Komunikaty

19 października 2016

Relacja ze szkolenia dotyczącego praw kobiet w Sofii

Prezentujemy Państwu  relację autorstwa Koleżanki r. pr. Katarzyny Karpińskiej ze szkolenia dotyczącego praw kobiet zorganizowanego przez Bułgarską Fundację – Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF) przy współpracy z Adwokatami z Minnesoty

W ostatnim tygodniu września 2016 r. miałam możliwość uczestniczenia w szkoleniu dotyczącym praw kobiet, które odbyło się w Sofii; była to pierwsza z trzech zaplanowanych sesji.

Podczas szkolenia ostały omówienie takie akty prawne jak Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska), konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, konwencja o przeciwdziałaniu handlu ludźmi, Europejska Karta Społeczna, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Jednym z panelistów była Pani Profesor Csilla Kollonay Lehoczky z Central European University, która bardzo ciekawie zaprezentowała temat dyskryminacji kobiet na rynku pracy oraz przemocy ekonomicznej. Uczestnicy chętnie brali udział w dyskusji oraz korzystali z doświadczeń prowadzących, w szczególności Pani Profesor Isabel Marcus.

W programie był przewidziany także film turecko-norweskiej producentki Nefise Özkal Lorentzen A Balloon for Allah, który pokazuje różne sub-kultury islamu; nie sposób jednak nie zauważyć jak dużym problemem jest tam przemoc domowa wobec kobiet.

Uczestnicy z należytą starannością reprezentowali swoje organizacje; w szczególności doceniam działalność Senady Sali z European Roma Rights Centre, która bardzo angażuje się w działalność na rzecz Romów.

Katarzyna Karpińska

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content