Komunikaty

25 sierpnia 2015

Niebieski Parasol 2015 – zaproszenie

Drogie Koleżanki i Koledzy,

już niebawem rusza akcja Niebieski Parasol – tydzień bezpłatnych informacji prawnych dla osób potrzebujących. Akcja odbędzie się w całym kraju w terminie 14-19 września.

Zapoczątkowana przez nasz samorząd przed pięciu laty akcja udzielania bezpłatnych porad prawnych, stała się trwałym elementem zawodu radcy prawnego. Jest to nasz wkład w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego polegający na niesieniu pomocy ludziom, których nie stać na poniesienie kosztów pomocy prawnej. O potrzebie takiej pomocy najlepiej świadczy fakt stałego rozwoju  tej inicjatywy. Z roku na rok ulega zwiększeniu liczba radców prawnych angażujących swój czas i umiejętności w niesieniu pomocy, jak też liczba osób z pomocy tej korzystających.

Uczestnicząc w tego rodzaju przedsięwzięciach, nie tylko wykazujemy, że pośród nas jest bardzo dużo osób o prospołecznym nastawieniu, ale też przybliżamy społeczeństwu zawód radcy prawnego jako ważnego ogniwa wykonującego zadania w zakresie postrzegania prawa i obrony praw obywatelskich. Mamy szansę pisać i mówić publicznie o naszym zawodzie, pokazując jego znaczenie i budując jego pozytywny wizerunek.

W tym roku planujemy udzielanie porad w Ośrodku Szkolenia Gdańskiej Izby, a także w Wejherowie, Stargardzie Gdańskim, Kościerzynie i Tczewie.

Serdecznie prosimy o zgłaszanie się chętnych do udzielania porad radców prawnych i aplikantów radcowskich do sekretariatu izby albo wprost do koordynatorów akcji, bszolcnartowski@gmail.com lub magdalena.witkowska@gratus.pl

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content