Komunikaty

26 kwietnia 2016

V Otwarty Turniej Piłki Nożnej Izby Adwokackiej w Warszawie -14.05.2016

Komisja Kultury Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zaprasza wszystkich członków samorządów zawodów prawniczych na IV Otwarty Turniej Piłki Nożnej Izby Adwokackiej w Warszawie („Turniej”).

Honorowy Patronat nad IV Otwartym Turniejem Piłki Nożnej Izby Adwokackiej w Warszawie objął Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie.

TERMIN: Turniej rozpocznie się 14 maja 2016 roku o godzinie 10:00. Oficjalne otwarcie przewidziane jest na godzinę 12:00.

MIEJSCE: Hala piłkarska przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie. Turniej rozegrany będzie na trzech zadaszonych i sąsiadujących ze sobą boiskach ze sztuczną trawą.

WARUNKI UCZESTNICTWA: Udział w Turnieju mogą wziąć drużyny składające się z min. 6 członków samorządów zawodów prawniczych, z całej Polski. W każdej drużynie może zagrać jedna osoba z rodziny uczestnika Turnieju niebędąca zawodowym piłkarzem. Liczba drużyn została ograniczona do osiemnastu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie wpisowego.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 10 maja 2016 roku na email: turniej.orawaw@gmail.com korzystając z załączonego formularza.

Bieżące informacje o Turnieju dostępne pod adresem:

https://www.facebook.com/events/1686592704962622/

WPISOWE: Każda zgłoszona drużyna zobowiązana jest do dnia 10 maja 2016 roku dokonać wpłaty kwoty 500 zł tytułem wpisowego na konto wskazane przez Organizatora lub w recepcji Hali. Wpłata wpisowego powinna następować po potwierdzeniu zakwalifikowania drużyny do Turnieju. Wpisowe obejmuje także poczęstunek w trakcie Turnieju.

SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK: Mecze będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej z uwzględnieniem odstępstw wskazanych w regulaminie turnieju. Czas gry wynosić będzie 2×7 min. Dokładna formuła Turnieju np. system grupowy zostanie opracowana w terminie późniejszym w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

Zachęcamy do udziału w turnieju oraz kibicowania.

z up. /…/ adw. Moniki Rajskiej

Przewodniczącej Komisji Kultury Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie”

adw. Albert Stankiewicz – Komitet Organizacyjny Turnieju

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content