Komunikaty

24 marca 2016

Składka członkowska aplikanta radcowskiego

Zgodnie z uchwałą KRRP Nr 7/VIII/2010 KRRP z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych – składka członkowska powinna być płacona miesięcznie do końca każdego miesiące którego dotyczy. Wysokość składki członkowskiej aplikantów radcowskich wynosi 20zł miesięcznie.

Obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę aplikantów radcowskich.

W przypadku aplikantów, których wpis na listę  prowadzoną przez daną radę okręgowej izby został usunięty w związku z podjęciem uchwały o przeniesieniu wpisu, składkę uiszcza się do okręgowej izby właściwej w sprawie podjęcia uchwały o usunięciu wpisu za okres do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpiło przeniesienie wpisu. Składkę uiszcza się do okręgowej izby, której rada podjęła uchwałę o przeniesieniu wpisu, począwszy od pierwszego dnia miesiąca w którym nastąpiło przeniesienie wpisu.

Wpłat można dokonywać na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gdańsk nr 50 1090 1098 0000 0000 0901 6183

W tytule przelewu należy koniecznie podać rok aplikacji, imię i nazwisko aplikanta, za co jest opłata – np. „składka członkowska styczeń”.


 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Marta Reliszko
e-mail: marta.reliszko@oirp.gda.pl
tel. 58 355-05-60

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content