Komunikaty

16 października 2015

Mediacje rówieśnicze – szansą na rozwiązanie podstaw społecznych i obywatelskich uczniów

Dnia 23 września 2015 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się konferencja pod tytułem „Mediacje rówieśnicze- szansą na rozwiązanie podstaw społecznych i obywatelskich uczniów”. Spotkanie uroczyście otworzyła Dyrektor Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie pani dr Krystyna Babiak wraz z Prezesem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu panem Krzysztofem Józefowiczem.

 

Na niniejszym spotkaniu przemówienia zaprezentowali następujący goście: deputowana do Parlamentu Europejskiego pani Krystyna Łybacka, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych pan Dariusz Sałajewski, Poseł na Sejm oraz Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP pan Sławomir Piechota, Wicewojewoda Wielkopolski pani Dorota Kinal oraz Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Walkowiak.

 

W trakcie konferencji poruszane były problemy związane z szansami i barierami występującymi w trakcie przeprowadzania mediacji w postępowaniu cywilnym, które omówił Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej Krajowej Rady Radców Prawnych radca prawny pan Maciej Bobrowicz, polskimi doświadczeniami w mediacjach rówieśniczych, które zaprezentowała sędzia w stanie spoczynku oraz Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka pani Agnieszka Rękas, mediacjami szkolnymi jako sposobami rozwiązywania konfliktów społecznych i kształtowania postaw obywatelskich wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, przedstawionymi przez Rzecznika Prasowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu oraz mediatora panią Agnieszkę Regel- Brajsa oraz pięcioletnimi doświadczeniami z mediacjami rówieśniczymi w szkole będącymi metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu młodzieży, którymi podzieliła się Sędzia Sądu Rejonowego pani Katarzyna Kełpińska- Piwowarczyk. O doświadczeniach salonu mediatorów w Gdańsku opowiadała Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku pani Ewa Ważny. W trakcie spotkania mediator pani Katarzyna Stryjek omówiła również działanie centrum mediacji szkolnej i rówieśniczej w Gdańsku, a psycholog szkolny Zespołu Szkół Gimnazjum nr 7 w Suwałkach wskazywała, iż koło mediacyjne jest kuźnią komunikacyjnych talentów.

 

Oficjalnego podsumowania konferencji dokonała koordynator merytoryczny Centrum Edukacji Prawnej KRRP, radca prawny pani Jolanta Kucharzak.

relację przygotował r. pr. Piotr Sarzyński

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content