul. Iłłakowiczówny 8/2) moich dobrowolnie podanych danych osobowych w celu prowadzenia i administrowania procesem rekrutacji w związku z ogłoszeniem, na które aplikuję;

a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia i administrowania przyszłymi procesami rekrutacji.

Aplikacje zawierające: CV oraz list motywacyjny, prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@wbwlegal.pl

Inne
25 czerwca 2018

Katalog Kancelarii – platforma internetowa

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Wiedza i Praktyka jest jednym z największych dostawców informacji fachowej w Polsce. Od 1997 roku wspieramy w codziennej pracy różne grupy zawodowe, korzystające ze specjalistycznej wiedzy prawników. W celu zapewnienia usług prawnych na najwyższym poziomie, stworzyliśmy serwis ułatwiający osobom szukającym rozwiązania problemu prawnego w Internecie (zawodowego lub osobistego) kontakt z wybraną kancelarią.

Zapraszamy członków OIRP w Gdańsku do publikacji wizytówek kancelarii w Katalogu Kancelarii: www.katalogkancelarii.pl.

Katalog Kancelarii to platforma internetowa, która – przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi – sprawnie i skutecznie, łączy prawników o różnych specjalizacjach z osobami potrzebującymi wsparcia prawnego w rozwiązaniu problemów osobistych lub zawodowych.

Umieszczenie w Katalogu Kancelarii wizytówki kancelarii to:

 • prezentacja kancelarii w wiarygodnym serwisie
 • pozyskiwanie nowych klientów
 • możliwość udzielania porad prawnych on-line
 • możliwość prezentacji wizytówki kancelarii w serwisach tematycznych Wiedza i Praktyka odwiedzanych przez 1 500 000 użytkowników miesięcznie
 • publikacja artykułów z odesłaniem do wizytówki kancelarii w serwisie odwiedzanym przez 500 000 użytkowników miesięcznie

Kancelarie zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie kontaktu (e-mail lub nr telefonu) na adres katalogkancelarii@wip.pl bądź przekazanie danych kontaktowych bezpośrednio na stronie serwisu: „DODAJ WIZYTÓWKĘ”.

Szukam pracy
25 czerwca 2018

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

 

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Gdańsku pod nr GD/GD 2808 posiadający wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe (w tym procesowe) nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic (Tczew, Elbląg, Wejherowo, Kartuzy, Malbork, Kościerzyna).

 

Jako płatnik podatku od towarów i usług wystawiam stosowne faktury VAT.

 

Kontakt:

e-mail: prawnikgdansk@wp.pl

 

telefon kontaktowy: 505-619-779

20 czerwca 2018

Kancelaria ZIMMERMANN ROMANOWSKI MOKSA poszukuje aplikanta radcowskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Zimmermann Romanowski Moksa Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Gdyni, zajmująca się od 1999 roku obsługą przedsiębiorców, poszukuje kandydatów na stanowisko:

APLIKANTA RADCOWSKIEGO

Wymagamy:

 • odbywania aplikacji radcowskiej (na I lub II roku)
 • profesjonalizmu i kreatywności w podejściu do powierzanych zadań
 • rzetelności, odpowiedzialności i zaangażowania
 • umiejętności zarządzania czasem i podejmowania samodzielnych decyzji
 • łatwego nawiązywania kontaktów i zdolności komunikacyjnych

 

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej, w sądzie lub w dziale prawnym spółki handlowej
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracy
 • udział w ciekawych projektach związanych z prawem cywilnym i gospodarczym
 • uczestnictwo w rozwiązywaniu konfliktów przez negocjacje
 • opracowywanie umów i pism, opiniowanie i prowadzenie negocjacji umów
 • zastępstwo radców prawnych w sprawach prowadzonych przed sądami i w urzędach
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia w obsłudze prawnej przedsiębiorców
 • atrakcyjną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze
 • miłą atmosferę pracy w zgranym zespole

 

Kandydatów zainteresowanych naszą ofertą prosimy o przesłanie CV pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@zrm.pl w terminie do dnia 30.06.2018 r. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Wszystkim kandydatom oferujemy pełną dyskrecję.

 

Prosimy o załączenie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zimmermann Romanowski Moksa Radcowie Prawni Sp.p. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Zimmermann Romanowski Moksa Radcowie Prawni Sp.p. z siedzibą pod adresem: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Podanie danych jest dobrowolne, są one wykorzystywane w celu rekrutacji prowadzonych przez administratora, na podstawie zgody lub na żądanie kandydata [art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) RODO]. Istnieje możliwość cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

19 czerwca 2018

Kancelaria Piętka i Partnerzy w Gdyni poszukuje aplikanta/aplikantkę I lub II roku aplikacji radcowskiej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
– możliwość wszechstronnego rozwoju, poszerzania wiedzy i zdobycia doświadczenia zawodowego,
– bezpośrednią współpracę z doświadczonym radcą prawnym.

Wymagania:
– dobra znajomość prawa cywilnego, w szczególności handlowego i gospodarczego,
– wiedza i praktyka w zakresie prowadzenia spraw sądowych,
– doświadczenie roczne w pracy w kancelarii,
– umiejętność sporządzania pism procesowych,
– dobra znajomości języka angielskiego.

Aplikacje wraz z CV proszę nadsyłać na adres sekretariat@pskancelaria.pl w temacie maila uprzejmie prosimy o wpisanie „Rekrutacja – aplikant”.

 

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 2 miesięcy na potrzeby jedynie tej rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Renata Piętka z siedzibą w Gdyni (81-309), ul. Warszawska 78, zawartych w niniejszym CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.”

Dam pracę
18 czerwca 2018

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Dylewski nawiąże współpracę z aplikantką lub aplikantem radcowskim

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Dylewski nawiąże współpracę z aplikantką lub aplikantem  radcowskim

 

Wymagania: 

aplikant/ka radcowski/a  I lub II roku;

bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność;

mobilność;

rzetelność;

dokładność;

prawo jazdy kat. B

zaangażowanie w pracę;

dyspozycyjność cztery dni w tygodniu.

 

Opis stanowiska: 

aktywne wsparcie pracy Kancelarii głównie  w obsłudze prawnej dużej Spółki, której zasięg działania obejmuje  teren województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego;

sporządzanie projektów pism procesowych, opinii prawnych oraz umów cywilnoprawnych;

obsługa prawna klientów Kancelarii w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej;

 

 

Oferujemy: 

stałą współpracę w młodym i dynamicznym zespole;

możliwość zdobycia doświadczenia w szczególności w zakresie obsługi spółki prawa handlowego i obrotu nieruchomościami;

wynagrodzenie w części  uzależnione od wyniku prowadzonych spraw spornych.

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesyłanie  aplikacji (CV ze zdjęciem i list motywacyjny) na adres: r.dylewski@radca.lex.pl

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dam pracę
18 czerwca 2018

Kancelaria adwokacka w Sopocie nawiąże współpracę z aplikantem radowskim, adwokackim , radcą prawnym lub adwokatem w pełnym wymierzę

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria adwokacka w Sopocie nawiąże współpracę z  aplikantem radowskim, adwokackim , radcą prawnym lub adwokatem w pełnym wymierzę.  Oferty proszę przesyłać na adres kancelaria@gramatowscy.pl z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

Szukam pracy
15 czerwca 2018

Zastępstwo przed sądami z obszaru apelacji rzeszowskiej i okolic

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny Urszula Rusnarczyk, prowadząca własną działalność gospodarczą, podejmie się zastępstwa procesowego (współpraca doraźna lub stała) przed sądami z obszaru apelacji rzeszowskiej i okolic. Kontakt: tel. 691 692 345, e-mail: rusnarczyk.urszula@gmail.com

Dam pracę
15 czerwca 2018

Kancelaria Radcy Prawnego Jana Pettke w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I/II roku aplikacji radcowskiej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Jana Pettke w Gdańsku

nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I/II roku aplikacji radcowskiej.

 

Wymagania:

– aplikacja radcowska I lub II rok aplikacji,

– doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorcy,

– znajomość prawa cywilnego procesowego oraz postępowania egzekucyjnego

– mile widziana znajomość języka angielskiego

– bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office oraz systemów informacji prawnej

Obowiązki:

– bieżąca obsługa prawna dla Klientów Kancelarii,

– sporządzanie projektów pism procesowych, opinii prawnych, umów,

– prowadzenie postępowań sądowych (z szczególnym naciskiem na post. cywilne i gospodarcze) oraz egzekucyjnych,

– inne doraźnie zlecone czynności w zakresie obsługi Kancelarii,

Oferujemy:

– możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego,

– dużą różnorodność prowadzonych spraw

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym z tytułem „ogłoszenie o pracę” na adres e-mail Kancelarii: kancelaria@kancelariapettke.com

 

Prosimy o dodanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

 

 

 

 

Dam pracę
11 czerwca 2018

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii Rochowicz & Trzeciak Adwokaci Spółka Partnerska – poszukujemy aplikanta radcowskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii Rochowicz & Trzeciak Adwokaci Spółka Partnerska – poszukujemy aplikanta radcowskiego.

Miejsce pracy : GDYNIA ŚRÓDMIEŚCIE

Od kandydatów oczekujemy:
• Znajomości procedury cywilnej, przepisów prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego;
• Dobrej znajomości języka angielskiego;
• Pełnej dyspozycyjności (pięć dni w tygodniu);
• Dobrej znajomości obsługi komputera oraz znajomości programów prawniczych (Legalis/Lex);
• Umiejętności pracy w zespole, woli i zaangażowania do pracy.

Mile widziane:
• Znajomość angielskiego języka prawniczego;
• Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód;
• Doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej lub spółce prawa handlowego na stanowisku prawnik wewnętrzny, w szczególności przy obsłudze prawnej przedsiębiorstw.

Oferujemy:
• Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się Kancelarii;
• Możliwości pracy w różnorodnych dziedzinach prawa;
• Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia w zawodzie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: sekretariat@rtadwokaci.pl

Prosimy o umieszczenie w dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dam pracę
11 czerwca 2018

LANGOWSKI SHIPPING Halina Langowska poszukuje pracownika na stanowisko: Radca prawny/Aplikant radcowski

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

LANGOWSKI SHIPPING Halina Langowska, firma z wieloletnim doświadczeniem w branży TSL, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracownika na stanowisko:
Radca prawny/Aplikant radcowski
Miejsce pracy: Gdynia
Zakres obowiązków:

 • opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie umów handlowych i pokrewnych, w tym również w języku angielskim
 • opiniowanie i sporządzanie aktów wewnętrznych
 • prowadzenie korespondencji z pracownikami obsługiwanego podmiotu oraz kontrahentami w sprawach prawnych
 • analizowanie dokumentów pod względem formalno-prawnym
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa
 • sporządzanie opinii prawnych
 • prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych, zastępstwo procesowe
 • prowadzenie bieżącej sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa polskiego i unijnego oraz otoczenia regulacyjnego

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze – uprawnienia radcy prawnego lub w trakcie aplikacji radcowskiej
 • doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotu gospodarczego, sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych, umów
 • bardzo dobra znajomość komputera, pakietu MS Office
 • bardzo dobra znajomość informacji prawnej LEX
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
 • umiejętność analizy i sporządzania umów B2B
 • znajomość przepisów dot. branży TSL
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność efektywnego stosowania wiedzy merytorycznej w praktyce

Oferujemy:

 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie,
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dobry klimat pracy w młodym, dynamicznym zespole

CV opatrzone klauzulą o zezwoleniu na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, prosimy przesyłać na podany adres mailowy praca@langowski.com.pl .

 

 

W związku z obowiązywaniem RODO prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

 

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji w systemie internetowym.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Halina Langowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LANGOWSKI SHIPPING Halina Langowska z siedzibą w Gdyni, przy ul. Hutniczej 16, 81-061 Gdynia, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane  stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczonego tam zdjęcia (wizerunku).

 

Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie.”

 

Jednocześnie informujemy, że CV niezawierające powyższego oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Halina Langowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LANGOWSKI SHIPPING Halina Langowska z siedzibą w Gdyni, przy ul. Hutniczej 16, 81-061 Gdynia,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail zgody@langowski.eu. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Dam pracę
11 czerwca 2018

Zarząd ZMPG S.A. poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. prawnych

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. obejmuje: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu, budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu, świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

.

 

Zarząd  ZMPG  S.A.  poszukuje  pracownika  na  stanowisko:

Specjalista ds. prawnych

 

Zakres obowiązków:

 

 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych Spółki
 • analiza umów i innych dokumentów Spółki
 • wsparcie prawne Komórek organizacyjnych Spółki
 • czuwanie nad zgodnością wewnętrznych aktów normatywnych z obowiązującymi przepisami prawa
 • udział w spotkaniach z podmiotami zewnętrznymi
 • wykonywanie pozostałych poleceń służbowych przełożonego
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze – wymóg konieczny
 • minimum roczne doświadczenie w zawodzie prawnika
 • znajomość języka angielskiego
 • odpowiedzialność i konsekwencje w działaniu
 • skrupulatność, rzetelność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • umiejętność efektywnego stosowania wiedzy merytorycznej w praktyce
 • komunikatywność i otwartość w relacjach

Oferujemy:

 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie
 • stabilne, jasne i atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego
 • pracę w przyjaznej atmosferze

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny w języku polskim) w terminie do 29.06.2018 r. na adres:
rekrutacja@portgdansk.pl
(aplikacje nadesłane na inne adresy nie będą rozpatrywane)

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

7 czerwca 2018

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku nawiąże współpracę z apl. radc. I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku.

Wymagania:

 • znajomość prawa cywilnego i handlowego,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • logiczne rozumowanie, stosowanie wiedzy prawniczej w praktyce,
 • dokładność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji,
 • nastawienie na realizację założonych celów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:

karwowski.kancelaria@gmail.com

Kancelaria zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

 

Dam pracę
5 czerwca 2018

Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy Sp.k. nawiąże współpracę z radcą prawnym/adwokatem

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy Sp.k. nawiąże współpracę z radcą prawnym/adwokatem
Miejsce wykonywania pracy:
– Gdańsk
Wymagania /uwarunkowania osobowe kandydatów:
– 2- letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej,
– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę nad tekstami prawnymi;
– samodzielność w podejmowaniu decyzji w zakresie powierzonych zadań.
Za dodatkowe atuty uznawać będziemy:
– doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych podmiotów świadczących usługi informatyczne
– znajomość prawa zamówień publicznych,
– znajomość prawa pracy,
– znajomość języka niemieckiego,
– prawo jazdy kat. B;
– biegła obsługa środowiska MS Office.
Prosimy o składanie podań wraz z CV na adres: kancelaria@kpdi.pl z dopiskiem w tytule:
„ WSPÓŁPRACA- RADCA ”
UWAGA:
Każde podanie, by mogło zostać rozpatrzone musi zawierać klauzulę o zgodzie kandydata na przetwarzanie osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z poniższą formułą:
„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przez Kancelarię Prawną Domański i Wspólnicy Sp. k.”
Zastrzegamy prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

 

Szukam pracy
5 czerwca 2018

Zastępstwo na terenie woj. śląskiego i małopolskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo na terenie woj. śląskiego i małopolskiego

Dam pracę
5 czerwca 2018

Kancelaria Radców Prawnych Żelaznowski & Głowiński w Sopocie nawiąże współpracę z radcą prawnym lub adwokatem

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radców Prawnych Żelaznowski & Głowiński w Sopocie nawiąże współpracę z radcą prawnym lub adwokatem.

Oczekujemy:

 • specjalizacji w prawie umów, popartej przynajmniej trzyletnim doświadczeniem w tym zakresie;
 • biegłej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na swobodną pracę z umowami w tym języku.

Prosimy o przesłanie CV uwzględniającego doświadczenia w wyżej wskazanym zakresie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie pocztą na adres Kancelarii w Sopocie (81-825) ul. Abrahama 17,  lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zg.com.pl

 

WWW.ZG.COM.PL

Dam pracę
22 maja 2018

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Dylewski nawiąże współpracę z aplikantką lub aplikantem radcowskim

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Dylewski nawiąże współpracę z aplikantką lub aplikantem  radcowskim

 

Wymagania: 

aplikant/ka radcowski/a  II lub III roku;

bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność;

mobilność;

rzetelność;

dokładność;

prawo jazdy kat. B

zaangażowanie w pracę;

dyspozycyjność cztery dni w tygodniu.

 

Opis stanowiska: 

aktywne wsparcie pracy Kancelarii głównie  w obsłudze prawnej dużej Spółki, której zasięg działania obejmuje  teren województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego;

sporządzanie projektów pism procesowych, opinii prawnych oraz umów cywilnoprawnych;

obsługa prawna klientów Kancelarii w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej;

 

 

Oferujemy: 

stałą współpracę w młodym i dynamicznym zespole;

możliwość zdobycia doświadczenia w szczególności w zakresie obsługi spółki prawa handlowego i obrotu nieruchomościami;

wynagrodzenie w części  uzależnione od wyniku prowadzonych spraw spornych.

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesyłanie w terminie do 25 maja 2018 r. aplikacji (CV ze zdjęciem i list motywacyjny) na adres sebastian.wicherkiewicz@pkp.pl

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Szukam pracy
17 maja 2018

Radca prawny Michał Dytkowski podejmie się współpracy w zakresie zastępstwa procesowego na terenie Trójmiasta

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Radca prawny Michał Dytkowski podejmie się współpracy w zakresie zastępstwa procesowego na terenie Trójmiasta oraz okolic. Rozliczenia na podstawie faktury VAT.
Kontakt:
tel.: 667 212 621; e-mail: m.dytkowski@op.pl
Dam pracę
17 maja 2018

Kancelaria Prawna nawiąże współpracę z Aplikantem Radcowskim lub Aplikantem Adwokackim

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Prawna nawiąże współpracę z Aplikantem Radcowskim lub Aplikantem Adwokackim

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Bytof w związku z dynamicznym wzrostem i rozwojem Kancelarii nawiąże współpracę z Aplikantem Radcowskim lub Aplikantem Adwokackim.

Oczekujemy:

 • co najmniej rocznego doświadczenia w samodzielnej pracy w kancelarii prawnej przy obsłudze podmiotów gospodarczych lub w dziale prawnym,

 • praktycznej wiedzy z zakresu prawa spółek handlowych, prawa pracy oraz prawa ochrony danych osobowych,

 • doświadczenia w sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych, umów, regulaminów oraz w zastępstwie procesowym w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych,

 • znajomości języka angielskiego (wymagana znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę nad dokumentami w języku angielskim oraz swobodną komunikację w tym języku),

 • samodzielności w pracy, samodyscypliny, terminowości w wykonywaniu zleceń oraz umiejętności pracy pod presją czasu,

 • dyspozycyjności (min. 3 dni w tygodniu),

 • dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość zagadnień z zakresu praw autorskich, prawa własności przemysłowej.

Oferujemy:

 • współpracę w ustalonej z kandydatem formule (umowa o pracę, zlecenie, własna działalność gospodarcza),

 • pracę w home office i/lub siedzibie Kancelarii (do uzgodnienia),

 • realny rozwój zawodowy,

 • dużą różnorodność prowadzonych spraw realizowanych na rzecz renomowanych podmiotów gospodarczych.

Osoby spełniające powyższe kryteria zapraszamy do przesyłania CV na adres e-mail: sekretariat@prawo-kancelaria.com w tytule wiadomości podając numer referencyjny: KRP/05/18 – do dnia 24 maja 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Bytof w Gdańsku, al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk. Dane zbierane są dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z treści w/w przepisu prawnego i jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie innych, dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana zgody.

Dam pracę
16 maja 2018

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Jacek Jerzemowski nawiąże stałą współpracę z radcą prawnym

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Jacek Jerzemowski nawiąże stałą współpracę z radcą prawnym z doświadczeniem praktycznym. Mile widziana znajomość języka angielskiego.

CV proszę dostarczać pocztą elektroniczną:

sekretariat@jerzemowski.pl

lub na adres:

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Jacek Jerzemowski

81-453 Gdynia,

 1. Hallera 19/2
Szukam pracy
11 maja 2018

Zastępstwo procesowe CZĘSTOCHOWA, MYSZKÓW i okolic

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe CZĘSTOCHOWA, MYSZKÓW i okolice

Radca prawny Anna Moryń, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego, posiadająca kilkuletnie, doświadczenie zawodowe (w tym procesowe) podejmie stałą bądź doraźną współprace w zakresie zastępstwa procesowego, na terenie Częstochowy, Myszkowa oraz ich okolic (Będzin, Lubliniec, Radomsko, Dąbrowa Górnicza)

Tel: 537 686 923 e-mail: kancelaria.annamoryn@gmail.com www: kancelariamoryn.cba.pl

Dam pracę
9 maja 2018

Kancelaria adwokatów i radców prawnych w Sopocie poszukuję do swojego zespołu aplikantów II lub III roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria adwokatów i radców prawnych w Sopocie poszukuję do swojego zespołu aplikantów II lub III roku.

Wymagamy:

–        umiejętności sporządzania pism procesowych i opinii prawnych, w szczególności w zakresie prawa cywilnego w tym gospodarczego i egzekucyjnego

–        możliwości występowania przed sądami i innymi organami w ramach zastępstwa procesowego

–        umiejętności pracy w zespole

–        zaangażowania w powierzone zadania

Oferujemy:

–        możliwość rozwoju zawodowego pod okiem doświadczonych adwokatów i radców prawnych oraz samodzielne prowadzenie powierzonych projektów

–        bezpośrednią współpracę z doświadczonymi radcami prawnymi oraz adwokatami

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@lexverdict.pl w temacie maila wpisując „Rekrutacja-aplikant” do dnia 25 maja 2018 r.

Szukam pracy
8 maja 2018

Zastępstwa procesowe – pomorskie – Trójmiasto i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwa procesowe – pomorskie – Trójmiasto i okolice

Radca prawny przy OIRP w Gdańsku podejmie się zastępstw procesowych na terenie Trójmiasta i okolic, w szczególności:

Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz Tczewa.

Prowadzę własną działalność i wystawiam FV.

tel. 660 419 050

adam@adampawlowski.pl

http://pruszczgdanski.adampawlowski.pl/

8 maja 2018

Kancelaria nawiąże współpracę z aplikantem

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Wałdowska Jakubiak. Radca Prawny i Adwokat sp. p. z siedzibą w Gdyni nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim / adwokackim na I / II roku aplikacji. CV proszę przesyłać na adres: biuro@kancelariawj.pl

Inne
4 maja 2018

LEXGEDANIA.PL – Nowoczesna Wspólnota Biurowa

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
LEXGEDANIA.PL – Nowoczesna Wspólnota Biurowa w Gdańsku wyłącznie dla radców prawnych i adwokatów w cenie od 289 zł / mc


Treść ogłoszenia:

LEX GEDANIA to unikatowe w skali Trójmiasta miejsce – w którym oddajemy do Twojej dyspozycji nowocześnie urządzoną Kancelarię w samym sercu Gdańska:
LEX GEDANIA to:
1. Miesięczny koszt wynajęcia siedziby Kancelarii od 289 zł / mc
2. Brak kaucji
3. Możliwość zarejestrowania Siedziby Kancelarii
4. Ponad 120m2 powierzchni na potrzeby Twojej Kancelarii
5. Dostęp do Kancelarii 24h / 7 dni w tygodniu
6. Dwie sale konferencyjne
7. Obsługa sekretariatu wraz z usługą cateringową
8. Poczekalnie dla Klientów
9. Internetowy system rezerwacji Gabinetów
10. Indywidualna elektroniczna karta dostępu do Gabinetów dla każdego z najemców na wyłączność
11. Wysoka jakość wykończenia wnętrza zaprojektowana tak, aby każdy Klient Państwa Kancelarii czuł się wyjątkowo
12. Elastyczna umowa najmu
Zapraszamy do zapoznania się z naszą Wspólnotą Biurową na stronie: www.lexgedania.pl
Zadzwoń i umów się na spotkanie celem prezentacji LEX GEDANIA.
Strona www: www.lexgedania.pl
Telefon: 58 505 51 88
Szukam pracy
27 kwietnia 2018

Aplikant radcowski z Nowego Tomyśla podejmie współpracę zawodową na terenie całej apelacji poznańskiej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Aplikant radcowski z  Nowego Tomyśla podejmie współpracę zawodową na terenie całej apelacji poznańskiej :
(tj. Poznań, Nowy Tomyśl, Szamotuły, Oborniki, Piła, Grodzisk Wlkp., Konin, Leszno, Świebodzin, Zielona Góra, Międzyrzecz)

w ramach:
– zastępstw procesowych / wykonywanie fotokopii akt na terenie powiatu nowotomyskiego/grodziskiego/międzyrzeckiego. 

– pracy zdalnej (sporządzanie pism i opinii)

– zastępstw w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w woj. wielkopolskim

Ponadto jako stały mediator sądowy przy SO w Poznaniu  przeprowadzi mediację w sprawach gospodarczych (np. o zapłatę) oraz rodzinnych (opieka nad dzieckiem, ustalenie alimentów, 500+).  Posiedzenia mediacyjne prowadzone są również zdalnie.

Kontakt:
e-mail: krzywda.pawel@gmail.com lub telefonicznie: 601-615-798 

*w sprawach mediacji proszę o kontakt mediator.krzywda@gmail.com
Dam pracę
27 kwietnia 2018

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce poszukuje kandydata na stanowisko prawnika do departamentu prawnego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców z siedzibą w Gdańsku (KPF), zrzeszająca ponad sto przedsiębiorstw sektora finansowego, w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje kandydata na stanowisko prawnika do departamentu prawnego.

 

Wymagania/uwarunkowania osobowe kandydatów:

– wykształcenie wyższe prawnicze – warunek konieczny,

– preferowani: aplikant radcowski/radca prawny, choć nie jest to warunek konieczny,

– dobra znajomość prawa rynku finansowego, prawa cywilnego oraz procedury cywilnej,

– systematyczność i komunikatywność, dyspozycyjność,

– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę nad tekstami prawnymi.

 

KPF oferuje:

– możliwość rozwoju zawodowego, wraz z dynamicznie rozwijającą się organizacją,

– wsparcie merytoryczne,

– stabilność zatrudnienia.

 

Termin do złożenia podań: 11 maja 2018 r.

Prosimy o składanie listu motywacyjnego wraz z CV na adres: info@kpf.pl z dopiskiem w tytule: „WSPÓŁPRACA”

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

 

UWAGA:

Każde podanie, by mogło zostać rozpatrzone musi zawierać klauzulę o zgodzie kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z poniższą formułą:

 

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców”.

 

Zapraszamy na stronę internetową: www.kpf.pl

23 kwietnia 2018

Kancelaria INTESA Małkowski Wojdak i Partnerzy Radcowie Prawni podejmie stałą współpracę z radcą prawnym oraz aplikantem.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria INTESA Małkowski Wojdak i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Gdańsku podejmie stałą współpracę z radcą prawnym oraz aplikantem radcowskim II roku.

Od kandydatów oczekujemy:

 1. biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, z uwzględnieniem terminologii prawniczej (do obowiązków kandydata będzie należało sporządzanie umów i korespondencji w języku angielskim),
 2. otwartego umysłu i pozytywnego nastawienia,
 3. determinacji, zaangażowania i sumienności w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 4. samodzielności, rzetelności oraz dobrej organizacji pracy,
 5. komunikatywności i dobrej współpracy z zespołem.

Dodatkowym, istotnym atutem będzie biegła znajomość prawa zamówień publicznych oraz prawnych aspektów ochrony danych osobowych.

Wybranym kandydatom oferujemy:

 1. możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego związanego z szerokim profilem działalności kancelarii,
 2. możliwość pracy w profesjonalnym i zgranym zespole.

CV powinno zawierać następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

CV, wraz z listem motywacyjnym, prosimy przesyłać na adres pawel.wojdak@kancelaria-intesa.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Dam pracę
17 kwietnia 2018

Radca prawny/adwokat do współpracy przy obsłudze podopiecznych Fundacji

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Tytuł: Radca prawny/adwokat do współpracy przy obsłudze podopiecznych Fundacji
Fundacja Pomagamy Zadłużonym
nr KRS 0000710700
e-mail: kontakt@pomagamyzadluzonym.pl
www: www.pomagamyzadluzonym.pl
WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ POMAGAMY ZADŁUŻONYM
Poszukujemy kancelarii prawnych do obsługi prawnej osób fizycznych oraz przedsiębiorstw
będących pod opieką Fundacji Pomagamy Zadłużonym i zgodnie z misją fundacji opisanych w
statucie fundacji:
http://www.pomagamyzadluzonym.pl/files/Statut_Pomagamy_Zadluzonym.pdf
Poszukujemy kancelarii w poniższych miastach:
BIAŁYSTOK, BYDGOSZCZ, GDAŃSK, GORZÓW WIELKOPOLSKI, KATOWICE, KIELCE, KRAKÓW, LUBLIN,
ŁÓDŹ, OLSZTYN, OPOLE, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WROCŁAW, ZIELONA GÓRA
Zakres współpracy:
• obsługa prawna, w szczególności przygotowywanie porad, opinii prawnych, projektów
umów, pism procesowych
• współpraca z Fundacją i kancelariami współpracującymi z Fundacją Pomagamy
Zadłużonym,
• uczestnictwo w rozprawach,
• bieżący kontakt z klientami w zakresie powierzonych do obsługi spraw,
• przygotowywanie publikacji prasowych i innych materiałów o tematyce prawniczej.
Wymagania:
• tytuł adwokata/ radcy prawnego
• doświadczenia w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności
bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w zakresie objętych ofertą
współpracy, w szczególności w postępowaniu windykacyjnym, upadłościowym,
licytacjach komorniczych,
• doświadczenie w postępowaniach sanacyjnych będzie dodatkowym atutem
• bardzo dobra organizacja pracy
• samodzielność w wykonywaniu zadań
• umiejętność pracy w zespole oraz na odległość (system CRM)
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres e-mail kontakt@pomagamyzadluzonym.pl
zgłoszenia zawierającego: podpisane CV, posiadane referencje, wpis na właściwą
listę oraz podanie miasta, w którym osoba chciałaby podjąć współpracę. W tytule e- maila należy
wpisać: imię, nazwisko, tytuł (radca prawny/adwokat) oraz miasto.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Pomagamy Zadłużonym, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. Poz.118

Dam pracę
17 kwietnia 2018

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Mydlarski Nowak Zysk i Partnerzy poszukujemy osoby na stanowisko: Aplikant radcowski/aplikant adwokacki

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Mydlarski Nowak Zysk i Partnerzy poszukujemy osoby na stanowisko:
Aplikant radcowski/aplikant adwokacki 
Wymagania:

 1. samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji;
 2. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 3. umiejętność strategicznego myślenia oraz szybkiego reagowania na problemy;
 4. dyspozycyjność i zaangażowanie w ramach powierzonych zadań;
 5. doskonała znajomości obsługi komputera (Word, Excel, Lex);

Dodatkowymi atutami będą:

 1. tytuł aplikanta radcowskiego/adwokackiego;
 2. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (w mowie i piśmie) uwzględniająca terminologię prawniczą:
 3. prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 1. atrakcyjne warunki współpracy;
 2. możliwość rozwoju zawodowego;
 3. pracę w dynamicznym zespole;

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w Kancelarii prosimy o kierowanie aplikacji (CV ze zdjęciem oraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji) na adres:
kancelaria@gmzp.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

10 kwietnia 2018

Kancelaria ZIMMERMANN ROMANOWSKI MOKSA w Gdyni poszukuje aplikanta radcowskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Zimmermann Romanowski Moksa Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko:

APLIKANTA RADCOWSKIEGO

WYMAGAMY:

 • odbywania aplikacji radcowskiej (na I lub II roku)
 • doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej, w sądzie lub w dziale prawnym spółki handlowej
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • profesjonalizmu i kreatywności w podejściu do powierzanych zadań
 • rzetelności, odpowiedzialności i zaangażowania
 • umiejętności zarządzania czasem i podejmowania samodzielnych decyzji

 

OFERUJEMY:

 • pracę w nowocześnie zarządzanej i stale rozwijającej się kancelarii prawnej
 • udział w ciekawych projektach związanych z prawem cywilnym i gospodarczym
 • uczestnictwo w rozwiązywaniu konfliktów przez negocjacje
 • opracowywanie umów i pism, opiniowanie i prowadzenie negocjacji umów
 • zastępstwo radców prawnych w sprawach prowadzonych przed sądami i w urzędach
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia w obsłudze prawnej przedsiębiorców
 • miłą atmosferę pracy i atrakcyjną lokalizację miejsca pracy

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV poczta elektroniczną na adres: kancelaria@zrm.pl w terminie do dnia  30.04.2018 r. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o załączenie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zimmermann Romanowski Moksa Radcowie Prawni Sp.P. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

 

WSZYSTKIM KANDYDATOM OFERUEMY PEŁNĄ DYSKRECJĘ

Dam pracę
10 kwietnia 2018

MERITUM Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy z siedzibą w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko radcy prawnego oraz aplikanta radcowskiego (od II roku)

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

MERITUM Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy z siedzibą w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko radcy prawnego oraz aplikanta radcowskiego (od II roku)

MERITUM Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy z siedzibą w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko aplikanta radcowskiego (od II roku).

Poszukujemy osób mających doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej (prawo Internetu, prawo autorskie, nowe technologie, znajomość branży teleinformatycznej, ochrona danych osobowych, e-commerce, prawo mediów, prawo własności przemysłowej itp.)

