Komunikaty

17 lipca 2015

Konkurs Baltic Moot Court

W dniach 24-30 maja 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr II w Gdyni odbył się konkurs BALTIC MOOT COURT objęty honorowym patronatem Prezydenta Gdyni dr Wojciecha Szczurka. Zawody obejmowały trzydniowe zmagania polegające na prezentowaniu mów obrońców i oskarżycieli oraz odpowiadaniu na pytania. Ze strony Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie ze strony pani dyrektor Elżbiety Zaręba oraz koordynatora projektu pani Anny Ćwiklińskiej- Rutki. Współorganizatorami konkursu byli: Urząd Miasta w Gdyni, Sąd Okręgowy w Gdańsku, Uniwersytet Gdański oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni. Konkurs odbył się przy udziale radców prawnych: Aleksandry Zaręba – Cyman i Piotra Sarzyńskiego. Zadaniem radców prawnych było wsparcie uczestników w kwestiach prawnych.

 

W tej edycji Baltic Moot Court udział wzięły drużyny ze Szwecji, Rosji, Rumunii, Holandii oraz dwie drużyny z Polski ( reprezentanci XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr II w Gdyni). Zawody odbywały się w języku angielskim. Konkurs miał na celu przedstawienie pracy i funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału Karnego. Uczniowie mieli za zadanie przeanalizować przedstawiony im problem prawny oraz przygotować swoje wystąpienia. Uczestnicy konkursu odgrywali rolę zarówno obrońców jak i oskarżycieli. Uczniowie nie tylko przedstawiali przygotowane przez nich tezy, ale również odpowiadali na pytania sędziów. Sędziowie, przy ocenie zespołów brali pod uwagę m.in. formę zadawanych pytań i  formułowanych wniosków, jasność w argumentacji, umiejętność szybkiego myślenia i odpowiedzi na stanowisko strony przeciwnej, umiejętność jasnego rozumienia zagadnienia oraz znajomość terminologii prawniczej oraz poprawność posługiwania się językiem obcym. Należy podkreślić, że jurorzy bardzo wysoko ocenili poziom zawodników.

 

Finałowa rozprawa między zwycięskimi drużynami, czyli obroną z Rumunii i oskarżeniem z II LO w Gdyni, odbyła się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Dosłownie „o włos” wygrała reprezentacja Rumunii.

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content