Komunikaty

18 stycznia 2016

Turnus rehabilitacyjny w Krynicy Zdroju 05.08.2016-19.08.2016

Uprzejmie komunikuję, że Kapituła Funduszu Seniora przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie organizuje turnus rehabilitacyjny dla osób, spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 3.781,-zł.). Kolejny OgólnopolskiTurnus Seniora tym razem, odbędzie się od 05.08.2016 r. – 19.08.2016 r., w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Lwigród” w Krynicy-Zdroju ul. Nitribitta nr 6, kod p-towy 33-383 Krynica-Zdrój (jest to obiekt komfortowo odrestaurowany, położony w centrum Krynicy).

Na turnusie rehabilitacyjnym, wskazania lecznicze obejmują osoby z dysfunkcją narządu ruchu, chorobami: układu krążenia, układu pokarmowego, moczowo-płciowymi, układu nerwowego, cukrzycą.

 

Zasady naboru są następujące:

 

  • Wnioski o sfinansowanie / dofinansowanie sanatorium ( na załączonych drukach, dostępnych także na stronie internetowej KIRP pod adresem kirp.pl ) należy składać do kapituły poprzez Rzeczników Funduszu Seniora wraz ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzasadniającym wyjazd na leczenie.

 

 

  • Osoby zainteresowane o średnich dochodach netto na 1 członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym w wysokości:

 

  1. a) od 1000 zł. do 1500 zł – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą

kwotę 300 zł

 

 

b/ od 1501 zł. do 2000 zł            – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą

kwotę 400 zł

  1. c) powyżej 2001 zł.                – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą

kwotę 500 zł

  • pozostałą należność pokryje Kapituła Funduszu Seniora przesyłając dofinansowanie bezpośrednio do sanatorium

 

Dla Waszej izby przyznano 2 miejsca.

Wnioski w tej sprawie należy złożyć do Kapituły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 marca 2016 r. (liczy się data wpływu do KRRP w Warszawie).

Jednocześnie podkreślam, że przysłanie w tym terminie wniosków w liczbie przekraczającej przyznany limit spowoduje odesłanie wszystkich wniosków do danej Izby bez ich merytorycznego rozpatrzenia.

Zasada ta będzie ściśle respektowana – o czym lojalnie uprzedzam – bowiem to nie Kapituła lecz lokalne ogniwa samorządu winny decydować kogo w pierwszej kolejności należy skierować do sanatorium.

 

W przypadku, jeśli nie wszystkie izby wykorzystają przyznany im limit miejsc do 08 kwietnia 2016 r. przeprowadzimy dodatkowy nabór o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie     (o zakwalifikowaniu zdecyduje wówczas kolejność zgłoszeń ).

 

Przekazując powyższą informację, serdecznie proszę Rzeczników Funduszu Seniora o rozpropagowanie tej formy pomocy wśród osób uprawnionych do ubiegania się o te świadczenia.

Łączę pozdrowienia!

Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora

Mieczysław Humka

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content