Dodatkowo od kandydatów oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości prawa cywilnego i procedury cywilnej;
 • umiejętności pracy pod presją czasu;
 • dobrej organizacji pracy własnej;
 • lojalności i zaangażowania;
 • zdolności analitycznego myślenia.

Mile widziana biegła znajomość języka angielskiego.

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, szkolenia oraz bardzo ambitne i często prekursorskie na rynku nowych technologii wyzwania zawodowe.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: n.brzezinska@kancelaria-meritum.com.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.kancelaria-meritum.com.

 

Dam pracę
10 kwietnia 2018

Kancelaria Radcy Prawnego Roman Małecki w Tczewie podejmie współpracę z aplikantem radcowskim I- II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Roman Małecki w Tczewie podejmie współpracę z aplikantem radcowskim I- II roku Dynamicznie rozwijająca się Kancelaria Radcy Prawnego w Tczewie podejmie współpracę z aplikantem I lub II roku aplikacji radcowskiej. Możliwość objęcia patronatem.

Wymagania:

 • aplikant I lub II roku aplikacji radcowskiej,
 • skrupulatność, punktualność
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakietu Office oraz programu LEX),
 • samodzielność, pracowitość i zaangażowanie.
 • umiejętność rozwiązywania problemów   

              Zadania:

 • sporządzanie pism procesowych
 • występowanie na rozprawach z upoważnienia radcy prawnego,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • wsparcie radcy prawnego w ramach bieżącej obsługi klientów kancelarii.

Osobie, która dołączy do naszego zespołu oferujemy:
– zatrudnienie i możliwość patronatu

– pracę w dynamicznym, szybko rozwijającym się zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV z listem motywacyjnym na adres e – mail:     kancelaria@maleckikancelaria.pl       w tytule wpisując „aplikant radcowski”.

Kancelaria zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.
Składających aplikacje prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Szukam pracy
10 kwietnia 2018

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Radca prawny Rafał Klimkiewicz [wpis GD/GD/2686] z doświadczeniem procesowym podejmie współpracę w zakresie zastępstwa substytucyjnego przed sądami oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej i samorządowej na terenie województwa pomorskiego. Posiadam doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, obsłudze prawnej firm, windykacji, negocjacjach i prawie podatkowym. Od 5 lat prowadzę własną działalność gospodarczą, jestem płatnikiem podatku VAT. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy. Kontakt: 782-755-777 e-mail: rafal.klimkiewicz@wp.pl

Dam pracę
10 kwietnia 2018

Kancelaria Radcy Prawnego Ariel Kopecki z siedzibą w Malborku nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Kancelaria Radcy Prawnego Ariel Kopecki z siedzibą w Malborku nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim w zakresie sporządzania pism procesowych oraz zastępstwa przed Sądami, w szczególności przed Sądem Rejonowym w Malborku.
Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o przesyłanie CV na adres mailowy : biuro@kancelariakopecki.pl
Jednocześnie uprzejmie proszę by przesyłane CV zawierało sformułowanie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Dam pracę
5 kwietnia 2018

Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór oraz Kancelaria Radcy Prawnego Cezary Śpiewak-Dowbór – podejmą stałą współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku aplikacji radcowskiej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór oraz Kancelaria Radcy Prawnego Cezary Śpiewak-Dowbór – podejmą stałą współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku aplikacji radcowskiej.

Oferujemy:

 • współpracę z młodym, dynamicznie rozwijającym się zespołem radców prawnych,
 • bardzo przyjazną atmosferę,
 • stabilne warunki finansowe,
 • elastyczne godziny współpracy, dostosowane do potrzeb aplikanta,
 • możliwość rozwoju zawodowego – zwłaszcza nabycia dużej praktyki w prowadzeniu procesów cywilnych,
 •  dogodne położenie kancelarii, blisko centrum Gdańska (ul. Mikołaja Kopernika 17).

Wymagania:

 • aplikant I lub II roku aplikacji radcowskiej,
 • doskonała znajomość języka polskiego (przejawiająca się w szczególności niepopełnianiem błędów językowych w sporządzanych pismach),
 • skrupulatność,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakietu Office oraz programu LEX),
 • bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania cywilnego,
 • samodzielność, pracowitość i zaangażowanie.

 

Zadania:

 • sporządzanie pism procesowych – głównie w postępowaniach cywilnych,
 • występowanie na rozprawach z upoważnienia radców prawnych,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • wsparcie radców prawnych w ramach bieżącej obsługi klientów kancelarii.

 

Mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii radców prawnych lub adwokatów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kancelaria@dampc-dowbor.pl

Bardzo prosimy aby CV zawierało sformułowanie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

3 kwietnia 2018

Kancelaria radców prawnych i adwokatów z siedzibą w Gdańsku (Wrzeszcz) zatrudni aplikanta radcowskiego na pełen etat.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zadania:

 • sporządzanie projektów pism procesowych,
 • reprezentacja Klientów Kancelarii przed sądami i organami,
 • wsparcie radców prawnych i adwokatów w ramach bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych.

 

Wymagania:

 • aplikant radcowski II roku lub III roku,
 • doświadczenie w pracy w Kancelarii lub jako prawnik in-house,
 • znajomość prawa cywilnego i procedury cywilnej oraz prawa gospodarczego,
 • biegła znajomość jęz. angielskiego.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: sekretariat@kpl.pl do dnia 13 kwietnia 2018 roku.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Dam pracę
30 marca 2018

Kancelaria prawna VIRTUS R. Aleksandrowicz & D. Makowski z siedzibą w Sopocie nawiąże współpracę z aplikantem I lub II roku aplikacji radcowskiej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria prawna VIRTUS R. Aleksandrowicz & D. Makowski z siedzibą w Sopocie nawiąże współpracę z aplikantem I lub II roku aplikacji radcowskiej.
Miejsce pracy: Sopot
Wymagania:
 aplikant I lub II roku aplikacji radcowskiej wpisany na listę aplikantów radcowskich,
 dyspozycyjność min. 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem obowiązkowych zajęć na aplikacji),
 doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorcy,
 znajomość przepisów prawa, adekwatna do poziomu edukacji i praktyki (znajomość prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego),
 umiejętność stosowania wiedzy prawniczej w praktyce, łatwość uczenia się,
 komunikatywność,
 umiejętności samodzielnej pracy i pracy pod presją czasu,
 doskonała organizacja pracy, pracowitość i odpowiedzialność, samodzielność i punktualność
 nienaganna kultura osobista,
 dobra znajomość pakietu MS Office
 prawo jazdy kat. B
Obowiązki:
 udział w rozprawach sądowych,
 bieżąca obsługa prawna dla Klientów Kancelarii,
 sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych i innych.
Oferujemy:
 interesującą pracę w młodym i zgranym zespole,
 możliwość rozwoju zawodowego,
 dużą różnorodność prowadzonych spraw
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę” na adres e-mail Kancelarii: virtus@virtus-sopot.pl do dnia 13 kwietnia 2018 r.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Zastrzegamy sobie

Dam pracę
30 marca 2018

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „HAŁOŃ I KUCHARSKI” SP. P. podejmie współpracę z radcą prawnym bądź z aplikantem radcowskim

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
„HAŁOŃ I KUCHARSKI” SP. P.
podejmie współpracę z radcą prawnym bądź z aplikantem radcowskim.
Kluczowe wymagania:
 biegła znajomość języka angielskiego,
 doświadczenie w pracy w kancelarii.
Dodatkowym atutem będzie prawo jazdy i własny samochód.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kierowanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres:
Kancelaria Radców Prawnych
„Hałoń i Kucharski” sp.p.
ul. Kartuska 314
80-125 Gdańsk
z dopiskiem “Oferta pracy”
lub
office@hklegal.pl
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko wybranym kandydatom

Dam pracę
30 marca 2018

Kancelaria Mackiewicz Radcowie Prawni z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Mackiewicz Radcowie Prawni z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku:

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakietu Office oraz prawniczych baz danych);

 • bardzo dobra znajomość procedury cywilnej;

 • dobra znajomość prawa budowalnego i prawa zamówień publicznych;

 • pełna dyspozycyjność, samodzielność, pracowitość i zaangażowanie.

Mile widziane doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z branży deweloperskiej.

Oferujemy:

 • elastyczne warunki zatrudnienia;

 • możliwość pracy w wielu dziedzinach prawa;

 • pracę w zgranym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o podsyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: sekretariat@kmrp.pl.

Bardzo prosimy aby CV lub listy motywacyjne zawierały sformułowanie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Inne
30 marca 2018

Kancelaria Prawna podejmie współpracę w formie franczyzy

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Prawna podejmie współpracę w formie franczyzy
Współpraca: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kwidzyn, Kartuzy, Kościerzyna, Starogard Gdański, Pruszcz Gdański, Sztum, Malbork, Człuchów, Kwidzyn, Tczew, Wejherowo, Słupsk, Chojnice, Lębork, Nowy Dwór Gdański, rejon pomorskie)
Zapraszamy do rozpoczęcia z nami współpracy w ramach:

KANCELARII PARTNERSKIEJ

Sprawdź czy nie szukamy właśnie Ciebie:
prowadzisz lub chciałbyś prowadzić własną Kancelarię Prawną
brakuje Tobie lub masz potencjał by obsługiwać większą liczbę klientów
chciałbyś działać i rozwijać się u boku doświadczonego i dużego Partnera
cenisz sobie elastyczność współpracy
masz sumienne i odpowiedzialne podejście do Klienta
chcesz współpracować na atrakcyjnych i transparentnych zasadach rozliczeniowych

Propozycja współpracy:
Poszukujemy Kancelarii Prawnych oraz osób gotowych do ich otworzenia gotowych do podjęcia współpracy w zakresie świadczenia usług i opieki prawnej na zasadzie Partnera Kancelarii Centrum Prawa
Jesteśmy zainteresowani lokalizacjami w miastach wojewódzkich (nie jest to warunek konieczny)
Partner Kancelarii Centrum Prawa zostaje włączony do sieci Kancelarii Centrum Prawa, przyjmuje stosowne oznaczenie graficzne, ale zachowuje prawo do prowadzenia działalności pod własną nazwą w zakresie klientów i zlecenie pozyskanych poza systemem pozyskiwania klientów i zleceń uzyskanym od Centrum Prawa

Korzyści ze współpracy na zasadzie Partnera :
Partner Kancelarii Centrum Prawa zostaje włączony do sieci Kancelarii Centrum Prawa, przyjmuje stosowne oznaczenie graficzne, ale zachowuje też prawo do prowadzenia działalności pod własną nazwą w zakresie klientów i zlecenie pozyskanych poza systemem pozyskiwania klientów i zleceń uzyskanym od Centrum Prawa
Kancelaria Centrum Prawa zapewnia pozyskiwanie i dostęp do swoich klientów w danym rejonie działania Kancelarii partnerskiej
Z tytułu prowadzonej opieki nad klientem abonamentowym Kancelaria Partnerska otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie
Przynależność do ogólnopolskiej Kancelarii Centrum Prawa i działania pod wspólna marką
Działanie na swoim terenie na prawach wyłączności
Korzystanie ze znaku graficznego firmy Centrum Prawa, jej dorobku intelektualnego i marketingowego oraz znajomości marki na rynku usług prawniczych,
Dostęp do specjalistycznego programu obsługi klienta: ISSET
Wewnętrzny dostęp do prawników i wiedzy specjalistycznej z zakresu wszystkich dziedzin prawa
Dostęp do programów wspomagających prowadzenie działalności prawniczej – Legalis i Lex Prestige.
Zredukowanie kosztów swojej dzielności poprzez możliwość korzystania ze wspólnego wirtualnego biura obsługi i obsługi administracyjno-księgowej.
Stosowanie takich samych, sprawdzonych standardów obsługi klienta,
Zapewniamy szkolenia z zakresu: aktualnej wiedzy z przepisów prawa , sprzedażowych, obsługi klienta, aktywności i promowania się w mediach
Umożliwiamy pozyskanie finansowania na prowadzenia i rozwój działalności

APLIKUJ
Zainteresowała Cię nasza oferta? To nie wszystko co oferujemy naszym Partnerom!
Prześlij do nas zgłoszenie i dowiedz się co jeszcze możesz z nami zyskać.
Prosimy o nadsyłanie aplikacji z krótkim opisem Twojej Kancelarii na adres mailowy: ewelina.kurek@e-cob.pl / z dopiskiem w tytlu nazwy oferty pracy – stanowiska /

Zachęcamy do wejścia na stronę: http://www.centrumprawa.eu/.
Polub nas na Facebook : https://www.facebook.com/centrumprawa.eu/

Dam pracę
30 marca 2018

Obsługa Prawna Firm – Kancelaria Prawna, współpraca

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Obsługa Prawna Firm – Kancelaria Prawna, współpraca

Współpraca: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kwidzyn, Kartuzy, Kościerzyna, Starogard Gdański, Pruszcz Gdański, Sztum, Malbork, Człuchów, Kwidzyn, Tczew, Wejherowo, Słupsk, Chojnice, Lębork, Nowy Dwór Gdański, rejon pomorskie)
Poszukujemy Radcy prawnego z kilkuletnim stażem, prowadzącego własną działalność gospodarczą, który nawiąże współpracę z naszą Kancelarią w zakresie obsługi prawnej, windykacji oraz egzekucji wierzytelności.

Opierając się na wiedzy i dotychczasowym doświadczeniu Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych zarówno z branży produkcyjnej, usługowej jak i handlowej.

Świadczymy pomoc doraźną i długoterminową, obejmującą porady prawne, konsultacje, sporządzanie opinii prawnych oraz przygotowywanie pism procesowych i pozaprocesowych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług w przystępnych cenach.

W ramach współpracy proponujemy Państwu następujące obowiązki:
1) Przygotowywanie, opiniowanie i negocjacje treści umów, których stroną jest lub może być Firma
2) udzielanie bieżących porad prawnych z zakresu działalności Spółki, w formie ustnej, a w uzasadnionych przypadkach w formie pisemnych opinii prawnych z zakresu, prawa handlowego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz innych dziedzin prawa
3) postępowania pojednawcze, mediacje przedsądowe
4) zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami
5) egzekucja wierzytelności
6) Rejestracja i zmiany w KRS
7) windykacja należności

Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.

APLIKUJ
Zainteresowała Cię nasza oferta? To nie wszystko co oferujemy naszym Partnerom!
Prześlij do nas zgłoszenie i dowiedz się co jeszcze możesz z nami zyskać.
Prosimy o nadsyłanie aplikacji w formie CV i Listu Motywacyjnego na adres mailowy: ewelina.kurek@e-cob.pl / z dopiskiem w tytlu nazwy oferty pracy – stanowiska /

Zachęcamy do wejścia na stronę: http://www.centrumprawa.eu/.
Polub nas na Facebook : https://www.facebook.com/centrumprawa.eu/

Dam pracę
30 marca 2018

Pracownik Sekretariatu Kancelarii

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Stanowisko: Pracownik Sekretariatu Kancelarii

Szanowni Państwo,

poszukujemy na zastępstwo na okres półtoraroczny do współpracy z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów Koprowski Gąsior Gierzyńska Ludwichowska w Gdańsku (www.kancelaria-kgg.pl) pracownika sekretariatu.

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków obejmuje:

 • bieżąca obsługa administracyjna biura (m.in. obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie dziennika korespondencji, sporządzanie kopii akt i dokumentów, przygotowanie korespondencji do wysyłki) 
 • organizacja i obsługa spotkań radców prawnych i adwokatów
 • wsparcie radców prawnych i adwokatów w codziennej pracy
 • sporządzanie prostych pism i wniosków
 • przygotowanie dokumentów księgowych
 • kontakt z sądami, urzędami i klientami kancelarii
 • ewidencjonowanie i koordynowanie obiegu dokumentów w kancelarii
 • praca w godzinach 9 – 17

Wymagania:

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, pakietu MS Office i Outlook
 • znajomość języka angielskiego
 • dobra organizacja pracy i samodzielność
 • rzetelność i solidność w wykonywaniu obowiązków
 • wysoka kultura osobista
 • miła aparycja

Oferujemy:

 • pracę w kancelarii o ugruntowanej pozycji na rynku w bardzo przyjaznej atmosferze
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • forma współpracy do ustalenia
 • szkolenia
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: kancelariakgg@wp.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelarie Radców Prawnych i Adwokatów Koprowski Gąsior Gierzyńska Ludwichowska z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Dam pracę
30 marca 2018

FD Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandry Fierek-Pater poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

FD Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandry Fierek-Pater  poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego

Wymagania:

–organizacja pracy własnej i umiejętność wyznaczania priorytetów,

– umiejętność szybkiego uczenia się, wielozadaniowość,

–– sumienność, rzetelność, komunikatywność.

– biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie

Mile widziane:

– doświadczenie/praktyka w pracy w kancelarii radców prawnych/adwokatów,

– doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, handlowego .

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysyłanie CV na adres:biuro@fdkancelaria.com

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. W treści aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn.zm.).”

Dam pracę
30 marca 2018

Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy Sp.k. nawiąże współpracę z radcą prawnym/adwokatem

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy Sp.k. nawiąże współpracę z radcą prawnym/adwokatem
Miejsce wykonywania pracy:
– Gdańsk
Wymagania /uwarunkowania osobowe kandydatów:
– 2- letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej,
– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę nad tekstami prawnymi;
– samodzielność w podejmowaniu decyzji w zakresie powierzonych zadań.
Za dodatkowe atuty uznawać będziemy:
– doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów leczniczych
– znajomość prawa zamówień publicznych,
– znajomość prawa pracy,
– znajomość języka niemieckiego,
– prawo jazdy kat. B;
– biegła obsługa środowiska MS Office.
Prosimy o składanie podań wraz z CV na adres: kancelaria@kpdi.pl z dopiskiem w tytule:
„ WSPÓŁPRACA- RADCA ”
UWAGA:
Każde podanie, by mogło zostać rozpatrzone musi zawierać klauzulę o zgodzie kandydata na przetwarzanie osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z poniższą formułą:
„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przez Kancelarię Prawną Domański i Wspólnicy Sp. k.”
Zastrzegamy prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty

Dam pracę
30 marca 2018

Kancelaria Prawna „Consultor” odział w Starogardzie Gdańskim podejmie współpracę od kwietnia 2018 r. z aplikantem radcowskim I, II, III roku oraz z radcą prawnym w wymiarze pięciu dni w tygodniu

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Kancelaria Prawna „Consultor” odział w Starogardzie Gdańskim podejmie współpracę od kwietnia 2018 r. z aplikantem radcowskim I, II, III roku oraz z radcą prawnym w wymiarze pięciu dni w tygodniu. Mile widziane doświadczenie w prawie samorządowym.
CV proszę przesyłać na email: ewa.bozko@gramatowscy.pl
26 marca 2018

Aplikant/-ka, Praktykant/-ka

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Aktualnie do naszego zespołu w Gdyni (budynek TRITUM BUSINESS) poszukujemy
kandydatów na,  stanowisko: APLIKANT/APLIKANTKA, PRAKTYKANT/KA

Wymagania:
 Aplikant/aplikantka I-II roku aplikacji radcowskiej
 student II-V roku prawa,
 umiejętność pracy w zespole,
 samodzielność i kreatywność,
 terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu,

W zamian oferujemy:
 praktyki z możliwością ich przedłużenia dla studentów i aplikantów
 możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, szansę otrzymania stałego zatrudnienia dla najlepszych praktykantów i aplikantów.
 współpracę z doświadczonymi prawnikami przy ciekawych projektach,

Kandydatów spełniających powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV wraz i oświadcz eniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celurekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) , naadres: kancelaria@tritumlegal.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dam pracę
22 marca 2018

APLIKANT RADCOWSKI

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

APLIKANT RADCOWSKI

Kancelaria radców prawnych z siedzibą w Gdańsku-Wrzeszczu nawiąże współpracę z aplikantem w zakresie prowadzenia spraw windykacyjnych i zastępstwa procesowego – w ramach zlecenia w wymiarze 2-3 dni w tygodniu (możliwa praca zdalna w części uzgodnionego wymiaru czasu pracy) .

Zadania:

 • sporządzanie projektów pism procesowych
 • prowadzenie dokumentacji oraz stały kontakt z Klientami w zakresie toczących się postępowań

Wymagania:

 • oferta dla aplikanta radcowskiego II roku lub III roku
 • dyspozycyjność co najmniej przez 2 dni w tygodniu
 • skrupulatność,
 • komunikatywność w relacjach z pracownikami sądu

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • pracę pod okiem doświadczonych prawników,
 • możliwość współpracy bezpośrednio z klientem
 • rozwój w kierunku pozyskania umiejętności samodzielnej pracy,
 • premie finansowe – w przypadku osiągnięcia uzgodnionych celów

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres kancelaria@bgst.pl do dnia 31 marca 2018 r.

 

Dam pracę
22 marca 2018

Stanowisko aplikanta radcowskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

ALIGO CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańskudynamicznie rozwijający się fundusz kapitałowy wspierający przedsiębiorców szukających wsparcia doradczego i kapitałowego we wczesnej fazie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z obszaru zaawansowanych technologii, medycyny, chemii, OZE, ochrony środowiska, biotechnologii, IT/ICT poszukuje do działu prawnego kandydata na stanowisko:

APLIKANT RADCOWSKI

Miejsce pracy: Tczew


Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy w spółce prawa handlowego na stanowisku prawnik wewnętrzny lub w kancelarii prawnej, w tym w szczególności przy obsłudze przedsiębiorców,

 • pełnej dyspozycyjności tj. pięć dni w tygodniu z wyłączeniem zajęć na aplikacji,

 • samodzielności i zaangażowania w wykonywaną pracę,

 • woli poszerzania własnej wiedzy i zdobywania doświadczenia,

 • bardzo dobrej organizacji czasu pracy,

 • punktualności, odpowiedzialności za jakość i terminowość realizowanych zadań,

 • umiejętności pracy w zespole.

W zamian oferujemy:

 • stabilne warunki pracy w organizacji o wysokich standardach działania;

 • przyjazną atmosferę w pracy;

 • możliwość pracy w wielu różnorodnych dziedzinach prawa;

 • stabilną i wieloletnią współpracę w wybranej przez kandydata formule (umowa o pracę, zlecenie, własna działalność gospodarcza itp.);

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@aligo.pl

Na oferty czekamy do 04.04.2018 r.. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Bardzo prosimy, aby CV zawierały sformułowanie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

Szukam pracy
13 marca 2018

Zastępstwo procesowe – Wrocław

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Wrocław

 

Radca prawny z doświadczeniem procesowym podejmie się zastępstwa przed sądami we Wrocławiu jak również wykonania fotokopii akt. Wystawiam fakturę VAT. Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy: ewkucz@wp.pl lub telefoniczny: 665 932 589

Dam pracę
13 marca 2018

Radkiewicz i Współpracownicy Kancelaria Prawna nawiąże współpracę z radcą prawnym

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radkiewicz i Współpracownicy Kancelaria Prawna nawiąże współpracę z radcą prawnym. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju zawodowego. Curriculum vitae proszę przesłać na następujący adres: rekrutacja@radkiewicz.net.pl

 

Szukam pracy
13 marca 2018

Aplikant radcowski nawiąże współpracę z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie Prawa zamówień publicznych

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Aplikant radcowski nawiąże współpracę z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie Prawa zamówień publicznych. 

Posiadam pięcioletnie doświadczenie zawodowe (kancelaria radcowska) w obsłudze i doradztwie prawnym w zakresie Prawa zamówień publicznych. Doświadczenie obejmuje m.in.: wykonywanie w toku codziennej pracy następujących czynności na rzecz Zamawiających:

 1. Pełna obsługa proces udzielenia zamówienia publicznego (sporządzenie SIWZ-u, zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach, udzielanie odpowiedzi na zapytania do SIWZ-u, przeprowadzenie czynności otwarcia ofert, ocenę merytoryczną ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej, sporządzenie protokołu z postępowania w pełnym zakresie, etc)
 2. Opiniowanie dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z ustawą PZP oraz innymi aktami prawnymi.
 3. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów PZP w toku procedury przetargowej.
 4. Sporządzanie pojedynczych dokumentów lub pism na zlecenie Zamawiającego (uzasadnienia wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, zawiadomienia, protokoły, wezwania do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia dokumentów, odpowiedzi na odwołanie do KIO, kontakt z UZP np. w toku kontroli uprzedniej, etc)
 5. Ocena zgodności złożonych ofert z treścią SIWZ.

oraz wykonywanie następujących czynności na rzecz Wykonawców:

 1. Przygotowanie oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ-u oraz ustawą PZP (dokumenty, oświadczenia, formularze, JEDZE itd.).
 2. Redagowanie wszelkich pism wchodzących w skład korespondencji z zamawiającym (uzupełnienie dokumentów, składanie wyjaśnień – np. w zakresie RNC, wniosków itd.).
 3. Szczegółowa ocena ofert konkurencyjnych pod kątem ich ewentualnej eliminacji z postępowania.
 4. Sporządzanie odwołań oraz przystąpień do odwołań do KIO.
 5. Reprezentowanie wykonawcy na etapie realizacji umowy (negocjacje z zamawiającym m.in. przy naliczonych karach umownych, wnioski, pisma itd.).
 6. Reprezentowanie wykonawcy w kontaktach z innymi podmiotami (np. podwykonawcy, leasingodawcy, ubezpieczyciele).

Co do zasady proponuję współpracę zdalną.

Możliwość wystawienia faktury VAT.

Kontakt:

Krzysztof Szweda

Tel. 531 644 414

e-mail: k.szweda@gazeta.pl

 

Dam pracę
13 marca 2018

M.Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna w Warszawie poszukuje aplikanta/aplikantki radcowskiej na stanowisko: Aplikant radcowski/Prawnik

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

M.Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna w Warszawie poszukuje aplikanta/aplikantki radcowskiej na stanowisko:

Aplikant radcowski/Prawnik

 

Zakres obowiązków:  

 • przygotowywanie opinii prawnych, umów, pism procesowych w postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych oraz innych dokumentów w bieżącej działalności Kancelarii;
 • koordynacja obiegu dokumentów oraz dbanie o ich kompletność i adekwatność;
 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych klientów;
 • monitorowanie zmian w przepisach prawnych i informowanie o nich klientów kancelarii;
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami wymiaru sprawiedliwości.

 

 Wymagania:  

 • ukończone studia na kierunku prawo;
 • znajomość przepisów prawa, adekwatna do poziomu edukacji i praktyki;
 • doświadczenie w pracy (lub we współpracy) na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy i samodzielność w realizowanych czynnościach;
  praktyczna znajomość zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem obrotu gospodarczego, zarówno ze sfery prawa prywatnego, jak i publicznego;
 • biegła znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie, w tym w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie pism oraz ich tłumaczenie, przy czym znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i poczty elektronicznej;
 • wysoka kultura osobista;
 • zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działania pod presją czasu
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, staranność i dokładność;

Oferujemy: 

 • współpracę w prężnie rozwijającej się Kancelarii w młodym dynamicznym zespole,
  w pełnym wymiarze godzin lub współpracę w czasie ruchomym umożliwiającym w przypadku aplikantów niezakłócone uczestniczenie w zajęciach na aplikacji;
 • możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia, także w środowisku międzynarodowym;
 • w przypadku aplikantów sprzyjające warunki dla możliwości rozwijania edukacji prawniczej pod nadzorem doświadczonych prawników – praktyków.

 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego ze zdjęciem) z dopiskiem „Aplikant radcowski/Prawniktylko na adres e-mail:

 

sekretariat@szulikowski.pl

 

 

 

Z góry dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarię Prawną jedynie w celu rekrutacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

Dam pracę
13 marca 2018

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Jedliński, Bierecki i Wspólnicy, poszukuje do swojego zespołu Aplikanta radcowskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Jedliński, Bierecki i Wspólnicy, poszukuje do swojego zespołu

Aplikanta radcowskiego
Obowiązki:

– sporządzanie projektów pism procesowych,
– wprowadzanie i przygotowywanie korespondencji,
– przygotowywanie projektów pism, w tym wniosków egzekucyjnych,
– bieżące zadania zlecone i wsparcie administracyjne,
– zastępstwo procesowe

Wymagania:
– rozpoczęta aplikacja radcowska, I lub II rok.
– dobra organizacja czasu i pracy własnej
– umiejętność pracy pod presją czasu
– kontrola terminowości wykonywanych zadań
– zdecydowanie i samodzielność w działaniu, kreatywność, odpowiedzialność
– dobra znajomość programów pakietu MS Office
– znajomość prawa cywilnego, zarówno materialnego, jak i procedury cywilnej
– mile widziane doświadczenie związane z procesem windykacji i egzekucji sądowej

Osobie, która dołączy do naszego zespołu oferujemy:
– zatrudnienie na umowę o pracę
– pracę w dynamicznym, szybko rozwijającym się zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV z listem motywacyjnym na adres e – mail: rekrutacja@krpj.pl Wyświetl e-mail w tytule wpisując „aplikant radcowski”.

Kancelaria zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.
Składających aplikacje prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

 

Dam pracę
13 marca 2018

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Szulika zatrudni aplikanta radcowskiego na stanowisku: ASYSTENT RADCY PRAWNEGO

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Szulika zatrudni aplikanta radcowskiego na stanowisku: ASYSTENT RADCY PRAWNEGO

 

Miejsce pracy: Gdańsk

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • uprawnienia aplikanta radcowskiego I roku, poparte wpisem na listę aplikantów,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, kreatywność i dynamika działania, komunikatywność,
 • dobra znajomość oprogramowania MS Office oraz systemów informacji prawnej,
 • samodzielność, komunikatywność, sumienność i odpowiedzialność, punktualność,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • nienaganna kultura osobista,
 • umiejętność stosowania wiedzy prawniczej w praktyce, łatwość uczenia się.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorcy, w szczególności doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych,
 • znajomość języków obcych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów prawa pracy,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie agencji zatrudnienia,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie agencji pracy tymczasowej,
 • znajomość przepisów prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego, prawa przewozowego, konwencji CMR.

 

Obowiązki:

 • obsługa prawna spraw prowadzonych przez kancelarię,
 • zastępstwo procesowe przed sądami lub organami administracji publicznej,
 • przygotowywanie lub opiniowanie dokumentacji prawnej, w tym umów,
 • marketing prawniczy.

 

Kancelaria oferuje:

 • stabilne warunki zatrudnienia w rozwijającej się kancelarii,
 • pracę z ciekawymi klientami,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • możliwość objęcia patronatem.

 

CV oraz list motywacyjny proszę przesyłać do dnia 10.04.2018 r. na adres:

lukasz.szulik@kpsiw.pl
Proszę o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).” 

 

Kancelaria zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Dam pracę
13 marca 2018

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RYSZARD STOPA zatrudni: APLIKANTÓW RADCOWSKICH I ROKU

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RYSZARD STOPA

zatrudni:

APLIKANTÓW RADCOWSKICH I ROKU

 

na stanowisko  APLIKANT RADCOWSKI

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

– formułowanie pism procesowych oraz dokumentów korporacyjnych,

– podejmowanie czynności z zakresu prowadzenia spraw sądowych,

 

Wymagania:

– umiejętność samodzielnej pracy, również pod presją czasu,

– wysoka kultura osobista,

– sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,

– dobra znajomość pakietu MS Office.

 

OFERUJEMY:

– elastyczne formy współpracy,

– możliwość stałego rozwoju zawodowego oraz nauki praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie kształcenia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na adres stopa@stopa.pl.

Szukam pracy
7 marca 2018

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

 

Radca prawny Rafał Klimkiewicz [wpis GD/GD/2686] z doświadczeniem procesowym podejmie współpracę w zakresie zastępstwa substytucyjnego przed sądami oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej i samorządowej na terenie województwa pomorskiego. Posiadam doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, obsłudze prawnej firm, windykacji, negocjacjach i prawie podatkowym. Od 5 lat prowadzę własną działalność gospodarczą, jestem płatnikiem podatku VAT. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy. Kontakt: 782-755-777 e-mail: rafal.klimkiewicz@wp.pl

 

Dam pracę
7 marca 2018

Kancelaria Radcy Prawnego Jana Pettke w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I/II roku aplikacji radcowskiej lub z prawnikiem

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Jana Pettke w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I/II roku aplikacji radcowskiej lub z prawnikiem.

 

Wymagania:

wykształcenie wyższe prawnicze lub rozpoczęta aplikacja radcowska

Doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorcy,

mile widziana znajomość języka angielskiego

dobra znajomość oprogramowania MS Office oraz systemów informacji prawnej

 

Obowiązki:

bieżąca obsługa prawna dla Klientów Kancelarii,

projekty pism procesowych, opinii prawnych, umów i innych,

prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych

inne doraźnie zlecone czynności w zakresie obsługi Kancelarii,

 

Oferujemy:

możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego,

dużą różnorodność prowadzonych spraw

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV z tytułem „ogłoszenie o pracę” na adres e-mail Kancelarii: kancelaria@kancelariapettke.com

 

Prosimy o dodanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

2 marca 2018

Aplikant na staż

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria z siedzibą w Wejherowie przyjmie na staż aplikanta z okolic Wejherowa.

Zgłoszenia zawierające CV uprzejmie prosimy przesyłać na adres: biuro@rescogitans.pl

Dam pracę
28 lutego 2018

Kancelaria Radcy Prawnego Haase Lex w Gdyni nawiąże współpracę z aplikantką/aplikantem radcowskim II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Haase Lex w Gdyni nawiąże współpracę z aplikantką/aplikantem radcowskim II roku.

