Komunikaty

14 października 2016

Zaproszenie do uczestnictwa w komisjach Rady

Rada OIRP w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkie Koleżanki i Kolegów do działań na rzecz naszego samorządu w powstających komisjach.

Planowane jest utworzenie m.in. następujących komisji przy  Radzie OIRP w Gdańsku:

etyki i wykonywania zawodu;

zagraniczna;

socjalna;

integracji, kultury i sportu;

współpracy z ngo, samorządami i pomocy pro bono;

medialnej i marketingu prawniczego.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretariatu Izby do dnia 24.10.2016 r.\.

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content