Komunikaty

29 września 2015

Punktowana konferencja -Damages for violations of human rights, 22-23.20.2015

Zapraszamy serdecznie Koleżanki i Kolegów na konferencję naukową pt. Damages for violations of human rights –
domestic, comparative and international perspectives.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 22-23.10.2015 r.

Termin rejestracji przez formularz zgłoszeniowy: 8 października 2015 r.

Ze względu na temat i rangę wydarzenia patronat objęła Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku.

Honorowy patronat – m.in. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka.

Za udział w konferencji przyznawane są punkty szkoleniowe wg zasady 1 h konferencji – razem 9 punktów.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie http://ichumanrights.ug.edu.pl/

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content