Niebieski Parasol

18 lipca 2018

Kaucja przy umowie najmu mieszkania – co zrobić jeśli wynajmujący nie chce jej zwrócić?

W okresie wakacyjnym wiele osób, szczególnie studenci, wyprowadzają się z wynajmowanych mieszkań. W momencie rozliczania się w wynajmującym za opłaty często pojawia się problem związany ze zwrotem kaucji. Zasadniczo wynajmujący powinien ją zwrócić w terminie miesiąca od daty opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności mu przysługujących. Często jednak wynajmujący potrącają należności, których nie powinni, a tym […]

Czytaj więcej
11 lipca 2018

Jak uzyskać informacje z księgi wieczystej?

Księga wieczysta to podstawowe i najważniejsze źródło danych o nieruchomości (gruncie, budynku, lokalu). W przypadku sprzedaży nieruchomości czy też w toku postępowań sądowych to właśnie odpis z księgi wieczystej jest dowodem prawa własności nieruchomości, innych praw jej dotyczących (np. służebności, hipoteki) oraz przedstawia kluczowe informacje o nieruchomości takie jak powierzchnia, numer działki ewidencyjnej itp. Uzyskanie […]

Czytaj więcej
4 lipca 2018

Jak komunikować się z ZUS? PUE ZUS, czyli szybki kontakt z ZUS.

Z ZUS możemy porozumiewać się nie tylko przesyłając oświadczenia pisemne. Platforma Usług Elektronicznych ZUS, czyli PUE, ułatwia dostęp do świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych usług. Korzystając  z niej możemy zaoszczędzić nasz czas i wykonać wiele czynności przez Internet, nie wychodząc z domu. Możemy na przykład sprawdzić czy nasz pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń. Z PUE […]

Czytaj więcej
27 czerwca 2018

Regres ubezpieczyciela do sprawcy szkody

Byłeś sprawcą kolizji i posiadasz obowiązkowe ubezpieczenie OC? Możesz spać spokojnie, gdyż z reguły to zakład ubezpieczeń naprawi wyrządzoną przez Ciebie szkodę. Są jednak przypadki, w których zakład ubezpieczeń zwróci się do Ciebie o zwrot wypłaconego odszkodowania. Sprawdź, jak działa tzw. regres ubezpieczeniowy. Regres jest to roszczenie zwrotne przysługujące zakładowi ubezpieczeń, który w określonych przez […]

Czytaj więcej
13 czerwca 2018

Prawnik, mecenas, adwokat – czym się różnią i kto to właściwie jest radca prawny?

Wielu radców prawnych i aplikantów radcowskich na co dzień spotyka się z pytaniami „Czy radca prawny może występować przed sądem?” „Czy może mnie bronić w sprawie karnej?”, „Czy radca prawny zostaje kiedyś adwokatem?”, „Czy do reprezentowania mnie w sądzie powinienem zaangażować adwokata czy prawnika?”. Wśród członków samorządu radcowskiego czy adwokackiego pytania te i podobne mogą […]

Czytaj więcej
6 czerwca 2018

Czym są części wspólne nieruchomości oraz jakie obowiązki względem nich mają właściciele lokalu?

Kupiłeś własnościowe mieszkanie w bloku i myślisz, że od teraz samodzielnie będziesz mógł decydować o losie swojego mieszkania i związanych z nim części wspólnych? Niestety jesteś w błędzie, gdyż wraz z innymi użytkownikami budynku tworzysz z mocy prawa wspólnotę mieszkaniową. Nieruchomość wspólna to w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali […]

Czytaj więcej
31 maja 2018

Z Niebieskim Parasolem o Prawie: Wezwanie do zapłaty od „firmy windykacyjnej” – co robić?

Często w swojej skrzynce pocztowej można znaleźć obok reklam sklepów i ulotek, listy od firm windykacyjnych. Informują nas o tym, że wykupiono nasz dług i wzywają do zapłaty czasami bardzo dużych kwot. Co zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim należy zadać sobie kilka pytań: Czy w przeszłości zaciągnęliśmy jakieś zobowiązania – n.p. pożyczkę, kredyt, telefon […]

Czytaj więcej
24 maja 2018

Z Niebieskim Parasolem o Prawie: Kiedy należy zarejestrować działalność gospodarczą?

Zasady związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie w dniu 30 kwietnia 2018 roku i zastąpiła ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 3 Prawa przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, […]

Czytaj więcej
16 maja 2018

Z Niebieskim Parasolem o Prawie: Sprawca wypadku nie ma OC? A może nie została ustalona jego tożsamość? Jak wówczas uzyskać odszkodowanie?

Byłeś uczestnikiem kolizji komunikacyjnej bądź wypadku drogowego, w którym sprawca nie został zidentyfikowany, bądź nie posiadał ważnej polisy OC? Czy istnieje szansa na uzyskanie należnego odszkodowania? Tak, ale nie zawsze. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy sprawca zdarzenia był nieznany lub nie miał ważnego ubezpieczenia, jednak nie każda szkoda będzie zlikwidowana. Odpowiedzialność UFG ma też swoje […]

Czytaj więcej
9 maja 2018

Z Niebieskim Parasolem o Prawie: Najem mieszkania – czy właścicielowi wszystko wolno?