 

Od Kandydata oczekuję:

 

– znajomości zagadnień z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej,

– samodzielności, odpowiedzialności,

– bardzo dobrej organizacji czasu pracy,

– wysokiej kultury osobistej, w tym punktualności,

 

W ramach współpracy oferuję:

 

– motywacyjny systemem wynagrodzenia, odpowiednio do nakładu pracy oraz doświadczenia,

– możliwość dogodnego ustawienia grafiku pracy,

– zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego,

– przyjazną atmosferę w pracy,

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV mailem do dnia 2 lutego 2018r, na adres mailowy grzegorz-haase@wp.pl

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

27 lutego 2018

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta/aplikantkę I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku, specjalizująca się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego zatrudni aplikanta/aplikantkę I lub II roku

Główne obowiązki:

 • Pisanie projektów pism procesowych,
 • Zastępstwo procesowe,
 • Czynności administracyjne,
 • Kontakt z klientami Kancelarii oraz sądami, urzędami i innymi instytucjami.

Oczekiwania:

 • Aplikant I lub II roku,
 • Doświadczenie w pracy w Kancelarii (pisanie pism procesowych, zastępstwo procesowe),
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Sumienność i dokładność,
 • Kreatywność i dociekliwość,
 • Lojalność,
 • Samodzielność.

Oferujemy:

 • Przyjazną atmosferę,
 • Zdobycie cennego doświadczenia.

Dokumenty aplikacyjne (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesyłać na adres:
anna.jasiewicz@kancelaria-gdanska.pl

Szukam pracy
26 lutego 2018

Zastępstwo procesowe przed sądami w Krakowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Chrzanowie…

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Zastępstwo procesowe przed sądami w Krakowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Chrzanowie…
Radca Prawny z kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze spółek kapitałowych oraz podmiotów prywatnych, podejmie współpracę w zakresie zastępstw procesowych oraz innych czynności procesowych przed sądami w miejscowościach:  Będzin, Bielsko-Biała, Chorzów, Chrzanów, Cieszyn, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice,  Kraków, Mikołów,  Mysłowice, Olkusz, Oświęcim, Pszczyna, Sosnowiec, Tychy, Wadowice.  tel: 512-057-211,  mail: grzegorz.olszowski@gmail.com
Dam pracę
26 lutego 2018

Kancelaria adwokacka w Sopocie nawiąże współpracę z radcą prawnym

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria adwokacka w Sopocie nawiąże współpracę z radcą prawnym, adwokatem, aplikantem radcowskim lub adwokackim w pełnym wymierzę.  Oferty proszę przesyłać na adres kancelaria@gramatowscy.pl z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

 

 

20 lutego 2018

Zastępstwo procesowe

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Knera poszukuję aplikanta radcowskiego na zastępstwo w sprawie zawisłej przed Sądem Rejonowym w Kwidzynie w dniu 26 lutego godzina 11:00. Osoby zainteresowane proszę  o kontakt pod numerem 58 345 29 10 lub sekretariat@kancelaria-knera.pl

19 lutego 2018

Kancelaria Prawna Seneka z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta radcowskiego na stanowisko: ASYSTENT PRAWNY

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Miejsce pracy: Gdańsk

Nr ref.: AP/OIRP/02.18

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • uprawnienia aplikanta radcowskiego I lub II roku, poparte wpisem na listę aplikantów,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, kreatywność i dynamika działania,
 • dobra znajomość oprogramowania MS Office oraz systemów informacji prawnej,
 • samodzielność, komunikatywność, sumienność i odpowiedzialność,
 • wysoka motywacja do pracy,

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe;
 • znajomość języków obcych;
 • prawo jazdy kat. B

 

Obowiązki:

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie  za bieżącą obsługę prawną spraw prowadzonych przez kancelarię, zastępstwo procesowe przed sądami oraz za wszelkie aspekty pracy z zakresu marketingu prawniczego.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • ciekawą pracę w zespole profesjonalistów,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • motywacyjny system wynagradzania.
 • możliwość objęcia patronatem.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres:
office@seneka.net.pl
podając w tytule nr referencyjny AP/OIRP/02.18.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).” 

Dam pracę
16 lutego 2018

Kancelaria prawna VIRTUS R. Aleksandrowicz & D. Makowski z siedzibą w Sopocie nawiąże współpracę z radcą prawnym lub aplikantem II roku aplikacji radcowskiej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria prawna VIRTUS R. Aleksandrowicz & D. Makowski z siedzibą w Sopocie nawiąże współpracę z radcą prawnym lub aplikantem II roku aplikacji radcowskiej.

Miejsce pracy: Sopot

 Wymagania:

 • radca prawny lub aplikant II roku aplikacji wpisany na listę radców prawnych,
 • doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorcy, w szczególności doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych,
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego,
 • umiejętność stosowania wiedzy prawniczej w praktyce, łatwość uczenia się,
 • komunikatywność,
 • umiejętności samodzielnej pracy i pracy pod presją czasu,
 • doskonała organizacja pracy, pracowitość i odpowiedzialność, samodzielność i punktualność
 • nienaganna kultura osobista,
 • prawo jazdy kat. B

Obowiązki:

 • udział w rozprawach sądowych,
 • bieżąca obsługa prawna dla Klientów Kancelarii,
 • sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych i innych.

Oferujemy:

 • interesującą pracę w młodym i zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dużą różnorodność prowadzonych spraw

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę „” na adres e-mail Kancelarii: virtus@virtus-sopot.pl

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Dam pracę
15 lutego 2018

Aplikant radcowski

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

oferta w załączniku

15 lutego 2018

Thomson Reuters poszukuje kandydatów na stanowisko Junior Derivatives Negotiator i Derivatives Negotiator do działu Legal Managed Services

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Junior Derivatives Negotiation (full-time job) http://adtrk.tw/tp/rj6-8OlC-y-K

 

Derivatives Negotiator (full-time job) http://adtrk.tw/tp/rj6_Ja4u.y.K

Dam pracę
12 lutego 2018

Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. poszukuje do swojego zespołu radcy prawnego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

OFERTA WSPÓŁPRACY

Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. z siedzibą w Gdyni w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje do swojego zespołu:

radcy prawnego

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi procesu związanego z odzyskiwaniem należności,
 • dyspozycyjność w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • dobra organizacja czasu i pracy własnej,
 • zdecydowanie i samodzielność w działaniu, kreatywność, odpowiedzialność,
 • komunikatywność, elastyczność i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office.

 

Osobie, która dołączy do naszego zespołu oferujemy:

 • współpracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pracę w dynamicznym, szybko rozwijającym się zespole,
 • możliwości rozwoju

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV i list motywacyjny na adres e – mail: rekrutacja@krpj.pl w tytule wpisując „RADCA PRAWNY”.

Okres ważności ogłoszenia – do dnia 28 lutego 2018 roku

 

Kancelaria zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.

 

Składających aplikacje prosimy o zastrzeżenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j .Dz. U. z 2016, poz. 922)

Dam pracę
12 lutego 2018

Kancelaria Adwokaci i Radcy Prawni „Urbański, Ruciński, Majcher-Borkowska” Sp. p. nawiąże współpracę z aplikantem

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Adwokaci i Radcy Prawni „Urbański, Ruciński, Majcher-Borkowska” Sp. p. z siedzibą w Gdyni przy ul. Piotra Skargi 17 nawiąże współpracę z aplikantem/aplikantką I lub II roku bądź osobą, która skończyła studia prawnicze, ale nie dostała się na aplikację. Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV z krótkim opisem ewentualnego doświadczenia w stosowaniu prawa wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na adres e-mail: a.karolak@radcysp.pl
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Szukam pracy
8 lutego 2018

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Zastępstwo procesowe – Trójmiasto

Radca prawny Dominik Kozubski (nr wpisu: GD/GD/2877) podejmie się zastępstw przed sądami na terenie Trójmiasta, oraz Wejherowa.

Wystawiam faktury VAT.

nr telefonu: 669 691 134

adres e-mail: kancelaria@radca-kozubski.pl

2 lutego 2018

APLIKANT RADCOWSKI/ PRAWNIK

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

logo

W związku z dynamicznym rozwojem firmy nawiążemy stałą współpracę z aplikantem radcowskiem/ prawnikiem.

OBOWIĄZKI:
– przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
– weryfikowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umów,
– obsługa korporacyjna spółek,
– doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi prawnej firmy,
– opracowywanie i opiniowanie pism (w tym procesowych),
– nadzorowanie terminów realizacji obowiązków zawartych w umowach i dbanie o zachowanie ciągłości najmu.

WYMAGANIA:
– wykształcenie wyższe prawnicze,
– komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność,
– dobra organizacja pracy,
– dobra znajomość pakietu MS Office,
– doświadczenie w obszarze związanym z nieruchomościami, inwestycjami budowlanymi i prawem handlowym.

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

OFERUJEMY:
– możliwość rozwoju,
– ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce,
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia,
– możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego (prawnego i biznesowego),
– pracę nad ciekawymi, wymagającymi projektami,
– pracę w młodym zespole, chętnie dzielącym się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
praca@rwsgroup.pl 

Oferujemy pracę w siedzibie naszej firmy w Gdańsku.

Nie interesuje nas współpraca na odległość, praca wyłącznie w siedzibie firmy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w  dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z zm,)”

2 lutego 2018

LAWBO Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów poszukuje aplikantów radcowskich/adwokackich I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

LAWBO Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów oferuje profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne. Świadczy usługi w różnorodnych dziedzinach i specjalizacjach prawa. Dynamicznym rozwój, możliwość współpracy z zespołem profesjonalistów to szansa na realizację zawodowej kariery.

Obowiązki.

Bieżąca obsługa prawna dla Klientów Kancelarii

Sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych

Udział w rozprawach sądowych

 

Wymagania.

Doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej

Wiedza i doświadczenie z zakresu stosowania: Prawa cywilnego, Prawa postępowania cywilnego, Prawa gospodarczego

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Dbałość o najwyższą jakość realizowanych projektów

Rzetelność i odpowiedzialność

Nienaganna kultura osobista

Dyspozycyjność

 

Umiejętności.

Samodzielnego prowadzenia spraw

Wysokiego poziomu organizacji pracy pod presją czasu

Efektywnego realizowania podjętych działań

Współpracy w zespole

Rozwiniętych zdolności interpersonalnych

 

Oferujemy.

Pracę w zespole profesjonalistów

Rozwój zawodowy

Możliwość objęcia patronatem

Rynkowe wynagrodzenie

 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji

prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV i list motywacyjny

na adres email kancelaria@lawbo.pl

 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

Dam pracę
1 lutego 2018

Kancelaria Radców Prawnych Misiewicz, Mosek i Partnerzy zatrudni aplikanta radcowskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radców Prawnych Misiewicz, Mosek i Partnerzy zatrudni aplikanta radcowskiego.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 1. biegłej znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie z uwzględnieniem terminologii prawniczej),
 2. samodzielności oraz dobrej organizacji pracy,
 3. komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

 

Mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii oraz prawo jazdy kategorii B.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych pocztą elektroniczną na adres: wioletta.kaminska@mmpkrp.eu

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Dam pracę
1 lutego 2018

Poszukujemy aplikanta radcowskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radców Prawnych AW| r.pr. Andrzej Wójcik

Poszukujemy aplikanta radcowskiego do codziennej pracy w kancelarii w Gdyni (6 h dziennie) + dodatkowo do pomocy w realizacji programu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

oferujemy: 

– praca 6 h dziennie w kancelarii w Gdyni + 2-3 dni w tygodniu w jednym z punktów NPP (zazwyczaj w godzinach pracy lub 8-16 , 10-18)

– umowa o pracę na czas nieokreślony

– możliwość objęcia patronatem

– certyfikowane szkolenia z zakresu mediacji, komunikacji interpersonalnej, etc.
– podstawa wynagrodzenia  + dodatkowe wynagrodzenie za realizowaną pomocy w punkach NPP + zwrot za dojazd

 

wymagania:

-aplikant I , II, roku aplikacji radcowskiej
– duża samodzielność w działaniu

– chęć realizacji programu NPP

 

proszę o wysyłanie CV na adres :

re.awkancelaria@gmail.com lub kierować pytania na nr 533-988-605
Szukam pracy
1 lutego 2018

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

 

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Gdańsku pod nr GD/GD 2808 posiadający wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe (w tym procesowe) nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, sporządzania pism procesowych, fotokopii akt sądowych, oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic (Tczew, Kwidzyn, Elbląg, Wejherowo, Kartuzy, Malbork, Kościerzyna).

 

Jako płatnik podatku od towarów i usług wystawiam stosowne faktury VAT.

 

Kontakt:

e-mail: prawnikgdansk@wp.pl

 

telefon kontaktowy: 505-619-779

Szukam pracy
30 stycznia 2018

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny Rafał Klimkiewicz [wpis GD/GD/2686] z doświadczeniem procesowym podejmie współpracę w zakresie zastępstwa substytucyjnego przed sądami oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej i samorządowej na terenie województwa pomorskiego. Posiadam doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, obsłudze prawnej firm, windykacji, negocjacjach i prawie podatkowym. Od 5 lat prowadzę własną działalność gospodarczą, jestem płatnikiem podatku VAT. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy. Kontakt: 782-755-777 e-mail: rafal.klimkiewicz@wp.pl

Dam pracę
29 stycznia 2018

Kancelaria Radcy Prawnego Haase Lex w Gdyni nawiąże współpracę z aplikantką/aplikantem radcowskim II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Haase Lex w Gdyni nawiąże współpracę z aplikantką/aplikantem radcowskim II roku.

 

Od Kandydata oczekuję:

 

– znajomości zagadnień z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej,

– samodzielności, odpowiedzialności,

– bardzo dobrej organizacji czasu pracy,

– wysokiej kultury osobistej, w tym punktualności,

 

W ramach współpracy oferuję:

 

– motywacyjny systemem wynagrodzenia, odpowiednio do nakładu pracy oraz doświadczenia,

– możliwość dogodnego ustawienia grafiku pracy,

– zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego,

– przyjazną atmosferę w pracy,

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV mailem do dnia 2 lutego 2018r, na adres mailowy grzegorz-haase@wp.pl

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Dam pracę
24 stycznia 2018

Hadaś & Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych poszukuje kandydata na stanowisko Aplikant radcowski

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Hadaś & Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. z siedzibą w Gdańsku ul. Grunwaldzka 186 poszukuje kandydata na stanowisko

 

Aplikant radcowski

 

Opis stanowiska:

Poszukujemy aplikanta radcowskiego bądź adwokackiego zainteresowanego problematyką własności intelektualnej, prawa gospodarczego, handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów. Do zadań aplikanta/aplikantki należeć będzie praca nad dokumentami korporacyjnymi, umowami, przygotowywanie analiz i informacji prawnych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • znajomości zagadnień z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej, prawa handlowego, prawa pracy,
 • umiejętności i łatwości w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
 • samodzielności, odpowiedzialności, chęci i zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • woli poszerzania własnej wiedzy i zdobywania doświadczenia,
 • bardzo dobrej organizacji czasu pracy,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • punktualności, odpowiedzialności za jakość i terminowość realizowanych zadań,
 • umiejętności rozpoznawania problemów i ich rozwiązywania,

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na okres aplikacji z motywacyjnym systemem wynagrodzenia, odpowiednio do nakładu pracy oraz doświadczenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w różnorodnych projektach,
 • zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego,
 • przyjazną atmosferę w pracy,

Mile widziane doświadczenie w pracy w  kancelarii prawnej bądź na stanowisku prawnik w dziale prawnym przedsiębiorcy.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na adres th@bihkancelaria.pl

Jednocześnie zastrzegamy możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Szukam pracy
24 stycznia 2018

Zastępstwo na terenie Województwa Opolskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny Alicja Kaszta z Kancelarii Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. w Opolu (OIRP w Opolu, ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe) chętnie podejmie się współpracy w zakresie zastępstwa procesowego radców prawnych i adwokatów przed sądami oraz reprezentacji przed innymi organami publicznymi na terenie Województwa Opolskiego. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy. Rozliczenia na podstawie faktury VAT. Kontakt: radca prawny Alicja Kaszta, tel. 608-436-324, e-mail: alicjakaszta@gmail.com.

Dam pracę
17 stycznia 2018

Kancelaria Radcy Prawnego poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego w wymiarze 12 godzin tygodniowo (po około 4 godziny 3 dni w tygodniu)

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego w wymiarze 12 godzin tygodniowo (po około 4 godziny 3 dni w tygodniu).

Wymagania: – doskonała organizacja pracy własnej i umiejętność wyznaczania priorytetów,

– umiejętność szybkiego uczenia się, wielozadaniowość,

– zainteresowanie prawem cywilnym i rodzinnym,

– sumienność, rzetelność, komunikatywność.

Mile widziane:

– doświadczenie/praktyka w pracy w kancelarii radców prawnych/adwokatów,

– doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysyłanie CV na adres: biuro@wrkancelaria.pl Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. W treści aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn.zm.).” Będę wdzięczna za potwierdzenie realizacji przedmiotowej prośby.

Dam pracę
17 stycznia 2018

Kancelaria Radcy Prawnego z Opola poszukuje aplikanta radcowskiego, który podejmie się zastępstwa procesowego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Kancelaria Radcy Prawnego z Opola poszukuje aplikanta radcowskiego, który podejmie się zastępstwa procesowego w sprawie zawezwania do próby ugodowej, która odbędzie się 17 stycznia 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Sopocie, wydział I Cywilny o godzinie 15:00 w Sali nr 1.02.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Panią Mecenas Anną Pastuszką pod nr. Telefonu :608 583 538.
Dam pracę
17 stycznia 2018

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku.

Wymagania:

 • znajomość prawa cywilnego i handlowego,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • logiczne rozumowanie, stosowanie wiedzy prawniczej w praktyce,
 • dokładność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji,
 • nastawienie na realizację założonych celów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:

karwowski.kancelaria@gmail.com

Kancelaria zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Szukam pracy
17 stycznia 2018

Zastępstwo procesowe –województwo pomorskie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe –województwo pomorskie

Radca Prawny z doświadczeniem prowadzący 5 lat własną Kancelarię przyjmie zlecenia w zakresie zastępstwa procesowego przed Sądami i reprezentacji przed Organami administracji publicznej na terenie województwa pomorskiego jak i szeroko rozumianej pomocy prawnej w ramach współpracy stałej bądź doraźnej.

Możliwa jest również współpraca zdalna.

Prowadzę własną Kancelarię- za wykonane usługi wystawiam faktury VAT. Proszę o kontakt telefoniczny 663 676 423 bądź mail kancelaria@doctorjurisprudent.pl

Dam pracę
12 stycznia 2018

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Brancewicz w Gdańsku zatrudni radcę prawnego lub aplikanta radcowskiego II lub III roku z doświadczeniem w pracy prawnika

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Brancewicz w Gdańsku zatrudni  radcę prawnego lub aplikanta radcowskiego II lub III  roku z doświadczeniem w pracy prawnika.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV mailem z tytułem: „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę ” na adres mailowy: kancelaria@brancewicz.pl  do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

Dam pracę
12 stycznia 2018

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak sp.p. z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak sp.p. z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku.

 

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy w kancelarii radców prawnych/adwokackiej lub jako prawnik wewnętrzny
 • dobra znajomości obsługi komputera (w szczególności MS Word, Excel, Outlook)
 • umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu

Mile widziane:

 • doświadczenie w zakresie prawa spółek handlowych, prawa cywilnego

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju w wielu dziedzinach prawa
 • stabilność zatrudnienia
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole

Opis dodatkowy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysyłanie CV na adres: kancelaria@krp-ks.pl.
W tytule wiadomości prosimy o podanie „praca aplikant„.

 

Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

Szukam pracy
12 stycznia 2018

Zastępstwo procesowe – Lublin,woj.lubelskie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny z duży doświadczeniem procesowym podejmie współpracę w zakresie zastępstwa procesowego oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw na terenie Lublina i całego województwa lubelskiego. Faktura VAT.

e-mail: j.sala@poczta.fm

TEL. 600 362 356

10 stycznia 2018

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Brancewicz w Gdańsku zatrudni radcę prawnego lub aplikanta radcowskiego II lub III roku z doświadczeniem w pracy prawnika

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Brancewicz w Gdańsku zatrudni  radcę prawnego lub aplikanta radcowskiego II lub III  roku z doświadczeniem w pracy prawnika.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV mailem z tytułem: „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę ” na adres mailowy: kancelaria@brancewicz.pl  do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Dam pracę
10 stycznia 2018

Kancelaria Radcy Prawnego poszukuje praktykantów (studentów prawa IV lub V roku) na staż z opcją zatrudnienia na stanowisko asystenta radcy prawnego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego poszukuje praktykantów (studentów prawa IV lub V roku) na staż z opcją zatrudnienia na stanowisko asystenta radcy prawnego.

Miejsce pracy: Elbląg.

Wymagania:

 • status studenta IV lub V roku prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu postępowania cywilnego i prawa cywilnego,
 • bardzo dobra znajomość kodeksu spółek handlowych,
 • dobra znajomość prawa budowlanego i prawa pracy,
 • skrupulatność, dbałość o szczegóły, precyzja,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • umiejętne zarządzanie czasem pracy.

Zakres obowiązków:

 • analiza orzecznictwa sądów oraz poglądów doktryny w sprawach zleconych,
 • przygotowywanie projektów pism, umów oraz innych dokumentów,
 • bieżące wsparcie prawników,
 • kontakt z sądami oraz innymi instytucjami.

Dokumenty:

 • CV wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz
 • list motywacyjny,

prosimy przesyłać na adres kancelaria@akurcz.pl w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

Oferujemy:

 • szanse rozwoju zawodowego poprzez udział w różnorodnych projektach,
 • merytoryczne zadania,
 • wynagrodzenie za staż po odbyciu okresu próbnego,
 • w perspektywie kontynuowanie współpracy na okres oraz na warunkach uzgodnionych indywidualnie z Kancelarią.
Szukam pracy
10 stycznia 2018

Radca Prawny z Krakowa podejmie się stałej współpracy

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca Prawny z Krakowa podejmie się stałej współpracy z kancelariami z OIRP w Gdańsku, w tym substytucji na terenie sądów województwa małopolskiego, tel. 792 471 584, mail: dawidgazapraca@gmail.com  www.prawnik-nowahuta.pl

Dam pracę
10 stycznia 2018

Kancelaria Nowosielski Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni z siedzibą w Gdańsku poszukuje do pracy: aplikanta adwokackiego/radcowskiego I roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Nowosielski Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni z siedzibą w Gdańsku poszukuje do pracy:
aplikanta adwokackiego/radcowskiego I roku
Poszukujemy:
1. przede wszystkim bardzo dobrych prawników;
2. ludzi odpowiedzialnych, ambitnych, samodzielnych i zorganizowanych;
3. aplikantów, którzy zdobyli już doświadczenie zawodowe w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorstwa.
Mamy wiele do zaoferowania, ale przede wszystkim:
1. ciekawą i rozwijającą pracę w zespole doświadczonych prawników;
2. wynagrodzenie adekwatne do Twojego doświadczenia i umiejętności;
3. możliwość objęcia patronatem.
Czekamy na Wasze CV ze zdjęciem tydzień – do 15 stycznia 2018 roku pod adresami mailowymi: m.sledz@ng.gda.pl, k.szocik@ng.gda.pl.
Pamiętajcie o oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
Zadzwonimy do wybranych kandydatów.

Dam pracę
10 stycznia 2018

Kancelaria Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. z Gdańska nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim lub adwokackim I – III roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p.

z Gdańska nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim lub adwokackim I – III roku
Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej lub spółce prawa handlowego na stanowisku prawnik wewnętrzny, w tym w szczególności przy obsłudze przedsiębiorców,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • pełnej dyspozycyjności tj. pięć dni w tygodniu z wyłączeniem zajęć na aplikacji,
 • uczciwości i lojalności,
 • dobrej znajomości obsługi komputera (w szczególności MS Word, Outlook) oraz znajomości obsługi programów prawniczych (Legalis/Lex),
 • umiejętności pracy w zespole, pracowitości oraz woli i zaangażowania do pracy.

 

Mile wdziane:

 • znajomość angielskiego języka prawniczego,
 • doświadczenia w zakresie prawa pracy,
 • dobra znajomość innych języków obcych, w szczególności języka niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego,
 • prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

 

Oferujemy:

 • interesującą pracę w młodym i zgranym kilkunastoosobowym zespole w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się Kancelarii na Pomorzu,
 • pracę przy projektach dla największych podmiotów gospodarczych w Polsce północnej,
 • możliwość pracy w wielu różnorodnych dziedzinach prawa;
 • stabilną i wieloletnią współpracę w wybranej przez kandydata formule (umowa o pracę, zlecenie, własna działalność gospodarcza itp.).

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV mailem z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie – aplikant” na adres mailowy: sekretariat@kklaw.pl. Na oferty czekamy do 26 stycznia 2018. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Bardzo prosimy, aby CV zawierały sformułowanie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

 

Szukam pracy
10 stycznia 2018

Radca prawny z Gdyni ze znajomością języka rosyjskiego podejmie współpracę

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Radca prawny z Gdyni ze znajomością języka rosyjskiego podejmie współpracę.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: machajewska.anna@gmail.com

Dam pracę
10 stycznia 2018

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni zatrudni Radcę prawnego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni zatrudni Radcę prawnego.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe prawnicze (tytuł aplikanta radcowskiego lub radcy prawnego),

– wiedza z zakresu działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, – znajomość obsługi komputera (oprogramowania np. MS OFFICE…) oraz systemów informacji prawnej,

– dobra organizacja pracy własnej, kreatywność i dynamika działania, – samodzielność, komunikatywność i odpowiedzialność,

– sumienność, motywacja do pracy.

Mile widziane: – doświadczenie zawodowe.

Oferujemy: – umowa o pracę, wielkość etatu do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 19 stycznia bieżącego roku, na adres: kancelaria@psse.gdynia.pl

Informujemy, że Administratorem danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-356) przy ul. Starowiejskiej 50. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 992)”

Szukam pracy
10 stycznia 2018

Zastępstwo – Poznań i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Radca prawny z doświadczeniem procesowym podejmie się zastępstw
przed Sądami na terenie Poznania i województwa wielkopolskiego.
Wystawiam faktury VAT
Kontakt:
tel. 601 761 987
9 stycznia 2018

Kancelaria Nowosielski Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni z siedzibą w Gdańsku poszukuje do pracy aplikanta adwokackiego/radcowskiego I roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Poszukujemy:

 1. przede wszystkim bardzo dobrych prawników;
 2. ludzi odpowiedzialnych, ambitnych, samodzielnych i zorganizowanych;
 3. aplikantów, którzy zdobyli już doświadczenie zawodowe w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorstwa.

Mamy wiele do zaoferowania, ale przede wszystkim:

 1. ciekawą i rozwijającą pracę w zespole doświadczonych prawników;
 2. wynagrodzenie adekwatne do Twojego doświadczenia i umiejętności;
 3. możliwość objęcia patronatem.

 

Czekamy na Wasze CV ze zdjęciem tydzień – do 15 stycznia 2018 roku pod adresami mailowymi: m.sledz@ng.gda.pl, k.szocik@ng.gda.pl.

Pamiętajcie o oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Zadzwonimy do wybranych kandydatów.

5 stycznia 2018

Kancelaria Prawna Seneka z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta radcowskiego na stanowisko: ASYSTENT PRAWNY

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Miejsce pracy: Gdańsk

Nr ref.: AP/OIRP/01.18

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • uprawnienia aplikanta radcowskiego poparte wpisem na listę aplikantów,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, kreatywność i dynamika działania,
 • dobra znajomość oprogramowania MS Office oraz systemów informacji prawnej,
 • samodzielność, komunikatywność, sumienność i odpowiedzialność,
 • wysoka motywacja do pracy,

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe;
 • znajomość języków obcych;
 • prawo jazdy kat. B

Obowiązki:

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za sporządzanie, projektów opinii prawnych, pism procesowych oraz zastępstwo procesowe przed sądami.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • ciekawą pracę w zespole profesjonalistów,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • motywacyjny system wynagradzania.
 • możliwość objęcia patronatem.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres:
office@seneka.net.pl
podając w tytule nr referencyjny AP/OIRP/01.18.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).” 

Dam pracę
3 stycznia 2018

Kancelaria Radców Prawnych Żelaznowski & Głowiński z siedzibą w Sopocie nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim pierwszego roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radców Prawnych Żelaznowski & Głowińskiz siedzibą w Sopocie nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku aplikacji. Oczekujemy biegłej znajomości języka angielskiego– w tym w zakresie terminologii prawniczej oraz posiadania prawa jazdy i samochodu.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych pocztą na adres Kancelarii w Sopocie (81-825) ul. Abrahama 23,  lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zg.com.pl.
Na zgłoszenia oczekujemy do 8 lutego 2018 r.

 

 

 

WWW.ZG.COM.PL

Dam pracę
3 stycznia 2018

Kancelaria adwokacka w Sopocie nawiąże współpracę z radcą prawnym w pełnym wymiarze

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria adwokacka w Sopocie nawiąże współpracę z radcą prawnym w pełnym wymiarze.  Oferty proszę przesyłać na adres kancelaria@gramatowscy.pl z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

 

Szukam pracy
3 stycznia 2018

Zastępstwo procesowe CZĘSTOCHOWA, MYSZKÓW i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny Anna Moryń, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego, posiadająca kilkuletnie, doświadczenie zawodowe (w tym procesowe) podejmie stałą bądź doraźną współprace w zakresie zastępstwa procesowego, na terenie Częstochowy, Myszkowa oraz ich okolic (Będzin, Lubliniec, Radomsko, Dąbrowa Górnicza)

 

Tel: 537 686 923 e-mail: kancelaria.annamoryn@gmail.com www: kancelariamoryn.cba.pl

Dam pracę
2 stycznia 2018

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński sp. p. zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński sp. p. z siedzibą w Gdańsku

zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku

 

Oczekiwania:

 • aplikant/ka pierwszego lub drugiego roku aplikacji,
 • znajomość prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego,
 • umiejętność stosowania wiedzy prawniczej w praktyce, łatwość uczenia się,
 • komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorcy oraz przy obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych,
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • doskonała organizacja pracy, pracowitość i odpowiedzialność,
 • samodzielność.

 

 

Oferta:

 • interesującą pracę w młodym i zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia,
 • dużą różnorodność prowadzonych spraw.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV mailem z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę – aplikant” na adres mailowy: rekrutacja@bgst.pl  do dnia 19 stycznia 2018 roku.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Dam pracę
2 stycznia 2018

Kancelaria Adwokacka Adw. Marek Dąbczak zatrudni aplikanta radcowskiego lub adwokackiego I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Adwokacka Adw. Marek Dąbczak zatrudni aplikanta radcowskiego lub adwokackiego I lub II roku. Wymagane:

–    umiejętność sporządzania pism procesowych i opinii prawnych,

–    zaangażowanie w powierzone zadania i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii i prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego i zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

CV z listem motywacyjnym i klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę przesyłać na kontakt: m.dabczak@dabczak.pl w terminie do 15 stycznia 2018 roku.

Dam pracę
2 stycznia 2018

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAREK KOENNER nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim I roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAREK KOENNER

nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim I roku

 

Wymagania:

– status aplikanta radcowskiego I roku,

– komunikatywność, dobra organizacja pracy, dokładność oraz rzetelność,

– mile widziane doświadczenie w pracy.

 

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą prosimy o przesłanie CV w terminie do 20 stycznia 2018 r. na adres mailowy: kontakt@kancelaria-koenner.pl

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

Dam pracę
2 stycznia 2018

Aplikant radcowski z biegłą znajomością języka ukraińskiego albo białoruskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Aplikant radcowski z biegłą znajomością języka ukraińskiego albo białoruskiego

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Gdańsku i oddziałem w Warszawie, specjalizująca się w zakresie obsługi cudzoziemców poszukuje Aplikanta radcowskiego do stałej współpracy.

Miejsce pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

1.       Pisanie projektów pism procesowych

2.       Zastępstwo procesowe

3.       Kontakt osobisty i telefoniczny z Klientami Kancelarii, sądami, urzędami etc.

Oczekiwania:

1.    Biegła znajomość języka ukraińskiego albo białoruskiego

2.    Tytuł aplikanta radcowskiego

2.       Znajomość pakietu MS Office

3.       Łatwość nawiązywania kontaktów

5.       Punktualność i sumienność

6.       Lojalność

Dodatkowym atutem będzie:

1.       Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

2.       Prawo jazdy kat. B

3.     Biegła znajomość języka rosyjskiego

Oferujemy:

1.       Możliwość zdobycia nowych doświadczeń

2.       Współpraca z profesjonalistami z wieloletnim stażem

3.       Stabilność zatrudnienia

4.       Elastyczność zatrudnienia

Dokumenty aplikacyjne tj. CV i list motywacyjny w języku polskim i ukraińskim albo białoruskim – prosimy przesyłać na adres – sekretariatkpk@gmail.com

Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Szukam pracy
2 stycznia 2018

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Gdańsku pod nr GD/GD 2808 posiadający wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe (w tym procesowe) nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, sporządzania pism procesowych, fotokopii akt sądowych, oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic (Tczew, Kwidzyn, Elbląg, Wejherowo, Kartuzy, Malbork, Kościerzyna).

Jako płatnik podatku od towarów i usług wystawiam stosowne faktury VAT.

