Komunikaty

30 stycznia 2017

Turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów Busko Zdrój 2017

  Rzecznicy Funduszu Seniora

                                                   Okręgowych Izb Radców Prawnych

              wszyscy          

 

 

 

 

Dotyczy:  Ogólnopolski turnus sanatoryjny dla radców prawnych  seniorów w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowisko-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju

  od 23  kwietnia 2017 r. do 06 maja  2017 r.

 

 

Uprzejmie komunikuję, że Kapituła Funduszu Seniora  Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie postanowiła przyznać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego  dla osób spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 3.781-zł.). Ogólnopolski turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów tym razem, odbędzie się od 23 kwietnia 2017 r. do 06 maja 2017 r.,  w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju, kod. p-towy 28-100, ul. Gen. F. Rzewuskiego 8.

 

Atutem szpitala jest zespół doświadczonych rehabilitantów i fizjoterapeutów. Głównym wskazaniem do rehabilitacji w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowisko-Rehabilitacyjnym są przebyte operacje na narządach ruchu, zespoły pourazowe, zespoły bólowe kręgosłupa i zmiany zwyrodnieniowe stawów.

Kolejnym atutem jest jakość i duża ilość oferowanych przez Sanatorium zabiegów. Najważniejszym z nich są  kąpiele siarczkowe.  Korzystne działanie kąpieli w wodach potwierdzają badania naukowe oraz kuracjusze korzystający z leczenia w Busku-Zdroju od ponad 175 lat.

 

 

Zasady naboru są następujące:

  • Wnioski o sfinansowanie / dofinansowanie sanatorium ( na załączonych drukach, dostępnych także na stronie internetowej KIRP pod adresem kirp.pl ) należy składać do Kapituły poprzez Rzeczników Funduszu Seniora wraz ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzasadniającym wyjazd na leczenie.
  • Osoby zainteresowane o średnich dochodach netto na 1 członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym w wysokości:

 

  1. do 1500 zł    – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą kwotę   300 zł

 

  1. od 1500zł. do 2500 zł.    – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą kwotę  

                                                          400 zł

 

  1. powyżej 2.500,-zł.   – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą kwotę 500 zł.

 

 

– pozostałą należność pokryje Kapituła Funduszu Seniora przesyłając dofinansowanie bezpośrednio do sanatorium

 

 

Dla Waszej izby przyznano …………… miejsca.

 

 

Wnioski w tej sprawie należy złożyć do Kapituły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2017 r.

 

UWAGA!

Apeluję do Rzeczników Funduszu Seniora by przy wstępnej kwalifikacji na turnus brać pod uwagę sprawność fizyczną i sytuację zdrowotną zainteresowanych (winny to być osoby w pełni samodzielne i nie wymagające opieki ze strony innych osób przebywających na kuracji).Zwracam też uwagę, że zostało w sposób bardzo istotny podniesione kryterium dochodowości po stronie wnioskodawcy (netto 3.781,- zł.), co powoduje, że potencjalnie większa grupa seniorów może ubiegać się o wyjazd do sanatorium.

 

W imieniu Kapituły Funduszu Seniora przesyłam koleżeńskie pozdrowienia

 

Zał. plik

Wzory wniosków

 

                     Przewodniczący

                   Kapituły Funduszu Seniora

 

 

Mieczysław Humka

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content