Komunikaty

17 czerwca 2017

Zaproszenie do Centrum Prasowego i Ośrodka Ekspertów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Zapraszamy Państwa do udziału w trzech nowych projektach, których celem jest zbudowanie rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku zawodu radcy prawnego.

  1. Centrum Prasowe i Ośrodek Ekspertów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

 

Celem projektu jest zbudowanie rozpoznawalności zawodu radcy prawnego, dobrego przekazu medialnego, tj. postrzegania radcy prawnego jako profesjonalisty – jednocześnie wrażliwego na istotne problemy prawne społeczeństwa lokalnego, w tym kwestię praw człowieka.

 

Poszukujemy ekspertów z danej dziedziny prawa, obowiązuje zasada jednej specjalności, możliwie zawężonej.

Centrum prasowe Izby tworzy rzecznik prasowy (radca prawny) oraz osoba z personelu administracyjnego z dostępnym w godz. 8.00-16.00 telefonem oraz jednym adresem internetowym np. cprasowe@oirp.gda.pl.

Ośrodek ekspertów tworzą radcowie prawni z OIRP Gdańsk. Rolą ekspertów jest udzielanie wypowiedzi o ogólnym charakterze, w ramach danej specjalizacji. Dziennikarze nie oczekują od nas szczegółów, raczej komentarzy typu „… no tak, bo Polacy mają problem, bo uważają, że wszystkie umowy są dla nich korzystne i ich nie czytają”.

Eksperci odpowiadają na pytania dziennikarzy, ale także sami tworzą komentarze, które centrum prasowe rozsyła do redakcji z jednego adresu internetowego. Eksperci podają dane kontaktowe (telefon, e-mail). Osobą łączącą dziennikarzy z danym ekspertem jest wyznaczona osoba z personelu administracyjnego Izby.

Każdy radca prawny występuje w komunikatach Centrum oraz wypowiedziach medialnych jako „Jan Kowalski radca prawny – ekspert z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku”. Bez możliwości powołania się na kancelarię.

Wypowiedzi radców prawnych sporządzone wg określonego schematu publikujemy na stronie internetowej Centrum (zakładka naszej strony) oraz rozsyłamy do mediów funkcjonujących na terenie właściwości naszej Izby.

Przed uruchomieniem Centrum planowane jest spotkanie dotyczące formułowania wypowiedzi dla prasy oraz treści komentarzy.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy kierować na adres internetowy oirp@oirp.gda.pl i jednocześnie do wiadomości: bszolcnartowski@gmail.com

 

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content