Kontakt:

e-mail: prawnikgdansk@wp.pl

telefon kontaktowy: 505-619-779

Dam pracę
29 grudnia 2017

APLIKANT RADCOWSKI

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radców Prawnych A. Chrol – Wójcik, J. Wiejas Sp. p. w Gdańsku poszukuje do stałej współpracy aplikanta radcowskiego.  

Mile wdziane:
• dobra znajomość język angielskiego 
• prawo jazdy kat. B

Zainteresowane osoby prosimy o składanie do dnia 15.01.2017 r. CV wraz z klauzulą zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).” na adres mail: chrol.wiejas@onet.eu

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. 

Szukam pracy
27 grudnia 2017

Zastępstwo procesowe – Olsztyn i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Olsztyn i okolice

Radca prawny o bogatym doświadczeniu procesowym, nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, sporządzania pism procesowych, fotokopii akt sądowych, oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie Olsztyna i okolic (Ostróda, Iława, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Biskupiec, Mrągowo, Kętrzyn, Giżycko, Szczytno, Nidzica). Kontakt: radcaprawny24@gmail.com, tel: 509-957-419

Dam pracę
27 grudnia 2017

Fideo Kancelaria Radcy Prawnego Elizy Targońskiej poszukuje do stałej współpracy aplikanta I lub II roku aplikacji

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Fideo Kancelaria Radcy Prawnego Elizy Targońskiej poszukuje do stałej współpracy aplikanta I lub II roku aplikacji radcowskiej/adwokackiej. Oferujemy: a) elastyczne godziny pracy, b) możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, c) korzystne zasady współpracy. Wymagane rzetelność i zaangażowanie w realizacje powierzonych obowiązków, prawo jazdy.

CV z klauzulą zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: elizatargonska@gmail.com

Dam pracę
21 grudnia 2017

Młody prawnik/Kancelaria prawna

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Grupa REDMOND jest obecna na polskim rynku nieruchomości od 2004 roku. W ciągu 10 lat nabyła nieruchomości handlowe zlokalizowane przy głównych ulicach handlowych na terenie całej Polski. Stworzono zróżnicowane portfolio
nieruchomości komercyjnych przynoszących regularny dochód.
Grupa REDMOND podjęła decyzję o inwestowaniu w projekty mieszkaniowe klasy premium oraz w tworzenie sieci centrów
handlowych typu „convenience”, które będą działać pod nazwą „Handy”.
W związku z rozwojem chcielibyśmy rozpocząć stałą współpracę z
Młodym Prawnikiem lub Kancelarią Prawną
Wymagania:
– Wyższe wykształcenie prawnicze (mile widziani aplikanci, doradcy prawni lub studenci 5-go roku prawa),
– Min. 2 lata doświadczenia zawodowego w tworzeniu i sprawdzaniu dokumentów prawnych (zwłaszcza
umów),
– Praktyczna znajomość prawa cywilnego, handlowego, ekonomicznego i administracyjnego,
– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom C1),
– Bardzo dobra organizacja pracy własnej (samodzielność)
– Dokładność i terminowość wykonywania zadań,
– Umiejętność pracy pod presją czasu,
– Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i umiejętności komunikacyjne.
– Dyspozycyjność,
– Znajomość języka niemieckiego będzie zaletą.
Oferujemy:
– Współpracę ze zgranym zespołem,
– Zapewnione zapotrzebowanie na 112 godzin miesięcznie,
– Stałe wynagrodzenie za wykonane usługi,
– Atrakcyjne dodatkowe wynagrodzenie za usługi wykonane poza normą,
– Możliwość rozwoju zawodowego.
Zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym w języku angielskim na adres:
marta.blonska@redmonds.pl
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Dam pracę
21 grudnia 2017

RADCA PRAWNY/APLIKANT RADCOWSKI

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Edoradca Sp. z.o.o. Sp. K – dynamicznie rozwijająca się firma konsultingowa, specjalizująca się w projektach inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych jak również szkoleniowych opartych o innowacyjność i nowe technologie., współpracującego z pomysłodawcami, szukającymi kapitału, doradztwa, wsparcia, aby skomercjalizować swoje projekty – poszukuje profesjonalnych kandydatów na stanowisko:

 

 

RADCA PRAWNY/APLIKANT RADCOWSKI

Lokalizacja:  Tczew

 

 

Radca Prawny będzie odpowiedzialny w szczególności za :

Obsługę prawną w zakresie bieżącej działalności Spółki w tym m. in. udzielanie porad prawnych, wyjaśnianie i formułowanie opinii w zakresie stosowania przepisów prawa, opiniowanie umów, porozumień i innych dokumentów spółki, przygotowywanie interpretacji przepisów podatkowych w formie opinii prawnych ( in. VAT i CIT), udzielanie porad prawnych w zakresie ryzyk i obowiązków podatkowych transakcji realizowanych przez Spółkę, nadzór nad zgodnością działalności spółki z obowiązującymi przepisami prawa, współpracę z innymi działami firmy.

 

 

Od aplikujących kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego prawniczego (tytuł aplikanta radcowskiego lub radcy prawnego).
 • Doświadczenia na stanowisku prawnika in house dziale prawnym spółki;
 • Kilkuletniego doświadczenia w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w obszarze inwestycji, podatków, , z uwzględnieniem bieżącej znajomości przepisów prawa podatkowego (w szczególności CIT i VAT).
 • Wiedzy z zakresu pomocy publicznej, funduszy europejskich, prawa kontraktów, prawa handlowego, cywilnego i prawa własności intelektualnej;
 • Dyspozycyjności 5 dni w tygodniu, praca w siedzibie spółki;

Ponadto wszyscy kandydaci muszą posiadać:

 • Wysoką umiejętność zrozumienia priorytetów biznesowych oraz emocjonalną dojrzałość aby poradzić sobie ze zmianami.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne w zarządzaniu relacjami z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Wysokie umiejętności analityczne oraz umiejętności rozwiazywania problemów.
 • Wysoką motywację, proaktywna postawę, muszą pracować bez nadzoru, a w działaniach promować orientację na klienta.
 • Umiejętnie zarządzać czasem własnym, umiejętnie ustalać priorytety oraz dbać o szczegóły.

 

 

 

W zamian oferujemy:

 • Stabilne warunki pracy w organizacji o wysokich standardach działania.
 • Samodzielność w działaniu.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt menedżerski do uzgodnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV  na adres rekrutacja@edoradca.pl

wpisując w temacie numer referencyjny DP/12/2017

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami i nie zwracamy nadesłanych ofert. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”

 

 

Szukam pracy
18 grudnia 2017

Zastępstwo na terenie woj. opolskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym podejmie stałą lub doraźną współpracę w zakresie zastępstwa procesowego na terenie województwa opolskiego i okolic (w tym na terenie Wrocławia) oraz w zakresie innych form współpracy (przeglądanie akt sądowych, rejestrowych, sporządzanie pism procesowych). Rozliczanie na podstawie faktury VAT. Kontakt: radca prawny Martyna Janikowska, tel.: 792 782 082,  kancelaria@kasztajanikowska.pl

Szukam pracy
18 grudnia 2017

ZASTĘPSTWO PROCESOWE – TRÓJMIASTO, WEJHEROWO, LĘBORK, SŁUPSK, KARTUZY

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

ZASTĘPSTWO PROCESOWE – TRÓJMIASTO, WEJHEROWO, LĘBORK, SŁUPSK, KARTUZY

Radca prawny prowadzący Kancelarię w Gdańsku, posiadający kilkuletnie doświadczenie, nawiąże stałą lub doraźną współpracę w zakresie zastępstw procesowych i innych czynności przed sądami i organami na terenie województwa pomorskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Wejherowo, Lębork, Słupsk, Kartuzy) oraz w przedmiocie świadczenia pomocy prawnej (również zdalnie) . Za wykonane usługi wystawiam Faktury VAT.

Kontakt: e-mail: biuro@kancelariadabrowska.pl , Tel:698 204 124

Dam pracę
18 grudnia 2017

Kancelaria Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. z Gdańska nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim lub adwokackim II lub III roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. z Gdańska nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim lub adwokackim II lub III roku

 

Od kandydatów oczekujemy:
• min. przynajmniej rocznego doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej lub spółce prawa handlowego na stanowisku prawnik wewnętrzny, w tym w szczególności przy obsłudze przedsiębiorców,
• przynajmniej 6 miesięcznego doświadczenia w występowaniu przed sądami (co najmniej klika rozpraw w miesiącu);
• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
• pełnej dyspozycyjności tj. pięć dni w tygodniu z wyłączeniem zajęć na aplikacji,
• uczciwości i lojalności,
• dobrej znajomości obsługi komputera (w szczególności MS Word, Outlook) oraz znajomości obsługi programów prawniczych (Legalis/Lex),
• umiejętności pracy w zespole, pracowitości oraz woli i zaangażowanie do pracy.
Mile wdziane:
• znajomość angielskiego języka prawniczego,
• doświadczenia w zakresie prawa pracy,
• dobra znajomość innych języków obcych, w szczególności języka niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego,
• prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.
Oferujemy:
• interesującą pracę w młodym i zgranym kilkunastoosobowym zespole w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się Kancelarii na Pomorzu,
• pracę przy projektach dla największych podmiotów gospodarczych w Polsce północnej,
• możliwość pracy w wielu różnorodnych dziedzinach prawa;
• stabilną i wieloletnią współpracę w wybranej przez kandydata formule (umowa o pracę, zlecenie, własna działalność gospodarcza itp.).
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV mailem z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie – aplikant” na adres mailowy: sekretariat@kklaw.pl. Na oferty czekamy do 31 grudnia 2017. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Bardzo prosimy, aby CV zawierały sformułowanie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

Dam pracę
18 grudnia 2017

Spółka KTK Polska sp. z o.o. z siedzibą Gdańsku, poszukuje aplikanta II roku na stanowisko aplikanta radcowskiego w Dziale Prawnym spółki

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Spółka KTK Polska sp. z o.o. z siedzibą Gdańsku, poszukuje aplikanta II roku na stanowisko aplikanta radcowskiego w Dziale Prawnym spółki.

 

Wymagania:

 • roczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej, w szczególności
  w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych (w szczególności w zakresie sporządzania oraz opiniowania umów)
 • umiejętność logicznego myślenia,
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz systemów informacji prawnej,
 • sumienność, pracowitość, lojalność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość języka rosyjskiego.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku pracy,
 • dostęp do systemów informacji prawnej i bogatej literatury,
 • możliwość pracy przy ciekawych projektach,
 • dodatkowe benefitu w postaci pakietu opieki medycznej oraz pakietu multisport,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pocztą elektroniczną na adres dzial.prawny@oaoktk.com w terminie do dnia 31 grudnia 2017r.

 

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania z wybranymi kandydatami.

 

Dam pracę
7 grudnia 2017

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Drozdowskiego w Gdańsku Oliwie nawiąże stałą współpracę/zatrudni aplikanta radcowskiego II/III roku aplikacji radcowskiej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Drozdowskiego w Gdańsku Oliwie  nawiąże stałą współpracę/zatrudni aplikanta radcowskiego II/III roku aplikacji radcowskiej

 

Poszukujemy kandydata do poszerzenia  komórki Kancelarii zajmującej się obsługą prawną spraw gospodarczych, cywilnych, rodzinnych oraz spadkowych

 

Wymagania w stosunku do kandydata:

– udokumentowane doświadczenie zawodowe w szczególności w zakresie udziału w rozprawach,

– mile widziane doświadczenie w dziedzinach: obsługa przedsiębiorstw, obsługa runku wierzytelności, sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe

– samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole

– mile widziana znajomość języków obcych w szczególności języka niemieckiego

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji na adres e-mail kancelaria@maciejdrozdowski.pl

Dam pracę
7 grudnia 2017

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim lub adwokackim II – go roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci
i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim lub adwokackim II – go roku (rozpoczynający II rok od stycznia 2018 roku).

 

Wymagania:

 • roczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej, w szczególności
  w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych,
 • umiejętność logicznego myślenia,
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz systemów informacji prawnej,
 • sumienność, pracowitość, lojalność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

 • prawo jazdy kategorii B.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku pracy,
 • dostęp do systemów informacji prawnej i bogatej literatury,
 • możliwość pracy przy ciekawych projektach,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres karolina.midera@klpartnerzy.pl lub sekretariat@klpartnerzy.pl w terminie do 05.01.2018

 

 

 

 

Kancelaria zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Inne
7 grudnia 2017

LEX GEDANIA – nowocześnie urządzone gabinety spotkań i pracy w samym sercu Śródmieścia Gdańska

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

LEXGEDANIA.PL – to Twoja nowa siedziba Kancelarii w Trójmieście nad samą Motławą. Miesięczny koszt już od 199 zł miesięcznie. Brak kaucji. Zarejestruj u nas swoją działalność. Miejsce dedykowane wyłącznie dla radców prawnych i adwokatów.

LEX GEDANIA to unikatowe w skali Trójmiasta miejsce – w którym oddajemy do Twojej dyspozycji nowocześnie urządzone gabinety spotkań i pracy w samym sercu Śródmieścia Gdańska:
LEX GEDANIA to:
1. Prestiżowa lokalizacja dedykowana wyłącznie dla radców prawnych i adwokatów
2. Ponad 120m2 powierzchni na potrzeby Twojej Kancelarii już od 199 zł miesięcznie
3. Dostęp do Kancelarii 24h / 7 dni w tygodniu
4. Dwie sale konferencyjne
5. Obsługa korespondencji przychodzącej
6. Obsługa sekretariatu wraz z usługą cateringową
7. Poczekalnie dla Klientów
8. Internetowy system rezerwacji Gabinetów
9. Indywidualna elektroniczna karta dostępu do Gabinetów dla każdego z najemców na wyłączność
10. Wysoka jakość wykończenia wnętrza zaprojektowana tak, aby każdy Klient Państwa Kancelarii czuł się wyjątkowo
Zapraszamy do zapoznania się z nasza propozycją współpracy na stronie: www.lexgedania.pl
Zadzwoń i umów się na spotkanie celem prezentacji LEX GEDANIA.
Dam pracę
7 grudnia 2017

Radkiewicz i Współpracownicy Kancelaria Prawna nawiąże współpracę z radcą prawnym

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radkiewicz i Współpracownicy Kancelaria Prawna nawiąże współpracę z radcą prawnym. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju zawodowego. Curriculum vitae proszę przesłać na następujący adres: rekrutacja@radkiewicz.net.pl

 

Dam pracę
7 grudnia 2017

Kancelaria Brzezicki Gierszewski Adwokaci Radcowie Prawni Rzecznicy Patentowi s.c. podejmie współpracę z radcą prawnym, ew. aplikantem co najmniej II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Kancelaria Brzezicki Gierszewski Adwokaci Radcowie Prawni Rzecznicy Patentowi s.c. podejmie współpracę z radcą prawnym, ew. aplikantem co najmniej II roku.
Wymagane:
– doświadczenie w sprawach dotyczących błędów medycznych
– doświadczenie w zakresie sporządzania/opiniowania umów
– zainteresowanie prawem własności intelektualnej będzie atutem
Poszukujemy osób:
– myślących analitycznie i krytycznie
– dobrze zorganizowanych i skrupulatnych w pracy;
– potrafiących samodzielnie rozwiązywać problemy prawne
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przysyłać na kontakt:
lub na adres:
Brzezicki Gierszewski Adwokaci · Radcowie prawni · Rzecznicy patentowi s.c., ul. Nowe Ogrody 37A/1, 80-803 Gdańsk
Dam pracę
5 grudnia 2017

Kancelarie Radców Prawnych w Gdyni poszukują do współpracy osoby, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu na aplikację radcowską we wrześniu 2017 r. i planuje rozpoczęcie aplikacji w styczniu 2018 roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelarie Radców Prawnych w Gdyni poszukują do współpracy osoby, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu na aplikację radcowską we wrześniu 2017 r. i planuje rozpoczęcie aplikacji w styczniu 2018 roku.

Wymagania:

–         doskonała organizacja pracy własnej i umiejętność wyznaczania priorytetów,

–         umiejętność szybkiego uczenia się, wielozadaniowość,

–         zainteresowanie prawem gospodarczym, prawem cywilnym i rodzinnym oraz prawem administracyjnym,

–         sumienność, rzetelność, komunikatywność.                               

Mile widziane:

–         doświadczenie/praktyka w pracy w kancelarii radców prawnych/adwokatów,

–         znajomość języka angielskiego, w tym angielskiego prawniczego,

–         doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, spółek handlowych, prawa cywilnego i rodzinnego oraz administracyjnego.

Do głównych zadań ww. osoby będzie należało: 

–         czynności z zakresu obsługi sekretariatu,

–         bieżący monitoring spraw prowadzonych przez prawników kancelarii,

–         wyszukiwanie niezbędnego do prowadzenia orzecznictwa,

–         analiza i przeglądanie akt sprawy,

–         sporządzanie prostych pism procesowych, projektów umów i uchwał.

 

Oferujemy:

–         możliwość rozwoju w wielu dziedzinach prawa,

–         możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia pracy w Kancelarii, w tym w sporządzaniu pism procesowych, projektów uchwał i umów, obsługi sekretariatu, a później także i udziału w rozprawach,

–         wybraną odpowiednią formę współpracy za wynagrodzeniem, uwzględniającą zwolnienie na obowiązkowe zajęcia na aplikacji wraz z możliwością objęcia patronatem od stycznia 2018 roku,
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysyłanie CV na adres: biuro@wrkancelaria.pl Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

W treści aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn.zm.).”

Dam pracę
5 grudnia 2017

Hadaś & Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. z siedzibą w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Hadaś & Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. z siedzibą w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres poczta@bihkancelaria.pl

Jednocześnie zastrzegamy możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dam pracę
5 grudnia 2017

Spółka dewelopersko-inwestycyjna działająca na terenie całej Polski poszukuje do swojej siedziby na terenie Trójmiasta Radcy prawnego/Adwokata (in-house lawyer) do swojego Działu prawnego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Spółka dewelopersko-inwestycyjna działająca na terenie całej Polski poszukuje do swojej siedziby na terenie Trójmiasta Radcy prawnego/Adwokata (in-house lawyer) do swojego Działu prawnego.

 

Wymagamy:

 

 • co najmniej trzyletniego doświadczenia jako radca prawny/adwokat, w tym doświadczenia w samodzielnym (tj. jako radca prawny lub adwokat) prowadzeniu sporów sądowych w sprawach gospodarczych, przede wszystkim budowlanych; o najmniej trzyletniego doświadczenia w zakresie prawa zamówień publicznych – zarówno na etapie przygotowywania oferty we współpracy z działami ofertowania, jak i reprezentacji przez KIO oraz znajomości aktualnego orzecznictwa KIO i ETS oraz bieżących trendów w tej dziedzinie (w tym praktycznej znajomości JEDZ);
 • co najmniej trzyletniego doświadczenia kontraktowego i w obsłudze podmiotów gospodarczych;
 • bardzo dobrej znajomości prawa cywilnego (materialnego i procesowego), gospodarczego, w tym z zakresu prawa handlowego; znajomość problematyki PPP będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętności szybkiej identyfikacji problemów prawnych i oceny ryzyka;
 • wysokich zdolności analitycznych, umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów, znakomitej organizacji i pracy pod presją czasu;
 • wysokiej kultury osobistej, zaangażowania, inicjatywy i otwartości na wyzwania i problemy;
 • umiejętności pracy w zespole i samodzielnie;
 • komunikatywności oraz rozumienia i otwarcia na potrzeby biznesowe Klienta;
 • dyspozycyjności (praca pięć dni w tygodniu w siedzibie spółki jako in-house lawyer); nie jesteśmy zainteresowani współpracą zdalną, ani dyspozycyjnością mniejszą niż 40 godzin tygodniowo, ani współpracą z aplikantami i kancelariami zewnętrznymi.

 

 

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w spółce o ugruntowanej pozycji na rynku umożliwiającą stałe podnoszenie kwalifikacji;
 • pracę w doświadczonym zespole radców prawnych oraz z innymi profesjonalistami;
 • stabilne warunki współpracy;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną między przedsiębiorcami.

 

Zapewniamy niezbędne narzędzia pracy.

 

Potencjalnym Kandydatom zapewniamy pełną dyskrecję.

 

 

Kandydatów spełniających powyższe kryteria, prosimy o przesłanie cv wraz z listem motywacyjnym i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z póź. zm.) na adres e-mail: rekrutacja@e-rekrutacja.com.

 

Na oferty oczekujemy do 15 grudnia 2017 roku.

 

Dziękujemy za przesłane aplikacje. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Szukam pracy
5 grudnia 2017

Zastępstwo procesowe – Łódź i woj. łódzkie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Łódź i woj. łódzkie

 

Radca prawny z siedzibą w Łodzi przyjmie zlecenia w zakresie zastępstwa procesowego, sporządzania fotokopii akt sądowych oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie Łodzi i woj. łódzkiego (Pabianice, Zgierz, Brzeziny, Aleksandrów Łódzki, Łask, Zduńska Wola, Łęczyca, Sieradz itd.). Proszę o kontakt mailowy: kancelaria@sobczak-maciejewska.pl lub telefoniczny: 517-562-083.

Dam pracę
5 grudnia 2017

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim lub adwokackim II – go roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci
i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim lub adwokackim II – go roku (rozpoczynający II rok od stycznia 2018 roku).

 

Wymagania:

 • roczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej, w szczególności
  w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych,
 • umiejętność logicznego myślenia,
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz systemów informacji prawnej,
 • sumienność, pracowitość, lojalność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

 • prawo jazdy kategorii B.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku pracy,
 • dostęp do systemów informacji prawnej i bogatej literatury,
 • możliwość pracy przy ciekawych projektach,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres karolina.midera@klpartnerzy.pl lub sekretariat@klpartnerzy.pl w terminie do dnia 5 stycznia 2017.

 

Kancelaria zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

29 listopada 2017

Kancelaria Radców Prawnych A. Bodakowski, G. Roszkowski s.c. z siedzibą w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Wymagamy dobrej znajomości prawa cywilnego, handlowego oraz administracyjnego. Do zadań aplikanta będzie należało między innymi sporządzanie projektów pism procesowych, umów i opinii prawnych, zastępowanie radców prawnych na rozprawach sądowych, a także pomoc w pracach administracyjnych kancelarii. Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz listu motywacyjnego na adres kancbrs@3net.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

28 listopada 2017

Kancelaria radcowsko- adwokacka z siedzibą w Sopocie rozpocznie współpracę z aplikantem I roku aplikacji radcowskiej/adwokackiej (który od stycznia będzie na II roku). Poszukujemy osób zorganizowanych, skrupulatnych, chętnych do nauki.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Wymagamy:

– umiejętności pracy w zespole

– zaangażowania w powierzone zadania

– umiejętności sporządzania pism procesowych i opinii prawnych

– doświadczenia w prowadzeniu obsługi prawnej

 

Oferujemy:

– możliwość rozwoju

– bezpośrednią współpracę z radcami prawnymi i adwokatami

 

CV proszę wysyłać na adres sekretariat@lexverdict.pl do dnia 8 grudnia 2017 roku.

Dam pracę
27 listopada 2017

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Drozdowskiego w Gdańsku Oliwie nawiąże stałą współpracę/zatrudni radcę prawnego lub adwokata

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Drozdowskiego w Gdańsku Oliwie  nawiąże stałą współpracę/zatrudni radcę prawnego lub adwokata

 

Poszukujemy kandydata do poszerzenia  zespołu kancelarii zajmującego się kompleksową obsługą prawną Klientów Kancelarii z sektora przedsiębiorstw budowalnych oraz deweloperów.

 

Wymagania w stosunku do kandydata:

– udokumentowane co najmniej trzy  letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej dużego przedsiębiorstwa – mile widziane jest doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstwa sektora budowlanego lub deweloperskiego

– bardzo dobra znajomość prawa zobowiązań w szczególności umów – mile widziana znajomość z zakresu umów o roboty budowalne, umów deweloperskich, zagadnień z zakresu umownej obsługi procesu sprzedaży lokali deweloperskich/komercjalizacji lokali usługowych

– bardzo dobra znajomość prawa handlowego w szczególności zagadnień dotyczących procesu tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego

– umiejętność kierowania w ramach zespołu komórką  podległych współpracowników w szczególności przez organizację i kontrolę wykonywanych zadań

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji na adres e-mail kancelaria@maciejdrozdowski.pl

Dam pracę
27 listopada 2017

Kancelaria DRZEWIECKI TOMASZEK i Wspólnicy Sp.k. poszukuje do zespołu Kancelarii prowadzącego sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego aplikantów adwokackich/radcowskich I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria DRZEWIECKI TOMASZEK i Wspólnicy Sp.k. poszukuje do zespołu Kancelarii prowadzącego sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego

aplikantów adwokackich/radcowskich I lub II roku

 

Twoje przyszłe obowiązki:

 • wsparcie zespołu w bieżących zadaniach – sporządzanie umów, projektów opinii prawnych, pism procesowych, raportów due diligence;
 • obsługa prawna transakcji dotyczących nieruchomości (w tym due diligence) oraz transakcji M&A;
 • kwerenda orzecznictwa oraz stanowisk doktryny;
 • doradztwo prawne z zakresu prawa handlowego na rzecz klientów korporacyjnych;
 • wsparcie zespołu w sprawach administracyjnych i środowiskowych związanych z procesem inwestycyjnym.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego oraz cywilnego zdobyte w kancelarii prawnej;
 • doświadczenie w zakresie sporządzania raportów due diligence dotyczących nieruchomości oraz spółek;
 • umiejętność sporządzania umów, opinii prawnych oraz projektów pism procesowych;
 • znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem terminologii prawniczej;

Mile widziane:

 • chęć poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczenia w obszarach prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego oraz prawa nieruchomości;
 • znajomość prawa administracyjnego i środowiskowego w zakresie dotyczącym procesów inwestycyjnych.

W zamian oferujemy:

 • współpracę w pełnym wymiarze czasu w godzinach 9 -17;
 • możliwość rozwoju zawodowego pod okiem doświadczonych adwokatów i radców prawnych oraz samodzielne prowadzenie powierzonych projektów;
 • udział w ciekawych projektach prawnych dla największych polskich spółek oraz podmiotów międzynarodowych,
 • miejsce pracy – Warszawa.

 

Oferty z CV w języku polskim prosimy przesyłać nadsyłać do dnia 15 grudnia 2017 roku na adres e-mail rekrutacja.prgosp@dt.com.pl, w temacie maila wpisując „Aplikant-rekrutacja prawo gospodarcze”.

27 listopada 2017

Zastępstwo procesowe Wrocław i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Zastępstwo procesowe Wrocław i okolice

Radca prawny prowadzący własną działalność gospodarczą podejmie się zastępstwa procesowego na terenie województwa dolnośląskiego oraz przyjmie zlecenia świadczenia pomocy prawnej (również w formie zdalnej). Jestem zainteresowana stałą lub doraźną współpracą.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców. Jestem płatnikiem podatku VAT.

Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu pod dresem: renbia@op.pl oraz pod numerem telefonu: 691 305 742

27 listopada 2017

Kancelaria Piętka i Partnerzy z siedzibą w Gdyni poszukuje aplikanta I roku.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Piętka i Partnerzy z siedzibą w Gdyni w związku z dynamicznym rozwojem zamierza od stycznia 2018 roku ponownie poszerzyć zespół.

Obecnie poszukujemy aplikanta I roku aplikacji radcowskiej.

W naszej Kancelarii merytorycznie będziesz zajmował się sprawami przy pomocy Naszego zespołu i rozwiniesz swoje skrzydła. Możesz liczyć na możliwość wszechstronnego rozwoju w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek oraz upadłości. Dodatkowym atutem jest bezpośrednia współpraca z doświadczonym radcą prawnym, która pomoże ugruntować wiedzę.

Wymagania:

-bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, w szczególności handlowego i gospodarczego,

-wiedza i praktyka w zakresie prowadzenia spraw sądowych,

-doświadczenie roczne w pracy w kancelarii, a także w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych,

-umiejętność sporządzania pism procesowych, umów i opinii prawnych,

-dobra znajomości języka angielskiego,

-wysoka kultura osobista,

-zaangażowanie w powierzone zadania,

-prawo jazdy kategorii B.

Obowiązki:

-sporządzanie pism procesowych, umów i opinii prawnych,

-występowanie przed sądami i innymi organami w ramach zastępstwa procesowego,

-kontakt z Klientami Kancelarii.

Oferujemy:

-zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

-możliwość wszechstronnego rozwoju, poszerzania wiedzy i zdobycia doświadczenia zawodowego,

-bezpośrednią współpracę z doświadczonym radcą prawnym.

 

Aplikacje wraz z CV proszę nadsyłać na adres sekretariat@pskancelaria.pl  w temacie maila uprzejmie proszę o wpisanie „Rekrutacja – aplikant”.

Szukam pracy
22 listopada 2017

Zastępstwo procesowe – Częstochowa i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Częstochowa i okolice

Radca Prawny Paweł Berg prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego  w Częstochowie podejmie stałą lub doraźną współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, obsługi prawnej a także innych zleconych czynności na terenie Częstochowy oraz okolic( Lubliniec, Myszków, Zawiercie, Wieluń, Radomsko, Pajęczno)

tel. 537-123-232,
e-mail:
kancelaria@pawelberg.pl

www.pawelberg.pl

Dam pracę
19 listopada 2017

Kancelaria adwokacka w Sopocie nawiąże współpracę z radcą prawnym w pełnym wymierzę , miejsce świadczenia usług- Starogard Gdański

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria adwokacka w Sopocie nawiąże współpracę z radcą prawnym w pełnym wymierzę , miejsce świadczenia usług- Starogard Gdański. Oferty proszę przesyłać na adres kancelaria@gramatowscy.pl z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

Szukam pracy
19 listopada 2017

Zastępstwo procesowe – woj. Wielkopolskie i Lubuskie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Zastępstwo procesowe – woj. Wielkopolskie i Lubuskie .
Radca prawny posiadający bogate doświadczenie procesowe podejmie się współpracy w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej i samorządowej na terenie województwa WIELKOPOLSKIEGO i LUBUSKIEGO (m.in. Poznań, Piła, Szamotuły, Oborniki, Leszno, Środa Wlkp., Nowy Tomyśl, Konin, Września, Grodzisk Wlkp., Śrem, Kościan, Świebodzin, Zielona Góra, Międzyrzecz). Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy.
r. pr. Michał Zakrzewski
Kontakt: 724 466 826 e-mail: kancelaria.zakrzewski@interia.pl
Z góry dziękuję.
Dam pracę
19 listopada 2017

KANCELARIA MILLER, CANFIELD, W. BABICKI, A. CHEŁCHOWSKI I WSPÓLNICY Sp. k. ZATRUDNI APLIKANTA RADCOWSKIEGO/ADWOKACKIEGO

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

 

KANCELARIA MILLER, CANFIELD, W. BABICKI,

A. CHEŁCHOWSKI I WSPÓLNICY Sp. k.

ZATRUDNI APLIKANTA RADCOWSKIEGO/ADWOKACKIEGO

Naszą ofertę pracy kierujemy do obecnych aplikantów I roku aplikacji radcowskiej i adwokackiej (od stycznia 2018 roku II rok aplikacji) oraz do absolwentów prawa, którzy w styczniu 2018 roku rozpoczną I rok aplikacji radcowskiej lub adwokackiej.

Wymagania:

– bardzo dobre przygotowanie merytoryczne

– doskonała znajomość języka angielskiego

– zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz kreatywność

Obowiązki:

– przygotowywanie materiałów dla adwokatów i radców prawnych

– sporządzanie projektów dokumentów i pism

– tłumaczenie dokumentów

Oferujemy:

– możliwość objęcia patronatem w okresie szkolenia aplikanckiego

– rozwój zawodowy

– dobre warunki pracy

Prosimy o przesyłanie aplikacji w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. Aplikacja powinna być sporządzona w języku polskim i angielskim (CV, zwięzły list motywacyjny oraz ewentualne referencje). Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzonej rekrutacji.

Wybrane przez nas osoby zostaną zaproszone na dalsze indywidualne rozmowy w naszej kancelarii.

Informujemy, iż przyjmowane będą jedynie zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pl.millercanfield.com

Dam pracę
19 listopada 2017

Kancelaria Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni rozpocznie współpracę z aplikantką/aplikantem I roku aplikacji radcowskiej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni rozpocznie współpracę z aplikantką/aplikantem I roku aplikacji radcowskiej, z możliwością objęcia patronatem.

Poszukujemy osób dobrze zorganizowanych, skrupulatnych i chętnych do nauki. Wymagamy dobrej znajomości prawa cywilnego i procedury cywilnej. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Nie wymagamy doświadczenia zawodowego.

Do zadań aplikantów będzie należało sporządzanie projektów pism procesowych, umów i opinii prawnych, zastępowanie radców prawnych na rozprawach sądowych, a także pomoc w pracach administracyjnych kancelarii.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@ksk.gda.pl.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wybranym kandydatom.

Dam pracę
19 listopada 2017

Kancelaria Meszczyński i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Gdańsku podejmie współpracę z Aplikantem Radcowskim/Adwokackim II lub III roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Meszczyński i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych  z siedzibą
w Gdańsku podejmie współpracę z Aplikantem Radcowskim/Adwokackim II lub III roku.

Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

– co najmniej roczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej ,

– bardzo dobrą znajomość języka angielskiego,

– bardzo dobra organizacja pracy,

– samodzielność w wykonywaniu zadań,

– umiejętność pracy w zespole,

– zainteresowanie prawem cywilny (szeroko pojętym) oraz prawe gospodarczym (szeroko pojętym) oraz prawem zamówień publicznych.

Oferujemy:

– doskonałą lokalizację, dogodny dojazd zarówno komunikacją miejską jak i komunikacją podmiejską (SKM oraz PKM), ponadto w pobliżu kancelarii jest wiele miejsc parkingowych.

– stabilne zatrudnienie,

– możliwość rozwoju zawodowego pod okiem specjalistów.

– samodzielne stanowisko pracy

– dostęp do nowoczesnych oprogramowani ułatwiających pracę

– komfortowe biuro z zapleczem socjalnym

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie aplikacji na adres kancelaria@kancelariamiw.eu

15 listopada 2017

Kancelaria Prawna Seneka z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta na stanowisko: ASYSTENT PRAWNY

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Miejsce pracy: Gdańsk

Nr ref.: AP/OIRP/11.17

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • uprawnienia aplikanta radcowskiego poparte wpisem na listę aplikantów,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, kreatywność i dynamika działania,
 • dobra znajomość oprogramowania MS Office oraz systemów informacji prawnej,
 • samodzielność, sumienność i odpowiedzialność,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe.

Obowiązki:

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie głównie za sporządzanie pozwów, apelacji, projektów opinii prawnych i innych pism procesowych w ramach bieżącej obsługi prawnej oraz zastępstwo procesowe przed sądami.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • ciekawą pracę w zespole profesjonalistów,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • motywacyjny system wynagradzania.
 • możliwość objęcia patronatem.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres:
office@seneka.net.pl
podając w tytule nr referencyjny AP/OIRP/11.17.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) „

Szukam pracy
13 listopada 2017

Radca prawny poszukuje zatrudnienia

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny poszukuje zatrudnienia.

Radca prawny (egzamin radcowski 2017 r.) z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach urzędniczych w jednostkach sektora finansów publicznych (aktualnie kierownik referatu) poszukuje zatrudnienia na umowę o prace w charakterze radcy prawnego.

Posiadam doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów prawnych występujących w jednostkach sektora finansów publicznych.

Posiadam doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych, w tym rozwodów; o zapłatę.

Jestem zainteresowany podjęcie zatrudnienia zarówno w Kancelarii jak i u innego podmiotu.

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt.

r. pr. Daniel Pałasz

danielpalaz@wp.pl

tel. 792-508-116

Szukam pracy
13 listopada 2017

Województwo lubelskie – zastępstwo procesowe i współpraca

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny prowadzący własną działalność gospodarczą podejmie się zastępstwa procesowego na terenie Województwa lubelskiego oraz przyjmie zlecenia świadczenia pomocy prawnej (również w formie zdalnej). Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu pod adresem: katarzynalalakpoczta@gmail.com oraz pod numerem telefonu: 693-167-823.

Dam pracę
9 listopada 2017

Zatrudnię aplikanta radcowskiego 1 roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

 

Kancelaria Piętka i Partnerzy z siedzibą w Gdyni w związku z dynamicznym rozwojem zamierza od stycznia 2018 roku ponownie poszerzyć zespół.

Obecnie poszukujemy aplikanta I roku aplikacji radcowskiej (który od stycznia będzie na II roku aplikacji).

 

Jeśli nie chcesz już jako aplikant parzyć kawy i jesteś gotowy na nowe wyzwania zapraszamy! W naszej Kancelarii merytorycznie będziesz zajmował się sprawami przy pomocy Naszego zespołu i rozwiniesz swoje skrzydła. Gwarantujemy, że pracując u nas w 3 miesiące nauczysz się więcej niż przez rok pracy w korporacji. Możesz liczyć na możliwość wszechstronnego rozwoju w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek oraz upadłości. Dodatkowym atutem jest bezpośrednia współpraca z doświadczonym radcą prawnym, która pomoże ugruntować wiedzę. Nie bój się zmiany na lepsze!

 

Wymagania:

-bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, w szczególności handlowego i gospodarczego,

-wiedza i praktyka w zakresie prowadzenia spraw sądowych,

-doświadczenie roczne w pracy w kancelarii, a także w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych,

-umiejętność sporządzania pism procesowych, umów i opinii prawnych,

-dobra znajomości języka angielskiego,

-wysoka kultura osobista,

-zaangażowanie w powierzone zadania,

-prawo jazdy kategorii B.

 

Obowiązki:

-sporządzanie pism procesowych, umów i opinii prawnych,

-występowanie przed sądami i innymi organami w ramach zastępstwa procesowego,

-kontakt z Klientami Kancelarii.

 

Oferujemy:

-możliwość wszechstronnego rozwoju, poszerzania wiedzy i zdobycia doświadczenia zawodowego,

-bezpośrednią współpracę z doświadczonym radcą prawnym.

 

Aplikacje wraz z CV proszę nadsyłać na adres sekretariat@pskancelaria.pl  w temacie maila uprzejmie proszę o wpisanie „Rekrutacja – aplikant

Szukam pracy
9 listopada 2017

Zastępstwo przed sądami i organami w Koszalina, Kołobrzegu, Białogardzie, Gryficach, Łobzie, Drawsku Pomorskim, Miastku, Sławnie i Słupsku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny prowadzący Kancelarię w Koszalinie nawiąże współpracę w zakresie zastępstw procesowych i innych czynności przed sądami i organami w Koszalinie, Kołobrzegu, Białogardzie, Gryficach, Łobzie, Drawsku Pomorskim, Miastku, Sławnie i Słupsku, a także w przedmiocie świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów (w tym przedsiębiorców). Za wykonane usługi wystawiam faktury VAT.

Kontakt:

e-mail: mplaczkiewicz@koszalin-kancelaria.pl

telefon: 795-200-212

Radca prawny Michał Płaczkiewicz

7 listopada 2017

Zatrudnię aplikanta radcowskiego I roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Piętka i Partnerzy z siedzibą w Gdyni w związku z dynamicznym rozwojem zamierza od stycznia 2018 roku ponownie poszerzyć zespół.

Obecnie poszukujemy aplikanta I roku aplikacji radcowskiej (który od stycznia będzie na II roku aplikacji).

 

Jeśli nie chcesz już jako aplikant parzyć kawy i jesteś gotowy na nowe wyzwania zapraszamy! W naszej Kancelarii merytorycznie będziesz zajmował się sprawami przy pomocy Naszego zespołu i rozwiniesz swoje skrzydła. Gwarantujemy, że pracując u nas w 3 miesiące nauczysz się więcej niż przez rok pracy w korporacji. Możesz liczyć na możliwość wszechstronnego rozwoju w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek oraz upadłości. Dodatkowym atutem jest bezpośrednia współpraca z doświadczonym radcą prawnym, która pomoże ugruntować wiedzę. Nie bój się zmiany na lepsze!

 

Wymagania:

-bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, w szczególności handlowego i gospodarczego,

-wiedza i praktyka w zakresie prowadzenia spraw sądowych,

-doświadczenie roczne w pracy w kancelarii, a także w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych,

-umiejętność sporządzania pism procesowych, umów i opinii prawnych,

-dobra znajomości języka angielskiego,

-wysoka kultura osobista,

-zaangażowanie w powierzone zadania,

-prawo jazdy kategorii B.

 

Obowiązki:

-sporządzanie pism procesowych, umów i opinii prawnych,

-występowanie przed sądami i innymi organami w ramach zastępstwa procesowego,

-kontakt z Klientami Kancelarii.

 

Oferujemy:

-możliwość wszechstronnego rozwoju, poszerzania wiedzy i zdobycia doświadczenia zawodowego,

-bezpośrednią współpracę z doświadczonym radcą prawnym.

 

Aplikacje wraz z CV proszę nadsyłać na adres sekretariat@pskancelaria.pl  w temacie maila uprzejmie proszę o wpisanie „Rekrutacja – aplikant”.

7 listopada 2017

Kancelaria Kacprzak Radcy Prawni poszukuje osoby na stanowisko radcy prawnego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Opis stanowiska:
– świadczenie bieżącej pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, podmiotów korporacyjnych, w tym podmiotów zagranicznych;
– sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów prawnych;
– reprezentacja przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi;
– identyfikacja problemów prawnych oraz ocena ryzyka.

Od kandydata/kandydatki oczekujemy:
– doświadczenia w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych;
– doświadczenia procesowego;
– bardzo dobrej znajomość prawa cywilnego (materialnego i procesowego), gospodarczego, w tym z zakresu prawa handlowego;
– bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i/lub języka niemieckiego umożliwiającej pracę w tych językach;
– umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów;
– wysokiej kultury osobistej i zaangażowania.

Oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz zdobycie cennego doświadczenia w kancelarii świadczącej usługi na arenie międzynarodowej (www.kacprzak.com.pl).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 18 listopada 2017 r. na adres office@kacprzak.com.pl.

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o dodanie w treści CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922)”.

7 listopada 2017

Kancelaria ZIMMERMANN ROMANOWSKI MOKSA poszukuje aplikanta radcowskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Zimmermann Romanowski Moksa Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą
w Gdyni poszukuje nowych osób na stanowisko:

APLIKANTA RADCOWSKIEGO

WYMAGAMY:

 • odbywania aplikacji radcowskiej (na I lub II roku)
 • doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej, w sądzie lub w dziale prawnym spółki handlowej
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • profesjonalizmu i kreatywności w podejściu do powierzanych zadań
 • rzetelności, odpowiedzialności i zaangażowania
 • umiejętności zarządzania czasem i podejmowania samodzielnych decyzji

 

OFERUJEMY:

 • pracę w nowocześnie zarządzanej i stale rozwijającej się kancelarii prawnej
 • udział w ciekawych projektach związanych z prawem cywilnym i gospodarczym
 • uczestnictwo w rozwiązywaniu konfliktów przez negocjacje
 • opracowywanie umów i pism, opiniowanie i prowadzenie negocjacji umów
 • zastępstwo radców prawnych w sprawach prowadzonych przed sądami i w urzędach
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia w obsłudze prawnej przedsiębiorców
 • miłą atmosferę pracy i atrakcyjną lokalizację miejsca pracy

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV poczta elektroniczną na adres: kancelaria@zrm.pl w terminie do dnia  30.11.2017 r. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji. Niniejsza oferta została wywieszona na tablicy informacyjnej Ośrodka Szkoleniowego OIRP w Gdańsku oraz na stronie internetowej tej Izby pod adresem: http://oirp.gda.pl/oferty-pracy/

 

Prosimy o załączenie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zimmermann Romanowski Moksa Radcowie Prawni Sp.P. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

 

WSZYSTKIM KANDYDATOM OFERUEMY PEŁNĄ DYSKRECJĘ

7 listopada 2017

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Stępień-Sporek, Pawelski, Stoppa Spółka partnerska z siedzibą w Gdańsku zatrudni osobę z uzyskanym pozytywnym wynikiem z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską/adwokacką rozpoczynającą aplikację w 2018 roku lub aplikanta I roku aplikacji radcowskiej/adwokackiej.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy w kancelarii radców prawnych/adwokatów lub jako prawnik wewnętrzny,
 • doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, w tym także procedury cywilnej, spółek handlowych,
 • dobra znajomości obsługi komputera (w szczególności MS Word, Excel),
 • umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu.

Mile widziane:
znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem terminologii prawniczej

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju w wielu dziedzinach prawa,
 • stabilność zatrudnienia,
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, niezbędnych do zdania egzaminu zawodowego,
 • miłą atmosferę pracy.

 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV do 15 listopada 2017 r. na adres: sekretariat@kancelaria-sps.pl

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podczas procesu rekrutacji przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Stępień-Sporek, Pawelski, Stoppa Sp. p. z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Dz.U.2016.922)”.
Dam pracę
6 listopada 2017

Adwokat Michał Burtowy podejmie stałą współpracę z adwokatem/radcą prawnym

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Adwokat Michał Burtowy podejmie stałą współpracę z adwokatem/radcą prawnym.

Miejsce wykonywania zlecenia – oddział Kancelarii w Sierakowicach (pow. kartuski).

Zainteresowanych proszę o kontakt na nr telefonu: 694 903 756 lub mailowo na adres: sierakowice@burtowy.pl

Szukam pracy
6 listopada 2017

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem nawiąże współpracę

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

RADCA PRAWNY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM NAWIĄŻE WSPÓŁPRACĘ

Szanowni Państwo, jako radca prawny z ponad piętnastonastoletnim doświadczeniem w kancelariach, obsłudze przedsiębiorców, w tym banków i firm leasingowych oraz podmiotów publicznych, nawiążę współpracę z kancelarią, radcą prawnym lub podmiotem zainteresowanym kompleksową obsługą prawną.

Specjalizacje: prawo handlowe, gospodarcze, cywilne i rodzinne, windykacja należności, odszkodowania.

Obsługa prawna również w języku angielskim.

W przypadku zainteresowania uprzejmie proszę o kontakt: e-mail: pdworecki@wp.pl tel: 609 690 674

Szukam pracy
6 listopada 2017

Zastępstwo procesowe – Lublin, woj. lubelskie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny z duży doświadczeniem procesowym podejmie współpracę w zakresie zastępstwa procesowego oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw na terenie Lublina i całego województwa lubelskiego. Faktura VAT.

e-mail: j.sala@poczta.fm

TEL. 600 362 356

Szukam pracy
6 listopada 2017

Zastępstwo procesowe Kraków i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe Kraków i okolice

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem procesowym podejmie się zastępstwa procesowego na terenie Krakowa i okolic. Ponadto nawiążę współpracę z kancelariami oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie sporządzania pism procesowych oraz obsługi prawnej. Biegle władam językiem angielskim, w tym prawniczym angielskim. Wystawiam faktury VAT.
tel.: +48 536 521 907
e-mail:
biuro@kancelariagawor.pl

Dam pracę
6 listopada 2017

Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta I roku lub osobę, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu wstępnego na aplikację

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta I roku lub osobę, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu wstępnego na aplikację (i rozpocznie aplikację w styczniu 2018 roku).

Od Kandydatów oczekujemy rzetelności, zaangażowania,  praktycznej znajomości pakietu MS Office oraz prawa jazdy kat. B. Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w pracy nad szerokim zakresem zagadnień w wieloosobowej Kancelarii.

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV,  list motywacyjny z krótkim opisem ewentualnego doświadczenia w stosowaniu prawa oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, w terminie do 12 listopada 2017 roku, na adres: k.szubinska@pksd.pl

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja przebiegać będzie trzy etapowo. Po wstępnej selekcji w oparciu o przesłane dokumenty, wybrani Kandydaci zostaną poproszeni o opracowanie kazusów, a następnie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dam pracę
6 listopada 2017

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „Hornet” Paweł Guzenda, Arkadiusz Trocki S.C. z siedzibą w Elblągu, zatrudni aplikanta

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „Hornet” Paweł Guzenda, Arkadiusz Trocki S.C. z siedzibą w Elblągu, zatrudni aplikanta lub osobę rozpoczynającą aplikację od stycznia 2018r.
Zakres obowiązków m.in.: 
-sporządzanie projektów pism procesowych, opinii prawnych, projektów umów i innych dokumentów; 
-zastępstwo procesowe;
-monitorowanie postępowań sądowych; 
-przygotowywanie zestawień dotyczących stanu postępowań sądowych; 
-udzielanie porad prawnych i konsultacji; 
-bieżące wsparcie pracy kancelarii;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV,  list motywacyjny z krótkim opisem ewentualnego doświadczenia w stosowaniu prawa oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, na adres: biuro@kancelariahornet.pl
31 października 2017

Kancelarie Radców Prawnych poszukują do współpracy osoby, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu na aplikację radcowską we wrześniu 2017 r. i planuje rozpoczęcie aplikacji w styczniu 2018 r.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Kancelarie Radców Prawnych poszukują do współpracy osoby, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu na aplikację radcowską we wrześniu 2017 r. i planuje rozpoczęcie aplikacji w styczniu 2018 r.
Wymagania:

–       doskonała organizacja pracy własnej i umiejętność wyznaczania priorytetów,

–       umiejętność szybkiego uczenia się, wielozadaniowość,

–       zainteresowanie prawem gospodarczym, prawem cywilnym i rodzinnym oraz prawem administracyjnym,

–       sumienność, rzetelność, komunikatywność.

Mile widziane:

–       doświadczenie/praktyka w pracy w kancelarii radców prawnych/adwokatów,

–       znajomość języka angielskiego, w tym angielskiego prawniczego,

–     doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, spółek handlowych, prawa cywilnego i rodzinnego oraz administracyjnego.

Do głównych zadań ww. osoby będzie należało:

–       czynności z zakresu obsługi sekretariatu,

–       bieżący monitoring spraw prowadzonych przez prawników kancelarii,

–       wyszukiwanie niezbędnego do prowadzenia spraw orzecznictwa,

–       analiza i przeglądanie akt sprawy,

–       sporządzanie prostych pism procesowych, projektów umów i uchwał.

Oferujemy:

–       możliwość rozwoju w wielu dziedzinach prawa,

–       możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia pracy w kancelarii, w tym w sporządzaniu pism procesowych, projektów uchwał i umów, obsługi sekretariatu, a później także i udziału w rozprawach,

–  2 miesięczna bezpłatna praktyka obejmująca okres próbny, a następnie po pozytywnym jej ukończeniu, wybrana odpowiednia forma współpracy za wynagrodzeniem, uwzględniająca zwolnienie na obowiązkowe zajęcia na aplikacji wraz z możliwością objęcia patronatem od stycznia 2018 roku;

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysyłanie CV na adres: radca@mromanczuk.pl.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

W treści aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn.zm.).”
31 października 2017

Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta I roku lub osobę, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu wstępnego na aplikację (i rozpocznie aplikację w styczniu 2018 roku).

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Od Kandydatów oczekujemy rzetelności, zaangażowania,  praktycznej znajomości pakietu MS Office oraz prawa jazdy kat. B. Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w pracy nad szerokim zakresem zagadnień w wieloosobowej Kancelarii.

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV,  list motywacyjny z krótkim opisem ewentualnego doświadczenia w stosowaniu prawa oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, w terminie do 12 listopada 2017 roku, na adres: k.szubinska@pksd.pl

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja przebiegać będzie trzy etapowo. Po wstępnej selekcji w oparciu o przesłane dokumenty, wybrani Kandydaci zostaną poproszeni o opracowanie kazusów, a następnie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Szukam pracy
31 października 2017

Zastępstwo procesowe przed sądami w Krakowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Chrzanowie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Radca Prawny z kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze spółek kapitałowych oraz podmiotów prywatnych, podejmie współpracę w zakresie zastępstw procesowych oraz innych czynności procesowych przed sądami w miejscowościach:  Będzin, Bielsko-Biała, Chorzów, Chrzanów, Cieszyn, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice,  Kraków, Mikołów,  Mysłowice, Olkusz, Oświęcim, Pszczyna, Sosnowiec, Tychy, Wadowice.  tel: 512-057-211,  mail: grzegorz.olszowski@gmail.com
Dam pracę
31 października 2017

VINDICAR Kancelaria Prawna radcy prawnego Mirosława Milera z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

VINDICAR” Kancelaria Prawna  radcy prawnego Mirosława Milera z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku.

Wymagania:
– dobra znajomość prawa cywilnego oraz prawa postępowania cywilnego  (zastępstwo procesowe) ,
– dobra organizacja pracy,
– sumienność, rzetelność,
– dyspozycyjność (z uwzględnieniem zajęć na aplikacji).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
kancelaria@vindicar.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w  dokumentach aplikacyjnych  klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28).

Dam pracę
31 października 2017

Kancelaria Radcy Prawnego Izabeli Nietupskiej nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Izabeli Nietupskiej nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku.

 

Kancelaria oferuje:

– elastyczne warunki współpracy,

– dużą różnorodność spraw.

 

Oczekiwania wobec Kandydata są następujące:

– wysoki poziom merytoryczny,

– samodzielność,

– dobra organizacja pracy,

– mobilność bądź miejsce zamieszkania w pobliżu Kartuz, Żukowa bądź Chwaszczyna.

 

Oferty zawierające CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych dla celów rekrutacji, proszę przesyłać na adres: kancelaria@radcanietupska.pl

Dam pracę
31 października 2017

Zespół Obsługi Prawnej PZU SA w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantami radcowskimi I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zespół Obsługi Prawnej                                                                                                                    

PZU S.A. w Gdańsku                                                                                          

80-958 Gdańsk, ul. Targ Drzewny 1

tel. (058) 308 28 46

 

Nawiążemy współpracę z aplikantami I lub II roku

Zespół Obsługi Prawnej PZU SA w Gdańsku nawiąże współpracę
z aplikantami radcowskimi I lub II roku.

Preferowani są kandydaci posiadający doświadczenie w obsłudze procesów, w szczególności „odszkodowawczych”.

Współpraca, oparta o umowę zlecenie, ma charakter „stacjonarny” i obejmuje pełen zakres czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz Spółki.

Gwarantujemy świetne wynagrodzenie, dużą samodzielność, zaopatrzenie w niezbędne narzędzia IT oraz doskonałą atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: pdudek@pzu.pl
/w temacie wiadomości proszę wpisać: „Aplikant – oferta”/.

 

Do CV proszę załączyć klauzulę następującej treści:

„Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie  z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).”   

 

Dam pracę
31 października 2017

Kancelaria Adwokaci i Radcy Prawni „Urbański, Ruciński, Majcher-Borkowska” Sp. p nawiąże współpracę z aplikantem/aplikantką I roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Adwokaci i Radcy Prawni „Urbański, Ruciński, Majcher-Borkowska” Sp. p. z siedzibą w Gdyni przy ul. Piotra Skargi 17
nawiąże współpracę z aplikantem/aplikantką I roku lub osobą, która skończyła studia prawnicze, ale nie dostała się na aplikację. Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV z krótkim opisem ewentualnego doświadczenia w stosowaniu prawa wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na adres e-mail: kancelaria@radcysp.pl.
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Szukam pracy
31 października 2017

ZASTĘPSTWO PROCESOWE – WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, KRAKÓW I OKOLICE

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

ZASTĘPSTWO PROCESOWE – WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, KRAKÓW I OKOLICE

Radca prawny z kilkuletnim doświadczeniem, w tym bogatym doświadczeniem procesowym, nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego oraz innych czynności na terenie województwa małopolskiego, a w szczególności na terenie miasta Krakowa i jego okolic.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy: maciejwalasek@onet.pl lub telefoniczny: 501-837-262.

Z poważaniem,

radca prawny Maciej Walasek

Szukam pracy
31 października 2017

Zastępstwo – Wrocław i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny z doświadczeniem zawodowym, w tym procesowym, podejmie się zastępstwa procesowego w ramach stałej lub doraźnej współpracy przed sądami na terenie Wrocławia i okolic. 

Prowadzę kancelarię prawną specjalizującą się w prawie cywilnym, gospodarczym, rodzinnym i w prawie pracy.

Zapraszam do kontaktu:

radcaprawny.jp@gmail.com

Tel. 694 74 55 92

Inne
31 października 2017

Wynajmę pomieszczenie biurowe

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Wynajmę pomieszczenie biurowe (z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kancelaryjnej). Lokal mieści się w świetnej lokalizacji – na ul. Garncarskiej (w sąsiedztwie sądów, urzędów).

Do dyspozycji najemcy – łazienka, kuchnia i sala konferencyjna.

Pokój jest wyposażony i znajduje się w kancelarii.

Cena najmu to 1000 zł netto.

Zapraszam do kontaktu – możliwość oglądania od poniedziałku do piątku 9-17

Telefon: 608-777-435

e-mail: biuro@kancelaria-drozdz.pl

Szukam pracy
31 października 2017

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Gdańsku pod nr GD/GD 2808 posiadający wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe (w tym procesowe) nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, sporządzania pism procesowych, fotokopii akt sądowych, oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic (Tczew, Kwidzyn, Elbląg, Wejherowo, Kartuzy, Malbork, Kościerzyna).

Jako płatnik podatku od towarów i usług wystawiam stosowne faktury VAT.

Kontakt:

e-mail: prawnikgdansk@wp.pl

telefon kontaktowy: 505-619-779

Dam pracę
31 października 2017

Kancelaria Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk & PKPG zatrudni aplikanta radcowskiego lub magistra prawa po zdanym egzaminie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk & PKPG

z/s. w Warszawie i Biurem w Gdańsku

 

zatrudni aplikanta radcowskiego lub magistra prawa po zdanym egzaminie na aplikację do Biura w Gdańsku

 

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego i handlowego oraz innych dziedzin prawa zbieżnych z profilem Kancelarii (zob. www.Kancelaria.PNazaruk.pl)
 • doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oraz prowadzenia spraw cywilnych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz systemów informacji prawnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wypowiedzi na piśmie,
 • sumienność, pracowitość, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych,
 • gotowość do okazjonalnego wykonywania zastępstwa procesowego w Warszawie,
 • ukończenie studiów z wynikiem bardzo dobrym i plany rozwoju naukowego
 • biegła znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej,

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat lub ½ etatu lub umowy cywilne (do wyboru),
 • elastyczny czas pracy, możliwość wykonywania części zadań w ramach tzw. telepracy,
 • stabilność zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i naukowego,
 • możliwość objęcia patronatem na aplikacji radcowskiej.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie mailem CV oraz listu motywacyjnego (ze wskazaniem oczekiwań co do formy i wymiaru zatrudnienia raz terminu rozpoczęcia współpracy) na adres e-mail: Kancelaria@PNazaruk.pl (z dopiskiem w tytule: Aplikant, Imię i Nazwisko, OIRP Gdańsk).

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Kancelaria zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje

Dam pracę
31 października 2017

Kancelaria Adwokaci i Radcy Prawni „Urbański, Ruciński, Majcher-Borkowska” Sp. p.nawiąże współpracę z aplikantem/aplikantką I roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Adwokaci i Radcy Prawni „Urbański, Ruciński, Majcher-Borkowska” Sp. p. z siedzibą w Gdyni przy ul. Piotra Skargi 17
nawiąże współpracę z aplikantem/aplikantką I roku lub osobą, która skończyła studia prawnicze, ale nie dostała się na aplikację. Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV z krótkim opisem ewentualnego doświadczenia w stosowaniu prawa wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na adres e-mail: kancelaria@radcysp.pl.
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Szukam pracy
31 października 2017

ZASTĘPSTWO PROCESOWE: WARSZAWA I WOJ. MAZOWIECKIE

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny  prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie podejmie się zastępstwa procesowego oraz przed urzędami  na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego. Wystawiam  faktury VAT.

Kontakt:

TEL. 502 721 350
e-mail: tokamin@interia.pl

Dam pracę
31 października 2017

Kancelarie Radców Prawnych poszukują do współpracy osoby, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu na aplikację radcowską we wrześniu 2017 r.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Kancelarie Radców Prawnych poszukują do współpracy osoby, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu na aplikację radcowską we wrześniu 2017 r. i planuje rozpoczęcie aplikacji w styczniu 2018 r.
Wymagania:

–       doskonała organizacja pracy własnej i umiejętność wyznaczania priorytetów,

–       umiejętność szybkiego uczenia się, wielozadaniowość,

–       zainteresowanie prawem gospodarczym, prawem cywilnym i rodzinnym oraz prawem administracyjnym,

–       sumienność, rzetelność, komunikatywność.                               

Mile widziane:

–       doświadczenie/praktyka w pracy w kancelarii radców prawnych/adwokatów,

–       znajomość języka angielskiego, w tym angielskiego prawniczego,

–       doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, spółek handlowych, prawa cywilnego i rodzinnego oraz administracyjnego.

Do głównych zadań ww. osoby będzie należało:

–       czynności z zakresu obsługi sekretariatu,

–       bieżący monitoring spraw prowadzonych przez prawników kancelarii,

–       wyszukiwanie niezbędnego do prowadzenia spraw orzecznictwa,

–       analiza i przeglądanie akt sprawy,

–       sporządzanie prostych pism procesowych, projektów umów i uchwał.

Oferujemy:

–       możliwość rozwoju w wielu dziedzinach prawa,

–       możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia pracy w kancelarii, w tym w sporządzaniu pism procesowych, projektów uchwał i umów, obsługi sekretariatu, a później także i udziału w rozprawach,

–       2 miesięczna bezpłatna praktyka obejmująca okres próbny, a następnie po pozytywnym jej ukończeniu, wybrana odpowiednia forma współpracy za wynagrodzeniem, uwzględniająca zwolnienie na obowiązkowe zajęcia na aplikacji wraz z możliwością objęcia patronatem od stycznia 2018 roku;

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysyłanie CV na adres: radca@mromanczuk.pl.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

W treści aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn.zm.).
Dam pracę
31 października 2017

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku poszukuje aplikanta/aplikantki I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku, specjalizująca się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego poszukuje aplikanta/aplikantki I lub II roku

Główne obowiązki:

 • Pisanie projektów pism procesowych,
 • Zastępstwo procesowe,
 • Czynności administracyjne,
 • Kontakt z klientami Kancelarii oraz sądami, urzędami i innymi instytucjami.

Oczekiwania:

 • Aplikant I lub II roku,
 • Doświadczenie w pracy w Kancelarii (pisanie pism procesowych, zastępstwo procesowe),
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Sumienność i dokładność,
 • Kreatywność i dociekliwość,
 • Lojalność.

Oferujemy:

 • Przyjazną atmosferę,
 • Zdobycie cennego doświadczenia.

 

 

Dokumenty aplikacyjne (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesyłać na adres:

sekretariat@kancelaria-gdanska.pl

Szukam pracy
31 października 2017

Zastępstwo procesowe na terenie Wejherowa i okolic

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe na terenie Wejherowa i okolic

Radca prawny prowadzący własną działalność gospodarczą podejmie się zastępstwa procesowego oraz sporządzania fotokopii na terenie Wejherowa i okolic, w tym także doraźnego sporządzenia pisma procesowego.

tel: 723-77-82-91

e.mail: Victoria.Szydlowska@wp.pl

31 października 2017

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku poszukuje aplikanta/aplikantki I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku, specjalizująca się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego poszukuje aplikanta/aplikantki I lub II roku

Główne obowiązki:

 • Pisanie projektów pism procesowych,
 • Zastępstwo procesowe,
 • Czynności administracyjne,
 • Kontakt z klientami Kancelarii oraz sądami, urzędami i innymi instytucjami.

Oczekiwania:

 • Aplikant I lub II roku,
 • Doświadczenie w pracy w Kancelarii (pisanie pism procesowych, zastępstwo procesowe),
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Sumienność i dokładność,
 • Kreatywność i dociekliwość,
 • Lojalność.

Oferujemy:

 • Przyjazną atmosferę,
 • Zdobycie cennego doświadczenia.

 

Dokumenty aplikacyjne (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesyłać na adres:

sekretariat@kancelaria-gdanska.pl

24 października 2017

„VINDICAR” Kancelaria Prawna radcy prawnego Mirosława Milera z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Wymagania:
– dobra znajomość prawa cywilnego oraz prawa postępowania cywilnego  (zastępstwo procesowe) ,
– dobra organizacja pracy,
– sumienność, rzetelność,
– dyspozycyjność (z uwzględnieniem zajęć na aplikacji).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
kancelaria@vindicar.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w  dokumentach aplikacyjnych  klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28).

24 października 2017

PZU nawiąże współpracę z aplikantami I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zespół Obsługi Prawnej PZU SA w Gdańsku nawiąże współpracę  z aplikantami radcowskimi I lub II roku.

Preferowani są kandydaci posiadający doświadczenie w obsłudze procesów, w szczególności „odszkodowawczych”.

Współpraca, oparta o umowę zlecenie, ma charakter „stacjonarny” i obejmuje pełen zakres czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz Spółki.

Gwarantujemy świetne wynagrodzenie, dużą samodzielność, zaopatrzenie w niezbędne narzędzia IT oraz doskonałą atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: pdudek@pzu.pl
/w temacie wiadomości proszę wpisać: „Aplikant – oferta”/.

 

Do CV proszę załączyć klauzulę następującej treści:

„Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie  z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).”   

Dam pracę
19 października 2017

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Klawikowski nawiąże współpracę z absolwentem/absolwentką wydziału prawa, posiadającym pozytywny wynik z egzaminu na aplikację radcowską lub aplikantem/aplikantką I roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Klawikowski z siedzibą w Żukowie przy ul. Gdańskiej 29/31
nawiąże współpracę z absolwentem/absolwentką wydziału prawa, posiadającym pozytywny wynik z egzaminu na aplikację radcowską lub aplikantem/aplikantką I roku. Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV z krótkim opisem ewentualnego doświadczenia w stosowaniu prawa wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na adres e-mail: klawikowski@kancelariazukowo.pl.
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.”

Dziękuję i pozdrawiam

Przemysław Klawikowski

radca prawny

tel. 695-186-385

Dam pracę
16 października 2017

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. oddział w Gdyni poszukuje osoby do pracy na stanowisku: Konsultant

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. oddział w Gdyni poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Konsultant

Wymagania:

 • absolwent prawa, status aplikanta radcowskiego lub adwokackiego I roku

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

 • mile widziany zamiar rozwoju zawodowego w kierunku praktycznego wykonywania zawodu,

 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • odpowiedzialność, rzetelność, staranność i dbałość o jakość wykonywanych zadań,

 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów,

 • wysoka kultura osobista,

 • prawo jazdy kat. B.