Niemal każdy z nas prędzej czy później mierzy się z wyzwaniem znalezienia dla siebie mieszkania. Nie zawsze oznacza to zakup własnego lokum, często decydujemy się na mieszkanie czy pokój na wynajem. Jeśli trafimy na właściciela, który będzie szanował nas i naszą prywatność, to wszystko wydaje się proste. Co jednak w przypadku gdy właściciel, mimo zawarcia […]

Czytaj więcej
2 maja 2018

Z Niebieskim Parasolem o Prawie: Czy warto składać wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia?

W praktyce zawierania umów i powstawania w ich wyniku różnorodnych należności, bardzo często dochodzi do sytuacji w której kontrahenci przestają regulować swoje zobowiązania względem nas. Kierujemy więc sprawę do sądu i uzyskujemy korzystne dla nas orzeczenie, zasądzające określone świadczenie od dłużnika. Problem pojawia się wówczas, kiedy kierujemy sprawę do komornika celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a […]

Czytaj więcej
28 kwietnia 2018

Finał Debat Oksfordzkich w ramach filaru #Edukacja

Na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Finał Debat Oksfordzkich organizowanych w ramach filaru #Edukacja programu Niebieski Parasol Radcy Prawnego OIRP Gdańsk, w których wzięły udział drużyny z Gdynia i Miasto Gdańsk, które wygrały w eliminacjach miejskich: III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku – Topolówka – Julia Borzeszkowska, Zuzanna Kowalska, Julia Orluk, Dawid Bolewski. Drużynę przygotowała Pani Urszula Kowalczyk, nauczyciel III […]

Czytaj więcej
25 kwietnia 2018

Z Niebieskim Parasolem o Prawie: Współwłasność a pozew o eksmisję

Jesteś współwłaścicielem nieruchomości, którą ktoś zajął bez Waszej zgody? Drugi  współwłaściciel przebywa poza granicami Polski, a Ty nie masz od niego pełnomocnictwa? Czy wiesz, że w takiej sytuacji możesz samodzielnie wystąpić z pozwem o eksmisję, pomimo braku upoważnienia od drugiego współwłaściciela? Przepisy prawa cywilnego pozwalają każdemu ze współwłaścicieli na wykonywanie wszelkich czynności i dochodzenie wszelkich […]

Czytaj więcej
18 kwietnia 2018

Z Niebieskim Parasolem o Prawie: Przesłanki odwołania darowizny

Darowizna uregulowana w art. 888 i następne kodeksu cywilnego jest bezpłatnym świadczeniem na rzecz drugiej osoby, najczęściej najbliższej. Jest to często stosowana forma przeniesienia własności nieruchomości na rzecz dzieci. Co jednak w sytuacji, gdy po zawarciu umowy obdarowany zaczyna zachowywać się w sposób krzywdzący darczyńcę? Darowiznę, zgodnie z art. 896 i  898 kodeksu cywilnego, można […]

Czytaj więcej
11 kwietnia 2018

Z Niebieskim Parasolem o Prawie: O czym warto pamiętać w przypadku darowizny między najbliższymi członkami rodziny?

Darowizna jest umową pomiędzy darczyńcą (np. rodzicami) a obdarowanym (np. dzieckiem), której przedmiotem jest bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Przedmiotem darowizny mogą być zarówno pieniądze, ruchomości, jak np. samochód, a także nieruchomości. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza. Niezachowanie tej formy, a więc np. podpisanie […]

Czytaj więcej
4 kwietnia 2018

Z Niebieskim Parasolem o Prawie: Dogadać się z ZUS

Wydawać by się mogło, że jest to niemożliwe, ale z problemem nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne można uporać się w sposób przyjazny zarówno dla dłużnika i jak Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Służy temu możliwość zawarcia umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenia zaległości na raty, dzięki której będziemy regulować nasze zadłużenie we wcześniej ustalonych […]

Czytaj więcej
29 marca 2018

Pierwszy etap Debat Oksfordzkich

  Za nami pierwszy, miejski etap Debat Oksfordzkich organizowanych w ramach Niebieskiego Parasola Radcy Prawnego w filarze #Edukacja. Dziś na Wydziale Prawa i Administracji odbyły się eliminacje, w których wzięły udział następujące szkoły:    Gdańsk 1.       III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku – zwycięzca 2.       XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku   Gdynia 1.       […]

Czytaj więcej
27 lutego 2018

Kalendarz działań pro bono 2018

19-25.02.2018 – Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym przestępstwem – porady i informacje prawne 22.02.2018 – spotkanie edukacyjne z nauczycielami z woj. pomorskiego – Wybrane aspekty prawne w pracy nauczyciela, pedagoga i psychologa szkolnego 2.03.2018 – Pomorski Turniej Wiedzy o Prawie – współorganizacja i udział merytoryczny, Finał 16.02.2018 kwiecień 2018 – Niebieski Parasol w Londynie kwiecień-maj 2018 […]

Czytaj więcej
15 lutego 2018

Niebieski Parasol w Londynie. Pierwsza edycja programu: 27-28.04.2018

Wyspy Brytyjskie są często wybieranym przez polskich obywateli kierunkiem migracji. Przenoszą tam oni centrum swojego życia rodzinnego i zawodowego, czego skutkiem jest powstawanie skomplikowanych problemów prawnych, łączących elementy prawa polskiego i brytyjskiego. Nieznajomość polskiego i brytyjskiego prawa oraz wzajemnych relacji porządków prawnych, mogą być przyczyną niewłaściwego postępowania polskich obywateli, co skutkuje nieumiejętnością rozwiązywania pojawiających się […]

Czytaj więcej
Content