Komunikaty

22 września 2015

W sprawie obowiązku udziału w szkoleniach zawodowych i jego dokumentowania

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

zgodnie z postanowieniami uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008r. z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, w dniu 31 grudnia 2014r. skończył się Drugi Cykl Szkoleń Zawodowych.

Kodeks Etyki Radcy Prawnego w art. 14 nakłada na radcę prawnego obowiązek dbałości o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne oraz branie udziału w szkoleniach zawodowych.

Nie wykonanie obowiązku szkoleniowego jest naruszeniem norm i zasad Kodeksu Etyki i jest podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Wobec tego zgodnie z § 6 w/w uchwały prosimy osoby, które nie wypełniły tego obowiązku o przesłanie dowodów na jego wypełnienie tj. zaświadczeń zawierających informację o formie i zakresie odbytych szkoleń i ilości godzin, dowodów publikacji, innych dowodów o odbytych szkoleniach zawodowych lub wskazanie podstawy wynikającej z uchwały, do zwolnienia z tego obowiązku, w terminie do dnia 30.11.2015r. na adres : Ośrodek Szkolenia OIRP, ul. Czajkowskiego 3 80 – 169 Gdańsk, lub mailem szkolenia@oirp.gda.pl

Po upływie tego terminu sprawy osób, które nie wypełniły obowiązku szkoleniowego w okresie Drugiego Cyklu Szkoleń Zawodowych ( 01.01.2012 – 31.12.2014) będą kierowane do Rzecznika Dyscyplinarnego.

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content