Do obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • podróże służbowe

 • wsparcie sekretariatu w bieżącym funkcjonowaniu Oddziału; prace administracyjne,

 • wsparcie radców prawnych w merytorycznych czynnościach.

Kandydatom oferujemy możliwość zatrudnienia, ciekawą pracę pełną wyzwań, możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:
torun@ostrowski-legal.net

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

W aplikacji prosimy zamieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)”.

Szukam pracy
16 października 2017

Zastępstwo procesowe na terenia Poznania oraz okolic

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe na terenia Poznania oraz okolic.

Radcy prawni i adwokaci z Kancelarii posiadającej duże doświadczenie procesowe podejmie współpracę w zakresie zastępstwa procesowego na terenie Poznania oraz okolic.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 512-949-805 lub office@glslegal.pl

Dam pracę
16 października 2017

Legalis Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Komar-Komarowscy, Piotrowska, Sulima i Partnerzy nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii poszukujemy pracownika na stanowisko: aplikant radcowski.

Wymagania:
– II rok aplikacji,
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego prawniczego,
– oczekiwane doświadczenie – praca w kancelarii.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail: kancelaria@legalis.com.pl 
W liście motywacyjnym prosimy o wskazanie dyspozycyjności.

 

Szukam pracy
16 października 2017

ZASTĘPSTWO – WROCŁAW I OKOLICE

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Radca prawny z Wrocławia z doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań sądowych nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami na terenie województwa dolnośląskiego. Wystawiam faktury VAT.
Radca Prawny Justyna Grzechowiak
Kontakt tel. 503 897 787, e-mail: kancelaria.radca@onet.pl
Dam pracę
11 października 2017

Kancelaria Radcy Prawnego w Pruszczu Gdańskim nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim lub osobą po zdanym egzaminie na aplikację

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego w Pruszczu Gdańskim nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim lub osobą po zdanym egzaminie na aplikację (możliwość objęcie patronatem). Praca na miejscu w kancelarii, w wymiarze do uzgodnienia (1-3 dni w tygodniu).

 

Zakres współpracy:

1)      analiza i sporządzanie pism procesowych,

2)      sporządzanie umów cywilnoprawnych,

3)      zastępstwo procesowe,

4)      obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

 

Oczekiwania:

–  mile widziane doświadczenie w sporach odszkodowawczych oraz w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców,

–  umiejętność formułowania pism procesowych,

–  sumienność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy,

–  mile widziana możliwość wystawienia faktury VAT.

 

Oferty zawierające CV należy przesyłać na adres: biuro@kancelaria-bpp.pl

Dam pracę
11 października 2017

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Michalskiej z siedzibą w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Michalskiej z siedzibą w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:

biuro1@kancelaria-michalska.pl

Dam pracę
11 października 2017

Tomasz Bąkowski Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku nawiąże współpracę z APLIKANTEM RADCOWSKIM I ROKU

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Tomasz Bąkowski Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku nawiąże współpracę z

APLIKANTEM RADCOWSKIM I ROKU
Wymagania:

• wiedza praktyczna oraz teoretyczna z zakresu prawa,
• doświadczenie,
• samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność.
Oferujemy:
• możliwość objęcia patronatem,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• elastyczny czas pracy,
• udział w ciekawych projektach.
Dokumenty rekrutacyjne (CV + List motywacyjny) prosimy kierować na adres:
kariera@tbkancelaria.pl
Więcej informacji o Kancelarii znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://tbkancelaria.pl
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą etap rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Prosimy o zawarcie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).” .

Dam pracę
11 października 2017

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Piętka nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Piętka nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku

Kancelaria oferuje:

– elastyczne warunki współpracy,

– dużą różnorodność spraw,

– możliwość objęcia patronatem.

Oczekiwania wobec Kandydata są następujące:

– wysoki poziom merytoryczny,

– samodzielność,

– dobra organizacja pracy.

Oferty zawierające CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla celów rekrutacji, proszę przesyłać na adres: radca.prawny@kancelariapietka.pl

Dam pracę
11 października 2017

S T A Ż W K A N C E L A R I I

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

S T A Ż  W  K A N C E L A R I I

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy Sp. k. poszukuje kandydatów do odbycia stażu na stanowisku asystenta prawnego w biurze gdyńskim kancelarii, z możliwością przedłużenia współpracy po zakończeniu okresu stażu.

 

Obowiązki związane z pracą na tym stanowisku obejmują w szczególności przygotowywanie materiałów dla adwokatów i radców prawnych, sporządzanie projektów dokumentów i pism oraz tłumaczenia.

 

Naszą ofertę współpracy kierujemy do obecnych aplikantów I roku aplikacji radcowskiej i adwokackiej oraz do absolwentów prawa, którzy w styczniu 2018 roku rozpoczną I rok aplikacji radcowskiej lub adwokackiej.

 

Wymagania:

 

–          bardzo dobre przygotowanie merytoryczne

–          doskonała znajomość języka angielskiego

–          zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz kreatywność

 

Osoby zainteresowane naszą propozycją mogą przysyłać swoje aplikacje w formie elektronicznej, w terminie do dnia 20 października 2017 r. Aplikacja powinna być sporządzona w języku polskim i angielskim oraz zawierać zwięzły list motywacyjny, curriculum vitae oraz ewentualne referencje dotyczące kandydata. Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzonej rekrutacji.

 

Wybrane przez nas osoby zostaną zaproszone na dalsze indywidualne rozmowy w naszej kancelarii; rozmowy te odbywać się będą w pierwszej połowie listopada.

 

Informujemy, iż przyjmowane będą jedynie zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pl.millercanfield.com

 

 

 

11 października 2017

Kancelaria Radcy Prawnego w Pruszczu Gdańskim nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim lub osobą po zdanym egzaminie na aplikację (możliwość objęcie patronatem). Praca na miejscu w kancelarii, w wymiarze do uzgodnienia (1-3 dni w tygodniu).

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zakres współpracy:

 • analiza i sporządzanie pism procesowych,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • zastępstwo procesowe,
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

Oczekiwania:

 • mile widziane doświadczenie w sporach odszkodowawczych oraz w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców,
 • umiejętność formułowania pism procesowych,
 • sumienność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy,
 • mile widziana możliwość wystawienia faktury VAT.

 

Oferty zawierające CV należy przesyłać na adres: biuro@kancelaria-bpp.pl

9 października 2017

VINDICAR Kancelaria Prawna r. pr. Mirosław Miler z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta radcowskiego II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Wymagania:

– dobra znajomość prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego (zastępstwo procesowe)

– dobra organizacja pracy

– sumienność, rzetelność

– dyspozycyjność (z uwzględnieniem zajęć na aplikacji)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: kancelaria@vindicar.pl

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.
Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).”

6 października 2017

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Stępień-Sporek, Pawelski, Stoppa Spółka partnerska z siedzibą w Gdańsku zatrudni osobę z uzyskanym pozytywnym wynikiem z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską/adwokacką rozpoczynającą aplikację w 2018 roku lub aplikanta I roku aplikacji radcowskiej/adwokackiej.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy w kancelarii radców prawnych/adwokatów lub jako prawnik wewnętrzny,
 • doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, w tym także procedury cywilnej, spółek handlowych,
 • dobra znajomości obsługi komputera (w szczególności MS Word, Excel),
 • umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu.

Mile widziane:
znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem terminologii prawniczej

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju w wielu dziedzinach prawa,
 • stabilność zatrudnienia,
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, niezbędnych do zdania egzaminu zawodowego,
 • miłą atmosferę pracy.

 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV do 20 października 2017 r. na adres: sekretariat@kancelaria-sps.pl

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podczas procesu rekrutacji przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Stępień-Sporek, Pawelski, Stoppa Sp. p. z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Dz.U.2016.922)”.

Dam pracę
6 października 2017

Kancelaria Radcy Prawnego Dr Oliwia Owczarz poszukuje aplikanta I roku do współpracy

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Kancelaria Radcy Prawnego Dr Oliwia Owczarz poszukuje aplikanta I roku do współpracy w siedzibie w Gdańsku 2 dni w tygodniu z możliwością objęcia patronatem. Oferujemy możliwość rozwoju i miłą atmosferę w zespole.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysyłanie CV na adres: radcaprawny.gdansk@gmail.com.
Szukam pracy
5 października 2017

Zastępstwo procesowe – woj. lubelskie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Lublin,woj.lubelskie

Radca prawny z duży doświadczeniem procesowym podejmie współpracę w zakresie zastępstwa procesowego oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw, na terenie woj. lubelskiego Faktura VAT.

e-mail: j.sala@poczta.fm

TEL. 600 362 356

Dam pracę
3 października 2017

Kancelaria Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy Adwokaci w Gdańsku zatrudni aplikanta I roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy Adwokaci w Gdańsku zatrudni aplikanta I  roku

treść ogłoszenia:

Kancelaria „Gotkowicz, Kosmus, Kuczyński i Partnerzy Adwokaci” Sp. p. w Gdańsku zatrudni aplikanta radcowskiego pierwszego roku. Zapewniamy dobre warunki pracy oraz możliwość rzetelnego przygotowania się do wykonywania zawodu. W trakcie naboru kandydaci będą proszeni o wykazanie się posiadaną wiedzą.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:

rekrutacja@gkkadwokaci.pl

 

a w tytule wiadomości e-mail podać następujące dane:

aplikant radcowski I rok.

Dam pracę
3 października 2017

LAWBO Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów poszukuje aplikantów radcowskich lub adwokackich I roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

LAWBO

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

poszukuje

aplikantów radcowskich lub adwokackich I roku (po zdanym tegorocznym egzaminie)

 

LAWBO Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów oferuje profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne. Świadczy usługi w różnorodnych dziedzinach i specjalizacjach prawa. Dynamicznym rozwój, możliwość współpracy z zespołem profesjonalistów to szansa na realizację zawodowej kariery.

 

Obowiązki.

Bieżąca obsługa prawna dla Klientów Kancelarii

Sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych

Udział w rozprawach sądowych

 

Wymagania.

Preferowane doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej

Wiedza i doświadczenie z zakresu stosowania: Prawa cywilnego, Prawa postępowania cywilnego, Prawa gospodarczego

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Dbałość o najwyższą jakość realizowanych projektów

Rzetelność i odpowiedzialność

Nienaganna kultura osobista

Dyspozycyjność

 

Umiejętności.

Samodzielnego prowadzenia spraw

Wysokiego poziomu organizacji pracy pod presją czasu

Efektywnego realizowania podjętych działań

Współpracy w zespole

Rozwiniętych zdolności interpersonalnych

 

Oferujemy.

Pracę w zespole profesjonalistów

Rozwój zawodowy

Możliwość objęcia patronatem

Rynkowe wynagrodzenie

 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji

prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV i list motywacyjny

na adres email kancelaria@lawbo.pl

 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

 

Dam pracę
3 października 2017

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak sp.p. poszukuje do pracy osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu na aplikację radcowską we wrześniu 2017 r. i planują rozpoczęcie aplikacji w styczniu 2018 r.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak sp.p. poszukuje do pracy osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu na aplikację radcowską we wrześniu 2017 r. i planują rozpoczęcie aplikacji w styczniu 2018 r.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy w kancelarii radców prawnych/adwokackiej lub jako prawnik wewnętrzny
 • dobra znajomości obsługi komputera (w szczególności MS Word, Excel, Outlook)
 • umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:

 • znajomość języka angielskiego, w tym angielskiego prawniczego
 • doświadczenie w zakresie prawa spółek handlowych, prawa cywilnego

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju w wielu dziedzinach prawa

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysyłanie CV na adres: kancelaria@krp-ks.pl .

Prosimy o dodanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

2 października 2017

LAWBO Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów poszukuje aplikantów radcowskich lub adwokackich I roku (po zdanym tegorocznym egzaminie)

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

LAWBO Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów oferuje profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne. Świadczy usługi w różnorodnych dziedzinach i specjalizacjach prawa. Dynamicznym rozwój, możliwość współpracy z zespołem profesjonalistów to szansa na realizację zawodowej kariery.

 

Obowiązki.

Bieżąca obsługa prawna dla Klientów Kancelarii

Sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych

Udział w rozprawach sądowych

 

Wymagania.

Preferowane doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej

Wiedza i doświadczenie z zakresu stosowania: Prawa cywilnego, Prawa postępowania cywilnego, Prawa gospodarczego

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Dbałość o najwyższą jakość realizowanych projektów

Rzetelność i odpowiedzialność

Nienaganna kultura osobista

Dyspozycyjność

 

Umiejętności.

Samodzielnego prowadzenia spraw

Wysokiego poziomu organizacji pracy pod presją czasu

Efektywnego realizowania podjętych działań

Współpracy w zespole

Rozwiniętych zdolności interpersonalnych

 

Oferujemy.

Pracę w zespole profesjonalistów

Rozwój zawodowy

Możliwość objęcia patronatem

Rynkowe wynagrodzenie

 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji

prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV i list motywacyjny

na adres email kancelaria@lawbo.pl

 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

2 października 2017

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Gilewicza w Wejherowie poszukuje: Aplikanta radcowskiego/asystenta radcy prawnego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Poszukujemy osoby będącej aplikantem radcowskim lub zamierzającej przystąpić do
egzaminu na aplikację w tym roku i poszukującej zatrudnienia, które wraz z odbywaną
aplikacją stworzą synergię rozwoju zawodowego.
Praca na proponowanym stanowisku obejmuje m.in:
– uczestnictwo w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych,
– uczestnictwo w obsłudze prawnej osób fizycznych,
– zastępstwo przed sądami i organami administracji,
W zamian za sumienność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
proponujemy:
– przyjazne i elastyczne warunki współpracy,
– możliwość rozwoju wiedzy i umiejętności praktycznych w ścisłej współpracy z radcą prawnym, przy różnorodności prowadzonych spraw,
– pomoc w poszukiwaniach patrona i poszanowanie trybu szkolenia aplikacyjnego,
Oczekiwania wobec Kandydata są następujące:
– status aplikanta radcowskiego lub chęć rozpoczęcia aplikacji w roku 2018,
– znajomość i zamiłowanie do prawa cywilnego, budowlanego, administracyjnego, gospodarczego,
– znajomość procedury cywilnej, administracyjnej i sądowoadministracyjnej,
– mile widziane choćby minimalne doświadczenie w pracy prawniczej (jednak jeśli go nie masz – wszystkiego Cię nauczymy),
– samodzielność w działaniu,
– sumienność, dobra organizacja pracy,
– wnikliwość, skrupulatność,
– mile widziane zamieszkiwanie w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gdyni lub okolicach,
Oferty zawierające CV wraz z oświadczeniem o wyważeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla celów rekrutacji, proszę przesyłać na adres: kancelaria@gilewicz.eu.

Szukam pracy
2 października 2017

Fotokopie akt we wszystkich wydziałach KRS

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Fotokopie akt we wszystkich wydziałach KRS

Aplikanci podejmą się wykonania zdjęć akt spółek udostępnianych we wszystkich wydziałach KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) na terenie Polski. Fotokopie wykonuje zawsze osoba na miejscu.

Zapewniamy:
-wysoką jakość zdjęć
-szybkie terminy realizacji
-zdjęcia w formie elektronicznej – wysyłka poprzez email, na płycie CD/DVD lub poprzez „chmurę” (Dropbox, One Drive)
-ceny zawsze dopasowane do zakresu zlecenia

Dodatkowo:
-możliwość konwersji zdjęć do wygodnego formatu .pdf
-możliwość konwersji tabel do formatu excel
-obróbka graficzna zdjęć (w tym poprawa jakości i czytelności zdjęć dostarczonych przez klienta)
-uzyskiwanie informacji z wybranych rejestrów handlowych krajów Unii Europejskiej

Zdjęcia akt wykonywane są w jakości zapewniającej ich dobrą czytelność. Gwarantujemy szybkie terminy realizacji – zdjęcia zawsze wykonuje osoba na miejscu.
Wystawiamy fakturę VAT.

 

Kontakt:

email: aplikant.fotokopie@gmail.com

tel. 608882171

Dam pracę
2 października 2017

Aplikant radcowski/radca prawny/adwokat w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Aplikant radcowski/radca prawny/adwokat w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Gdańsku i oddziałem w Warszawie, specjalizująca się w zakresie prawa karnego, ale też pragnąca rozwinąć dział zajmujący się m.in. prawem cywilnym i prawem pracy poszukuje Aplikanta radcowskiego/radcę prawnego/adwokata do stałej współpracy.

Miejsce pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 1. Pisanie projektów pism procesowych
 2. Zastępstwo procesowe
 3. Kontakt osobisty i telefoniczny z Klientami Kancelarii, sądami, urzędami etc.

 

Oczekiwania:

 1. Tytuł radcy prawnego / adwokata / aplikanta radcowskiego z uprawnieniami do zastępstwa procesowego
 2. Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku
 3. Znajomość pakietu MS Office
 4. Łatwość nawiązywania kontaktów
 5. Punktualność i sumienność
 6. Lojalność

 

Dodatkowym atutem będzie:

 1. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 2. Prawo jazdy kat. B
 3. Umiejętności z zakresu Legal English

 

Oferujemy:

 1. Możliwość zdobycia nowych doświadczeń
 2. Współpraca z profesjonalistami z wieloletnim stażem
 3. Stabilność zatrudnienia
 4. Elastyczność zatrudnienia
 5. Pakiety prywatnej opieki medycznej

 

Dokumenty aplikacyjne tj. CV i list motywacyjny – prosimy przesyłać na adres – sekretariatkpk@gmail.com

 

Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Dam pracę
28 września 2017

Praktykant/praktykantka w Kancelarii Radcy Prawnego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Praktykant/praktykantka w Kancelarii Radcy Prawnego

 

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gdańsku, specjalizująca się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego poszukuje Praktykanta/Praktykantki( za wynagrodzeniem)

Główne obowiązki:

 • Czynności biurowe,
 • Prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • Pisanie projektów prostych pism procesowych,
 • Kontakt telefoniczny z klientami Kancelarii oraz sądami, urzędami i innymi instytucjami.

Oczekiwania:

 • Student/studentka IV lub V roku prawa,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Sumienność i dokładność,
 • Kreatywność i dociekliwość,
 • Lojalność.

Oferujemy:

 • Przyjazną atmosferę,
 • Zdobycie cennego doświadczenia,
 • Możliwość podjęcia dalszej współpracy.

 

Dokumenty aplikacyjne (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesyłać na adres:

sekretariat@kancelaria-gdanska.pl

Szukam pracy
28 września 2017

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Gdańsku pod nr GD/GD 2808 posiadający wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe (w tym procesowe) nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, sporządzania pism procesowych, fotokopii akt sądowych, oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic (Tczew, Kwidzyn, Elbląg, Wejherowo, Kartuzy, Malbork, Kościerzyna).

Jako płatnik podatku od towarów i usług wystawiam stosowne faktury VAT.

Kontakt:

e-mail: prawnikgdansk@wp.pl

telefon kontaktowy: 505-619-779

28 września 2017

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński sp. p. z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta radcowskiego po zdanym egzaminie w tym roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński sp. p. z siedzibą w Gdańsku

zatrudni aplikanta radcowskiego po zdanym egzaminie w tym roku

 

Oczekiwania:

 • aplikant/ka radcowskiego po zdanym egzaminie w tym roku,
 • znajomość prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego,
 • umiejętność stosowania wiedzy prawniczej w praktyce, łatwość uczenia się,
 • komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorcy, jednak nie jest to warunek konieczny,
 • znajomość języka angielskiego w szczególności terminologii prawniczej,
 • doskonała organizacja pracy, pracowitość i odpowiedzialność,
 • samodzielność.

 

Oferta:

 • interesującą pracę w młodym i zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dużą różnorodność prowadzonych spraw.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV mailem z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę – aplikant” na adres mailowy: kancelaria@bgst.pl  do dnia 6 października 2017 roku.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

28 września 2017

Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Gdańsku Śródmieście poszukuje aplikanta adwokackiego lub radcowskiego do współpracy w zakresie 1/2 etatu

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Gdańsku Śródmieście poszukuje aplikanta adwokackiego lub radcowskiego do współpracy w zakresie 1/2 etatu.

Wymagane doświadczenie w sporządzeniu projektów pism procesowych z zakresu prawa cywilnego oraz karnego. Prosimy o przesyłanie CV wraz z listami motywacyjnymi na adres: adwkancMB@gmail.com

 

Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

28 września 2017

Kancelaria Radcy Prawnego Patryk Krzysztof Ogórek z siedzibą w Elblągu nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim/aplikantką radcowską

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Kancelaria Radcy Prawnego Patryk Krzysztof Ogórek z siedzibą w Elblągu nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim/aplikantką radcowską. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy: elblag@togatus.pl
(w temacie prosimy wpisać: „Odpowiedź na ogłoszenie – aplikant”).

Kancelaria zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

27 września 2017

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński sp. p. z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta radcowskiego po zdanym egzaminie w tym roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

bgst

Oczekiwania:

 • aplikant/ka radcowskiego po zdanym egzaminie w tym roku,
 • znajomość prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego,
 • umiejętność stosowania wiedzy prawniczej w praktyce, łatwość uczenia się,
 • komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorcy, jednak nie jest to warunek konieczny,
 • znajomość języka angielskiego w szczególności terminologii prawniczej,
 • doskonała organizacja pracy, pracowitość i odpowiedzialność,
 • samodzielność.

Oferta:

 • interesującą pracę w młodym i zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dużą różnorodność prowadzonych spraw.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV mailem z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę – aplikant” na adres mailowy: kancelaria@bgst.pl  do dnia 6 października 2017 roku.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Dam pracę
25 września 2017

Kancelaria „Czerniawski Błaszkowski Drogosiewicz Radcy Prawni Sp.p.” z siedzibą w Gdańsku, nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim/aplikantką radcowską II roku aplikacji

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria „Czerniawski  Błaszkowski Drogosiewicz Radcy Prawni Spółka Partnerska” z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Cypriana Kamila Norwida 2, nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim/aplikantką radcowską II roku aplikacji. Wymagane minimum roczne doświadczenie zawodowe. Znajomość prawa podatkowego będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy: kancelaria@cbsp.com.pl (w temacie prosimy wpisać: „Odpowiedź na ogłoszenie – aplikant”).

Kancelaria zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dam pracę
25 września 2017

Kancelaria Radcy Prawnego „PARAGRAF” Kamila Pazur nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego „PARAGRAF” Kamila Pazur nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku

Wymagania:

 • status aplikanta radcowskiego I lub II roku,
 • preferowane doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej;
 • wiedza i doświadczenie z zakresu stosowania: prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, itp.
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność, zaangażowanie, rzetelność, dokładność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

Obowiązki:

 • Bieżąca obsługa administracyjna Kancelarii;
 • bieżąca obsługa prawna Klientów Kancelarii;
 • Sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych, itp;
 • Udział w rozprawach sądowych;
 • inne;

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 29.09.2017 r. na adres mailowy: paragraf.gdansk@wp.pl . Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 922, z późn. zm.).

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Kancelaria przewiduje wieloetapowy proces „rekrutacji” (tj. analiza CV kandydatów, weryfikacja wiedzy kandydatów poprzez mailowe rozwiązanie kazusu/przygotowania projektu pisma procesowego, rozmowa kwalifikacyjna);

Szukam pracy
25 września 2017

Zastępstwa procesowe na terenie całej Małopolski i Górnego Śląska

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Jako radca prawny prowadzący działalność gospodarczą pod kancelarią radcy prawnego proponuje zastępstwa procesowe na terenie całej Małopolski i Górnego Śląska. Możliwość podjęcia stałej współpracy, również w zakresie całościowego prowadzenia spraw. Posiadam szcześcioletnie doświadczenie w zakresie reprezentacji klientów przed sądami cywilnymi, administracyjnymi oraz organami państwowymi. Na wykonane usługi wystawiam fakturę VAT.
Kontakt telefoniczny: 602 223 568, Email: rejdych.radca@gmail.com
22 września 2017

Kancelaria adwokata i radcy prawnego Sykulska & Sykulski s.c. z siedzibą w Tczewie poszukuje do współpracy za wynagrodzeniem studentki/studenta III- V roku kierunku Prawo lub prawnika po studiach prawniczych/aplikanta I roku.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kandydatka/kandydat winien zamieszkiwać w Tczewie lub okolicy. Możliwa praca w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dajemy możliwość uzyskania szerokiego zakresu doświadczeń z prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy oraz w niewielkim zakresie prawa karnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich dokumentów wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na adres radca@sykulscy.pl .

Dalsze informacje pod numerem tel. 696 017 347.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami.

Z poważaniem,

Wspólnicy Sykulska & Sykulski s.c.

22 września 2017

Thomson Reuters poszukujemy pracowników z wykształceniem prawniczym do działu Legal w siedzibie w Gdyni

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Poniżej listę stanowisk wraz z linkami do ogłoszenia i jednocześnie strony, przez którą można aplikować:

Financial Documentation Specialist  http://tmsnrt.rs/2xnfvbP

Junior Commercial Contract Negotiator with German http://tmsnrt.rs/2xsA5cm

Senior Commercial Contract Negotiator with German http://tmsnrt.rs/2flVPQH

 

 

Dam pracę
21 września 2017

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. oddział w Gdyni poszukuje osoby do pracy na stanowisku konsultanta

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. oddział w Gdyni poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Konsultant

Wymagania:

 • student ostatniego roku studiów zaocznych na kierunku prawo, absolwent prawa, status aplikanta radcowskiego I roku
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • mile widziany zamiar rozwoju zawodowego w kierunku praktycznego wykonywania zawodu,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, rzetelność, staranność i dbałość o jakość wykonywanych zadań,
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie:

 

 • podróże służbowe
 • wsparcie sekretariatu w bieżącym funkcjonowaniu Oddziału; prace administracyjne,
 • wsparcie radców prawnych w merytorycznych czynnościach.

 

 

 

Kandydatom oferujemy możliwość zatrudnienia, ciekawą pracę pełną wyzwań, możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia.

 
CV wraz z listem poleconym prosimy przesyłać na adres:
torun@ostrowski-legal.net 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

W aplikacji prosimy zamieścić klauzulę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)”.

Dam pracę
14 września 2017

Radca prawny/ Adwokat/ Prawo medyczne

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny/ Adwokat/ Prawo medyczne

 

Investcore Sp. z o.o. Sp. k. będąca właścicielem portalu Prawnik Pacjenta.pl poszukuje do współpracy Radców Prawnych i Adwokatów.

Prawnik Pacjenta to zespół ekspertów z dziedziny prawa i medycyny świadczący usługi prawne na rzecz klientów w całej Polsce. Portal ma na celu pomoc pacjentom, którzy chcieliby uzyskać rzetelną opinię doświadczonych prawników co do możliwości uzyskania odszkodowania z tytułu błędu medycznego.

Miejsce pracy: Gdańsk/Cała Polska

Współpracując z nami będziesz odpowiedzialny za:

 • Spotkanie z klientem i sporządzenie dla niego opinii prawnej
 • Reprezentowanie klienta przed sądem

Oczekujemy od Ciebie:

 • Bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu prawa medycznego
 • Doświadczenia w reprezentowaniu klientów w procesach dotyczących odszkodowań z tytułu błędów medycznych

Dołącz do nas a otrzymasz:

 • Wynagrodzenie za każdą sporządzoną opinię prawną
 • Stały dopływ klientów
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 22 567 17 61, kom. 697 903 624 bądź na e-mail: kontakt@prawnikpacjenta.pl

Dam pracę
14 września 2017

Kancelaria Radcowsko-Adwokacka Tucholski Olszewski zatrudni aplikanta radcowskiego bądź adwokackiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

OGŁOSZENIE

Kancelaria Radcowsko-Adwokacka Tucholski Olszewski zatruduni aplikanta radcowskiego bądź adwokackiego.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie  listu motywacyjnego oraz CV ze zdjęciem pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@tucholski-olszewski.pl

Po weryfikacji powyższych dokumentów wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Zakres obowiązków:

 • Występowanie przed sądami
 • Sporządzanie pism procesowych
 • Sporządzanie i opiniowanie umów oraz przygotowywanie opinii prawnych
 • Bieżąca obsługa klientów Kancelarii – w tym samodzielny kontakt z klientami

Wymagania:

 • Status aplikanta radcowskiego lub adwokackiego (I lub II rok aplikacji)
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów
 • Dyspozycyjność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność, dokładność

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego, w szczególności w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • zatrdunienie w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa o pracę), wynagrodzenie adekwatne do        umiejętności i zaangażowania

 

 • Miejsce pracy: Gdańsk

 

Prosimy o opatrzenie dokumentów przesyłanych w ramach rekrutacji następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur rekrutacji i selekcji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dz. Ustaw nr 133 poz. 883 ze zmianami.”

13 września 2017

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Gilewicza w Wejherowie poszukuje: Aplikanta radcowskiego/asystenta radcy prawnego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Poszukujemy osoby będącej aplikantem radcowskim lub zamierzającej przystąpić do
egzaminu na aplikację w tym roku i poszukującej zatrudnienia, które wraz z odbywaną
aplikacją stworzą synergię rozwoju zawodowego.

Praca na proponowanym stanowisku obejmuje m.in:
– uczestnictwo w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych,
– uczestnictwo w obsłudze prawnej osób fizycznych,
– zastępstwo przed sądami i organami administracji,

W zamian za sumienność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
proponujemy:
– przyjazne i elastyczne warunki współpracy,
– możliwość rozwoju wiedzy i umiejętności praktycznych w ścisłej współpracy z radcą
prawnym, przy różnorodności prowadzonych spraw,
– pomoc w poszukiwaniach patrona i poszanowanie trybu szkolenia aplikacyjnego,

Oczekiwania wobec Kandydata są następujące:
– status aplikanta radcowskiego lub chęć rozpoczęcia aplikacji w roku 2018,
– znajomość i zamiłowanie do prawa cywilnego, budowlanego, administracyjnego, gospodarczego,
– znajomość procedury cywilnej, administracyjnej i sądowoadministracyjnej,
– mile widziane choćby minimalne doświadczenie w pracy prawniczej (jednak jeśli go nie masz – wszystkiego Cię nauczymy),
– samodzielność w działaniu,
– sumienność, dobra organizacja pracy,
– wnikliwość, skrupulatność,
– mile widziane zamieszkiwanie w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gdyni lub okolicach,
Oferty zawierające CV wraz z oświadczeniem o wyważeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla celów rekrutacji, proszę przesyłać na adres: kancelaria@gilewicz.eu.

 

Szukam pracy
6 września 2017

Zastępstwo procesowe (radca prawny): województwo zachodniopomorskie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Zastępstwo procesowe (radca prawny): województwo zachodniopomorskie

Radca prawny ze Szczecina, z wieloletnim doświadczeniem procesowym oferuje współpracę w zakresie zastępstwa procesowego na terenie miasta Szczecina. Specjalizuję się w sprawach z zakresu: prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa ubezpieczeń itp. Wystawiam faktury VAT. Kontakt: radca prawny Anna Leśnik, tel. kom.: 606 171 862, e-mail: anna.lesnik@tlen.pl

Dam pracę
6 września 2017

Kancelaria prawna VIRTUS R. Aleksandrowicz & D. Makowski z siedzibą w Sopocie nawiąże współpracę z radcą prawnym lub aplikantem III roku aplikacji radcowskiej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria prawna VIRTUS R. Aleksandrowicz & D. Makowski z siedzibą w Sopocie nawiąże współpracę z radcą prawnym lub aplikantem III roku aplikacji radcowskiej.

Miejsce pracy: Sopot

Wymagania:

 • radca prawny lub aplikant III roku aplikacji wpisany na listę radców prawnych,
 • doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorcy, w szczególności doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych,
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego,
 • umiejętność stosowania wiedzy prawniczej w praktyce, łatwość uczenia się,
 • komunikatywność,
 • umiejętności samodzielnej pracy i pracy pod presją czasu,
 • doskonała organizacja pracy, pracowitość i odpowiedzialność, samodzielność i punktualność
 • nienaganna kultura osobista,
 • prawo jazdy kat. B

 

Obowiązki:

 • udział w rozprawach sądowych,
 • bieżąca obsługa prawna dla Klientów Kancelarii,
 • sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych i innych.

 

Oferujemy:

 • interesującą pracę w młodym i zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dużą różnorodność prowadzonych spraw

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę „” na adres e-mail Kancelarii: virtus@virtus-sopot.pl

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

Dam pracę
6 września 2017

MISIEWICZ MOSEK I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH poszukuje osoby na stanowisko prawnik/aplikant/radca prawny

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

MISIEWICZ, MOSEK I PARTNERZY

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku

poszukuje osoby na stanowisko:

PRAWNIK/APLIKANT/RADCA PRAWNY DO DZIAŁU PODATKOWEGO

Opis stanowiska:

 • sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych, wyjaśnień, analiz i wniosków o interpretacje podatkowe;
 • analiza przepisów, interpretacji podatkowych i orzecznictwa;
 • reprezentowanie Klientów Kancelarii przed sądami i organami administracji publicznej,
 • prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych pod nadzorem radcy prawnego,
 • bieżąca obsługa prawna Klientów Kancelarii,

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe, prawnicze,
 • teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu prawa podatkowego, a także znajomość prawa spółek i prawa cywilnego;
 • analityczny sposób myślenia i umiejętność formułowania myśli w sposób jasny i rzeczowy, umiejętność prowadzenia argumentacji prawnej,
 • zainteresowanie prawem podatkowym, zdobywaniem wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w tym zakresie;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy, rzetelność, umiejętność współpracy w zespole, dokładność i odpowiedzialność,

Dodatkowe atuty:

 • rozpoczęta aplikacja radcowska, ewentualnie gotowość jej rozpoczęcia od 2018 roku,
 • doświadczenie w pracy związanej ze świadczeniem pomocy prawnej w zakresie doradztwa podatkowego lub związanej z praktycznym stosowaniem prawa podatkowego,
 • znajomość innych języków obcych,
 • wiedza lub doświadczenie z zakresu ekonomii, finansów, prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie procesów przekształceń i reorganizacji działalności gospodarczej, rynku kapitałowego, itp.

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w jednej z największych kancelarii prawnych w województwie pomorskim,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie odpowiadające posiadanym kwalifikacjom.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysłać do 30 września 2017 roku na adres e-mail: rekrutacja@mmp.pl

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Szukam pracy
6 września 2017

Zastępstwo procesowe – woj. lubelskie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – woj. lubelskie

Radca prawny z duży doświadczeniem procesowym podejmie się współpracy w zakresie zastępstwa procesowego oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw, na terenie woj. lubelskiego. Faktura VAT.

e-mail: j.sala@poczta.fm

TEL. 600 362 356

Dam pracę
31 sierpnia 2017

MERITUM Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy z siedzibą w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko radcy prawnego oraz aplikanta radcowskiego (od II roku)

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

MERITUM Kancelaria Radców Prawnych Cybulski, Ejtminowicz, Trojanowski i Partnerzy z siedzibą w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko radcy prawnego oraz aplikanta radcowskiego (od II roku).

Poszukujemy osób mających doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej (prawo Internetu, prawo autorskie, nowe technologie, znajomość branży teleinformatycznej, ochrona danych osobowych, e-commerce, prawo mediów, prawo własności przemysłowej itp.)

Dodatkowo od kandydatów oczekujemy:

 

 • bardzo dobrej znajomości prawa cywilnego i procedury cywilnej;
 • umiejętności pracy pod presją czasu;
 • dobrej organizacji pracy własnej;
 • lojalności i zaangażowania;
 • zdolności analitycznego myślenia.

 

Mile widziana biegła znajomość języka angielskiego.

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, szkolenia oraz bardzo ambitne i często prekursorskie na rynku nowych technologii wyzwania zawodowe.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: n.brzezinska@kancelaria-meritum.com do dnia 15 września 2017 roku.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.kancelaria-meritum.com.

Dam pracę
31 sierpnia 2017

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Jacek Jerzemowski nawiąże stałą współpracę z radcą prawnym

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Jacek Jerzemowski nawiąże stałą współpracę z radcą prawnym z doświadczeniem praktycznym. Mile widziana znajomość języka angielskiego.

CV proszę dostarczać pocztą elektroniczną:

sekretariat@jerzemowski.pl

lub na adres:

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Jacek Jerzemowski

81-453 Gdynia,

 1. Hallera 19/2
Dam pracę
31 sierpnia 2017

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim lub adwokackim I lub II roku.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci
i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim lub adwokackim I lub II roku.

 

Wymagania:

 • roczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej, w szczególności
  w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych,
 • umiejętność logicznego myślenia,
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz systemów informacji prawnej,
 • sumienność, pracowitość, lojalność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

 • prawo jazdy kategorii B.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku pracy,
 • dostęp do systemów informacji prawnej i bogatej literatury,
 • możliwość pracy przy ciekawych projektach.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres karolina.midera@klpartnerzy.pl lub sekretariat@klpartnerzy.pl w terminie do dnia 30 września 2017.

 

Kancelaria zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

 

 

31 sierpnia 2017

Spółka z kapitałem zagranicznym poszukuje kandydatów na stanowisko: „Pracownik Działu Prawnego”.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Poszukiwani są studenci V roku prawa lub absolwenci uniwersyteckich studiów prawniczych oraz aplikanci radcowscy I – II roku. Od kandydatów oczekujemy: znajomości prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego, umiejętności  stosowania wiedzy prawniczej w praktyce, komunikatywności oraz  doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorcy,

Zapewniamy możliwość zdobycia dużego doświadczenia zawodowego w szerokim spektrum spraw.

Oczekujemy zaangażowania, pracowitości i odpowiedzialności w realizacji powierzonych zadań.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:  ktkpolska@oaoktk.com  podając w tytule:  „ Dział Prawny – rekrutacja” w terminie do dnia 13 września 2017 roku.

Wybór kandydatów odbywać się będzie na podstawie wstępnej selekcji podań oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

23 sierpnia 2017

Kancelaria Radców Prawnych Stankiewicz Własów i Partnerzy podejmie współpracę z studentem V roku lub absolwentem prawa, a także aplikantem radcowskim lub adwokackim.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radców Prawnych Stankiewicz Własów i Partnerzy podejmie współpracę z studentem V roku lub absolwentem prawa, a także aplikantem radcowskim lub adwokackim. Aplikacje prosimy przesyłać na adres sekretariat@kancelarie.gda.pl

 

Szukam pracy
21 sierpnia 2017

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Gdańsku pod nr GD/GD 2808 posiadający wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe (w tym procesowe) nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, sporządzania pism procesowych, fotokopii akt sądowych, oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic (Tczew, Kwidzyn, Elbląg, Wejherowo, Kartuzy, Malbork, Kościerzyna).

Jako płatnik podatku od towarów i usług wystawiam stosowne faktury VAT.

Kontakt:

e-mail: prawnikgdansk@wp.pl

telefon kontaktowy: 505-619-779

Szukam pracy
21 sierpnia 2017

Zastępstwo procesowe Rzeszów

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Aplikant radcowski III roku (OIRP w Rzeszowie) z doświadczeniem nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, jak również w zakresie sporządzania fotokopii akt oraz innych czynności w sposób stały lub doraźny na terenie województwa podkarpackiego Rzeszów, Krosno.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. Posiadam możliwość wystawiania faktur VAT.”

P.Kmiecik1@interia.pl

Tel: 517-433-130

Dam pracę
21 sierpnia 2017

Kancelaria KPMZ.pl Załucki Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p z/s w Rzeszowie nawiąże współpracę z radcą prawnym z okolic Gdańska. Wymagane minimum 3 letnie doświadczenie w obsłudze Jednostek Samorządu Terytorialnego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria KPMZ.pl Załucki Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p z/s w Rzeszowie nawiąże współpracę z  radcą prawnym z okolic Gdańska. Wymagane minimum 3 letnie doświadczenie w obsłudze Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres amadura@kpmz.pl

Z góry dziękujemy za przesłane CV. Jednocześnie informujemy, iż pracownicy Kancelarii skontaktują się z wybranymi osobami.

Prosimy również o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).”

Szukam pracy
21 sierpnia 2017

Zastępstwa procesowe na terenie woj. śląskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem procesowym w sprawach cywilnych i gospodarczych podejmie się zastępstw procesowych na terenie woj. śląskiego (Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Bytom, Mikołów, Tychy, Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Ruda Śląska, Gliwice, Zabrze, Tarnowskie Góry).

tel. 604 625 874

kontakt@katowiceradcaprawny.pl

www.katowiceradcaprawny.pl

8 sierpnia 2017

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński sp. p. z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta radcowskiego II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

 

Oczekiwania:

 • aplikant/ka drugiego roku aplikacji,
 • znajomość prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego,
 • umiejętność stosowania wiedzy prawniczej w praktyce, łatwość uczenia się,
 • komunikatywność,
 • doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorcy, w szczególności doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych,
 • znajomość języka angielskiego w szczególności terminologii prawniczej,
 • doskonała organizacja pracy, pracowitość i odpowiedzialność,
 • samodzielność.

Oferta:

 • interesującą pracę w młodym i zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dużą różnorodność prowadzonych spraw.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV mailem z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę – aplikant” na adres mailowy: kancelaria@bgst.pl  do dnia 16 sierpnia 2017 roku.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

Szukam pracy
7 sierpnia 2017

Zastępstwo na terenie województwa mazowieckiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Rynkiewicz-Lao podejmie współpracę w zakresie zastępstwa substytucyjnego przed sądami oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej i samorządowej na terenie województwa mazowieckiego (Radom, Grójec, Kozienice, Lipsko, Przysucha, Szydłowiec, Zwoleń), świętokrzyskiego (Kielce, Końskie, Starachowice, Skarżysko-Kamienna) i łódzkiego (Opoczno, Tomaszów Mazowiecki). Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych. Jestem płatnikiem podatku VAT. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy. Kontakt tel. 692593320, e-mail: magdalena.rynkiewicz.lao@gmail.com

Dam pracę
4 sierpnia 2017

Gdanski oddział kancelarii Merski Radcy Prawni i Adwokaci oferuje współprace aplikantom I i II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Gdanski oddział kancelarii Merski Radcy Prawni i Adwokaci oferuje współprace aplikantom I i II roku oraz płatne praktyki dla studentów prawa.

 

Szczegóły w załączeniu.

 

Szukam pracy
4 sierpnia 2017

Merski Radcy Prawni i Adwokaci poszukuje do współpracy radców prawnych i adwokatów

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Merski Radcy Prawni i Adwokaci, kancelaria obsługujaca klientów biznesowych,  poszukuje do współpracy radców prawnych
i adwokatów.
Dajemy możliwość współpracy z największymi na rynku podmiotami gospodarczymi.
Oczekujemy znajomości języka obcego, prawa jazdy kat. B oraz doświadczenia zawodowego w prawie bankowym lub gospodarczym.
Praktyka i doświadczenie w innym obszarze może stanowic dla nas inspiracje do wspólnego rozwoju.
Możliwość wniesienia własnej praktyki do Kancelarii.
Oferujemy prace w przyjaznej atmosferze,
Merski Radcy Prawni i Adwokaci, ul. Grobla 21, 61-858 Poznan, www.merski.pl
tel./fax (+48) 61 855 39 50, (+48) 61 853 32 44, oce@merski.pl
i CV prosimy wysyłać na rekrutacja@merski.pl

Szukam pracy
4 sierpnia 2017

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Gdańsku pod nr GD/GD 2808 posiadający wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe (w tym procesowe) nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, sporządzania pism procesowych, fotokopii akt sądowych, oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic (Tczew, Kwidzyn, Elbląg, Wejherowo, Kartuzy, Malbork, Kościerzyna).

Jako płatnik podatku od towarów i usług wystawiam stosowne faktury VAT.

Kontakt:

e-mail: prawnikgdansk@wp.pl

telefon kontaktowy: 505-619-779

Dam pracę
2 sierpnia 2017

Konsorcjum Radców Prawnych TRITUM LEGAL z siedzibą w Gdyni podejmie współpracę z aplikantami radcowskimi

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Konsorcjum Radców Prawnych TRITUM LEGAL z siedzibą w Gdyni podejmie współpracę z aplikantami radcowskimi.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz listu motywacyjnego na adres kancelaria@tritumlegal.pl.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wybranym kandydatom.

Szukam pracy
2 sierpnia 2017

Zastępstwo procesowe – woj. lubelskie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – woj. lubelskie

Radca prawny z duży doświadczeniem procesowym podejmie się współpracy w zakresie zastępstwa procesowego oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw, na terenie woj. lubelskiego. Faktura VAT.

e-mail: j.sala@poczta.fm

TEL. 600 362 356

Szukam pracy
26 lipca 2017

POZNAŃ – przeglądanie i zdjęcia akt KRS

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

POZNAŃ – przeglądanie i zdjęcia akt KRS

Aplikant radcowski zapewni przeglądanie oraz sporządzanie fotokopii akt KRS udostępnianych w wydziale gospodarczym KRS w Poznaniu. Gwarantowana wysoka jakość zdjęć i szybkie terminy wykonania. Wysyłka zdjęć przez Internet lub nagranie na płytę/pendrive. Wystawiam fakturę VAT.

 

Kontakt: tel. 608882171, email: aplikantpoznankrs@gmail.com

Dam pracę
26 lipca 2017

Kancelaria Staroń & Partners sp. k. z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz spraw procesowych, zatrudni aplikantkę/aplikanta radcowskiego na pełny etat do powstającego oddziału kancelarii w Gdańsku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Staroń & Partners prawnej przedsiębiorców oraz spraw procesowych, zatrudni prawnej przedsiębiorców oraz spraw procesowych, zatrudni aplikantkę/aplikanta radcowskiego na pełny etat do powstającego oddziału kancelarii w Bielsko-Białej.

Zakres obowiązków:

– czynności z zakresu prowadzenia spraw sądowych, w tym występowanie przed sądami,

– sporządzanie umów, opinii, regulaminów, dokumentów korporacyjnych,

– bieżąca obsługa prawna klientów kancelarii.

Od kandydatów oczekujemy:

– umiejętności samodzielnej pracy i pracy pod presją czasu

– wysokiej kultury osobistej,

– sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań,

– dobrej znajomość MS Office,

 

Oferujemy:

– pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

– elastyczne formy współpracy (umowa o pracę, zlecenie lub o współpracę)

– możliwość stałego rozwoju zawodowego, nauki praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie kształcenia,

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających dokument CV na adres mailowy: diana.gusztyn@staronpartners.com . W temacie prosimy określić „Imię, nazwisko, Bielsko-Biała”.

 

 

Dam pracę
26 lipca 2017

Praktykant w dziale prawnym z językiem niemieckim

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Rödl & Partner .Jesteśmy jedną z największych firm doradczych w Niemczech z główną siedzibą w Norymberdze. Posiadamy 108 biur w 50 krajach. Od 25 lat jesteśmy obecni także w Polsce, gdzie zajmujemy się doradztwem podatkowym, prawnym oraz personalnym; prowadzimy działalność audytorską i oferujemy outsourcing finansowo – księgowy. Można nas znaleźć w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Gliwicach i Gdańsku.

 

Jako firma doradcza uzyskujemy liczne wyróżnienia w konkursach branżowych. Zdobyliśmy m.in. pierwsze miejsce w rankingu firm audytorskich i księgowych „Book of List” (2016), tytuł „M&A Law Firm of the Year in Germany” (2014) oraz wyróżnienie „Prospołeczna firma audytorska” (2014) przyznane przez dziennik „Rzeczpospolita”. Staramy się również, aby nasi pracownicy mogli pogodzić swoje życie rodzinne z życiem zawodowym.

 

Praktykant w dziale prawnym z językiem niemieckim

 

 

Zakres obowiązków:

 • wsparcie pracowników merytorycznych Kancelarii w realizacji zadań
 • pomoc przy sporządzaniu projektów umów
 • wyszukiwanie orzecznictwa sądowego i interpretacji
 • sporządzanie projektów korespondencji w języku niemieckim/angielskim
 • prace tłumaczeniowe, prace biurowe i administracyjne

 

Poszukiwane kompetencje:

 • student V roku lub absolwent  studiów prawniczych, mający w planach

przystąpienie do egzaminu na aplikację radcowską

 • bardzo dobra znajomości języka niemieckiego
 • ogólna znajomość prawa, w szczególności z zakresu prawa cywilnego,
  prawa handlowego i prawa pracy
 • umiejętności pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • dokładność i systematyczność w wykonywaniu swoich obowiązków

 

Oferujemy:

 • wynagrodzenie
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia
 • możliwość nawiązania długoterminowej współpracy
 • elastyczne godziny odbywania praktyk
 • dostęp do niezbędnych narzędzi pracy
 • miłą atmosferę pracy

 

Aplikacje prosimy składać za pomocą formularza aplikacyjnego:

http://roedl.elevato.net/pl/praktykant-w-dziale-prawnym-z-jezykiem-niemieckim,j,367

lub na maila: katarzyna.gryglewicz@roedl.pro

 

W ofercie prosimy umieścić klauzulę w pełnym jej brzmieniu: Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922), wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Roedl Outsourcing sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa dla celów rekrutacji, także przyszłych, na potrzeby spółek z grupy Rödl & Partner w Polsce. Podane dane mogą być przekazane dla realizacji wskazanych celów innym podmiotom z grupy Rödl & Partner w Polsce (Roedl Audit sp. z o.o., Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna sp.k., Roedl Consulting sp. z o.o., IT Roedl Consulting sp. z o.o. sp.k.). Podanie przez użytkowników danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

17 lipca 2017

Kancelaria Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni rozpocznie współpracę z aplikantką radcowską/aplikantem radcowskim I lub II roku.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Poszukujemy osób dobrze zorganizowanych, skrupulatnych i chętnych do nauki. Wymagamy dobrej znajomości prawa cywilnego i procedury cywilnej. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Nie wymagamy doświadczenia zawodowego.

Do zadań aplikantów będzie należało sporządzanie projektów pism procesowych, umów i opinii prawnych, zastępowanie radców prawnych na rozprawach sądowych, a także pomoc w pracach administracyjnych kancelarii.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@ksk.gda.pl.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wybranym kandydatom.

Dam pracę
13 lipca 2017

Kancelaria Mackiewicz Radcowie Prawni z siedzibą w Gdańsku zatrudni radcę prawnego albo aplikanta radcowskiego II lub III roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Mackiewicz Radcowie Prawni z siedzibą w Gdańsku zatrudni radcę prawnego albo aplikanta radcowskiego II lub III roku:

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakietu Office oraz prawniczych baz danych);
 • bardzo dobra znajomość procedury cywilnej;
 • dobra znajomość prawa budowalnego i prawa zamówień publicznych;
 • pełna dyspozycyjność, samodzielność, pracowitość i zaangażowanie.

Oferujemy:

 • elastyczne warunki zatrudnienia;
 • możliwość pracy w wielu dziedzinach prawa;
 • pracę w zgranym zespole.

 

Osoby zainteresowane prosimy o podsyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: sekretariat@kmrp.pl.

 

Bardzo prosimy aby CV lub listy motywacyjne zawierały sformułowanie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Szukam pracy
13 lipca 2017

Zastępstwa procesowe Będzin, Bielsko-Biała, Chorzów

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca Prawny z kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze spółek kapitałowych oraz podmiotów prywatnych, podejmie współpracę w zakresie zastępstw procesowych oraz innych czynności procesowych przed sądami w miejscowościach:  Będzin, Bielsko-Biała, Chorzów, Chrzanów, Cieszyn, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice,  Kraków, Mikołów,  Mysłowice, Olkusz, Oświęcim, Pszczyna, Sosnowiec, Tychy, Wadowice.  tel: 512-057-211,  mail: grzegorz.olszowski@gmail.com

Szukam pracy
13 lipca 2017

Zastępstwa procesowe/fotokopie akt na terenie Kielc i woj. świętokrzyskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwa procesowe/fotokopie akt na terenie Kielc i woj. świętokrzyskiego.
Aplikant radcowski II roku podejmie współpracę w zakresie zastępstw procesowych oraz wykonywania fotokopii akt na terenie Kielc i ewentualnie województwa świętokrzyskiego.
Zapraszam do kontaktu.
e-mail: aplikant1991.kielce@gmail.com
nr tel.: 792-875-553

Dam pracę
13 lipca 2017

Radca prawny Adam Wojnarowski poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego I roku aplikacji radcowskiej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny Adam Wojnarowski poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego I roku aplikacji radcowskiej

 

Radca prawny Adam Wojnarowski poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego I roku aplikacji radcowskiej.

Wymagania:

– aplikant/ka I roku aplikacji radcowskiej,

– mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii,

– doświadczenie w redagowaniu pism procesowych,

– znajomość języka angielskiego,

– dyspozycyjność,

– zaangażowanie.

Obowiązki: sporządzanie projektów pism procesowych, opinii prawnych i umów,

Oferuję: odpłatny staż z możliwością dalszego zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego i pracę w wielu różnorodnych dziedzinach prawa, możliwość objęcia patronatem. Osoby zainteresowane proszę o wysyłanie CV ze zdjęciem w terminie do 21 lipca 2017 roku na adres:

kancelaria@consulti.pl

 

Szukam pracy
11 lipca 2017

Zastępstwo procesowe, województwo podkarpackie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Zastępstwo procesowe, województwo podkarpackie

Aplikant radcowski II roku przy OIRP w Rzeszowie podejmie się zastępstwa procesowego na terenie województwa podkarpackiego. Dane kontaktowe: michal_pankiewicz@yahoo.pl tel: 660764447
Szukam pracy
11 lipca 2017

Zastępstwo procesowe – Warszawa

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Warszawa

Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu APL-WA-150400), prowadzący działalność gospodarczą i posiadający możliwość wystawiania faktur VAT, podejmie się stałej lub doraźnej współpracy w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi w Warszawie.

Kontakt:

e-mail: przemyslaw.szalanski@wp.pl

tel. 796-622-169

10 lipca 2017

Kancelaria Radcy Prawnego Monika Gierzyńska nawiąże współpracę z radcą prawnym.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Oferujemy:

 • pracę w zespole doświadczonych radców prawnych i adwokatów;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, w tym także w zakresie zastępstwa procesowego;
 • samodzielne, w pełni wyposażone stanowisko pracy w Kancelarii.

Wymagania:

 • doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych i projektów umów;
 • znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: monika.gierzynska@kancelaria-kgg.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Szukam pracy
10 lipca 2017

ZASTĘPSTWA PROCESOWE – MAZOWIECKIE ( WARSZAWA I OKOLICE)

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Radca prawny z dużym doświadczeniem procesowym podejmie się zastępstw na terenie Warszawy i okolic.
Kontakt:
r.pr. Paulina Pacholczyk
tel. 603 553 262
Inne
10 lipca 2017

Kancelaria Radców Prawnych Cogitus sp.p. poszukuje studenta prawa II, III lub IV roku do odbycia letniej praktyki

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radców Prawnych Cogitus sp.p. poszukuje studenta prawa II, III lub IV roku do odbycia letniej praktyki w Kancelarii, z możliwością dalszej współpracy.

Wymagania:

– dyspozycyjność

– umiejętność pracy zespołowej

– chęć nauki

 

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail: kancelaria@cogitus.net.pl                     z dopiskiem „praktyka letnia” .

Zgłoszenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                             w celach rekrutacyjnych, prosimy przesyłać do dnia 14 lipca 2017r. włącznie.

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzenia tylko na wybrane zgłoszenia.

 

Szukam pracy
10 lipca 2017

Zastępstwo procesowe – Olsztyn i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Olsztyn i okolice

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Olsztynie o bogatym doświadczeniu procesowym nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, sporządzania pism procesowych, fotokopii akt sądowych, oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie Olsztyna i okolic (Ostróda, Iława, Morąg, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Biskupiec, Mrągowo, Kętrzyn, Giżycko, Szczytno, Nidzica, Działdowo, Mława)

Kontakt: radcaprawny24@gmail.com , tel: 509-957-419

4 lipca 2017

Kancelaria Radców Prawnych Stankiewicz Własów i Partnerzy podejmie współpracę z aplikantem radcowskim lub adwokackim.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Aplikacje prosimy przesyłać na adres sekretariat@kancelarie.gda.pl

30 czerwca 2017

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Gilewicza w Wejherowie poszukuje: Aplikanta radcowskiego/absolwenta prawa

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Szukam pracy
26 czerwca 2017

Zastępstwo procesowe – Warszawa i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Warszawa i okolice

 

Radca prawny podejmie się zastępstw procesowych na terenie Warszawy i okolic. Jestem zainteresowany stałą lub doraźną współpracą.

Posiadam praktyczne 5 letnie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego, bankowego oraz bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszam do kontaktu poprzez adres mailowy: solski.grzegorz@gmail.com lub pod numerem telefonu: 604 465 405

Szukam pracy
22 czerwca 2017

Zastępstwo procesowe CZĘSTOCHOWA, MYSZKÓW i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Zastępstwo procesowe CZĘSTOCHOWA, MYSZKÓW i okolice Radca prawny Anna Moryń, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego, posiadająca kilkuletnie, doświadczenie zawodowe (w tym procesowe) podejmie stałą bądź doraźną współprace w zakresie zastępstwa procesowego oraz obsługi prawnej, na terenie Częstochowy, Myszkowa oraz ich okolic (Będzin, Lubliniec, Radomsko, Dąbrowa Górnicza) 


Tel: 537 686 923 
e-mail: kancelaria.annamoryn@gmail.com 
www: kancelariamoryn.cba.pl
Dam pracę
22 czerwca 2017

Radca prawny Igor Kępiński poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego I lub II roku aplikacji radcowskiej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny Igor Kępiński poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego I lub II roku aplikacji radcowskiej.

Wymagania:

– aplikant/ka I lub II roku aplikacji radcowskiej,

– doświadczenie w pracy w kancelarii,

– doświadczenie w występowaniu przed sądami powszechnymi

, – doświadczenie w redagowaniu pism procesowych,

– znajomość języka angielskiego,

– dyspozycyjność, – zaangażowanie.

Obowiązki: – sporządzanie projektów pism procesowych, opinii prawnych i umów, – planowanie i kompleksowa organizacja pracy, – reprezentacja Klientów na rozprawach sądowych.

Oferuję: – stabilną i wieloletnią współpracę, – możliwość rozwoju zawodowego i pracę w wielu różnorodnych dziedzinach prawa, – możliwość objęcia patronatem. Osoby zainteresowane proszę o wysyłanie CV ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym w terminie do 30 czerwca 2017 roku na adres: i.kepinski@kancelaria.sopot.pl

Dam pracę
22 czerwca 2017

Spółka SOLACE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku poszukuje ambitnej, samodzielnej i dobrze przygotowanej merytorycznie osoby do współpracy

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Spółka SOLACE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku poszukuje ambitnej, samodzielnej i dobrze przygotowanej merytorycznie osoby do współpracy na stanowisku:

Aplikant Radcowski I/II roku / Student V roku prawa

Opis stanowiska

– analiza dokumentów, orzecznictwa i piśmiennictwa, sporządzanie opinii prawnych

– pisanie pozwów w postępowaniu upominawczym i nakazowym

– zastępstwo procesowe

– utrzymywanie kontaktu z klientem

 

Wymagania:

– aplikant aplikacji radcowskiej I/II roku / student V roku prawa

– wiedza i doświadczenie w zakresie prawa cywilnego

– dobra znajomość pakietu Office i programów prawniczych

– zdolność analitycznego i logicznego myślenia

– umiejętność dobrej komunikacji w zespole

– dyspozycyjność

– zainteresowanie problematyką ubezpieczeń komunikacyjnych.

 

Oferujemy:

– bardzo dobrą atmosferę pracy w młodym zespole prawników nastawionym na współdziałanie, dzielenie się wiedzą i rozwój umiejętności,

– wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres praca@solace.pl w tytule wiadomości proszę wpisać „rekrutacja aplikant radcowski”

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelarię Prawną SOLACE sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28)”.

Szukam pracy
14 czerwca 2017

Zastępstwo na terenie woj. mazowieckiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Doświadczony radca prawny podejmie się zastępstwa procesowego na terenie województwa mazowieckiego. Zainteresowanych proszę o kontakt: www.padala.pl, kancelaria@padala.pl, tel. 509518898.
Zapraszam serdecznie do współpracy
Katarzyna Padała
Radca Prawny
12 czerwca 2017

Kancelaria Konsens Dariusz Knera poszukuje aplikanta radcowskiego na zastępstwo

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Konsens Dariusz Knera poszukuje aplikanta radcowskiego na zastępstwo dnia 16 czerwca, godzina 13:30 w sprawie o zapłatę, zawisłej przed Sądem Rejonowym w Kościerzynie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem 58 345 29 10 lub sekretariat@kancelariakonsens.pl

12 czerwca 2017

VINDICAR Kancelaria Prawna radca prawny Mirosław Miler z siedzibą w Gdańsku zatrudni aplikanta radcowskiego II roku.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Wymagania:
– dobra znajomość prawa cywilnego oraz prawa postępowania cywilnego  (zastępstwo procesowe) ,
– dobra organizacja pracy,
– sumienność, rzetelność,
– dyspozycyjność (z uwzględnieniem zajęć na aplikacji).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
kancelaria@vindicar.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w  dokumentach aplikacyjnych  klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Szukam pracy
7 czerwca 2017

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Gdańsku pod nr GD/GD 2808 posiadający wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe (w tym procesowe) nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, sporządzania pism procesowych, fotokopii akt sądowych, oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic (Tczew, Kwidzyn, Elbląg, Wejherowo, Kartuzy, Malbork, Kościerzyna).

Jako płatnik podatku od towarów i usług wystawiam stosowne faktury VAT.

Kontakt:

e-mail: prawnikgdansk@wp.pl

telefon kontaktowy: 505-619-779

Szukam pracy
7 czerwca 2017

Zastępstwo na terenie apelacji wrocławskiej

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Aplikantka radcowska podejmie się zastępstwa procesowego a także przeglądania akt (w tym sporządzanie kopii) na terenie apelacji Wrocławskiej. Doświadczenie m.in. w zakresie spraw z prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Proszę o kontakt.

karolina.wojcik.wr@gmail.com

Szukam pracy
5 czerwca 2017

Zastępstwo procesowe, woj. pomorskie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

FD Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandry Fierek-Pater z siedzibą w Gdańsku podejmie się  współpracy w zakresie zastępstwa procesowego na terenie województwa pomorskiego. Kontakt: r. pr Aleksandra Fierek-Pater tel. 607 920 771; e-mail: biuro@fdkancelaria.com, www.fdkancelaria.com

Inne
4 czerwca 2017

Współdzielenie lokalu biurowego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny Klaudia Tylicka, prowadzącą Kancelarię Radcy Prawnego w Gdyni zaprasza do współdzielenia biura położonego w centrum Gdyni, przy ul. Bema 18/4.

Lokal o pow. ca. 85 m składa się z dwóch gabinetów, pokoju konferencyjnego oraz pokoju socjalnego i łazienki.

Zaproszeniem objęty jest gabinet z balkonem, ok. 14m świeżo malowany, częściowo wyposażony (biurko, fotel biurowy, dwie szafy na akta, kanapa skórzana, fotel i krzesło).

Chętnych proszę o kontakt: kancelaria@tylicka.pl lub pod numerem + 48 604 05 80 21. Kilka zdjęć biura znajduje się pod adresem: http://www.tylicka.pl/#gallery.

Cena do uzgodnienia.

Dam pracę
31 maja 2017

Radca prawny Kajetan Komar-Komarowski zatrudni aplikanta radcowskiego lub adwokackiego I lub II roku aplikacji

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny Kajetan Komar-Komarowski zatrudni aplikanta radcowskiego lub adwokackiego I lub II roku aplikacji.

 

Oferujemy:

 1. stałe zlecenie w pełnym wymiarze na samodzielnym stanowisku,
 2. w pełni wyposażone stanowisko pracy,
 3. możliwość rozwoju zawodowego i specjalizacji.

 

Wymagania:

 1. doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych i projektów umów/dokumentów;
 2. umiejętność autoprezentacji/rozmowy z Klientami na tematy merytoryczne;
 3. dobra znajomość nowych technologii informatycznych, biegła obsługa narzędzi internetowych i oprogramowania;
 4. miejsce zamieszkania: Trójmiasto i okolice (praca będzie wykonywana w Sopocie).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: d.kinda@navimor.pl z tematem wiadomości: OFERTA PRACY – APLIKANT

 

Dam pracę
31 maja 2017

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów poszukuje aplikantów radcowskich lub adwokackich I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

 

LAWBO

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

poszukuje

aplikantów radcowskich lub adwokackich I lub II roku

 

LAWBO Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów oferuje profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne. Świadczy usługi w różnorodnych dziedzinach i specjalizacjach prawa. Dynamicznym rozwój, możliwość współpracy z zespołem profesjonalistów to szansa na realizację zawodowej kariery.

 

Obowiązki.

Bieżąca obsługa prawna dla Klientów Kancelarii

Sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych

Udział w rozprawach sądowych

 

Wymagania.

Preferowane doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej

Wiedza i doświadczenie z zakresu stosowania: Prawa cywilnego, Prawa postępowania cywilnego, Prawa gospodarczego

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Dbałość o najwyższą jakość realizowanych projektów

Rzetelność i odpowiedzialność

Nienaganna kultura osobista

Dyspozycyjność

 

Umiejętności.

Samodzielnego prowadzenia spraw

Wysokiego poziomu organizacji pracy pod presją czasu

Efektywnego realizowania podjętych działań

Współpracy w zespole

Rozwiniętych zdolności interpersonalnych

 

Oferujemy.

Pracę w zespole profesjonalistów

Rozwój zawodowy

Możliwość objęcia patronatem

 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji

prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV i list motywacyjny

na adres email kancelaria@lawbo.pl

 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

 

31 maja 2017

LAWBO Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów poszukuje aplikantów radcowskich lub adwokackich I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

LAWBO Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów oferuje profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne. Świadczy usługi w różnorodnych dziedzinach i specjalizacjach prawa. Dynamicznym rozwój, możliwość współpracy z zespołem profesjonalistów to szansa na realizację zawodowej kariery.

 

Obowiązki.

Bieżąca obsługa prawna dla Klientów Kancelarii

Sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych

Udział w rozprawach sądowych

 

Wymagania.

Preferowane doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej

Wiedza i doświadczenie z zakresu stosowania: Prawa cywilnego, Prawa postępowania cywilnego, Prawa gospodarczego

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Dbałość o najwyższą jakość realizowanych projektów

Rzetelność i odpowiedzialność

Nienaganna kultura osobista

Dyspozycyjność

 

Umiejętności.

Samodzielnego prowadzenia spraw

Wysokiego poziomu organizacji pracy pod presją czasu

Efektywnego realizowania podjętych działań

Współpracy w zespole

Rozwiniętych zdolności interpersonalnych

 

Oferujemy.

Pracę w zespole profesjonalistów

Rozwój zawodowy

Możliwość objęcia patronatem

 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji

prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV i list motywacyjny

na adres email kancelaria@lawbo.pl

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

Dam pracę
30 maja 2017

Zastępstwo procesowe 07.06.2017 SA Gdańsk

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe na rozprawie przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku , III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Nowe Ogrody 28/29 , Gdańsk w dniu 07 czerwca 2017 roku godzina 12.30 o ubezpieczenie społeczne.

Proszę o zgłoszenie osób zainteresowanych pod numerem 503 161 341 ( radca prawny Michał Dymek ).

Dam pracę
29 maja 2017

„SAUR NEPTUN GDAŃSK” S.A. TWOJE WODOCIAGI poszukuje pracownika na stanowisko RADCY PRAWNEGO

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Gdańsk, dnia 24 maja 2017 r.

 

 

 

„SAUR NEPTUN GDAŃSK” S.A.  TWOJE WODOCIAGI

 

poszukuje pracownika na stanowisko

 

RADCY PRAWNEGO

 

Obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 

– prowadzenie spraw sądowych oraz spraw w postępowaniu egzekucyjnym,

– sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, opiniowanie umów.

– występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika

-udzielanie porad i konsultacji prawnych w sprawach Spółki..

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wpis na listę radców prawnych

oraz:

 • znajomość prawa cywilnego, prawa handlowego, procedury cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem postępowania sądowego w zakresie skutecznego dochodzenia roszczeń,
 • umiejętność przedstawiania argumentacji prawnej,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.
 • znajomość języka angielskiego lub francuskiego będzie dodatkowym atutem.

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony poprzedzona 3-miesięcznym okresem próbnym,
 • wymiar czasu pracy-pełen etat (5 dni w tygodniu po 8 godzin w siedzibie pracodawcy),
 • świadczenia dodatkowe w postaci m.in. dofinansowania do kart sportowej oraz pakietu medycznego..

 

Osobom zatrudnionym oferujemy interesującą pracę w firmie stabilnej, o ugruntowanej pozycji na rynku, ambitne zadania oraz możliwość rozwoju zawodowego.

 

Oferty zawierające cv i list motywacyjny prosimy przesyłać na poniższy adres w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. :

SNG S.A. 80-858 Gdańsk, ul Wałowa 46

 e-mail:  praca@sng.com.pl

 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.)”

 

23 maja 2017

Kancelaria BGST Radcowie Prawni, Borek, Gajda, Tołwiński Sp.p. z siedzibą w Gdańsku poszukuje praktykantów.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

BGST

Poszukujemy osób o wykształceniu prawniczym/ studentów prawa, chcących pogłębiać swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną na stanowisku: praktykant.

Wymagania:

– ukończony co najmniej 3 rok studiów prawniczych

– podstawowa znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

– umiejętność pracy w zespole

dyspozycyjność min. 2 dni w tygodniu (do ustalenia podczas rozmowy kwalifikacyjnej)

– znajomość j. angielskiego w stopniu średniozaawansowanym

Oferujemy:

możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, szansę otrzymania stałego zatrudnienia dla najlepszych praktykantów

CV proszę przesyłać pod adres mailowy: kancelaria@bgst.pl

23 maja 2017

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Gilewicza w Wejherowie poszukuje Aplikanta radcowskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

 

gilewicz-logo1

 

Praca na proponowanym stanowisku obejmuje m.in:
– uczestnictwo w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych,
– uczestnictwo w obsłudze prawnej osób fizycznych,
– zastępstwo przed sądami i organami administracji,

Oferujemy:
– pracę przy zróżnicowanym charakterze spraw,
– możliwość rozwoju wiedzy i umiejętności,
– przyjazne i elastyczne warunki pracy,

Oczekiwania wobec Kandydata są następujące:
– status aplikanta radcowskiego,
– znajomość i zamiłowanie do prawa cywilnego, budowlanego, administracyjnego,gospodarczego,
– znajomość procedury cywilnej, administracyjnej i sądowoadministracyjnej,
– mile widziane doświadczenie w pracy prawniczej,
– mile widziane prowadzenie działalności gospodarczej,
– samodzielność w działaniu,
– sumienność, dobra organizacja pracy,
– wnikliwość, skrupulatność,
– mile widziane zamieszkiwanie w Wejherowie lub okolicach,


Oferty zawierające CV wraz z oświadczeniem o wyważeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla celów rekrutacji, proszę przesyłać na adres: kancelaria@gilewicz.eu.

Dam pracę
22 maja 2017

Kancelaria Radcy Prawnego w Gdańsku podejmie współpracę z aplikantem/aplikantką II lub III roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego w Gdańsku podejmie współpracę

z aplikantem/ aplikantką II lub III roku

 

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy w kancelarii
 • znajomość prawa cywilnego, rodzinnego
 • zaangażowanie, sumienność, dobra organizacja pracy, lojalność

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • przyjazną atmosferę pracy
 • współpracę w pełnym wymiarze czasu pracy – z wyłączeniem zajęć na aplikacji

 

Osoby zainteresowane prosimy o  przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym

na adres: sekretariat@kancelaria-gdanska.pl

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

Prosimy o zawarcie w  dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dam pracę
19 maja 2017

Poszukuję zastępstwa procesowego w sprawie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w dniu 29.05.2017 r. g. 12:00

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Poszukuję zastępstwa procesowego w sprawie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w dniu 29.05.2017 r. g. 12:00. Jestem zainteresowany zastępstwem w całym postępowaniu. Sądzę że rozpraw w I instancji powinno być nie więcej niż 3. Proszę o ofertę – stawkę za jedną rozprawę.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Tomasz Trzepizur

Radca prawny

Nr tel. 506 515 436

Szukam pracy
19 maja 2017

Zastępstwo procesowe woj. warmińsko – mazurskie i pomorskie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe woj. warmińsko – mazurskie i pomorskie

Radca Prawny, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych, nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej i samorządowej na terenie województwa pomorskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Wejherowo, Starogard Gdański, Malbork, Kartuzy, Tczew, Kwidzyn), warmińsko – mazurskiego (Elbląg, Braniewo, Ostróda, Iława). Istnieje także możliwość nawiązania stałej współpracy. Jestem płatnikiem podatku VAT. Kontakt tel. 608535378, e-mail: maciejslow@wp.pl

Szukam pracy
15 maja 2017

Zastępstwo na terenie woj. mazowieckiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Szanowni Państwo,

Jestem prawnikiem z ponad 6 letnim doświadczeniem w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Podejmę się reprezentacji przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej usytuowanymi na terenie województwa mazowieckiego. Oferuję usługi w zakresie sporządzania pism procesowych, umów, uchwał, innych dokumentów, również w języku angielskim. Niezależnie od świadczenia incydentalnych zleceń proponuję nawiązanie współpracy w regularnym wymiarze.

Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze prawnej i korporacyjnej przedsiębiorstw. Samodzielnie prowadziłem postępowania i doradzałem przy zagadnieniach związanych z nieruchomościami (proces inwestycyjno-budowlany), wspólnotami mieszkaniowymi, prawem gospodarczym, czynami nieuczciwej konkurencji, własnością intelektualną, prawem konsumenckim, podatkami, w tym kontrolą podatkową.

W przypadku Państwa zainteresowania zapraszam do kontaktu: adam@kancelariakleczar.pl 502-285-677

Szukam pracy
11 maja 2017

Wrocław – fotokopie akt i zastępstwa procesowe

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Aplikant radcowski z Wrocławia z dużym i wszechstronnym doświadczeniem procesowym podejmie się:
-zastępstw procesowych
-sporządzania fotokopii akt sądowych (w tym w wydziale gospodarczym KRS)
Możliwość wystawienia faktury VAT.
Kontakt: tel. 608882171, email: aradcowski@gmail.com

Szukam pracy
11 maja 2017

ZASTĘPSTWA PROCESOWE – MAZOWIECKIE ( WARSZAWA I OKOLICE)

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
ZASTĘPSTWA PROCESOWE – MAZOWIECKIE ( WARSZAWA I OKOLICE)
Aplikantka radcowska III roku, z dużym doświadczeniem procesowym podejmie się zastępstw na terenie Warszawy i okolic.
Kontakt
tel. 603 553 262
Szukam pracy
11 maja 2017

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Gdańsku pod nr GD/GD 2808 posiadający wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe (w tym procesowe) nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, sporządzania pism procesowych, fotokopii akt sądowych, oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic (Tczew, Kwidzyn, Elbląg, Wejherowo, Kartuzy, Malbork, Kościerzyna).

Jako płatnik podatku od towarów i usług wystawiam stosowne faktury VAT.

Kontakt:

e-mail: prawnikgdansk@wp.pl

Szukam pracy
11 maja 2017

Radca Prawny Piotr Ziółkowski podejmie się współpracy w zakresie zastępstwa procesowego na terenie województwa wielkopolskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca Prawny Piotr Ziółkowski podejmie się  współpracy w zakresie zastępstwa procesowego na terenie województwa wielkopolskiego. Kontakt Kancelaria: ZIÓŁKOWSKI Adwokaci i Radcowie Prawni, r. pr Piotr Ziółkowski, tel. 604-546-849; e-mail: biuro@pz-lawoffice.pl, www.pz-lawoffice.pl

 

 

Inne
11 maja 2017

Radca prawny z Elbląga poszukuje radcy prawnego/adwokata (również osoby, które uzyskały pozytywny wynik z tegorocznego egzaminu) do wspólnego prowadzenia kancelarii

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny z Elbląga poszukuje radcy prawnego/adwokata (również osoby, które uzyskały pozytywny wynik z tegorocznego egzaminu) do wspólnego prowadzenia kancelarii. Kontakt: e-mail: radcaprawnyelblag@gmail.com, tel.: 507-831-524

Szukam pracy
11 maja 2017

Radca prawny Michał Plewiński nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, a także obsługi prawnej na terenie województwa pomorskiego oraz Elbląga

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny Michał Plewiński nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, a także obsługi prawnej na terenie województwa pomorskiego oraz Elbląga.

 

Dane kontaktowe:

www.kancelariaprawo.com

Tel: +48 797 764 814

E-mail: m.plewinski@kancelariaprawo.com

Dam pracę
11 maja 2017

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Dam pracę
11 maja 2017

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Sarzyńskiego nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim lub adwokackim I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Sarzyńskiego nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim lub adwokackim I lub II roku.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • dyspozycyjności 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem obowiązkowych zajęć dla aplikantów);
 • znajomości języka angielskiego;
 • zaangażowania;
 • odpowiedzialności i sumienności;
 • umiejętności organizacji pracy, samodzielności;
 • komunikatywności i umiejętności pracy zespołowej;
 • umiejętności pracy pod presją czasu

 

Oferujemy:

 • pracę w profesjonalnym zespole prawników;
 • miłą atmosferę,
 • możliwość pracy w wielu różnorodnych dziedzinach prawa;

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV mailem z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę” na adres mailowy: kancelaria@sarzynski.gd.pl. Na oferty czekamy do dnia 16.05.2017 r. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

Bardzo prosimy aby w CV zostało zawarte sformułowanie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

 

Szukam pracy
11 maja 2017

RADCA PRAWNY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM NAWIĄŻE WSPÓŁPRACĘ

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

RADCA PRAWNY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM NAWIĄŻE WSPÓŁPRACĘ

 

Szanowni Państwo,

jako radca prawny z ponad trzynastoletnim doświadczeniem, nawiążę współpracę z Kancelarią Prawną, Radcą Prawnym, Adwokatem lub podmiotem zainteresowanym kompleksową obsługą prawną. 

Specjalizacje: prawo handlowe, gospodarcze, cywilne i rodzinne, administracyjne, windykacja należności, odszkodowania, prawo karne i karno-skarbowe.

 

Obsługa prawna w języku włoskim i angielskim – język prawniczy oraz tłumaczenia.

 

W przypadku zainteresowania uprzejmie proszę o  kontakt:

 

e-mail: radca.irczyc@gmail.com

tel: 790 207 337

 

Radca Prawny

Karolina Irczyc

28 kwietnia 2017

ERGO LEX Kancelaria Radców Prawnych Gorlewicz, Zajączkowski i Partnerzy Sp. p. z siedzibą w Sopocie podejmie współpracę z aplikantką/aplikantem radcowskim I roku.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Wymagania:

 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych,
 • biegła znajomość i doświadczenie w prowadzeniu postępowań rejestrowych przed KRS,
 • biegła obsługa komputera (Word, Excel),
 • odpowiedzialność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

Oferujemy:

 • pracę w młodym i dynamicznym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjny system wynagradzania,

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać mailem na adres:

kancelaria@ergolex.pl

Zastrzegamy, iż odpowiedzi udzielamy wyłącznie na wybrane zgłoszenia.

Szukam pracy
20 kwietnia 2017

Zastępstwo procesowe na obszarze właściwości Sądów Okręgowych w Elblągu, Gdańsku, Olsztynie

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe na obszarze właściwości Sądów Okręgowych w Elblągu, Gdańsku, Olsztynie

 

Radca prawny z Elbląga z doświadczeniem procesowym podejmie się zastępstwa procesowego przed Sądami w Elblągu, Braniewie, Malborku, Ostródzie, Tczewie, Gdańsku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Kwidzynie, Iławie, Olsztynie, Gdyni, Lidzbarku Warmińskim. Możliwa szersza i stała współpraca.

Kontakt pod nr tel.: 506 382 781 lub e-mail: kancelaria.marcin.zamojski@wp.pl

Szukam pracy
20 kwietnia 2017

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Gdańsku pod nr Gd/E/298 posiadający ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe, nawiąże współpracę

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Gdańsku pod nr Gd/E/298  posiadający ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe, nawiąże współpracę  (również z możliwością pracy zdalnej) m.in. w zakresie zastępstwa procesowego, sporządzania pism procesowych, fotokopii akt sądowych, sporządzania umów, reprezentacji osób fizycznych, jak również osób prawnych na terenie trójmiasta i okolic  (m.in. Malbork, Tczew, Kwidzyn, Elbląg, Wejherowo, Kartuzy, Malbork, Kościerzyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia). Posiadam doświadczenie w szeroko pojętej obsłudze przedsiębiorców, w tym prawie zobowiązań, prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie rodzinnym, prawie upadłościowym, prawie pracy, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień. 

Zapraszam do kontaktu tel. +48 698 361 175 e-mail: kancelaria.sikorska@gmail.com

www.kancelariasikorska.pl

r.pr. Barbara Sikorska

Dam pracę
20 kwietnia 2017

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Budzyński w Gdańsku podejmie współpracę z aplikantem radcowskim

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Budzyński w Gdańsku www.krpbudzynski.pl
podejmie współpracę z aplikantem radcowskim.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: sekretariat@krpbudzynski.pl do dnia  28 kwietnia 2017 roku.

Prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Dam pracę
20 kwietnia 2017

Kancelaria Armińska Radcowie Prawni w Sopocie nawiąże współpracę z aplikantami radcowskimi

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria armińska radcowie prawni w Sopocie nawiąże współpracę z aplikantami radcowskimi

Treść ogłoszenia

 

 

18 kwietnia 2017

Kancelaria poszukuje 6 aplikantów / absolwentów studiów prawniczych AD 2016 i 2017 na roczny, płatny staż.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Informujemy, że Kancelaria GESSEL, KOZIOROWSKI z siedzibą w Warszawie poszukuje sześciu absolwentów studiów prawniczych AD 2017 lub 2016 z całej Polski do udziału w II Edycji Programu Mentorskiego Kancelarii – rocznego, płatnego stażu łączącego stabilne zatrudnienie w renomowanej Kancelarii oraz intensywny rozwój zawodowy.

Do obsadzenia jest sześć rocznych, w pełni płatnych staży w Kancelarii GESSEL, opartych o umowę o pracę.

W czasie stażu zapewniamy:

 • rotację między głównymi praktykami Kancelarii: M&A, procesy, rynki kapitałowe, prawo korporacyjne, prawo pracy, IP, podatki;
 • opiekę Mentorów;
 • szkolenia merytoryczne, językowe, z umiejętności miękkich;
 • możliwość kontynuacji współpracy.

Program Mentorski pozwala absolwentom na uzupełnienie edukacji akademickiej o specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne, ułatwia zdefiniowanie własnych preferencji zawodowych i zapewnia możliwość intensywnego rozwoju.

Udział w Programie można łączyć z wybraną aplikacją prawniczą lub rozwojem kariery naukowej. 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i spróbowania swoich sił w Programie!

Rekrutacja online – tylko do 23.04.2017 r.

WIĘCEJ INFORMACJI NA : http://gessel.pl/kariera/program-mentorski/

Program_mentorski_TV_1920x1080

Szukam pracy
11 kwietnia 2017

Zastępstwo na terenie Trójmiasta i okolic

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Aplikant radcowski po ukończonej aplikacji przy OIRP w Gdańsku z bogatym doświadczeniem procesowym podejmie się zastępstwa procesowego oraz innych zleconych czynności na terenie Trójmiasta i okolic (Tczew, Malbork, Elbląg,  Kartuzy, Kościerzyna, Wejherowo, Puck, Starogard Gdański, Rumia, Reda).
Możliwość stałej lub doraźnej współpracy. Mam możliwość wystawienia FV.
Kontakt: apl. radc. Jakub Kulczyński 693 725 732, jakub.kulczynski1989@gmail.com
Szukam pracy
5 kwietnia 2017

Zastępstwo procesowe – Kraków

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny Barbara Sokalska wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Krakowie pod nr wpisu KR-3492, posiadająca wieloletnie doświadczenie zawodowe nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, sporządzania pism procesowych, fotokopii akt sądowych, załatwiania spraw urzędowych na terenie Krakowa oraz Wieliczki, Niepołomic, Skawiny, Bochni. Wystawiam faktury VAT. Kontakt: e-mail: biuro@sokalska-kancelaria.com, tel. 506-202-393

Dam pracę
4 kwietnia 2017

Kancelaria Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni nawiąże współpracę z radcą prawnym /adwokatem

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelaria Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. z Gdańska nawiąże współpracę z radcą prawnym /adwokatem

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • trzyletniego doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej lub spółce prawa handlowego na stanowisku prawnik wewnętrzny, w tym w szczególności przy obsłudze przedsiębiorców,
 • przynajmniej 3 letniego doświadczenia w występowaniu przed sądami,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • pełnej dyspozycyjności (pięć dni w tygodniu),
 • uczciwości i lojalności,
 • dobrej znajomości obsługi komputera (w szczególności MS Word, Outlook) oraz znajomości obsługi programów prawniczych (Legalis/Lex),
 • umiejętności pracy w zespole, pracowitości oraz woli i zaangażowanie do pracy.

 

Mile wdziane:

 • znajomość angielskiego języka prawniczego,
 • doświadczenia w zakresie prawa podatkowego,
 • dobra znajomość innych języków obcych, w szczególności języka niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego,
 • prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

 

Oferujemy:

 • interesującą pracę w młodym i zgranym kilkunastoosobowym zespole w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się Kancelarii na Pomorzu,
 • pracę przy projektach dla największych podmiotów gospodarczych w Polsce północnej,
 • możliwość pracy w wielu różnorodnych dziedzinach prawa;
 • stabilną i wieloletnią współpracę w wybranej przez kandydata formule (umowa o pracę, zlecenie, własna działalność gospodarcza itp.).

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV mailem z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę” na adres mailowy: sekretariat@kklaw.pl. Na oferty czekamy do 7 kwietnia 2017. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Bardzo prosimy aby CV lub listy motywacyjne zawierały sformułowanie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

 

Dam pracę
4 kwietnia 2017

Kancelaria Radców Prawnych Galiński & Kleina z siedzibą w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem (aplikantką) radcowskim (adwokackim) lub absolwentem prawa

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radców Prawnych Galiński & Kleina z siedzibą w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantem (aplikantką) radcowskim (adwokackim) lub absolwentem prawa.

 

Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na stanowisku prawnika zaangażowana będzie do bezpośredniej obsługi spraw zlecanych Kancelarii. Prawnik odpowiedzialny będzie za sporządzanie projektów zróżnicowanych dokumentów w tym m.in.: pism procesowych, analiz prawnych oraz opinii podatkowych. Do obowiązków prawnika należeć będzie także opracowywanie porad dla klientów Kancelarii oraz świadczenie bieżącego doradztwa prawnego. Poszukujemy osoby nastawionej na intensywny rozwój zawodowy, zainteresowanej pogłębianiem wiedzy oraz doskonaleniem umiejętności praktycznych pod okiem doświadczonych fachowców.

 

Wymagania: 

 • Absolwent prawa
 • Dostępność 5 dni w tygodniu (zwolnienie na zajęcia na aplikacji)
 • Min. 6 miesięcy doświadczenia w kancelarii prawnej lub dziale prawnym przedsiębiorstwa
 • Zdolność analitycznego myślenia oraz precyzyjnego wypowiadania się
 • Doskonała organizacja czasu pracy, umiejętność realizacji zadań pod presją czasu
 • Ukierunkowania na realizację powierzonych zadań
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista

Mile widziane:

 • zainteresowanie prawem podatkowym, handlowym i prawem umów

Oferujemy:

 • współpracę w wymiarze pełnego etatu
 • pracę w młodym zespole prawnik, przy realizacji zróżnicowanych projektów
 • możliwość zdobycia specjalistycznego doświadczenie w obszarze doradztwa podatkowego
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz umiejętności

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: biuro@gklaw.pl w terminie do 12 kwietnia 2017 r. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane aplikacje. Prosimy aby CV lub listy motywacyjne zawierały sformułowanie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

Szukam pracy
4 kwietnia 2017

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Trójmiasto i okolice

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Gdańsku pod nr GD/GD 2808 posiadający wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe (w tym procesowe) nawiąże współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, sporządzania pism procesowych, fotokopii akt sądowych, oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic (Tczew, Kwidzyn, Elbląg, Wejherowo, Kartuzy, Malbork, Kościerzyna).

Jako płatnik podatku od towarów i usług wystawiam stosowne faktury VAT.

Kontakt:

e-mail: prawnikgdansk@wp.pl

telefon kontaktowy: 505-619-779

3 kwietnia 2017

LAWBO Kancelaria Prawna poszukuje aplikantów radcowskich lub adwokackich I lub II roku

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

LAWBO Kancelaria Prawna oferuje profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne. Świadczy usługi w różnorodnych dziedzinach i specjalizacjach prawa. Dynamicznym rozwój, możliwość współpracy z zespołem profesjonalistów to szansa na realizację zawodowej kariery.

LAWBO Kancelaria Prawna

poszukuje

aplikantów radcowskich lub adwokackich I lub II roku

Obowiązki.

Bieżąca obsługa prawna dla Klientów Kancelarii, w tym stacjonarnie u Klientów Kancelarii

Sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych

Udział w rozprawach sądowych

 

Wymagania.

Doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej lub jako in-house lawyer

Wiedza i doświadczenie z zakresu stosowania:

Prawa cywilnego

Prawa postępowania cywilnego

Prawa gospodarczego

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Dbałość o najwyższą jakość realizowanych projektów

Rzetelność i odpowiedzialność

Nienaganna kultura osobista

Dyspozycyjność

 

Umiejętności.

Samodzielnego prowadzenia spraw

Wysokiego poziomu organizacji pracy pod presją czasu

Efektywnej realizacji podjętych działań

Współpracy w zespole

Rozwinięte zdolności interpersonalne

 

Oferujemy.

Pracę w zespole profesjonalistów

Możliwość rozwoju zawodowego

Możliwość objęcia patronatem

 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji

prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV i list motywacyjny

na adres email kancelaria@lawbo.pl

 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

Szukam pracy
27 marca 2017

Zastępstwo procesowe – Częstochowa i okolice

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Zastępstwo procesowe – Częstochowa i okolice

 

Radcowie Prawni z Kancelarii Radców Prawnych w Częstochowie podejmą stałą lub doraźną współpracę w zakresie zastępstwa procesowego a także innych zleconych czynności na terenie Częstochowy i okolic.

radca prawny Zenon Ułamek tel. 664-782-139, e-mail: zenon.ulamek@op.pl

radca prawny Patrycja Czerw- Ułamek tel. 662-001-682, e-mail: patrycja.ulamek@op.pl

Szukam pracy
27 marca 2017

ZASTĘPSTWO – WROCŁAW

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

ZASTĘPSTWO – WROCŁAW

Radca Prawny z doświadczeniem (średnio 6 – 7 rozpraw miesięcznie) podejmie się współpracy na terenie Wrocławia w zakresie zastępstwa procesowego na terenie Wrocławia, jak również sporządzania fotokopii akt sądowych oraz sporządzania pism procesowych.

hartmanagnieszka@gmail.com

693 212 641

 

Dam pracę
27 marca 2017

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński sp. p. z siedzibą w Gdańsku zatrudni RADCĘ PRAWNEGO

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński sp. p. z siedzibą w Gdańsku

zatrudni

RADCĘ PRAWNEGO

 

Oczekiwania:

 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych;
 • znajomość prawa spółdzielczego, cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego;
 • doskonała organizacja pracy, pracowitość i odpowiedzialność;
 • samodzielność.

 

Doświadczenie w obsłudze Spółdzielni Mieszkaniowych będzie dodatkowym atutem.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV mailem z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę – radca prawny” na adres mailowy: kancelaria@bgst.pl  do dnia 31 marca 2017 roku.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

24 marca 2017

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński sp. p. z siedzibą w Gdańsku zatrudni RADCĘ PRAWNEGO

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Oczekiwania:

 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych;
 • znajomość prawa spółdzielczego, cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego;
 • doskonała organizacja pracy, pracowitość i odpowiedzialność;
 • samodzielność.

Doświadczenie w obsłudze Spółdzielni Mieszkaniowych będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV mailem z tytułem „Odpowiedź na ogłoszenie o pracę – radca prawny” na adres mailowy: kancelaria@bgst.pl do dnia 31 marca 2017 roku.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Dam pracę
23 marca 2017

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku nawiąże współpracę z radcą prawnym lub adwokatem

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci
i Radcowie Prawni sp. p. w Gdańsku nawiąże współpracę z radcą prawnym lub adwokatem.

Wymagania:

 • roczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej, w szczególności
  w zakresie bezpośredniej obsługi podmiotów gospodarczych;
 • znajomość prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych;
 • umiejętność logicznego myślenia;
 • dobra znajomość obsługi systemów informacji prawnej,
 • sumienność, pracowitość, lojalność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego.

Mile widziane:

 • prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku pracy,
 • dostęp do systemów informacji prawnej i bogatej literatury,
 • możliwość pracy przy ciekawych projektach.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres karolina.midera@klpartnerzy.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2017.

Kancelaria zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

Szukam pracy
23 marca 2017

Radca Prawny Piotr Ziółkowski podejmie się współpracy w zakresie zastępstwa procesowego na terenie województwa wielkopolskiego

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca Prawny Piotr Ziółkowski podejmie się  współpracy w zakresie zastępstwa procesowego na terenie województwa wielkopolskiego. Kontakt Kancelaria: ZIÓŁKOWSKI Adwokaci i Radcowie Prawni, r. pr Piotr Ziółkowski, tel. 604-546-849; e-mail: biuro@pz-lawoffice.pl, www.pz-lawoffice.pl

Szukam pracy
17 marca 2017

Radca prawny podejmie się współpracy w zakresie zastępstwa procesowego – Olsztyn

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny podejmie się współpracy w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie oraz obsługi prawnej podmiotów na terenie Olsztyna. Kontakt pod numerem telefonu 502-03-14-34 lub na adres e-mail: anna.zaleska@kancelaria-bzz.pl.

Dam pracę
17 marca 2017

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal poszukuje osoby na stanowisko aplikant

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Specjalizuje się w prawie cywilnym i finansowym. Obsługuje podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne. W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii poszukujemy osoby na stanowisko:

Aplikant Radcy Prawnego

OBOWIĄZKI:

  przygotowanie projektów pozwów i pism procesowych,

–  udział w rozprawach sądowych,

–  kontakt z Klientami Kancelarii.

WYMAGANIA:

– aplikant radcowski

– dogłębna wiedza i zainteresowanie w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego, postępowania cywilnego,

– umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,

– umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów,

– lojalność, sumienność, dokładność, rzetelność.

OFERTA:

– możliwość zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia wiedzy przy obsłudze znanych klientów i ciekawych transakcji,

–  możliwość awansu w strukturach kancelarii,

– udział w ciekawych projektach, bezpośredni udział w procesach i budowaniu strategii postępowania,

– udział w negocjacjach,

– pracę w młodym i dynamicznym zespole.

MINIMALNE WYKSZTAŁCENIE: Wyższe magisterskie

WYNAGRODZENIE: od 3000 do 5000 PLN (miesięcznie brutto)

KONTAKT: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal Śląska 54/5 81-310 Gdynia,

Tel:531-643-600 E-mail:kancelaria@bufnal.pl www:www.bufnal.pl

16 marca 2017

Praca dla aplikanta radcowskiego/adwokackiego w CNP Sp. z o.o.

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

CNP Sp. z o.o. w Gdyni zatrudni aplikanta radcowskiego / adwokackiego do pracy w dziale prawnym (gł. do sporządzania pism procesowych).

Propozycja pracy adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką ubezpieczeń komunikacyjnych.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres kjj.kancelaria@wp.pl

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

16 marca 2017

Substytucje – Szczecin

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie pod numerem Sz-1308, oferuje usługi w zakresie zastępstwa przed sądami powszechnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie, organami administracji publicznej oraz komornikami na terenie Szczecina, Stargardu i Choszczna.

Na specjalne życzenie, istnieje możliwość przygotowywania pism procesowych, opinii prawnych, fotokopii akt, w szczególności akt KRS.

Za świadczone usługi wystawiam faktury VAT.

 

Tel: 574 654 723

E- mail: kancelaria@kamilagazda.pl

Dam pracę
14 marca 2017

Kancelaria Radców Prawnych Galiński & Kleina nawiąże współpracę aplikantem (aplikantką) radcowskim

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Kancelaria Radców Prawnych Galiński & Kleina nawiąże współpracę aplikantem (aplikantką) radcowskim.

 

Od kandydatów oczekujemy:

–        rocznego doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej lub dziale prawnym spółki;

–        znajomości języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej;

–        dobrej znajomości obsługi komputera oraz znajomości obsługi programów prawniczych (Legalis/Lex);

–        umiejętności pracy w zespole i zaangażowania,

–     umiejętności logicznego myślenia, systematyczności,

–     ukierunkowania na realizację powierzonych zadań.

 

Mile widziane:

zainteresowanie prawem podatkowym, handlowym i prawem umów.

 

Oferujemy:

–        interesującą pracę w młodym zespole,

–        możliwość pracy w wielu różnorodnych dziedzinach prawa,

–        współpracę w wymiarze 20-30 godzin w tygodniu,

–     wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: biuro@gklaw.pl w terminie do 23 marca 2017 r. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane aplikacje. Prosimy aby CV lub listy motywacyjne zawierały sformułowanie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

 

Inne
13 marca 2017

Współdzielenie biura/pokój o powierzchni ok 20 m2

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Ogłoszenie dla radcy prawnego/adwokata

Współdzielenie biura/pokój o powierzchni ok 20 m2, z dodatkową możliwością obsługi asystenckiej wykonywanej przez aplikanta radcowskiego.

Oferujemy Państwu najem – współdzielenie biura w kamienicy w prestiżowej części Gdańska – Stara Oliwa. Obecnie biuro zajmowane jest przez radcę prawnego, obsługą biura zajmuje się asystentka odbywająca aplikację radcowską. Ogłoszenie kierowane jest do radców prawnych i adwokatów ze względu na specyfikę pracy. Biuro znajduje się w lokalu w, którym prowadzona jest jeszcze jedna kancelaria radcowska. Do dyspozycji najemcy jest również łazienka oraz kącik kuchenny. Biuro posiada oddzielne wejście na przestronny balkon.

Biuro jest w pełni wyposażone:

– dwa biurka

– regał na dokumenty

– stolik kawowy

– sprzęt biurowy (drukarka, skan)

– internet.

Istnieje możliwość wstawienia dodatkowych mebli w zależności od potrzeb Najemcy (po stronie Najemcy leży koszt dodatkowego umeblowania).

Cena do uzgodnienia. Informacje udzielane są pod numerem tel. +48 608 638 399, +48 536 218 144.

 

Szukam pracy
13 marca 2017

Białystok, woj. podlaskie – radca prawny zastępstwo procesowe

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę

Białystok, woj. podlaskie – radca prawny zastępstwo procesowe

Radca prawny nawiąże współprace w zakresie zastępstw procesowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej na terenie Białegostoku, Łomży, Augustowa, Ełku i okolic (woj. podlaskie i część warmińsko-mazurskiego).

Swoim klientom oferuję możliwość nawiązania stałej współpracy na korzystnych warunkach, jak również możliwość sporządzania pism procesowych oraz wykonania fotokopii akt sądowych. Zapraszam do kontaktu: e-mail: kancelaria@bucko.pl, tel.: +48 666 237 254

 

Dam pracę
13 marca 2017

Kancelaria Radcy Prawnego w Sopocie nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim

Rozwiń ofertę Zwiń ofertę
Kancelaria Radcy Prawnego w Sopocie nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym

Szukam pracy
13 marca 2017

Zastępstwo procesowe – Warszawa

Rozwiń ofertę